ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB

na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie
a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie

Aktualizované dňa 01.01.2019 19:44

  
Meno a priezvisko, titulAdresa trvalého bydliskaDátum vydania osvedčeniaČíslo osvedčenia
MVDr. Štefan Molnár Ružová 14, 07901 Veľké Kapušany07.08.20182018/04450-DRA
Ing. Zoltán Kovács Ul. Čiga 668/9, 04402 Turňa nad Bodvou15.03.20182018/01220-DRA
Ing. Ladislav Oros Kostolná 60, 04471 Čečejovce06.03.20182018/01221-DRA
Ing. Zoltán Kovács Ul. Čiga 668/9, 04402 Turňa nad Bodvou06.03.20182018/01219-DRA
 
   
 Celkový počet záznamov: 4