ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB
na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami
a toxickými látkami a zmesami
Osvedčenie odbornej spôsobilosti vydal:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 KOŠICE
Dátum vydania
Číslo
Meno a priezvisko, titul
Adresa trvalého bydliska
osvedčenia
osvedčenia

Ladislav Kováč
Zemplínske Hradište 81, 076 01 Zemplínske Hradište
21.12.2016
2016/07174-DRA
Monika Dubjaková
Talinská 6, 040 12 Košice
16.12.2016
2016/06353-DRA
Jozefína Pavelčáková Mgr.
Duklianska 641/1, 089 01 Svidník
16.12.2016
2016/06352-DRA
František Papuga Ing.
Haniska 294, 044 57 Haniska
13.12.2016
2016/06956-DRA
Peter Matisko Ing.
Bielocerskevská 4, 040 01 Košice
13.12.2016
2016/06955-DRA
Břetislav Sehnal
Paňovce 122, 044 71 Paňovce
05.12.2016
2016/03424-DRA
Ivan Mihálik
Ladožská 1, 040 12 Košice
24.11.2016
2016/06555-DRA
Jaroslav Smolka
Bukovec 179, 044 20 Bukovec
24.11.2016
2016/06554-DRA
Ladislav Balta
Nám.Ľ.Štúra 6, 045 01 Moldava nad Bodvou
24.11.2016
2016/06553-DRA
Jozef Vargovčík
Lemešany 14, 082 03 Lemešany
24.11.2016
2016/06552-DRA
Richard Bučko
Na kopci 4, 044 14 Gyňov
24.11.2016
2016/06551-DRA
Karol Kosina
Srbská 10, 040 13 Košice
24.11.2016
2016/06550-DRA
Ľubomír Blahuta Ing.
Prof. Hlaváča 26, 071 01 Michalovce
21.11.2016
2016/04678-DRA
Klaudia Slosiariková
Čsl .armády 29, 040 01 Košice
10.11.2016
2016/06347-DRA
Iveta Dučaiová
Ďurkov 236, 044 19 Ďurkov
10.11.2016
2016/06271-DRA
Mikuláš Hornyák
Hlinková 37, 040 01 Košice
10.11.2016
2016/06269-DRA
Ján Drábus Ing.
Klimkovičova 34, 040 23 Košice
07.11.2016
2016/06291-DRA
Andrea Čisárová
Veľké Revištia 2, 072 43 Veľké Revištia
04.11.2016
2016/06131-DRA
Peter Šmelko Ing.
Jamník 236, 053 22 Jamník
04.11.2016
2016/06065-DRA
Milan Blicha
Veľké Revištia 110, 072 43 Veľké Revištia
28.10.2016
2016/06132-DRA
Angela Šrobárová
Južná 3759/13, 075 01 Trebišov
21.10.2016
2016/05694-DRA
Jozef Uchaľ
Košický Klečenov 117, 044 45 Košický Klečenov
11.10.2016
2016/05715-DRA
Marcel Olejník
Humenská 5, 040 11 Košice
04.10.2016
2016/05570-DRA
Martin Kristiňak Ing.
Klátovská 6, 044 12 Nižný Klátov
08.09.2016
2016/04704-DRA
Marek Genčúr
Wuppertálska 29, 040 23 Košice
08.09.2016
2016/04702-DRA
Daniel Odváh
Stierova 9, 040 23 Košice
08.09.2016
2016/04701-DRA
Andrej Vargočko
Herlianska 12/A, 040 01 Košice
08.09.2016
2016/04700-DRA
Stanislav Nikitinskij
Partizánska 1, 040 01 Košice
08.09.2016
2016/04699-DRA
Marek Jaroš PharmDr.
Užhorodská 17, 040 11 Košice
06.09.2016
2016/04856-DRA
Jozef Mazurek
Danišovce 152, 053 22 Danišovce
03.08.2016
2016/04256-DRA
Juraj Dvorský
Helsinská 7499/9, 921 01 Piešťany
01.08.2016
2016/04447-DRA
Stanislav Rosina
Štepnická 330/8, 020 01 Streženice
01.08.2016
2016/04258-DRA
Jozef Záhorský
Pod Húštikom 611/611, 018 51 Nová Dubnica
27.07.2016
2016/04328-DRA
Stanislav Rosina
Štepnická 330/8, 020 01 Streženice
22.07.2016
2016/04258-DRA
Miroslav Raček
Pod Slivkou 519/8, 031 04 Liptovský Mikuláš
20.07.2016
2016/03818-DRA
Terézia Bdžochová
Iliašovce 44, 053 11 Iliašovce
08.07.2016
2016/04017-DRA
Zdenko Pirník Doc.PharmDr. PhD.
