ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB
na vykonávanie epidemiologicky závažných činností
v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo
Osvedčenie odbornej spôsobilosti vydal:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 KOŠICE
Dátum vydania
Číslo
Meno a priezvisko, titul
Adresa trvalého bydliska
osvedčenia
osvedčenia

Laura Takáčová Bc.
ČSA 24, 045 01 Moldava nad Bodvou
04.10.2016
2016/05546-TRU
Katarína Cvoligová Mgr.
Špitálska 323/13, 054 01 Levoča
04.10.2016
2016/05545-TRU
Tünde Illešová
Svätuše 68, 076 83 Svätuše
04.10.2016
2016/05544-TRU
Stanislava Sviatková
Staničná 13, 044 13 Valaliky
04.10.2016
2016/05543-TRU
Brigita Szalaiová
Drienovec 470, 044 01 Drienovec
04.10.2016
2016/05542-TRU
Renáta Kandráčová Mgr.
Wuppertálska 29, 040 23 Košice
04.10.2016
2016/05541-TRU
Barbara Kapciová Bc.
Výstavby 3, 040 11 Košice
04.10.2016
2016/05540-TRU
Nikola Kavková Ing.
Európska trieda 9, 040 13 Košice
04.10.2016
2016/05539-TRU
Jana Tóthová Bc.
Budapeštianska 28, 040 13 Košice
04.10.2016
2016/05538-TRU
Andrea Sabačová
Bernolákova 7, 040 11 Košice
04.10.2016
2016/05537-TRU
Iveta Volohdová
Wuppertálska 3, 040 23 Košice
04.10.2016
2016/05536-TRU
Zuzana Žecová Ing.
Hlavná 135/78, 044 31 Družstevná pri Hornáde
04.10.2016
2016/05535-TRU
Jarmila Lichvárová PhDr.
Komenského 71/57, 040 01 Košice
04.10.2016
2016/05534-TRU
Slavomír Olejník
Severná 24, 045 01 Moldava nad Bodvou
04.10.2016
2016/05532-TRU
Wannee Nasit
Jazmínová 414/4, 040 01 Košice
29.09.2016
2016/05478-TRU
Titarat Chawinsakjaroen
Jazmínová 414/4, 040 01 Košice
29.09.2016
2016/05476-TRU
Jamjitr Burom
Popradská 7, 040 10 Košice 10
25.04.2016
2016/02257-TRU
Ladislav Polyák Ing.
Trieda SNP 17, 040 10 Košice 10
25.04.2016
2016/02256-TRU
Mikuláš Bado JUDr.
Priemyselná 2, 040 01 Košice
14.03.2016
2016/01031-TRU
Timea Juhászová
Bauerova 6, 040 23 Košice
14.03.2016
2016/01029-TRU
Michal Andraško
Rovníkova 10, 040 12 Košice
14.03.2016
2016/01028-TRU
Daniela Jarošová
Z.Fábryho 108/24, 079 01 Veľké Kapušany
14.03.2016
2016/01027-TRU
Miriam Durbáková
Hýľov 193, 044 12 Hýľov
14.03.2016
2016/01026-TRU
Lívia Lippaiová
Svätoplukova 16, 075 01 Trebišov
14.03.2016
2016/01023-TRU
Lívia Lippaiová
Svätoplukova 16, 075 01 Trebišov
14.03.2016
2016/01022-TRU
Tatiana Hagarová
Vrchná 12, 040 16 Košice
14.03.2016
2016/01021-TRU
Barbora Bolečková
Pri Splave 9, 044 20 Malá Ida
14.03.2016
2016/01020-TRU
Mária Fülöpová Ing.
Nevädzova 7, 040 01 Košice
14.03.2016
2016/01018-TRU
Lenka Albertová
Krakovská 18, 040 01 Košice
14.03.2016
2016/01017-TRU
Anna Albertová
Krakovská 18, 040 01 Košice
14.03.2016
2016/01016-TRU
Celkový počet záznamov: 30