ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB

na epidemiologicky závažné činnosti
v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách

Aktualizované dňa 01.01.2019 19:44

  
Meno a priezvisko, titulAdresa trvalého bydliskaDátum vydania osvedčeniaČíslo osvedčenia
Helena Staneková Michalovská 33, 04011 Košice13.09.20182018/03592-TRU
Michaela Chovanová Nová Polhora 114, 04444 Nová Polhora13.07.20182018/03611-TRU
JUDr. Marcel Jurko PhD.Dominikánske námestie 11, 04001 Košice13.07.20182018/03610-TRU
Veronika Kocianová Petzvalova 59, 04001 Košice13.07.20182018/03609-TRU
Marián Adamec Moyzesova 36, 04001 Košice13.07.20182018/03608-TRU
Viktória Heveriová Kežmarská 20, 04011 Košice13.07.20182018/03607-TRU
Ján Beneš Barčianska 60, 04017 Košice - Barca13.07.20182018/03606-TRU
Milan Badovský Revolučná 18, 05907 Lendak13.07.20182018/03605-TRU
Adrián Maček V.Clementisa 9, 08001 Prešov13.07.20182018/03604-TRU
Robert Kamenický Hlavná 291/115, 04501 Mokrance13.07.20182018/03603-TRU
Jozef Čorba Stálicova 3, 04012 Košice13.07.20182018/03602-TRU
Roman Kováč Stálicova 1, 04012 Košice13.07.20182018/03600-TRU
Veronika Birošová Ing.Sadovnícka 412/1A, 04015 Košice13.07.20182018/03599-TRU
Jaroslav Kolibár Vyšná Myšľa 311, 04415 Vyšná Myšľa13.07.20182018/03598-TRU
Vladimír Vincenčík Mlynská 113, 07622 Hriadky13.07.20182018/03596-TRU
Patrik Topoľančin Wurmová 2, 04023 Košice13.07.20182018/03594-TRU
Lucia Bajusová Hlavná 11, 04018 Nižná Hutka13.07.20182018/03590-TRU
Martina Reváková Bc.Ovručská 2, 04022 Košice13.07.20182018/03589-TRU
 
   
 Celkový počet záznamov: 18