ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB

na epidemiologicky závažné činnosti
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov

Aktualizované dňa 01.01.2018 17:46

  
Meno a priezvisko, titulAdresa trvalého bydliskaDátum vydania osvedčeniaČíslo osvedčenia
Marcela Vlasatá Helsinská 5, 04013 Košice18.12.20172017/06900-CZO
Janette Brenvasserová Prešovská cesta 636/3, 04001 Košice18.12.20172017/06837-CZO
Slavomír Patvarický Jánošiková 7, 04001 Košice18.12.20172017/06835-CZO
Valéria Tomková Poľovnícka 30/10, 07613 Kazimír18.12.20172017/06833-CZO
Lucia Vargová Húsková 47, 04023 Košice18.12.20172017/06830-CZO
Marianna Helmeczyová Sofijska 23, 04013 Košice18.12.20172017/06829-CZO
Adam Varga Repná 11, 04013 Košice18.12.20172017/06828-CZO
Stanislava Horňaková Obišovce 144, 04481 Kysak18.12.20172017/06827-CZO
Valéria Lučkaiová Nám.Mieru 5, 04501 Moldava nad Bodvou18.12.20172017/06618-CZO
Milan Téglaši Osloboditeľov 31, 04414 Čaňa18.12.20172017/06273-CZO
Lucia Nyulászi Slobody 13, 04414 Čaňa18.12.20172017/05593-CZO
Dušan Kacer Bukurešťská 32, 04013 Košice18.12.20172017/05592-CZO
Klaudia Lehotská Tokajská 52/5, 04402 Turňa nad Bodvou18.12.20172017/04981-CZO
Radoslav Vrabec Ostravská 5, 04001 Košice18.12.20172017/03863-CZO
Veronika Zboraiová Dúhova 22, 04471 Čečejovce18.12.20172017/03855-CZO
Mariana Daduľáková Lemešany 296, 08203 Lemešany15.12.20172017/06254-CZO
Vlasta Marčáková Jenisejská 4, 04012 Košice15.12.20172017/06218-CZO
Zdenka Žolnová Aténska 11, 04013 Košice15.12.20172017/06185-CZO
Dominika Kobčíková Wurmova 4, 04023 Košice15.12.20172017/06172-CZO
Vladislav Kožiarsky Ovručska 17, 04022 Košice15.12.20172017/06167-CZO
Robert Šturman Ďurďošík 29, 04445 Ďurďošík15.12.20172017/06160-CZO
Patrícia Vojčiková Európska trieda 9, 04013 Košice15.12.20172017/06126-CZO
Natália Horvátová Hrdinov SNP 195, 04425 Vyšný Medzev15.12.20172017/05276-CZO
Lýdia Swaczynová Široká , 07682 Veľká Tŕňa15.12.20172017/04219-CZO
Miriama Hruščáková Krížna 14, 04413 Valaliky15.12.20172017/04214-CZO
Tomáš Gabriel Ležák Fibichova 13, 04001 Košice15.12.20172017/01080-CZO
Katarína Szelesová Námestie mieru 19, 04501 Moldava nad Bodvou14.12.20172017/06630-CZO
Dana Puváková Užhorodská29, 04001 Košice14.12.20172017/06617-CZO
Dagmar Gondoľová Kecerovce 26, 04447 Kecerovce14.12.20172017/06615-CZO
Tomáš Záwada Rastislavova 66, 04001 Košice14.12.20172017/06614-CZO
Marta Polahárová Opatovská 7, 04414 Čaňa14.12.20172017/06612-CZO
Marcela Zsigová Železiarenská 70, 04015 Košice - Šaca14.12.20172017/06610-CZO
Adriana Matová Krátka 2, 04414 Čaňa14.12.20172017/06608-CZO
Jarmila Šimová Mosadzná 11, 04017 Barca14.12.20172017/06606-CZO
Jaroslava Ftoreková Čorgovská 18, 04413 Valaliky14.12.20172017/06605-CZO
Martina Vojakovičová Kvetná 9, 04431 Družstevná pri Hornáde14.12.20172017/06604-CZO
Michal Palóczi Jenisejská 1436/65, 04012 Košice14.12.20172017/06603-CZO
Mgr. Ján Škvarek Bočná 65/2, 07661 Bačkov14.12.20172017/06599-CZO
Kristína Horňáková Severná 23, 04501 Moldava nad Bodvou14.12.20172017/06596-LES
Ivona Hildebrandová Sv. Ladislava 174, 04014 Košice14.12.20172017/06517-LES
Anna Horváthová Krátka 283/5, 07612 Kuzmice14.12.20172017/06516-LES
Viera Kakarová Kalša 302, 04418 Kalša14.12.20172017/06514-LES
Diana Kremnická Bauerova 30, 04023 Košice14.12.20172017/06512-LES
Denisa Kalánová Dénešova 6, 04023 Košice14.12.20172017/06511-LES
Judita Poľáková Buzica 249, 04473 Buzica14.12.20172017/06510-LES
Eva Marčišinová Cottbuská 4, 04023 Košice14.12.20172017/06508-LES
Lucia Fritschková Kokšov Bakša 241, 04413 Kokšov - Bakša14.12.20172017/06403-CZO
Alžbeta Kováčová Jasuschová 24, 04023 Košice14.12.20172017/06402-CZO
Matej Jóčik Čingovská 14, 04022 Košice14.12.20172017/06400-CZO
Radovan Géczy Opiná 52, 04447 Kecerovce14.12.20172017/06397-CZO
Renáta Zágoniová J.Hunyadiho 13, 04501 Moldava nad Bodvou14.12.20172017/06334-CZO
Karol Denemark Trieda SNP 55, 04011 Košice14.12.20172017/06130-CZO
Pavol Golenya Cottbuská 24, 04023 Košice14.12.20172017/06129-CZO
Oľga Gotthardová Ostravská 20, 04011 Košice14.12.20172017/06119-LES
Adriána Demková Janík 75, 04405 Janík08.12.20172017/06640-CZO
Krístína Kerekesová Janík 16, 04405 Janík08.12.20172017/06638-CZO
Irena Hariovská Debraď 186, 04501 Mokrance08.12.20172017/06636-CZO
Jolana Kesziová Námestie Mieru 5, 04501 Moldava nad Bodvou08.12.20172017/06634-CZO
Erika Molitorisová Severná 5, 04501 Moldava nad Bodvou08.12.20172017/06628-CZO
Judita Hegyköziová Nám. budovateľov 11, 04501 Moldava nad Bodvou08.12.20172017/06626-CZO
Iveta Samková Janka Kráľa 14, 04501 Moldava nad Bodvou08.12.20172017/06624-CZO
Eva Gáborová Vodná 72, 04501 Moldava nad Bodvou08.12.20172017/06623-CZO
Adriána Kis-Bodnárová Sídl. Mladosť 2, 04425 Medzev08.12.20172017/06622-CZO
Valéria Tancerová Chým 46, 04474 Perín - Chym08.12.20172017/06621-CZO
Alžbeta Vitániová Chým 72, 04474 Perín - Chym08.12.20172017/06620-CZO
Alžbeta Kostyová Potočná 615/7, 04402 Turňa nad Bodvou08.12.20172017/06619-CZO
Arpád Zsiga Horná kostolná 418/10, 04402 Turňa nad Bodvou08.12.20172017/06613-CZO
Helena Skobjaková Muškátova 601/2, 04402 Turňa nad Bodvou08.12.20172017/06611-CZO
Jozefína Adamová Hradná 373/16, 04402 Turňa nad Bodvou08.12.20172017/06607-CZO
Monika Kisová Školská 309, 04402 Turňa nad Bodvou07.12.20172017/06645-CZO
Renáta Görgeiová Muškátova 589/26, 04402 Turňa nad Bodvou07.12.20172017/06644-CZO
Anna Merecická Debraď 35, 04501 Mokrance07.12.20172017/06643-CZO
Anna Timová Drienovec 392, 04401 Drienovec07.12.20172017/06641-CZO
Monika Berešová Žarnov 30, 04404 Žarnov07.12.20172017/06639-CZO
Emese Mária Vraštiak ČSA 14, 04501 Moldava nad Bodvou07.12.20172017/06637-CZO
Beáta Greisigerová Paňovce 193, 04471 Paňovce07.12.20172017/06632-CZO
Marcela Takáčová Oslobodenia 5, 04501 Moldava nad Bodvou07.12.20172017/06629-CZO
Lucia Nová Kvetná 2, 04471 Čečejovce07.12.20172017/06627-CZO
Eva Špontáková Užhorodská 33, 04011 Košice05.12.20172017/06446-CZO
Ingrid Čitbajová Adlerova 21, 04022 Košice05.12.20172017/06445-CZO
Blanka Šašaková Sosnova 2, 04431 Kostoľany nad Hornádom05.12.20172017/06444-CZO
Slávka Korpová Parková 281/80, 04417 Slanec05.12.20172017/06443-CZO
Iveta Kalejová Malá Vieska 186/2, 04431 Družstevná pri Hornáde05.12.20172017/06442-CZO
Jana Menceľová Kráľovce 19, 04444 Kráľovce05.12.20172017/06440-CZO
Viera Biaková Herlianska 29, 04022 Košice05.12.20172017/06438-CZO
Eliška Korpová Parkova 45, 04417 Slanec05.12.20172017/06436-CZO
Ružena Žuková Nižná Myšľa 224, 04415 Nižná Myšľa05.12.20172017/06435-CZO
Dagmar Hingiszová Košické Olšany 69, 04442 Košické Oľšany05.12.20172017/06432-CZO
Alžbeta Matiová Fábryho 10, 04022 Košice05.12.20172017/06430-CZO
Elena Eperješiová Kaspická 6, 04012 Košice05.12.20172017/06429-CZO
Katarína Millecker Berlínska 7, 04013 Košice01.12.20172017/06144-CZO
Mgr. Lýdia Mrázová Varšavská 8, 04013 Košice01.12.20172017/06124-CZO
Lucia Neugebauerová Irkutská 13, 04011 Košice01.12.20172017/06123-CZO
Ľubica Szilágyiová Kvetná 8, 04414 Čaňa01.12.20172017/06122-CZO
Alena Pohorencová ČSA 1870/14, 07501 Trebišov01.12.20172017/06104-CZO
Mária Ivanocová Lesná 32/18, 07662 Parchovany01.12.20172017/06103-CZO
Ing. Gabriela Hudáková Komenského 15, 04501 Moldava nad Bodvou01.12.20172017/06102-CZO
Mária Petrášová Brezová 9, 04424 Poproč01.12.20172017/06101-CZO
Mgr. Zuzana Slobodová Obrody 1/5, 04010 Košice 1001.12.20172017/06100-CZO
Ing. Vladimíra Hricová Hlinkova 12, 04001 Košice01.12.20172017/06099-CZO
Marián Marčinčin Havanská 5, 04013 Košice01.12.20172017/06098-CZO
Jana Hanusová Ortáše 22, 04444 Ploské01.12.20172017/06096-CZO
Kvetoslava Kuchařová Tri Hôrky 11, 04011 Košice01.12.20172017/06091-CZO
Jana Čatloš Kvetná 2, 04420 Malá Ida01.12.20172017/05304-CZO
