ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB

na nákup, predaj a spracovanie húb

Aktualizované dňa 01.01.2018 17:46

  
Meno a priezvisko, titulAdresa trvalého bydliskaDátum vydania osvedčeniaČíslo osvedčenia
Mária Kováčová Lorinčík 78, 04011 Košice25.10.20172017/05908-CZO
Jozef Furman Jarná 7, 04001 Košice25.10.20172017/05803-CZO
Veronika Cibáková Bukurešťská 9, 04013 Košice15.06.20172017/03186-CZO
Imrich Borovský Repná 52, 04013 Košice25.05.20172017/02389-CZO
Helena Šchaleková Nešporova 22, 04011 Košice25.05.20172017/01459-CZO
Stanislav Svoboda Na Sihoti 20, 04013 Košice25.05.20172016/07224-CZO
Adriana Sayová Seňa 627, 04458 Seňa25.05.20172016/05209-GJE
 
   
 Celkový počet záznamov: 7