Kalinovská 18, 040 22 Košice
08.07.2016
2016/03930-DRA
Rudolf Hromada MVDr. PhD.
Malogyňovská 29, 044 14 Gyňov
08.07.2016
2016/03929-DRA
Dátum vydania
Číslo
Meno a priezvisko, titul
Adresa trvalého bydliska
osvedčenia
osvedčenia

Vladimír Hrežo
Západná 33, 044 71 Čečejovce
07.07.2016
2016/03797-DRA
Jozef Galajda
Baltická 8, 040 12 Košice
07.07.2016
2016/03796-DRA
František Baňas
Nová Polhora 101, 044 44 Nová Polhora
07.07.2016
2016/03795-DRA
Ladislav Jasovský
Bukurešťská 20, 040 22 Košice
07.07.2016
2016/03793-DRA
Milan Jusko
Berlínska 15, 040 13 Košice
07.07.2016
2016/03792-DRA
Juraj Kŕemen Bc.
Konvalinková 11, 044 20 Malá Ida
07.07.2016
2016/03791-DRA
Dionýz Kovács
Jarná 185/1, 076 43 Čierna nad Tisou
06.07.2016
2016/03855-DRA
Gabriel Štofčík
Starozagorská 35, 040 23 Košice
30.06.2016
2016/03864-DRA
Imrich Novák
Wurmova 2, 040 23 Košice
30.06.2016
2016/03863-DRA
Imrich Novák
Wurmova 2, 040 01 Košice
30.06.2016
2016/03862-DRA
František Pinčák
Americká trieda 3, 040 13 Košice 13
30.06.2016
2016/03861-DRA
Ľubomír Kováč
Nová 64, 044 10 Geča
20.06.2016
2016/03713-DRA
Michal Koščo
Kačanov 13, 072 05 Bracovce
20.06.2016
2016/02713-DRA
Patrik Molnár RNDr.
Zupkova 714/6, 040 22 Košice
14.06.2016
2016/03375-DRA
Jana Suchá Mgr.
Mudroňova 21, 040 01 Košice
14.06.2016
2016/03153-DRA
Karin Potomová RNDr.
Slobody 10, 040 11 Košice
09.06.2016
2016/03165-DRA
Michal Galek
Belinského 3, 851 01 Bratislava
03.06.2016
2016/03267-DRA
Jana Perduková RNDr.
Sofijská 14, 040 13 Košice
31.05.2016
2016/03169-DRA
Lucia Slivkárová Mgr.
Malá 3, 044 14 Čaňa
31.05.2016
2016/03167-DRA
Helena Viravcová RNDr.
Podlesná 14, 044 13 Valaliky
31.05.2016
2016/03166-DRA
Antonín Heimlich Ing.
Lánska 925/1-48, 017 01 Považská Bystrica
30.05.2016
2016/03164-DRA
Milan Rigo
Brodzany 403, 958 42 Brodzany
26.05.2016
2016/03081-DRA
Gejza Rusňák Ing. PhD.
Seňa 10, 044 58 Seňa
26.05.2016
2016/02512-DRA
Ján Lipták
Mierová 9, 044 42 Rozhanovce
23.05.2016
2016/03052-DRA
Vladimír Bančanský
Dargovská 331/15, 094 13 Sačurov
16.05.2016
2016/02831-DRA
Marián Buraľ Mgr.