Ing. Ronen Čatloš Kvetná 2, 04420 Malá Ida01.12.20172017/05302-CZO
Ivo Sedlák Trieda SNP 490/51, 04011 Košice01.12.20172017/05119-CZO
Bc. Dana Šafráneková Ostravská 20, 04011 Košice24.11.20172017/05907-CZO
Ingrid Hančíková Obrody 2, 04001 Košice24.11.20172017/05743-CZO
Júlia Horňáková Južná trieda 9, 04001 Košice24.11.20172017/05727-CZO
Ing. MBA Štefan Slezák Pod Horou 38, 04016 Košice - Myslava24.11.20172017/05701-CZO
Silvia Zagorová Rastislavova 10, 04001 Košice24.11.20172017/05700-CZO
Monika Libová Aténska 12, 04013 Košice24.11.20172017/05699-CZO
Veronika Hrabkovská Zámočnícka 14, 04442 Rozhanovce24.11.20172017/05697-CZO
Michaela Gramatová Železiarenská 4313, 04015 Košice - Šaca24.11.20172017/05674-CZO
Mária Bruziková Slovinky 205, 05340 Slovinky24.11.20172017/05303-CZO
Martina Slepčíková Beniakovce 50, 04442 Beniakovce24.11.20172017/04019-CZO
Katarína Forgáčová Talinská 4, 04012 Košice23.11.20172017/06142-CZO
Timea Petríková Berlínska 1, 04013 Košice23.11.20172017/06121-CZO
Alexandra Ďurčanská Miškovecká 9, 04011 Košice23.11.20172017/05968-CZO
Silvia Máčková Budovateľská 1504/, 07501 Trebišov23.11.20172017/05965-CZO
Eva Nagyová Poštová 312, 04415 Nižná Myšľa23.11.20172017/05910-CZO
Martina Forraiová Fábryho 4, 04022 Košice23.11.20172017/05360-CZO
Blanka Varga Imrová Čínska 2, 04013 Košice23.11.20172017/02962-CZO
Ingrid Cerulová Donská 1392/8, 04012 Košice23.11.20172017/00616-CZO
Marcela Mašlanková Južná trieda 83, 04001 Košice22.11.20172017/05696-CZO
Ing. Petra Bečáková Kežmarská 10, 04011 Košice16.11.20172017/06274-CZO
Marian Vrba Jenisejska43, 04012 Košice16.11.20172017/05826-CZO
Patrik Pupík Mládežnícka 499/26, 04017 Košice -Šaca16.11.20172017/05823-CZO
Jaroslav Gyesko Buzulucká 10, 04022 Košice 2216.11.20172017/05822-CZO
Bc. Jozef Kaszonyi Záhradná 10, 07901 Veľké Kapušany16.11.20172017/05820-CZO
Aneta Vrábeľová Mládežnícka 26, 04015 Košice 1516.11.20172017/05819-CZO
Patrik Rudy Stálicova 1, 04012 Košice16.11.20172017/05818-CZO
Lukáš Páll Húsková 55, 04023 Košice16.11.20172017/05817-CZO
Anton Majer Tr.SNP 96/B, 04011 Košice 1116.11.20172017/05816-CZO
Ivana Malešová Narcisová 7/A, 04011 Košice 1116.11.20172017/05815-CZO
Mikuláš Kádár Ľ.Štúra 972/10, 07701 Kráľovský Chlmec16.11.20172017/05814-CZO
Peter Turok Kapitána jaroša 6, 04022 Košice 2216.11.20172017/05813-CZO
Mária Horváthová Požiarnicka 120/8, 05501 Margecany16.11.20172017/05812-CZO
Nikola Hoffmannová Skačany 322, 95853 Skačany16.11.20172017/05811-CZO
Patrik Marcin Nižná Hutka 38, 04018 Nižná Hutka16.11.20172017/05810-CZO
Martina Petrová Konečná 5, 07101 Michalovce16.11.20172017/05809-CZO
Marek Bodnár Bidovce 166, 04445 Bidovce16.11.20172017/05808-CZO
Patrícia Fedáková Jenisejska 6, 04012 Košice16.11.20172017/05807-CZO
Jozef Bodnár Idanská 9, 04011 Košice 1116.11.20172017/05806-CZO
Tibor Tima Pod horou 23, 04016 Košice - Myslava16.11.20172017/05805-CZO
Marcel Matis Nižný čaj 14, 04416 Nižný Čaj16.11.20172017/05802-CZO
Stanislav Béreš Nováčany 143, 04422 Nováčany16.11.20172017/05801-CZO
Peter Pavčiak Fábryho 20, 04022 Košice 2216.11.20172017/05800-CZO
Jozef Adamčík Košická Belá , 04465 Košická Belá16.11.20172017/05799-CZO
Juraj Baleja Dargovská 2, 04001 Košice16.11.20172017/05774-CZO
Ing. Dávid Kipikaša Kopaná 565/10, 05561 Jaklovce16.11.20172017/05765-CZO
Gabriela Barčovská Laborecká 14, 04011 Košice16.11.20172017/05704-CZO
Veronika Cigáňová Fibichova 7, 04001 Košice16.11.20172017/05660-CZO
Vladimír Novotný Veterná 1, 05501 Margecany16.11.20172017/05118-CZO
Zuzana Labanská Košická Polianka 59, 04441 Košická Polianka16.11.20172017/04792-CZO
Renáta Kakalejčíková Sosnová 393/3, 04431 Kostoľany nad Hornádom16.11.20172017/03712-CZO
Liuba Hornyak Buzulucká 17, 04022 Košice16.11.20172017/03410-CZO
Pavol Havrila Havanská 2, 04013 Košice10.11.20172017/05779-CZO
Ján Krucik Vajkovce 134, 04443 Vajkovce10.11.20172017/05778-CZO
Viktor Piechowicz Sládkovičova 1963/5, 04001 Košice10.11.20172017/05777-CZO
Peter Iván Drábova 2, 04023 Košice10.11.20172017/05776-CZO
Martin Baláž Hviezdoslavova 7, 04001 Košice10.11.20172017/05775-CZO
Peter Márkus Tomášikova 5, 04001 Košice10.11.20172017/05745-CZO
Lucia Kavová Rastislavova 36, 05801 Poprad10.11.20172017/05631-CZO
Martina Talianová Muškátova 46, 04011 Košice10.11.20172017/05629-CZO
Katarína Csabalová Rieda SNP 4, 04011 Košice10.11.20172017/05628-CZO
Katarína Čorbová Jantárová 2, 04001 Košice10.11.20172017/05626-CZO
Zita Verbičová Starozagorská 4, 04023 Košice10.11.20172017/05625-CZO
Július Balázs Ludmanská 1, 04001 Košice10.11.20172017/05623-CZO
Richard Matis Zlatá Idka 143, 04461 Zlatá Idka10.11.20172017/05622-CZO
Lucia Koverová Turgenevova 34, 04001 Košice10.11.20172017/05621-CZO
Andrea Panáčková L.Svobodu 2608, 05801 Poprad10.11.20172017/05619-CZO
Gabriela Galovičová Jesenná 3240/13, 05801 Poprad10.11.20172017/05618-CZO
Róbert Hreško Bukureštská 28, 04013 Košice10.11.20172017/05183-CZO
Eva Vevericová Horná Kostolná 410/13, 04402 Drienovec10.11.20172017/04982-CZO
Mária Hutkaiová Dolná Kostolná č. 468/31, 04402 Turňa nad Bodvou10.11.20172017/04980-CZO
Andrea Nigutová Obchodná 10, 04011 Košice10.11.20172017/04673-CZO
Nikola Milkovičová Talinská 9, 04012 Košice10.11.20172017/04647-CZO
Viktória Hrabkovská Benediktínska 40, 04018 Košice10.11.20172017/04645-CZO
Mária Pohlodková Hlinné 327, 09435 Soľ07.11.20172017/05645-CZO
Jaroslava Nováková Žalobín 147, 09403 Žalobín07.11.20172017/05644-CZO
Tomáš Miškovič Tovarne 200, 09401 Tovarné07.11.20172017/05643-CZO
Mária Kiraľová Gaštanová 506/32, 07662 Parchovany07.11.20172017/05642-CZO
Róbert Kroka Zámutov 468, 09415 Zámutov07.11.20172017/05641-CZO
Katarína Malíková Lúčna 818/27, 09301 Vranov nad Topľou07.11.20172017/05640-CZO
Terézia Kováčová Hencovce 1852/8, 09302 Hencovce07.11.20172017/05638-CZO
Patrik Kaliaš Čaklov 416, 09435 Čaklov07.11.20172017/05637-CZO
Stanislav Vaľovčin Budovateľská 1286/35, 09301 Vranov nad Topľou07.11.20172017/05636-CZO
Veronika Kmecová Okružná 246/49, 09413 Dlhé Klčovo07.11.20172017/05635-CZO
Simona Hlucho-Horvátová Pod šibenou 568/15, 09431 Hanušovce nad Topľou07.11.20172017/05634-CZO
Matúš Malík Mlynská 1490, 09301 Vranov nad Topľou07.11.20172017/05633-CZO
Marcel Vasiľov Majerovce 144, 09409 Majerovce07.11.20172017/05632-CZO
Edita Antalová Kunová Teplica 74, Kunová Teplica07.11.20172017/04678-CZO
Katarína Petrášová Janovík 167, 08203 Janovík27.10.20172017/05695-CZO
Mgr. Silvia Kaľuhová Moravany 291, 07203 Moravany27.10.20172017/05694-CZO
Lucia Schürgerová Štós 212, 04426 Štós27.10.20172017/05672-CZO
Františka Čunderlíková Kalinovská 2, 04022 Košice 2227.10.20172017/05671-CZO
Monika Kuncová Belehradská 15, 04013 Košice27.10.20172017/05670-CZO
Patrik Čelovský Varšavská 26, 04013 Košice26.10.20172017/05591-CZO
Mária Kušmíreková Bohdanovce , 04416 Bohdanovce26.10.20172017/05590-CZO
Andrea Petrová Vyšná Kamenica 64, 04446 Vyšná Kamenica26.10.20172017/05589-CZO
Ľubica Birková Ždiarska 3, 04012 Košice26.10.20172017/05486-CZO
Janka Ilavská Trieda SNP 83, 04011 Košice26.10.20172017/05117-CZO
Gabriela Nečová Vencová 2/C, 04001 Košice26.10.20172017/05116-CZO
Zdenka Rendošová Klimkovičova 22, 04023 Košice26.10.20172017/03408-CZO
PhDr.Ing. Robert Verner PhD.MBAVencová 6, 04001 Košice20.10.20172017/05487-CZO
Ing. Olena Dubovyk Rampova 7, 04001 Košice20.10.20172017/05485-CZO
Dana Kovaľová Slančická 97, 04419 Olšovany20.10.20172017/05484-CZO
Tomáš Švajlen Brezová 28/153, 07612 Brezina20.10.20172017/05483-CZO
Jaroslav Štrbáň Michalovská 7, 04011 Košice20.10.20172017/05482-CZO
Zuzana Papugová Vojenská 3, 04001 Košice20.10.20172017/05481-CZO
Erika Burkušová Severná 23/45, 04501 Moldava nad Bodvou20.10.20172017/05480-CZO
