ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB
na vykonávanie epidemiologicky závažných činností
v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení
Osvedčenie odbornej spôsobilosti vydal:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 KOŠICE
Dátum vydania
Číslo
Meno a priezvisko, titul
Adresa trvalého bydliska
osvedčenia
osvedčenia

Roman Olach
Sv.Ladislava 118, 040 14 Košice - Košická Nová Ves
14.07.2016
2016/03366-TRU
Ľudovít Jacsman
Janík 168, 044 05 Janík
02.07.2016
2016/02774-TRU
Eva Nigutová
Košická 3, 044 31 Družstevná pri Hornáde
27.06.2016
2016/03423-TRU
Viktória Lešová Mgr.
Lipová 18/3, 076 13 Byšta
27.06.2016
2016/03422-TRU
Blažena Kleinová
Slnečnicová 7, 044 20 Malá Ida
27.06.2016
2016/03420-TRU
Lenka Horváthová
Blatná 45, 044 42 Rozhanovce
27.06.2016
2016/03419-TRU
Ondrej Paulo Ing.
Maurerova 12, 040 22 Košice
27.06.2016
2016/03417-TRU
Miriam Durbáková
Hýľov 193, 044 12 Hýľov
27.06.2016
2016/03416-TRU
Veronika Matejová Ing.
Zombova 43, 040 23 Košice
27.06.2016
2016/03415-TRU
Renáta Poľová Mgr.
Bohdanovce 214, 044 16 Bohdanovce
27.06.2016
2016/03414-TRU
Tomáš Szabo Ing.
Ružínska 1, 040 11 Košice
27.06.2016
2016/03413-TRU
Róbert Köglovitsch
Jazmínová 6, 040 11 Košice
27.06.2016
2016/03410-TRU
Ladislav Bartók Ing.
Nám.Ľ.Štúra 2, 045 01 Moldava nad Bodvou
27.06.2016
2016/03409-TRU
Drahomíra Krakovská
Nám.Kozmonautov 10, 040 12 Košice
27.06.2016
2016/03407-TRU
Silvia Majerničeková
Huskova 27, 040 23 Košice
27.06.2016
2016/03406-TRU
Marek Zavacký
Humenská 13, 040 11 Košice
27.06.2016
2016/03404-TRU
Vladimír Turok Ing.
Železiarenská 42, 040 15 Košice - Šaca
27.06.2016
2016/03403-TRU
Miroslav Klema
Levočská 2, 040 12 Košice
27.06.2016
2016/03402-TRU
Vladimír Forray
Na Hájiku 18, 040 13 Košice
27.06.2016
2016/03401-TRU
Vladimír Čulík
Košická Belá 1419, 044 65 Košická Belá
27.06.2016
2016/03398-TRU
Patrik Antal
Čingovská 2, 040 12 Košice
27.06.2016
2016/03397-TRU
Peter Körösi Bc.
Kurská 7, 040 22 Košice
27.06.2016
2016/03396-TRU
Bohumil Kukla
Rákoš 23, 044 16 Rákoš
27.06.2016
2016/03364-TRU
Gabriel Chovan
Bocatiova 22, 040 01 Košice
27.06.2016
2016/03363-TRU
Peter Keresztesi
Gagarinovo nám. 4, 040 12 Košice
02.06.2016
2016/03472-TRU
Albert Szaniszló
Drienovec 471, 044 01 Drienovec
02.06.2016
2016/02777-TRU
Jozef Kovács
Peder 125, 044 05 Peder
02.06.2016
2016/02776-TRU
Tibor Nagy
Drienovec 80, 044 01 Drienovec
02.06.2016
2016/02773-TRU
Branislav Vereš
Geča 224, 044 13 Geča
02.06.2016
2016/02771-TRU
Pavel Michalko
Exnárova 2, 040 22 Košice
02.06.2016
2016/02770-TRU
Lukáš Matyasek
Študentská 10, 040 01 Košice
02.06.2016
2016/02767-TRU
Ján Árvay
Turňa nad Bodvou 680, 044 02 Turňa nad Bodvou
02.06.2016
2016/02755-TRU
Martin Palenčár
Lomená 30, 044 13 Valaliky
02.06.2016
2016/02753-TRU
Michal Kožár
Narcisová 1, 040 11 Košice
02.06.2016
2016/02752-TRU
Peter Kyseľ Ing.
Kostolná 27, 044 13 Valaliky
02.06.2016
2016/02750-TRU
Jozef Chovanec
Viedenská 31, 040 13 Košice
02.06.2016
2016/02749-TRU
Ivan Ličko
Toryská 6, 040 01 Košice
02.06.2016
2016/02747-TRU
Pavol Hreščák
Sokoľ 189, 044 31 Sokoľ
02.06.2016
2016/02745-TRU
Dátum vydania
Číslo
Meno a priezvisko, titul
Adresa trvalého bydliska
osvedčenia
osvedčenia

Zuzana Mihóková Ing.
Soroška 26/8, 076 64 Zemplínska Teplica
02.06.2016
2016/02744-TRU
Dezider Izsák
Varšavská 2, 040 13 Košice
19.04.2016
2016/02048-TRU
Bohumil Fortuna
Povstania českého ľudu 4, 040 22 Košice
19.04.2016
2016/02047-TRU
Ján Urda
Fábryho 30, 040 22 Košice
19.04.2016
2016/02046-TRU
Peter Kešeľák Ing.
Minská 4, 040 18 Košice - Krásna
19.04.2016
2016/02045-TRU
Oskar Grac
Hlinkova 39, 040 01 Košice
19.04.2016
2016/02044-TRU
Marián Kavulič
Ostravská 16, 040 11 Košice
19.04.2016
2016/02043-TRU
Dušan Marťák
Kostolná 80, 044 13 Valaliky
19.04.2016
2016/02042-TRU
Peter Melikant
Štoska 76, 044 25 Medzev
19.04.2016
2016/02041-TRU
MONTRÚR s.r.o.
Medená 21, 040 17 Košice
19.04.2016
2016/02040-TRU
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Teplárenská 3, 041 91 Košice
19.04.2016
2016/02039-TRU
Dušan Tomaško
Hlavná 86, 044 13 Valaliky
19.04.2016
2016/02037-TRU
Milan Michlik
Sokoľany 231, 044 56 Sokoľany
19.04.2016
2016/02036-TRU
U.S.STEEL Košice e.r.o.
Vstupný areál USS, 044 54 Košice
19.04.2016
2016/02035-TRU
Celkový počet záznamov: 52