Jarková 12/1, 076 61 Višňov
10.05.2016
2016/02683-DRA
Slavomír Juščák
Ružová 48, 040 11 Košice
10.05.2016
2016/02511-DRA
Pavol Zátorský
Beniakovce 102, 044 42 Beniakovce
10.05.2016
2016/02510-DRA
Ladislav Jámbor
Nová 458/31, 044 10 Geča
10.05.2016
2016/02509-DRA
Tibor Képeš
Námestie mieru 13, 045 01 Moldava nad Bodvou
10.05.2016
2016/02508-DRA
Jozef Boritáš
Lúčna 441/5, 076 62 Parchovany
10.05.2016
2016/02506-DRA
Mário Kovaľ
Čiernomorská 2, 040 01 Košice
10.05.2016
2016/02505-DRA
Juraj Kokoľus
Kalša 130, 044 18 Kalša
10.05.2016
2016/02504-DRA
Arpád Bazsó
Slatina 147, 935 83 Slatina
05.05.2016
2016/02618-DRA
Štefan Kuzma
Jána Hunyadiho 1284/29, 045 01 Moldava nad Bodvou
03.05.2016
2016/02592-DRA
Michal Kuník
Mierová 141, 072 22 Strážske
02.05.2016
2016/01727-DRA
Marek Kolesár
Pusté Čemerné 5, 072 22 Strážske
02.05.2016
2016/01725-DRA
Iveta Zsóková
Turňa nad Bodvou 333, 044 02 Turňa nad Bodvou
28.04.2016
2016/02195-DRA
Ján Király RNDr. PhD.
Jánošíkova 9, 040 01 Košice
26.04.2016
2016/01992-DRA
Martin Vysocký
Dubovica 301, 082 71 Dubovica
26.04.2016
2015/06205-DRA
František Papp
Berlínska 28, 040 01 Košice
22.04.2016
2016/02290-DRA
Marek Janočko
Meteorova 1, 040 12 Košice
22.04.2016
2016/02289-DRA
Roman Schürger
Hanojská 2, 040 13 Košice
22.04.2016
2016/02288-DRA
Ľudovít Takáč
Široká 315/4, 044 11 Ždaňa
22.04.2016
2016/02285-DRA
Stanislav Husár
Nová 34, 045 01 Moldava nad Bodvou
22.04.2016
2016/02284-DRA
Pavol Kappan
Vodná 1377/7, 044 14 Čaňa
22.04.2016
2016/02283-DRA
Dátum vydania
Číslo
Meno a priezvisko, titul
Adresa trvalého bydliska
osvedčenia
osvedčenia

Jozef Vihonský
Krátka 15, 044 14 Čaňa
22.04.2016
2016/02282-DRA
Jaroslav Oravec Ing.
Jarková 342, 049 25 Dobšiná
21.04.2016
2014/01727-DRA
Štefan Tarnai Ing.
Amroseho 9, 851 02 Bratislava
20.04.2016
2016/01932-DRA
Martin Kušnírik
Hlavná 150/41, 076 17 Nižný Žipov
20.04.2016
2016/01864-DRA
Kvetoslava Stanková RNDr. PhD.
Kobyly 156, 086 22 Kľušov
19.04.2016
2015/06506-DRA
Silvia Kerekesová
Turňa nad Bodvou 630, 044 02 Turňa nad Bodvou
18.04.2016
2016/02196-DRA
Monika Fabianová Mgr.
Hrabová 2733/7, 040 22 Košice
18.04.2016
2016/02128-DRA
Adela Kušnírová Krištofová PharmDr.
Južná trieda 15, 040 01 Košice
18.04.2016
2016/02127-DRA
Zuzana Krepelková MVDr.
Stierova 1, 040 23 Košice
18.04.2016
2015/03856-DRA
Lucia Husárová Mgr.
Boženy Němcovej 10, 052 01 Spišská Nová Ves
15.04.2016
2016/02103-DRA
Dušan Vyletel Mgr.
Hodruša - Hámre 291, 966 63 Hodruša - Hámre
15.04.2016
2016/01729-DRA
Róbert Ragyina
Dúhova 5, 048 01 Rožňava
15.04.2016
2016/00958-DRA
Svetlana Borecká Ing.
Kochanovská 266, 078 01 Sečovce
15.04.2016
2016/00383-DRA
Beata Šoltesová Mgr.
Levanduľová 14/235, 040 17 Košice - Šebastovce
15.04.2016
2015/03855-DRA
Dana Jurušová
Galaktická 16, 040 12 Košice
12.04.2016
2016/02102-DRA
Štefan Šimoňák
Tehelná 1322/6, 056 01 Gelnica
12.04.2016
2016/02088-DRA
Žaneta Zvalená Ing.
Odborárska 1, 040 01 Košice
11.04.2016
2016/01993-DRA
Viera Mazurová PharmDr.
Výhoňská 6, 040 01 Košice
05.04.2016
2016/01535-DRA
Zoltán Horňák PharmDr.