Juraj Janejka Výstavby 196/2, 04011 Košice20.10.20172017/05479-CZO
Ing Gabriela Utľak Šolcová Myslavská 244/A, 04016 Myslava20.10.20172017/05478-CZO
Petra Ďaďovská Tri Hôrky 5, 04011 Košice20.10.20172017/05435-CZO
Hana Hovancová Kováčska 435/31, 04425 Medzev20.10.20172017/05286-CZO
Alena Hliničanová Prof. Hlaváča 34, 07101 Michalovce20.10.20172017/05263-CZO
Ing. Ivan Ivančák Adlerova 9, 04022 Košice19.10.20172017/05359-CZO
Radka Blahová Lomená 14, 04001 Košice19.10.20172017/05241-CZO
Anita Capuličová Obrody 9, 04001 Košice19.10.20172017/05240-CZO
Zuzana Kavčáková Krosnianska 91, 04022 Košice19.10.20172017/05239-CZO
Bc. Jana Chovancová Teriakovce 4, 08005 Teriakovce19.10.20172017/05238-CZO
Júlia Burghardová Ždiarska 1/58, 04012 Košice19.10.20172017/05236-CZO
Lea Cisková Donská 9, 04012 Košice19.10.20172017/05235-CZO
Ing. Ivan Széplaky Narcisová 9, 04001 Košice19.10.20172017/05232-CZO
Silvia Fedorová Nešporova 284/4, 04001 Košice19.10.20172017/05231-CZO
Ingrid Ambrozyová Krupinská 2, 04001 Košice19.10.20172017/05229-CZO
Bc. Miroslava Šipulová Tulská 35, 97401 Banská Bystrica17.10.20172017/05588-CZO
Lenka Renčiková Bukurešťská 14, 04013 Košice12.10.20172017/05516-CZO
Mikuláš Kundrák Daxnerova 14, 04911 Plešivec12.10.20172017/05228-CZO
Ivana Smereková Sibírska 19, 08001 Prešov12.10.20172017/05227-CZO
Ružena Krausová Športová 21, 05601 Gelnica12.10.20172017/05225-CZO
Veronika Kyseľová Schvarczová Helcmanovce 399, 05563 Helcmanovce12.10.20172017/05224-CZO
Bc. Róbert Csokási Varšavská 12, 04013 Košice12.10.20172017/05223-CZO
Dominika Bulejčíková Prostejovská 67, 08001 Prešov12.10.20172017/05221-CZO
Róbert Gönczi Humenská 23, 04001 Košice12.10.20172017/05220-CZO
Viktoria Bundová Benadova 3, 04022 Košice12.10.20172017/05219-CZO
Andrea Tomková Kecerovské pekľany 155, 04447 Kecerovské Pekľany12.10.20172017/05127-CZO
Priska Sameľová Kecerovce 228, 04447 Kecerovce12.10.20172017/05126-CZO
Jakub Bodnárik Rázusova 36, 97667 Závadka nad Hronom12.10.20172017/04780-CZO
Monika Kopperová Námestie Kozmonautov 10, 04001 Košice11.10.20172017/05128-CZO
Mgr. Zuzana Sekeráková Cintorínska 282, 04415 Vyšná Myšľa11.10.20172017/04799-CZO
Viera Majeríková Námestie mieru 10, 04501 Moldava nad Bodvou11.10.20172017/03706-CZO
Patrik Čaban Ždiarska 3, 04001 Košice10.10.20172017/05184-CZO
Štefan Štieber Varšavská 4, 04013 Košice10.10.20172017/05182-CZO
Mgr. Oľga Koklesová J.M.Hurbana 1924/16A, 96901 Banská Štiavnica10.10.20172017/05181-CZO
Lucia Krihová Piešťanská cesta 1705/17, 92203 Vrbové10.10.20172017/05180-CZO
Alena Debnárová Svinica 200, 04445 Svinica10.10.20172017/05014-CZO
Monika Buľková Bidovce 264, 04445 Bidovce10.10.20172017/05013-CZO
Ing. Katarína Töviš Vajkovce 216, 04443 Vajkovce10.10.20172017/04979-CZO
Václav Krajňák Na Záhumní 24, 04015 Košice10.10.20172017/04977-CZO
Vincent Pataky Nešporova 4, 04001 Košice10.10.20172017/04976-CZO
Bc. Sabina Konradyová Bočiar 81, 04456 Bočiar10.10.20172017/04676-CZO
Eva Fialková Pokroku 11, 04011 Košice10.10.20172017/04675-CZO
Róbert Trišč Ždiarska 1, 04012 Košice10.10.20172017/04649-CZO
Tomáš Kuruc Cyklistická 5, 04001 Košice10.10.20172017/04648-CZO
Katarína Szentivanyiová Bauerova 5, 04023 Košice10.10.20172017/04646-CZO
Margita Dudová Južná trieda 9, 04001 Košice10.10.20172017/04357-CZO
Patrícia Bendiková Ardovo 71, 04955 Ardovo09.10.20172017/05264-CZO
Zuzana Rzodeková Sofijská 24, 04013 Košice09.10.20172017/05259-CZO
Bc. Gabriela Sováková Hlavná 15/30, 07653 Zatín09.10.20172017/05205-CZO
Lukáš Hlubovič Frenchova 6, 04001 Košice09.10.20172017/05197-CZO
Monika Čopová Jasovská 101, 04001 Košice09.10.20172017/05191-CZO
Mária Luptáková Národná trieda 48, 04001 Košice09.10.20172017/05015-CZO
Ing. Milan Gaál Jilemnického 10, 04001 Košice09.10.20172017/04986-CZO
Oliver Létay Pajorová 7, 04001 Košice09.10.20172017/04985-CZO
Alena Čižmárová Húskova 33, 04023 Košice09.10.20172017/04941-CZO
Mgr. Ina Labaničová Klenová 146, 06772 Klenová09.10.20172017/04927-CZO
Alena Retterová Moldavská 9, 04011 Košice09.10.20172017/03902-CZO
Anna Andrejkovičová Pionierska 944/4, 04414 Čaňa09.10.20172017/03901-CZO
Viera Mrásková SNP 113, 04442 Rozhanovce03.10.20172017/05062-LES
Marta Svetová Košické Oľsany 103, 04442 Košické Oľšany03.10.20172017/05061-LES
Regina Takáčová Smutná 18, 04018 Košice - Krásna03.10.20172017/05060-LES
Lucia Straková Lidické námestie 5, 04022 Košice03.10.20172017/05059-LES
Mgr. Katarína Kašická Kupeckého 3, 04001 Košice03.10.20172017/05058-LES
Tatiana Kováčová Adlerova 1, 04022 Košice03.10.20172017/05057-LES
Iveta Kobyľanová Wuppertálska 5, 04023 Košice03.10.20172017/05056-LES
Jolana Vadászová Okružná 15, 04413 Valaliky03.10.20172017/05055-LES
Michaela Dudičová Olšovany 134, 04419 Olšovany03.10.20172017/05054-LES
Alena Bieščadová Komenského 33, 04001 Košice03.10.20172017/04843-CZO
Lea Pisarčíková Zupkova 1, 04022 Košice03.10.20172017/04814-CZO
Jakub Tomáš Hlavná 117, 04001 Košice03.10.20172017/04795-CZO
Gabriela Novotná Stará Voda 65, 05334 Švedlár03.10.20172017/04791-CZO
Mária Tolvajová Smolník 384, 05566 Smolník03.10.20172017/04781-CZO
Jana Jonášová Sputnikova 12, 04012 Košice03.10.20172017/04432-CZO
Timea Kolodžejová Alvinczyho 22, 04001 Košice03.10.20172017/04072-CZO
Alžbeta Kendická Kojatice 62, 08232 Svinia03.10.20172017/03738-CZO
Erik Šebešťan Stálicova 1, 04012 Košice03.10.20172017/03263-CZO
Sandra Boleloucká Tatranská 5, 04001 Košice03.10.20172017/03104-CZO
Milan Gábor Vtáčkovce 85, 04447 Vtáčkovce03.10.20172017/02148-CZO
Mgr. Veronika Malega Hencelová Jelšova 24, 04022 Košice29.09.20172017/04216-CZO
Bc. Jakub Lachký Belanská 3, 04001 Košice29.09.20172017/03400-CZO
Ing. Patrik Buliak Tatranská cesta 54, 03401 Ružomberok29.09.20172017/03399-CZO
Iveta Chromiaková Bašťovanského 13, 04022 Košice29.09.20172017/02632-CZO
Slávka Onofrejová Húsková 3, 04023 Košice29.09.20172016/03291-CZO
Radovan Mlynárik Gerlachovská 23, 04001 Košice25.09.20172017/04798-CZO
Karim Sardar Kysak 125, 04481 Kysak25.09.20172017/04796-CZO
Ivana Vargová Školská 35, 04419 Ruskov25.09.20172017/04794-CZO
Zuzana Navarčíková Húsková 13, 04023 Košice25.09.20172017/04793-CZO
Tímea Harčárová Paňovce 63, 04471 Paňovce25.09.20172017/04783-CZO
Alžbeta Mateszová Košická 512/18, 04471 Čečejovce25.09.20172017/04782-CZO
RNDr. Ingrid Gergová Aténska 9, 04013 Košice25.09.20172017/04568-CZO
Gabriela Kaľavská Zimná 11, 04001 Košice21.09.20172017/04618-CZO
Mária Szilárdiová Považská 16, 04011 Košice21.09.20172017/04617-CZO
Timea Kendeová Titogradská 17, 04023 Košice21.09.20172017/04527-CZO
Lesia Urbancová Gerlachovská 14, 04001 Košice21.09.20172017/04526-CZO
Natália Lenková Železiarenská 41, 04015 Košice21.09.20172017/04525-CZO
Viktória Kulichová Jenisejská 43, 04012 Košice21.09.20172017/04524-CZO
Jiří Repík Šafárikova 19, 04011 Košice21.09.20172017/04504-CZO
Bc. Ľudovít Burik Ružínska 17, 04011 Košice21.09.20172017/04451-CZO
Thai Tran Kim Miškovecká 1023/2, 04001 Košice21.09.20172017/04024-CZO
Huu Anh Nguyen Miškovecká 1023/2, 04001 Košice21.09.20172017/04023-CZO
Doan Marcel Nguyen Trong Miškovecká 1023/2, 04001 Košice21.09.20172017/04022-CZO
Zuzana Tóthová ČSA 28, 04501 Moldava nad Bodvou19.09.20172017/04797-CZO
Petra Eliášová Skároš 93, 04414 Skároš19.09.20172017/04487-CZO
Eva Loziňáková Krakovská 12, 04001 Košice19.09.20172017/04470-CZO
Ján Dzedzina Stálicova 1, 04012 Košice19.09.20172017/04465-CZO
Miroslava Trčková Jaltská 771/11, 04022 Košice19.09.20172017/04345-CZO
Vladimír Tirdiľ Kojatice 210, 08232 Svinia19.09.20172017/03707-CZO
Katarína Veresová Húskova 5, 04023 Košice19.09.20172017/02740-CZO
Paulína Királyová Bistro Panda -Fejova 13, 04001 Košice19.09.20172017/02013-CZO
Peter Bakalár Klimkovičova 8, 04023 Košice14.09.20172017/04208-CZO
