ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB

na epidemiologicky závažné činnosti
v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo

Aktualizované dňa 01.01.2018 17:46

  
Meno a priezvisko, titulAdresa trvalého bydliskaDátum vydania osvedčeniaČíslo osvedčenia
Katarína Lapošová Železiarenská 35, 04015 Košice - Šaca06.06.20172017/02587-TRU
Nikola Varhačová Mgr.Slobody 11, 04011 Košice06.06.20172017/02586-TRU
Ivan Bačo Ing.Jasuschova 22, 04023 Košice06.06.20172017/02585-TRU
Oskar Felber Palackého 9, 04001 Košice06.06.20172017/02583-TRU
Zuzana Dudášová Ing.Wurmova 9, 04023 Košice06.06.20172017/02582-TRU
Martin Jankura Mgr.art.Riečna 43/12, 05992 Huncovce06.06.20172017/02581-TRU
Annamária Čörgöová Kapušianske Kľačany 16, 07901 Kapušianské Kľačany06.06.20172017/00057-TRU
Roland Šomody Debraď 186, 04501 Moldava nad Bodvou01.06.20172017/02605-LES
Dana Molnárová Amurská 3, 04012 Košice02.01.20172016/06885-TRU
Bc. Veronika Polláková Hatalov 186, 07216 Hatalov02.01.20172016/06884-TRU
Ingrid Jackaninová Viedenská 31, 04013 Košice02.01.20172016/06872-TRU
Peter Karafa Osloboditeľov 119, 04414 Čaňa02.01.20172016/06843-TRU
Bianka Majtanová Belehradská 3, 04013 Košice02.01.20172016/06842-TRU
Jana Kubovichová Vihorlatská 5, 08001 Prešov02.01.20172016/06841-TRU
Ing.Mgr. Michaela Kubovichová Vihorlatská 5, 08001 Prešov02.01.20172016/06840-TRU
Daniela Kučerová Furčianska 4, 04014 Košice 1402.01.20172016/06839-TRU
Ing. Roman Kolesár Komenského 20, 04001 Košice02.01.20172016/06838-TRU
 
   
 Celkový počet záznamov: 17