ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB

na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie
a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie

Aktualizované dňa 01.01.2018 17:45

  
Meno a priezvisko, titulAdresa trvalého bydliskaDátum vydania osvedčeniaČíslo osvedčenia
Ing. Martin Šingovský Ludmanská 3, 04001 Košice27.12.20172017/07157-DRA
Pavol Petrik Podzámok 129/51, 04423 Jasov26.07.20172017/03853-DRA
Miroslav Gazdag Národná trieda 36, 04001 Košice30.06.20172017/03804-DRA
Alexander Miskolczy Polárna 18, 04001 Košice30.06.20172017/03803-DRA
Miloslav Hudák Agátová 31, 04014 Košice - Košická Nová Ves30.06.20172017/03802-DRA
Peter Kádár Havanská 1, 04013 Košice09.01.20172017/00032-DRA
 
   
 Celkový počet záznamov: 6