Petra Pašková Húskova 47, 04023 Košice14.09.20172017/04207-CZO
Zuzana Fejková SNP 13, 04011 Košice14.09.20172017/03526-CZO
Filip Fabišík Idanská 4, 04011 Košice14.09.20172017/03472-CZO
Zuzana Kičinková Krosnianska 37, 04022 Košice14.09.20172017/03126-CZO
Mark Kostsánszky Byster 64, 04441 Sady nad Torysou14.09.20172017/02874-CZO
Eva Marčáková Inžinierska 16, 04001 Košice14.09.20172017/02524-CZO
Annamária Jurašková Gerlachovská 21, 04001 Košice14.09.20172017/02376-CZO
Simona Feterik Lukáčová Dúhová 18, 04471 Čečejovce13.09.20172017/04443-CZO
Andrea Bojkunová Baničova 3, 04018 Košice13.09.20172017/04442-CZO
Zlata Semanová Bielocerkevská 4, 04022 Košice13.09.20172017/04441-CZO
Simona Gnipová Dlhé nad Cirochou 48/1, 06782 Dlhé nad Cirochou13.09.20172017/04440-CZO
Oleg Belán Osloboditeľov 21, 04017 Košice - Barca13.09.20172017/04439-CZO
Jana Szilárdy Inžinierska 4, 04011 Košice13.09.20172017/04438-CZO
Tomáš Kováč Bukurešťská 1, 04013 Košice13.09.20172017/04435-CZO
Ing. Lenka Karafová Veľká Ida 438, 04455 Veľká Ida13.09.20172017/04434-CZO
Mgr. Melánia Sasáková Chrastné 102, 04444 Chrastné13.09.20172017/04433-CZO
Zlatica Ruszóová Štiavnická 299, 04911 Plešivec11.09.20172017/04686-CZO
Miroslav Hlivák Letná 638, 04911 Plešivec11.09.20172017/04685-CZO
Erika Čobádyová Štítnická 274, 04911 Plešivec11.09.20172017/04684-CZO
Oľga Grančajová Rožňavské Bysrté 166, 04931 Rožňavské Bystré11.09.20172017/04683-CZO
Dorota Milová Štítnická 301, 04911 Plešivec11.09.20172017/04682-CZO
Matilda Danková Štítnická 305, 04911 Plešivec11.09.20172017/04681-CZO
Kvetoslava Šimková Zakarpatská 12, 04801 Rožňava11.09.20172017/04680-CZO
Margita Hlavačová Kunová Teplica 32, Kunová Teplica11.09.20172017/04679-CZO
Silvia Danková Letná 337, 04911 Plešivec11.09.20172017/04677-CZO
Gabriela Borovská Partizánska 47, 04414 Čaňa21.08.20172016/05946-CZO
Katarína Kočišková Kysak 623, 04481 Kysak18.08.20172017/04358-CZO
Tímea Helyeiová Janík 52, 04405 Janík18.08.20172017/04344-CZO
Ingrid Dulková Tri hôrky 15, 04001 Košice18.08.20172017/04343-CZO
Ing. Iveta Mihališinová Idanská 9, 04011 Košice18.08.20172017/04342-CZO
Andrea Zemanová Watsonova 3, 04001 Košice18.08.20172017/04105-CZO
Michaela Jakubčinová Pekinská 8, 04013 Košice18.08.20172017/04090-CZO
Marcela Prachárová Buzica 172, 04473 Buzica18.08.20172017/03123-CZO
Adriana Matisová Komenského 16, 08001 Prešov17.08.20172017/04368-CZO
Veronika Moflárová Bernoláková 31, 04011 Košice17.08.20172017/04367-CZO
Emília Filipová Liesková 8, 04001 Košice17.08.20172017/04366-CZO
Bc. Karol Horváth Kováčska 491/90, 04425 Medzev17.08.20172017/04365-CZO
Andrea Trojčáková Športová 1, 05601 Gelnica17.08.20172017/04364-CZO
Eva Tirpáková Gudernova 2, 04001 Košice17.08.20172017/04363-CZO
Mária Rusnáková Michalovská 5, 04011 Košice17.08.20172017/04361-CZO
Prunyi Škultétyho 2/1351, 04001 Košice17.08.20172017/04360-CZO
Prunyi Škultétyho 2/1351, 04001 Košice17.08.20172017/04359-CZO
Ing. Nikola Ferková Košický Klečenov 4, 04445 Košický Klečenov17.08.20172017/03709-CZO
Natália Marcinová Košické Olšany 274, 04442 Košické Oľšany17.08.20172017/03117-CZO
Róbert Vince Slivník, 07612 Slivník17.08.20172017/02171-CZO
Michal Demko Malogyňovská 230/66, 04414 Gyňov11.08.20172017/04289-CZO
JUDr. Filip Gaál Toryska 4, 04001 Košice11.08.20172017/04266-CZO
Veronika Kováčová Humenská 8, 04011 Košice11.08.20172017/04218-CZO
Nikola Petrillová Čakanovce 71, 04445 Čakanovce11.08.20172017/04209-CZO
Diana Beňušková Nováčany 927, 04422 Nováčany11.08.20172017/04202-CZO
Martin Kuba Nováčany 184, 04422 Nováčany11.08.20172017/04201-CZO
Zuzana Turianska Poľovnícka 6, 04011 Košice11.08.20172017/04112-CZO
Mgr. Ľubomíra Dulinová Čižatice 76, 04447 Čižatice10.08.20172017/04051-CZO
Lenka Rabatínová Kecerovce 2, 04447 Kecerovce10.08.20172017/04030-CZO
Pavol Polakovič Važecká 2, 04012 Košice10.08.20172017/03767-CZO
Verona Gaborová Kecerovce 221, 04447 Kecerovce10.08.20172017/00319-CZO
Ľudmila Skybová Wurmova 19, 04023 Košice10.08.20172016/07179-CZO
Šarlota Sabovová Južná trieda 91, 04001 Košice07.08.20172017/00794-CZO
Mária Matejová Kostolianska 12/208, 04431 Sokoľ02.08.20172017/04073-LES
Pavel Orosz Ďurďošík 173, 04445 Ďurďošík28.07.20172017/03930-CZO
Rastislav Makula Goetheo 17, 04018 Košice28.07.20172017/03929-CZO
Dominika Finková Južná trieda 9, 04001 Košice28.07.20172017/03598-CZO
Katarína Maliková Nám.oceliarov 1/6, 04015 Košice28.07.20172017/03131-CZO
Michal Činčár Moldavská 5, 04011 Košice26.07.20172017/03969-CZO
Bozhena CHONKA Prakovce 303, 05562 Prakovce26.07.20172017/03852-CZO
Darina Grofová Baltická 4, 04012 Košice26.07.20172017/03842-CZO
Ing. Adriana Handzová Bukurešťská 10, 04013 Košice26.07.20172017/03838-CZO
Stela Kesziová Debradská 9, 04501 Moldava nad Bodvou26.07.20172017/03831-CZO
Zuzana Hodurová Námestie L.Novomestského 1, 04001 Košice26.07.20172017/03827-CZO
Alica Rozeková Popradská 4, 04001 Košice26.07.20172017/03826-CZO
Ing. Andrea Krišicová Popradská 4, 04011 Košice26.07.20172017/03825-CZO
Ingrid Šalátová Severná 1103/22, 04501 Moldava nad Bodvou26.07.20172017/03680-CZO
Lucia Dvoráčeková Sady nad Torysou, 04441 Sady nad Torysou26.07.20172017/01105-CZO
Dominik Šromovský Tatranské námestie 4582/3, 05801 Poprad24.07.20172017/03744-CZO
Jesika Dávidová Galaktická 3, 04012 Košice24.07.20172017/03743-CZO
Ing. Ľudovít Turčan Varšavská 24, 04013 Košice24.07.20172017/03714-CZO
Lucia Fifiková Charkovská 18, 04022 Košice24.07.20172017/03713-CZO
Tatiana Chomová Jegorovovo námestie 3, 04022 Košice24.07.20172017/03711-CZO
Zuzana Mikulová Kojatice 214, 08232 Kojatice24.07.20172017/03710-CZO
Mária Tirdiľová Kojatice 210, 08232 Svinia24.07.20172017/03708-CZO
Dominika Bubnárová Soľ 360, 09435 Soľ24.07.20172017/03705-CZO
Tatiana Mervová Zombova 45, 04023 Košice24.07.20172017/03704-CZO
Pavol Pracko Medená 3, 04017 Košice24.07.20172017/03703-CZO
Mgr. Silvia Plešivčáková Ružová 45, 04001 Košice24.07.20172017/03686-CZO
Daniel Harangozó Berlínska 25, 04013 Košice20.07.20172017/03585-CZO
Anna Drotárová Markovce 119, 07206 Markovce20.07.20172017/03576-CZO
Alena Lukáčová Osloboditeľov 118, 04414 Čaňa20.07.20172017/03540-CZO
Renata Paula Zifciac Buzica 20, 04473 Buzica20.07.20172017/03485-CZO
Ing. Martin Kučinský Sečovská cesta 15, 04001 Košice20.07.20172017/03398-CZO
Valéria Horňáková Hronská 13, 04001 Košice20.07.20172017/03344-CZO
Jaroslav Szilagyi Popradská 253/72, 04001 Košice20.07.20172017/03304-CZO
Oľga Prokopová Ostravská 2, 04011 Košice20.07.20172017/03120-CZO
Natália HAI Krosnianska 95, 04022 Košice20.07.20172017/02850-CZO
Judita Kukurová Gerlachovská 8, 04001 Košice19.07.20172017/03895-CZO
Peter Hegyi Uherova 5, 04001 Košice18.07.20172017/03668-CZO
Alena Hegyiová Uherova 5, 04001 Košice18.07.20172017/03667-CZO
Lukáš Šarišský Čechovova 4, 04018 Košice - Krásna18.07.20172017/03335-CZO
Viktor Zelený Lesná 18/A, 04001 Košice18.07.20172017/03312-CZO
Alžbeta Rusnáková Michalovská 346/5, 04001 Košice18.07.20172017/03264-CZO
Mária Pilipová Cottbuská 6, 04023 Košice18.07.20172017/03217-CZO
Juraj Šimon Hatvaniho 11/72, 97901 Rimavská Sobota18.07.20172017/03162-CZO
Ivana Jurašková Mierová 13, 04015 Košice18.07.20172017/03127-CZO
Tibor Sycz Krivá 7, 04001 Košice11.07.20172017/03409-CZO
Mgr. Stanislava Lukáčová Bajzova 6, 04001 Košice11.07.20172017/03407-CZO
Adriana Michalanská Tramínová 1549/12, 04018 Košice - Krásna11.07.20172017/03406-CZO
Dana Skurkaiová Trieda SNP 54, 04011 Košice11.07.20172017/03405-CZO
Martina Palfiová Klimkovičova 40, 04023 Košice11.07.20172017/03397-CZO
Marcela Mártonová Budapeštianska 10, 04013 Košice11.07.20172017/03396-CZO
Diana Parizová Jenisejská 65, 04012 Košice11.07.20172017/03395-CZO
Jana Laslopová Povina 79, 02333 Povina11.07.20172017/03394-CZO