Adlerova 12/A, 040 22 Košice
05.04.2016
2016/01533-DRA
Matej Tomkovič
Sládkovičova 6, 900 31 Stupava
04.04.2016
2016/01800-DRA
Vladimír Balog
Koprivnická 15, 841 01 Bratislava
04.04.2016
2016/01799-DRA
Anna Tomkovičová
Nová 168, 900 31 Stupava
04.04.2016
2016/01798-DRA
Lucia Vargová
Milhostov 182, 075 01 Trebišov
30.03.2016
2016/01797-DRA
Zuzana Domaracká
Košická 817/36, 075 01 Trebišov
30.03.2016
2016/01796-DRA
Milan Blusk
Sološnica 284, 906 37 Sološnica
30.03.2016
2016/01665-DRA
Zuzana Karlíková Mgr.
Československej armády 8, 040 01 Košice
30.03.2016
2016/01526-DRA
Dušan Harhovský
Jablonov n/T 48, 049 43 Jablonov nad Turňou
22.03.2016
2016/01318-DRA
Marián Stahura
Pražská 5, 040 01 Košice
22.03.2016
2016/01317-DRA
Mária Bakošová PharmDr.
Važecká 3, 040 12 Košice
21.03.2016
2016/01306-DRA
Pavol Bečarik Ing.
Banícka 1737/26, 052 01 Spišská Nová Ves
14.03.2016
2016/01347-DRA
Zuzana Pestuchová Mgr.
Vinné 304, 072 31 Vinné
07.03.2016
2016/00675-DRA
Branislav Karel
Hlavná 230, 044 13 Valaliky
03.03.2016
2016/00815-DRA
Zuzana Dzurjovčinová Mgr.
Ludmanská 3, 040 01 Košice
02.03.2016
2016/01108-DRA
Tomáš Plichta Mgr. et Mgr.
Košická Belá 46, 044 65 Košická Belá
02.03.2016
2016/01107-DRA
Mária Belányiová PharmDr.
Piešťanská 13, 040 11 Košice
02.03.2016
2016/01106-DRA
Peter Škripko
Lemešany 170, 082 03 Lemešany
02.03.2016
2016/00814-DRA
Svetlana Beňková
Bardejovská 380/19, 089 01 Svidník
16.02.2016
2016/00697-DRA
Ján Marton
Nám. Mieru 14, 045 01 Moldava nad Bodvou
16.02.2016
2016/00224-DRA
Ingrid Vargová
K ihrisku 17, 044 20 Malá Ida
16.02.2016
2016/00222-DRA
Renáta Bérešová PharmDr.
Obchodná 10, 040 11 Košice
04.02.2016
2016/00468-DRA
Tomáš Hanák
Strojnícka 3/17, 052 01 Spišská Nová Ves
27.01.2016
2016/00344-DRA
Jozef Herceg
Uralská 2, 071 01 Michalovce
25.01.2016
2016/00233-DRA
Slavko Kravčišin Bc.
Kurimka 79, 090 15 Kurimka
25.01.2016
2016/00232-DRA
Juraj Lemešani
Kráľovce 175, 044 44 Kráľovce
25.01.2016
2016/00231-DRA
Anna Zimová Mgr.
Starozagorská 6, 040 23 Košice
25.01.2016
2015/06960-DRA
Pavel Trojčák
Svornosti 6, 044 31 Kostoľany nad Hornádom
19.01.2016
2016/00062-DRA
Dátum vydania
Číslo
Meno a priezvisko, titul
Adresa trvalého bydliska
osvedčenia
osvedčenia

Ivan Krehlík
Ždiarska 23, 040 12 Košice
18.01.2016
2016/00155-DRA
Jozef Šaršaň
Nálepkovo 357/39, 053 33 Nálepkovo
15.01.2016
2016/00082-DRA
Milan Schmiedl
Miroslavská 42, 044 25 Medzev
12.01.2016
2016/00061-DRA
Milan Macej
Tr.1.mája 53/11, 052 01 Spišská Nová Ves
12.01.2016
2015/06986-DRA
Peter Kuzma
Hýľov 71, 044 12 Hýľov
07.01.2016
2015/07008-DRA
Gabriel Sekereš MVDr.
Matuškova 2, 040 01 Košice
04.01.2016
2015/06924-DRA
Celkový počet záznamov: 136