ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB

na epidemiologicky závažné činnosti
v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení

Aktualizované dňa 01.01.2018 17:46

  
Meno a priezvisko, titulAdresa trvalého bydliskaDátum vydania osvedčeniaČíslo osvedčenia
Vladimír Varga Vyšný Klátov 121, 04412 Vyšný Klátov14.06.20172017/02753-TRU
Vladimír Vincenčík Mlynská 113, 07622 Hriadky14.06.20172017/02752-TRU
Peter Lučík Kostoľany nad Hornádom II/6, 04431 Družstevná pri Hornáde14.06.20172017/02751-TRU
Petr Pšenička Potočná 24, 04413 Valaliky14.06.20172017/02750-TRU
Jaroslav Čukáš Košické Olšany 240, 04442 Košické Olšany14.06.20172017/02749-TRU
Peter Oršík Hýľov 124, 04412 Hýľov14.06.20172017/02748-TRU
Miloš Kmec Opiná 31, 04447 Opiná14.06.20172017/02747-TRU
Ján Duna Aténska 3, 04013 Košice14.06.20172017/02746-TRU
Miroslav Behún Zelená 2, 04018 Košice - Krásna14.06.20172017/02745-TRU
Viktor Vozár Drienovec 152, 04401 Drienovec14.06.20172017/02744-TRU
Zoltán Köteles Ľ.Štúra 3, 04501 Moldava nad Bodvou14.06.20172017/02743-TRU
Slavomír Staňo Hlavná 166, 04413 Valaliky14.06.20172017/02742-TRU
Jozef Malík Tatranská 124/18, 08301 Jakubovany14.06.20172017/02741-TRU
 
   
 Celkový počet záznamov: 13