Jana Stenczelová Irkutská 14, 04012 Košice11.07.20172017/03393-CZO
Eva Kolesárová Postupimská 2, 04022 Košice11.07.20172017/03391-CZO
Ing. Jana Popovičová Nemessányiho 24, 04015 Košice 1511.07.20172017/02907-CZO
Ignázio Alessi Nemessányiho 24, 04015 Košice11.07.20172017/02906-CZO
Miroslav Škavronka Berlínska 22, 04013 Košice04.07.20172017/03137-CZO
Jana Petrigánová Čordákova 6, 04011 Košice04.07.20172017/03134-CZO
Jana Bruziková Čordákova 22, 04023 Košice04.07.20172017/03133-CZO
Zuzana Žifčáková Viedenská 21, 04013 Košice04.07.20172017/03132-CZO
Monika Staníčková Lesnícka 7, 04001 Košice04.07.20172017/03130-CZO
Helena Lengyelová Podbeľová 9, 04017 Košice04.07.20172017/03128-CZO
Andrea Švábovská Tyršovo nábrežie 10, 04001 Košice04.07.20172017/03125-CZO
Katarína Syrková Hemerkova 19, 04023 Košice04.07.20172017/03124-CZO
Nikola Róthová Sofijská 14, 04013 Košice04.07.20172017/03121-CZO
Judita Paličková Kysak 56, 04481 Kysak04.07.20172017/03116-CZO
Zdenka Harčárová Húskova 1, 04023 Košice04.07.20172017/03115-CZO
Rastislav Seidler Pražská 5, 04001 Košice04.07.20172017/02909-CZO
Mgr. Monika Štefková Užhorodská 17, 04001 Košice04.07.20172017/02873-CZO
Ondrej Lenča Kecerovské Pekľany 168, 04447 Kecerovské Pekľany30.06.20172017/02040-CZO
Peter Čonka Kalinčiakova 21, 04001 Košice29.06.20172017/03220-CZO
Ondrej Fekete Palariková 1, 04001 Košice29.06.20172017/03219-CZO
Tomáš Mikita Braniskova 18, 04001 Košice29.06.20172017/03218-CZO
Veronika Pribulová Učňovská 8, 04015 Košice - Šaca29.06.20172017/01829-CZO
Zuzana Nováková Tokajícka 38/31, 04402 Turňa nad Bodvou29.06.20172017/01484-CZO
Branislav Demko Nová 3, 04414 Gyňov29.06.20172017/00525-CZO
Soňa Szilágyiová Bašťovanského 4, 04022 Košice29.06.20172016/04712-CZO
Katarína Cichovská Veľká Ida 72, 04455 Veľká Ida23.06.20172017/03201-CZO
Margita Ripková Buzulucká 10, 04022 Košice23.06.20172017/03200-CZO
Alena Záchenská Klátovská 166/70, 04412 Nižný Klátov23.06.20172017/03199-CZO
Oľga Hrehová Húskova 3, 04023 Košice23.06.20172017/03198-CZO
Ján Kaleja Pod Hôrkou 183/12, 04431 Družstevná pri Hornáde23.06.20172017/03197-CZO
Mgr. Natália Čontošová Humenská 49/B, 04011 Košice23.06.20172017/03195-CZO
Pavol Holečko Kostolianska cesta 163, 04001 Košice23.06.20172017/03194-CZO
Ing. Veronika Mroková Talinská 10, 04012 Košice23.06.20172017/03018-CZO
Ing. Denisa Balogová Bidovce 83, 04445 Bidovce23.06.20172017/03006-CZO
Lucie Pekárková Watsonova 57, 04001 Košice23.06.20172017/02936-CZO
Ivana Rožnovjaková Hornadská 19, 04431 Družstevná pri Hornáde23.06.20172017/02888-GJE
Martina Korbová Haniska 110, 04457 Haniska22.06.20172017/03105-CZO
Eva Hlačinová Kameňany 77, 04962 Kameňany22.06.20172017/02899-CZO
Diana Kanászová Popovič Sokolia 18, 04431 Sokoľ22.06.20172017/02869-CZO
Mariana Sedlicka Hečkova 21, 04017 Košice22.06.20172017/02833-CZO
Mgr. Miroslava Androvičová Národná trieda 79, 04001 Košice22.06.20172017/02832-CZO
Lucia Širochmanová Slovenská 592/6, 07501 Trebišov22.06.20172017/02809-CZO
Viktória Dzurová Ďurďošík 48, 04445 Ďurďošík22.06.20172017/02673-CZO
Petronela Truhanová Hronská 9, 04001 Košice22.06.20172016/02216-CZO
Lukáš Varga Sofijská 18, 04013 Košice19.06.20172017/02986-CZO
Dana Dankaninová Bielocerkevská 13, 04022 Košice19.06.20172017/02985-CZO
Stanislava Tvarochová Sídlisko SNP 1202/8, 05601 Gelnica19.06.20172017/02982-CZO
Alena Dudyová Športová 47/19, 05601 Gelnica19.06.20172017/02979-CZO
Klára Trojčáková Zupkova 12, 04022 Košice19.06.20172017/02978-CZO
Lucia Poláková Mierová 630, 07222 Strážske19.06.20172017/02977-CZO
Barbora Sakačová Mníšek Nad Hnilcom 344, 05564 Mníšek nad Hnilcom19.06.20172017/02976-CZO
Adriana Zahornacká Športová 17, 05601 Gelnica19.06.20172017/02955-CZO
Ing. Peter Slimák Húskova 59, 04023 Košice19.06.20172017/02633-CZO
Peter Parkánsky Seňa 183, 04458 Seňa19.06.20172017/02526-CZO
Ing. Alena Parkánska Seňa 183, 04458 Seňa19.06.20172017/02525-CZO
Katarína Výrostková Sokoľany 134, 04456 Haniska19.06.20172017/00842-CZO
Tatiana Kaľatová Postupimská 9, 04022 Košice15.06.20172017/02983-CZO
Gyöngyike Vaštagová Milhosť 113, 04458 Milhosť15.06.20172017/02981-CZO
Valéria Harcsová Jesenná 187/1, 07643 Čierna nad Tisou15.06.20172017/02974-CZO
Daniel Dutko Železiarenská 16, 04015 Košice - Šaca15.06.20172017/02971-CZO
Klára Švecová Raketová 7, 04012 Košice15.06.20172017/02966-CZO
Martina Almášiová Námestie Mieru 2, 04501 Moldava nad Bodvou15.06.20172017/02964-CZO
Ing. Ján Brutovský Zimná 11, 04001 Košice15.06.20172017/02963-CZO
Róbert Borok Letná 25, 04001 Košice15.06.20172017/02961-CZO
Michaela Háaszová Červenica 132, 08207 Červenica15.06.20172017/02960-CZO
Sandra Kožejová Postupimská 6, 04022 Košice15.06.20172017/02959-CZO
Miroslava Ivanková Húskova 83, 04023 Košice15.06.20172017/02958-CZO
Jozef Šesták Myslavská 161, 04016 Košice - Myslava15.06.20172017/02920-CZO
Veronika Hudáková Jegorovovo nám. 3, 04022 Košice15.06.20172017/01015-CZO
Jana Stachová Buzulucká 17, 04022 Košice09.06.20172017/02877-CZO
Zuzana Joóbová Hemerkova 21, 04023 Košice09.06.20172017/02876-CZO
Lívia Šimková Rešica 105, 04473 Rešica09.06.20172017/02875-CZO
Lucia Vojakovičová Popradská 72, 04011 Košice09.06.20172017/02872-CZO
Zuzana Palenčárová Povstania čes.ľudu 9, 04022 Košice09.06.20172017/02870-CZO
Veronika Mackaničová Trsťany 36, 04445 Trsťany09.06.20172017/02867-CZO
Katarína Kolesnáčová Dénešova 9, 04023 Košice09.06.20172017/02848-CZO
Patrik Vereb Jarmočná 379/2A, 04411 Ždaňa09.06.20172017/02817-CZO
Janka Béresová Široká 190/7, 04411 Ždaňa09.06.20172017/02816-CZO
Lilia Jakimová Jazvečia 61, 04001 Košice09.06.20172017/02777-CZO
Lucia Szanyiová Nám.Ľ.Štúra 10, 04501 Moldava nad Bodvou05.06.20172017/02631-CZO
Mgr. Zuzana Hovancová Tatranská 3, 04001 Košice05.06.20172017/02477-CZO
Zuzana Zakuciová Kysak 110, 04481 Kysak05.06.20172017/02398-CZO
Roman Pecha Dominikánske námestie 35, 04001 Košice05.06.20172017/02382-CZO
Silvia Szaniszlóová Wurmova 5, 04023 Košice05.06.20172017/02380-CZO
Martina Vlčková Záhradná 4363, 09413 Sačurov05.06.20172017/02325-CZO
Nicol Kántorová Olšovany 105, 04419 Olšovany05.06.20172017/02322-CZO
Katarína Zahuráková Pokroku 10, 04011 Košice05.06.20172017/02309-CZO
Jana Pabišová Záhradníka 206, 05991 Veľký Slavkov05.06.20172017/01880-GJE
Radka Timová Bocatiová 14, 04001 Košice05.06.20172017/01672-CZO
Emília Sinuová Bidovce 296, 04445 Bidovce05.06.20172017/01223-CZO
Mária Čaniová Kazimír, 07613 Kazimír30.05.20172017/02784-CZO
Tomáš Morvay Komenského 25, 98401 Lučenec30.05.20172017/02779-CZO
Mgr. Vladislav Rusinko Brigádnicka 1, 04001 Košice30.05.20172017/02680-CZO
Erika Matyasová Budapeštianska 20, 04013 Košice30.05.20172017/02679-CZO
Veronika Kalmárová Vyšné Opátske 15, 04001 Košice30.05.20172017/02678-CZO
Júlia Perháčová Fábryho 1, 04022 Košice30.05.20172017/02677-CZO
Judita Tirpáková Hemerková 3, 04023 Košice30.05.20172017/02676-CZO
Ondrej Hardoň Okružná 1, 04431 Družstevná pri Hornáde30.05.20172017/02656-CZO
Ing. Viktória Zavadová 19.januára 11, 04442 Rozhanovce30.05.20172017/02062-CZO
Jana Ružinská Hlavná 112, 04431 Družstevná pri Hornáde30.05.20172017/02061-CZO
Radoslav Hreha Košické Olšany 69, 04442 Košické Oľšany30.05.20172017/02060-CZO
Etela Goldbergerová Starozagorská 31, 04023 Košice30.05.20172017/02059-CZO
Slavomír Košč Čižatice 94, 04447 Čižatice30.05.20172017/02058-CZO
Peter Štofko Golianova 324, 04018 Košice - Krásna30.05.20172017/02057-CZO
Timea Nižníková Viničná 113, 04442 Rozhanovce30.05.20172017/02056-CZO
Lucia Ščerbová Robotnícka 29, 04442 Rozhanovce30.05.20172017/02055-CZO
Andrea Tresová Starozagorská 31, 04023 Košice30.05.20172017/02054-CZO
Mária Kuncová Robotnícka 6, 04442 Rozhanovce30.05.20172017/02043-CZO
Andrea Balogová Ladožská 8, 04012 Košice30.05.20172017/02042-CZO
Marek Tóth Stromová 3, 04442 Rozhanovce30.05.20172017/02041-CZO
Slávka Géczyová Vajkovce 4, 04443 Vajkovce30.05.20172017/02039-CZO
Martina Bobovčáková SNP 8, 04442 Rozhanovce30.05.20172017/02038-CZO
Mariana Turóciová SNP 93, 04442 Rozhanovce30.05.20172017/02037-CZO
Roman Ličko Herlianska 38, 04014 Košice 1430.05.20172017/02036-CZO
Renáta Balogová Jaltská 1, 04022 Košice30.05.20172017/01526-CZO
Ivona Bebková Viničná 10, 04001 Košice30.05.20172017/01307-CZO
Zdena Majcherová Hlavná 357/1, 04423 Jasov30.05.20172017/01236-CZO
Lucia Guzy Ligártová 29.05.20172017/02381-CZO
Mária Zuskačová Boliarov 57, 04447 Boliarov29.05.20172017/02370-CZO
Michal Dudáš Košické Olšany 90, 04442 Košické Oľšany29.05.20172017/02323-CZO
Zuzana Beličáková Zlatá Idka 191, 04461 Zlatá Idka29.05.20172017/02321-CZO
Lucia Tureková Havanská 14, 04013 Košice29.05.20172017/02297-CZO
Eva Strnadová Jesenná 321/13, 07664 Zemplínska Teplica29.05.20172017/02284-CZO
Bc. Dominika Hoangová Bruselská 16, 04013 Košice29.05.20172017/02282-CZO
Terézia Jacková Budovateľská 1286/35, 09301 Vranov nad Topľou29.05.20172017/00798-CZO
Ing. Vladimír Pavlik Opiná 47, 04447 Opiná29.05.20172017/00367-CZO
Bc. Janette Mruzová Miškovecká 16, 04011 Košice12.05.20172017/02379-CZO
Nataliia Baran Košická Belá 1204, 04465 Košická Belá12.05.20172017/02378-CZO
Sergii Gavrylko Košická Belá 204, 04465 Košická Belá12.05.20172017/02377-CZO
Dana Taišová Jegorovovo námestie 1, 04022 Košice12.05.20172017/02375-CZO
Marcela Funtaliová Záhradná 45, 04414 Čaňa12.05.20172017/02374-CZO
Ing. Katarína Ferková Trieda SNP 51, 04011 Košice12.05.20172017/02372-CZO
Miroslava Gruľová Fábryho 13, 04022 Košice12.05.20172017/02371-CZO
Patrícia Nachtmannová Veterná 972/21, 09317 Vranov n.Topľou12.05.20172017/02219-CZO
Ivan Lemak Jilemnického 4, 05201 Spišská Nová Ves12.05.20172017/02130-CZO
Silvia Timošová Slnečná 17, 04442 Rozhanovce12.05.20172017/01013-CZO
Galina Horňáková Malogyňovská 171, 04414 Gyňov11.05.20172017/02373-CZO
Slavomíra Hiľovská Mieru 80, 04424 Poproč11.05.20172017/02172-CZO
Paulína Dolyáková Ovručská 5, 04022 Košice11.05.20172017/02125-CZO
Natália Duždová Buzulucká 11, 04022 Košice11.05.20172017/02124-CZO
Viera Ferencová Vŕbová 6, 04413 Valaliky11.05.20172017/02094-CZO
Ing. Enikő Medveová Stará Bašta 111, 98034 Nová Bašta11.05.20172017/02093-CZO
Tatiana Murankova Rampova 12, 04001 Košice11.05.20172017/02084-CZO
Pavol Sontag Nešporova 2, 04001 Košice11.05.20172017/02020-CZO
Veronika Kováčová Humenská 18, 04001 Košice11.05.20172017/02019-CZO
Daniel Rick Ostravská 1, 04011 Košice11.05.20172017/02018-CZO
Miroslav Bati Raketová 4, 04012 Košice11.05.20172017/02017-CZO
Martina Bati Zlatá Idka 90, 04461 Zlatá Idka11.05.20172017/02016-CZO
Tomáš Majoroš Seňa , 04458 Seňa11.05.20172017/02015-CZO
Margita Morchová Bukurešťská 4, 04022 Košice11.05.20172017/02014-CZO
Dominika Černejová Miškovecká 7, 04011 Košice 1111.05.20172017/01927-CZO
Patrik Sabol Nižná Kamenica, 04445 Bidovce05.05.20172017/02173-CZO
Jaroslav Urban Uralská 11, 04012 Košice05.05.20172017/02170-CZO
Peter Sakoš Krosnianska 5, 04022 Košice05.05.20172017/02158-CZO
Michaela Mervová Mikovíniho 1, 04011 Košice05.05.20172017/02153-CZO
Michaela Kalmárová Malohontská 16, 97901 Rimavská Sobota05.05.20172017/02152-CZO
Ing. Ľubomír Čopák Ulič 103/5, 06767 Ulič05.05.20172017/02143-CZO
Eva Pitvorová Humenská 20, 04011 Košice05.05.20172017/02139-CZO
Ing. Eva Kosturská Nižná Olšava 37, 09032 Miňovce05.05.20172017/01833-CZO
Martina Vaľová Borda 86, 04445 Košický Klečenov05.05.20172017/00804-CZO
Monika Chripáková Šemšianska 20, 04015 Košice03.05.20172017/01962-CZO
Juraj Cibuľa Hrašovík 19, 04442 Rozhanovce03.05.20172017/01961-CZO
Ing. Beáta Straková Slnečná 213/11, 04431 Sokoľ03.05.20172017/01960-CZO
Alica Šmelková Ing.Orgovánova 14, 04011 Košice03.05.20172017/01959-CZO
Lenka Ľuptáková Lesnícka 7, 04010 Košice 1003.05.20172017/01958-CZO
Lucia Šoltésová Činska 7, 04013 Košice03.05.20172017/01957-CZO
Silvia Hirková Milhosť 78, 04458 Milhosť03.05.20172017/01956-CZO
Kamila Vargová Čingovská 7, 04001 Košice03.05.20172017/01955-CZO
Vladislav Hegedüš Edisonova 33, 04018 Košice03.05.20172017/01932-CZO
Natália Janitorová Juhoslovanská 5, 04013 Košice03.05.20172017/01884-CZO
Daniel Klema Vodárenská 7, 04001 Košice03.05.20172017/01883-CZO
Adriána Nemčíková Mliečna 18, 04014 Košice - Košická Nová Ves03.05.20172017/01882-CZO
Richard Szakács Markušova 10, 04001 Košice03.05.20172017/01881-CZO
Tomáš Kriško Berlínska 12, 04013 Košice03.05.20172017/01860-CZO
Viktor Hoštacky Wurmová 6, 04023 Košice03.05.20172017/00726-CZO
Matúš Leško Nábrežná 5, 04413 Valaliky03.05.20172017/00389-CZO
Ema Klimeková Hlinkova 4, 04001 Košice28.04.20172017/01851-CZO
Andrej Ciho Ľ.Štúra 9/10, 01861 Beluša28.04.20172017/01850-CZO
Simona Opánska Mikszáthová 31/34, 99106 Želovce28.04.20172017/01849-CZO
Katarína Farkašová Kyjevská 5, 04801 Rožňava28.04.20172017/01844-CZO
Iveta Rudová Pasteurova 1, 04001 Košice28.04.20172017/01842-CZO
Monika Čuriová Pekinská 14, 04013 Košice28.04.20172017/01840-CZO
Renáta Demková Nová 3, 04414 Gyňov28.04.20172017/01838-CZO
Nikola Dučayová Kvetná ul. , 07602 Kysta28.04.20172017/01837-CZO
Ľudovít Keszi Grunt 168, 04425 Medzev28.04.20172017/01836-CZO
Michaela Böhmová Grunt 102, 04425 Medzev28.04.20172017/01835-CZO
Karina Kesziová Grunt 168, 04425 Medzev28.04.20172017/01834-CZO
Veronika Stachová Kľušovská Zábava 212, 08622 Kľušov28.04.20172017/01828-CZO
Nikola Antolíková Kuzmice 345/1, 07612 Kuzmice28.04.20172017/01827-CZO
Ing. Jozef Rusnák PhD.Važecká 11, 04012 Košice28.04.20172017/01826-CZO
Alica Sedláková Kostolná 10, 04001 Košice25.04.20172017/02174-CZO
Marián Hrehor Boliarov 66, 04447 Boliarov25.04.20172017/02156-CZO
Lenka Fenciková Jasuschova 16, 04023 Košice25.04.20172017/02151-CZO
Marcela Kysucká Myslavská 56/60, 04016 Košice - Myslava25.04.20172017/02150-CZO
Patrícia Qayumová Postupimská 4, 04022 Košice25.04.20172017/02147-CZO
Milena Žecová DiSWuppertálska 1, 04023 Košice25.04.20172017/02146-CZO
Lenka Lukáčová Rovníkova 10, 04012 Košice25.04.20172017/02145-CZO
Tomáš Macák Povrazová 695/36, 04016 Košice - Myslava25.04.20172017/02142-CZO
Ing. Antonín Novysedlák Račí potok 14, 04001 Košice25.04.20172017/02053-CZO
Ing. Štefan Molnár Trieda SNP 38, 04011 Košice25.04.20172017/02052-CZO
Adam Novysedlák Račí potok 14, 04001 Košice25.04.20172017/02051-CZO
Viera Rešanová Čordákova 29, 04023 Košice25.04.20172017/01295-CZO
Peter Bodnár Zvončeková 8, 04001 Košice25.04.20172017/01027-CZO
Diana Kažimirová Nižná Myšľa 448, 04415 Nižná Myšľa25.04.20172017/00761-CZO
Magdaléna Haľková Boliarov 64, 04447 Kecerovce24.04.20172017/01832-CZO
Gabriela Feketeová Železničná 42/4, 04414 Gyňov24.04.20172017/01831-CZO
Tomáš Dallio Slobody 10, 04001 Košice24.04.20172017/01830-CZO
Ing. Dušan Michalko Klimkovičova 27, 04023 Košice24.04.20172017/01798-CZO
Erik Kozárik Hanojská 5, 04013 Košice24.04.20172017/01756-CZO
Petra Ďuricová Starozagorská 7, 04023 Košice24.04.20172017/01726-CZO
Lucia Harbulaková Milhosť 106, 04458 Milhosť24.04.20172017/01623-CZO
Katarína Hudiová Galaktická 1, 04001 Košice24.04.20172017/01622-CZO
Beáta Koterleová Juhoslovanská 5, 04013 Košice24.04.20172017/01485-CZO
Natália Dostálová Kysucká 22, 04011 Košice 1124.04.20172017/01366-CZO
Lenka Ungvarská Bašťovanského 11, 04022 Košice24.04.20172017/01298-CZO
Renáta Vargová Ďurkov 303, 04419 Ďurkov24.04.20172017/01294-CZO
Peter Šipoš Gudernova 26, 04001 Košice24.04.20172017/01293-CZO
Lim Sengdy Južná trieda 19, 04001 Košice19.04.20172017/01845-CZO
Jakub Bender Kecerovce 155, 04447 Kecerovce19.04.20172017/01517-CZO
Ľubomíra Suchárová Bardejovská 222/7, 08212 Kapušany19.04.20172017/01516-CZO
Antónia Cihoňová Prostějovská 39, 08001 Prešov19.04.20172017/01513-CZO
Martina Falatová Pavla Horova 5, 08001 Prešov19.04.20172017/01512-CZO
Dominik Mroč Laborecká 6, 04011 Košice19.04.20172017/01510-CZO
Miroslav Demčák Hnojné 58, 07233 Hnojné19.04.20172017/01508-CZO
Alžbeta Miková Starozagorská 13, 04023 Košice19.04.20172017/01507-CZO
Michaela Krajňáková Prešovská 51, 04001 Košice19.04.20172017/01506-CZO
Bc. Michal Králik Rankovce 104, 04445 Bidovce19.04.20172017/01502-CZO
Silvia Šebeková Kurská 31, 04022 Košice19.04.20172017/01490-CZO
Michaela Knechtová Belehradská 3, 04013 Košice19.04.20172017/00792-CZO
Zuzana Kolocsicsová Polárna 18, 04012 Košice19.04.20172016/05210-CZO
Eva Šimková Lovecká 4, 04001 Košice11.04.20172017/01597-LES
Adriana Šariščanová Berlínska 11, 04013 Košice11.04.20172017/01596-LES
Ľudmila Kužmová Berlinska 11, 04013 Košice11.04.20172017/01595-LES
Peter Šariščan Berlínska 11, 04013 Košice11.04.20172017/01593-LES
Lenka Albertová Krakovská 18, 04011 Košice11.04.20172017/01591-LES
Ing. Henrieta Vašková Šemšianska 43/B, 04015 Košice11.04.20172017/01590-LES
Klaudia Vojteková Krupinská 4, 04001 Košice11.04.20172017/01589-LES
Marcela Lukáčová Kežmarská 7, 04011 Košice11.04.20172017/01588-LES
Henrieta Polákova Hanojská 1, 04013 Košice11.04.20172017/01586-LES
Zuzana Vidličková Kecerovce 131, 04447 Kecerovce11.04.20172017/01584-LES
Eva Mičkiová Turnianska Nová Ves 48, 04404 Turnianska Nová Ves11.04.20172017/01583-LES
Mária Lovászová Fábryho 15, 04022 Košice11.04.20172017/01582-LES
Ildikó Vidličková Kecerovské Pekľany 291, 04447 Kecerovské Pekľany11.04.20172017/01581-LES
Helena Horváthová Kecerovské Pekľany 291, 04447 Kecerovské Pekľany11.04.20172017/01580-LES
Darina Antonyová Kecerovce 150, 04447 Kecerovce11.04.20172017/01579-LES
Martina Marcinová Pod Rožkami 12, 04431 Družstevná pri Hornáde11.04.20172017/00279-LES
Karol Artimovič Komenského 60, 04001 Košice10.04.20172017/01824-CZO
Lenka Balogová Seňa 619, 04458 Seňa10.04.20172017/01822-CZO
Lenka Škantárová Palárikova 1, 04001 Košice10.04.20172017/01821-CZO
Patrik Andrejčák Janigova 21, 04023 Košice10.04.20172017/01752-CZO
Dana Mecková Bruselská 2, 04013 Košice10.04.20172017/01684-CZO
Martina Koščová Dénešova 67, 04023 Košice10.04.20172017/01683-CZO
Žaneta Henkelová Kopaničná 35, 04415 Nižná Myšľa10.04.20172017/01529-CZO
Iveta Parutková Talinská 4, 04012 Košice10.04.20172017/01528-CZO
Iveta Pietraszeková Ortoviská 5, 04018 Košice - Krásna10.04.20172017/01527-CZO
Mária Tušíková Varšavská 27, 04013 Košice10.04.20172017/01348-CZO
Lukáš Pecha Rozmarínova 48/21, 04017 Košice - Šebastovce10.04.20172017/01347-CZO
Tomáš Michalco Čapajevova 16, 04001 Košice10.04.20172017/01346-CZO
Rastislav Dudáš Vyšná Kamenica 30, 04445 Vyšná Kamenica10.04.20172017/01345-CZO
Erika Sedláková Tešedíkova 23, 04017 Košice10.04.20172017/01344-CZO
Štefánia Veľatová Hlinkova 627/33, 04001 Košice10.04.20172017/01309-CZO
Denisa Ňarjašová Zupkova 708/1, 04022 Košice10.04.20172017/01308-CZO
Viktória Kamenská Farská 15, 07101 Michalovce10.04.20172017/01306-CZO
Erik Andreánsky Lorinčík 23, 04015 Košice10.04.20172017/01063-CZO
Dávid Seman Čiernomorská 1, 04012 Košice10.04.20172017/01062-CZO
Marta Kalaposová Kalinovská 7, 04022 Košice10.04.20172017/00256-CZO
Monika Vajányiová Turistická 3, 04001 Košice10.04.20172017/00255-CZO
Jolana Vicešová Havanská 20, 04013 Košice10.04.20172016/06768-CZO
Angela Ferčáková Němcovej 12, 04001 Košice06.04.20172017/01505-CZO
Miroslava Kačmáryová Košická Polianka 31, 04441 Košická Polianka06.04.20172017/01501-CZO
Miroslav Rudi Bukovec 163, 04420 Bukovec06.04.20172017/01500-CZO
Martina Mahríková Jaltská 19, 04022 Košice06.04.20172017/01499-CZO
Rastislav Müller Aténska 5, 04013 Košice06.04.20172017/01496-CZO
Marián Mati Kráľovce 73, 04444 Kráľovce06.04.20172017/01495-CZO
Jana Fenciková Grajciar 10, 04457 Grajciar06.04.20172017/01492-CZO
Helena Popovičová Slanské Nové Mesto 59, 04418 Slanské Nové Mesto06.04.20172017/01487-CZO
Adela Vašeková Rosná 2, 04001 Košice06.04.20172016/06648-CZO
Bartolomej Leščinský Benadova 25, 04022 Košice04.04.20172017/01116-CZO
Viktória Matyščáková Janík 48, 04405 Janík04.04.20172017/01097-CZO
Petra Vrbjarová Jesenná 779/8, 05001 Revúca04.04.20172017/01091-CZO
Alexandra Straková Sofijska 5, 04013 Košice04.04.20172017/01084-CZO
Nikola Horváthová Kazimír 59/76, 07613 Kazimír04.04.20172017/01082-CZO
Veronika Bekeová Sever 3888, 04001 Košice04.04.20172017/01077-CZO
Viera Boudeba Mariánske námestie 16/16, 04425 Medzev04.04.20172017/01023-CZO
Romana Keruľ-Kmecová Zdoba 58, 04441 Sady nad Torysou04.04.20172016/06220-CZO
Kristína Uhrinová Uherová 1, 04011 Košice31.03.20172017/00841-CZO
Ing. Martina Semanová Wuppertálska 45, 04023 Košice31.03.20172017/00840-CZO
Elena Koleszárová Tichá 32, 04411 Trstenné pri Hornáde31.03.20172017/00835-CZO
Barbora Spišáková Brezová 1, 04424 Poproč31.03.20172017/00739-CZO
Barbora Jesenská Muškátova 16, 04001 Košice31.03.20172017/00684-CZO
Henrieta Miczáková Orgovánova 2, 04001 Košice31.03.20172017/00678-CZO
Daniela Vajtová Ćordákova 41, 04023 Košice31.03.20172017/00674-CZO
Gabriela Antlová Sídl. Mladosť 18, 04425 Medzev31.03.20172017/00655-CZO
Mgr. Petra Schürgerová Družstevná 37, 04424 Poproč31.03.20172017/00654-CZO
Ingrida Bázliková Bukovecká 3, 04012 Košice31.03.20172017/00651-CZO
Ing. Aneta Beňušková Čordákova 20, 04023 Košice31.03.20172017/00650-CZO
Dominika Dorková Jarčeková 299/23, 05561 Jaklovce31.03.20172017/00642-CZO
Klaudia Šimková Nešporova 10, 04011 Košice31.03.20172017/00590-CZO
Petra Berková Bruselská 10, 04013 Košice31.03.20172017/00117-CZO
Juraj Milaňák Moskovská 506/7, 05901 Spišská Belá31.03.20172016/04165-CZO
Erik Lopuchovský Štúrova 24, 08301 Sabinov28.03.20172017/01100-CZO
Nigel Dixon Mudroňová 6, 08301 Sabinov28.03.20172017/01099-CZO
Marta Dixon Mudroňová 6, 08301 Sabinov28.03.20172017/01081-CZO
Shawki Ahmed Mohamed Magdy Berlínska 2459/9, 04013 Košice 1328.03.20172017/00979-CZO
Barbara Vašková Budapeštianska 12, 04013 Košice28.03.20172017/00955-CZO
Bc. Simona Novotná Staničná 250, 04419 Ruskov28.03.20172017/00895-CZO
Monika Lörincová Brestov 77, 08205 Brestov28.03.20172017/00884-CZO
Bc. Lenka Papáková Jarná 2042/14, 07501 Trebišov28.03.20172017/00872-CZO
Ján Šuchta Svinica 194, 04445 Svinica28.03.20172017/00803-CZO
Miroslav Mirossay Svätoplukova 6, 05801 Poprad24.03.20172017/00504-CZO
Nikola Juhásová Remeniny 45, 09431 Remeniny24.03.20172017/00503-CZO
Ondrej Haľko Bystré 599/28, 09434 Bystré24.03.20172017/00502-CZO
Gabriela Šoltésová Polárna 4, 04012 Košice24.03.20172017/00498-CZO
Bc. Antónia Eľková Jána Husa 1802/8, 07501 Trebišov24.03.20172017/00401-CZO
Viktoria Barbaričová Cesta pod Hradovou 17, 04001 Košice24.03.20172017/00118-CZO
Miroslav Takáč Šivov breh 142, 04419 Ruskov22.03.20172017/00787-CZO
Ing. Viktória Peková Donská 9, 04012 Košice20.03.20172017/01101-CZO
Bc. Gabriela Vodilová 8.mája 635/30, 08901 Svidník20.03.20172017/01098-CZO
Marie Vargovčáková Hemerkova 1309/21, 04023 Košice20.03.20172017/01096-CZO
Monika Szabóová Sídlisko Mladosť 3, 04425 Medzev20.03.20172017/01094-CZO
Viktória Sabolová Gudernova 18, 04011 Košice20.03.20172017/01093-CZO
Marta Ružbacká Slanské Nové Mesto 58, 04418 Slanské Nové Mesto20.03.20172017/01092-CZO
Viera Rudňanská Hýľov 180, 04412 Nižný Klátov20.03.20172017/01090-CZO
Silvia Meraiová Bukovecká 17, 04420 Malá Ida20.03.20172017/01089-CZO
Alexandra Kovácsová Krompašská 12, 04011 Košice20.03.20172017/01088-CZO
Veronika Kosturiaková Varšavská 2488/12, 04013 Košice20.03.20172017/01087-CZO
Marika Janceová Dénešova 4, 04023 Košice20.03.20172017/01086-CZO
Bc. Marcela Horváthová Meteorova 1, 04012 Košice20.03.20172017/01085-CZO
Denisa Halagová Rožňavská 36, 04501 Moldava nad Bodvou20.03.20172017/01083-CZO
Jaroslava Dávidová Čínska 25, 04013 Košice20.03.20172017/01079-CZO
Oľga Britová Sídlisko Mladosť 21, 04425 Medzev20.03.20172017/01078-CZO
Radoslava Reváková Košický Klečenov 54, 04445 Košický Klečenov17.03.20172017/00797-CZO
Lukáš Kurcina Markušova 7, 04011 Košice17.03.20172017/00796-CZO
Matúš Zeleňák Hrubečská 76, 04431 Kostoľany nad Hornádom17.03.20172017/00795-CZO
Eva Bodnárová Bidovce 204, 04445 Bidovce17.03.20172017/00793-CZO
Lucia Horváthová Zvoničná 62, 04413 Valaliky17.03.20172017/00791-CZO
Lenka Danková Strmá 59/25, 04413 Geča17.03.20172017/00790-CZO
Michaela Buchlová Stálicová 3, 04012 Košice17.03.20172017/00789-CZO
Ingrid Imričková Ipeľská 16, 04011 Košice17.03.20172017/00788-CZO
Margita Žecová Hrubečská 8, 04431 Kostoľany nad Hornádom13.03.20172017/00824-CZO
Dalibor Vajda Európska trieda 9, 04013 Košice13.03.20172017/00823-CZO
Martina Čigášová Chmeľníky 54, 04016 Košice - Myslava13.03.20172017/00822-CZO
Radoslav Paľo Výstavby 1, 04011 Košice13.03.20172017/00821-CZO
Eduard Ondrej Toryská 16, 04011 Košice13.03.20172017/00820-CZO
Peter Harok Bukovecká 1, 04012 Košice13.03.20172017/00819-CZO
Peter Marcin Klimkovičova 22, 04023 Košice13.03.20172017/00817-CZO
Slavomír Žec Prešovská 17, 05501 Margecany13.03.20172017/00816-CZO
Lívia Ferková Podjavorinskej 10, 04011 Košice13.03.20172017/00801-CZO
Lukáš Novák Ruskov 90, 04419 Ruskov13.03.20172017/00800-CZO
Bc. Ľubica Durbáková Hemerkova 12, 04023 Košice13.03.20172017/00799-CZO
Klaudia Galovícs Polníšová Študentská 6, 04006 Košice 613.03.20172017/00563-CZO
František Drapčík Varšavská 8, 04013 Košice13.03.20172017/00379-CZO
Martina Barnová Lekárovce 90, 07254 Lekárovce13.03.20172017/00003-CZO
Michal Bobko Povstania čes.ľudu 18, 04022 Košice05.03.20172017/02169-CZO
Matúš Demko Belža 70, 04458 Belža05.03.20172017/02149-CZO
Sebastián Nowicki Zlatá Idka 322, 04461 Zlatá Idka28.02.20172017/00652-CZO
Martin Guniš Budimír 73, 04443 Budimír28.02.20172017/00529-CZO
Bc. Anna Feketeová Bazová 39, 04022 Košice28.02.20172017/00527-CZO
Martina Zabilanská Ondavská 7, 04001 Košice28.02.20172017/00526-CZO
Henrieta Horvátová Buzica 46, 04473 Buzica28.02.20172017/00524-CZO
Zuzana Brossová Buzica 192, 04473 Buzica28.02.20172017/00523-CZO
Ivana Birošová Školská 8, 04420 Malá Ida28.02.20172017/00520-CZO
Stanislav Šoltés Vyšná Kamenica 7, 04445 Vyšná Kamenica28.02.20172017/00516-CZO
Bc. Veronika Barkácsová Amurská 6, 04012 Košice28.02.20172016/06529-CZO
Róbert Bugajský Starozagorská 29, 04023 Košice22.02.20172017/00392-CZO
Lukáš Koloda Kecerovce , 04447 Kecerovce22.02.20172017/00387-CZO
Maroš Fusszek Hlboká 436, 04415 Nižná Myšľa22.02.20172017/00386-CZO
Jozef Lörinc Mliečna 85, 04014 Košice - Košická Nová Ves22.02.20172017/00385-CZO
Adriana Bernátová Lomonosovova 24, 04001 Košice22.02.20172017/00384-CZO
Anna Berezňaková Bauerova 14, 04023 Košice22.02.20172017/00383-CZO
Lukáš Hreha Kalinovská 860/16, 04022 Košice22.02.20172017/00382-CZO
Slavomír Tkáč Južná trieda 73, 04001 Košice22.02.20172017/00381-CZO
Vladimír Saxa Humenská 5/B, 04011 Košice22.02.20172017/00380-CZO
Monika Majancsiková Dvorníky-Včeláre 173, 04402 Dvorníky - Včeláre21.02.20172017/00522-LES
Mária Vendráková Baltická 16, 04012 Košice14.02.20172017/00390-CZO
Matúš Gergeľ Mýtna 77/12, 04411 Ždaňa14.02.20172017/00378-CZO
Vlastimil Lopata Magurská 3, 04001 Košice14.02.20172017/00377-CZO
Mária Pupavová Drábova 4, 04023 Košice14.02.20172017/00376-CZO
Martin Tóth Ždiarska 11, 04012 Košice14.02.20172017/00375-CZO
Michaela Kollárová Inžinierska 8, 04011 Košice14.02.20172017/00368-CZO
Nikola Chovancová 9.mája 24, 97703 Brezno14.02.20172017/00366-CZO
Marcela Šubovičová Jazmínova 6, 04011 Košice14.02.20172017/00365-CZO
Valéria Harastyová Rešica , 04473 Rešica14.02.20172017/00364-CZO
Miloš Hadviga Čingovská 10, 04012 Košice14.02.20172017/00363-CZO
Veronika Hudecová Prakovce 296, 05562 Prakovce10.02.20172017/00337-CZO
Tomáš Andruš Cintorínska 72/31, 07501 Plechotice10.02.20172017/00336-CZO
Eva Hlavatá Boliarov 40, 04447 Boliarov10.02.20172017/00335-CZO
Pavol Franko Poštová 12, 07617 Nižný Žipov10.02.20172017/00333-CZO
Štefan Jakab Cestice 257, 04471 Cestice10.02.20172017/00332-CZO
Vladimír Kohút Bidovce 75, 04445 Bidovce10.02.20172017/00331-CZO
Natália Jakčiová Ludmanská 1, 04001 Košice 410.02.20172017/00330-CZO
Jozef Šesták Myslavská 445/163, 04016 Košice10.02.20172017/00329-CZO
Vladimír Lazorik Nám.Kozmonautov 12, 04001 Košice10.02.20172017/00328-CZO
Milan Onody Parkova 407/94, 04417 Slanec10.02.20172017/00327-CZO
Patrik Roháč Meteorova 3, 04001 Košice10.02.20172017/00326-CZO
Mário Roth Potočná 148/28, 04411 Ždaňa10.02.20172017/00325-CZO
Michaela Tarjányiová Kostolianska cesta 201/53, 04001 Košice10.02.20172017/00323-CZO
Eva Záchenská Klatovská 70, 04412 Nižný Klátov10.02.20172017/00322-CZO
Dana Šandorová Partizánska 30, 04414 Čaňa10.02.20172017/00321-CZO
Daniela Sekerová SNP 10, 04011 Košice10.02.20172016/06912-CZO
Ivana Harendarčíková Nám. kozmanautov 9, 04012 Košice10.02.20172016/06910-CZO
Natália Baldysová Talinská 8, 04012 Košice10.02.20172016/06909-CZO
Ing. Miroslava Vasilová Hlavná 469/77, 04417 Slanec08.02.20172017/00320-CZO
Ondrej Weiser Rešica 96, 04473 Rešica08.02.20172017/00318-CZO
Peter Melega Paňovce 193, 04471 Paňovce08.02.20172017/00317-CZO
Elena Andóová Mokrance, 04501 Mokrance08.02.20172017/00316-CZO
Ing. Soňa Macajová Brusnicová 30, 04001 Košice08.02.20172017/00314-CZO
Magdaléna Nováková Drienovec 73, 04401 Drienovec08.02.20172017/00313-CZO
Zsolt Komjáthy Gogolova 14, 04001 Košice08.02.20172016/06844-CZO
Ing. Lucia Šmídtová Pertizánska 17/4, 05001 Revúca07.02.20172016/06860-LES
Ing. Michal Jirásek Benadova 27, 04022 Košice07.02.20172016/06858-LES
Pavol Budzák Jedlíkova 5, 04011 Košice07.02.20172016/06857-LES
Jakub Janický Jedlíkova 5, 04011 Košice07.02.20172016/06856-LES
Gabriel Gledura Mierová 241, 98201 Tornaľa07.02.20172016/06853-LES
Michaela Šimová Mládežnícka 32, 04015 Košice07.02.20172016/06852-LES
Ing. Dominika Cerková Zd. Nejedlého 32, 05201 Spišská Nová Ves07.02.20172016/06851-LES
Denisa Chochrúnová Jedlkova 5, 04011 Košice07.02.20172016/06849-LES
Silvia Adamišinová Jedlíkova 5, 04011 Košice 1107.02.20172016/06848-LES
Monika Lengová Ladožská 1439/14, 04012 Košice02.02.20172016/07274-CZO
Romana Berková Popradská 72, 04001 Košice02.02.20172016/07122-CZO
Slávka Brunacká Dvorkinova 20, 04022 Košice02.02.20172016/07020-CZO
Nikoleta Klágová Bielocerskevská 4, 04022 Košice 2202.02.20172016/06957-CZO
Katarína Nováková Galaktická 28, 04012 Košice02.02.20172016/06938-CZO
Ing. Peter Borovský Rožňavská 9, 04011 Košice02.02.20172016/06829-CZO
Jana Oláhová Agátová 272/7, 04411 Ždaňa02.02.20172016/06807-CZO
Sibylla Zajtková Ružová 171/25, 07632 Borša02.02.20172016/06803-CZO
Ing. Miroslav Dzurendea 1.mája 51, 04018 Košice - Krásna02.02.20172016/06723-CZO
Helena Joščáková Inžinierská 6, 04001 Košice02.02.20172016/06146-CZO
Mária Škriputová Rožňavská 11, 04001 Košice02.02.20172016/06042-CZO
Monika Juhásová Berlínska 14, 04013 Košice02.02.20172016/05712-CZO
Tomaš Bednárik Bukovec 283, 04420 Bukovec02.02.20172016/03186-CZO
Juraj Rozek Garbiarska 14/A, 04001 Košice26.01.20172016/07048-CZO
Patrícia Eštočinová Svinica 43, 04445 Svinica26.01.20172016/06811-CZO
Erik Tuček Čingovská 8, 04012 Košice26.01.20172016/06653-CZO
Judita Krišáková Donská 9, 04012 Košice26.01.20172016/06652-CZO
Štefan Tkáč Lúčka 172, 08701 Giraltovce26.01.20172016/06190-CZO
Zuzana Hronecová Trieda SNP 50, 04011 Košice26.01.20172016/05710-CZO
Martin Podolinský Považská 10, 04001 Košice20.01.20172017/00288-CZO
 
   
 Celkový počet záznamov: 870