ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB
na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov
Osvedčenie odbornej spôsobilosti vydal:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 KOŠICE
Dátum vydania
Číslo
Meno a priezvisko, titul
Adresa trvalého bydliska
osvedčenia
osvedčenia

Želmíra Tkáčiková
Kalša 289, 044 18 Kalša
22.12.2016
2016/07041-CZO
Marcela Čontošová
Dimečky 306, 044 15 Vyšná Myšľa
22.12.2016
2016/07040-CZO
Agáta Perháčová Mgr.
Rákoš 87, 044 16 Rákoš
22.12.2016
2016/06646-CZO
Michaela Andrusová
Hlboká 14, 044 11 Trstenné pri Hornáde
22.12.2016
2016/06523-CZO
Alexandra Tóthová
Budulov, 045 01 Mokrance
22.12.2016
2016/06513-CZO
Andrea Nevelösová
Adlerova 836/6, 040 22 Košice
22.12.2016
2016/06485-CZO
Martin Chovanec
Chrastné 37, 044 44 Chrastné
22.12.2016
2016/06176-CZO
Jaroslav Juhár
Berlínska 31, 040 13 Košice
22.12.2016
2016/06055-CZO
Magdaléna Rybárová
Muškátova 40, 040 01 Košice
22.12.2016
2016/02687-CZO
Janka Felberová Bc.
Národná trieda 43, 040 01 Košice
21.12.2016
2016/07106-CZO
Ľubica Bérešová Ing.
Bernoláková 21, 040 01 Košice
21.12.2016
2016/06960-CZO
Zuzana Gédrová
Bukovecká 8, 040 12 Košice
21.12.2016
2016/06933-CZO
Lenka Lešková
Jesenná 22, 040 01 Košice
21.12.2016
2016/06929-CZO
Milena Horňáková Mgr.
Jasuschova 16, 040 23 Košice
21.12.2016
2016/06928-CZO
Zuzana Bugošová
Za kasárňou 2, 044 31 Družstevná pri Hornáde
21.12.2016
2016/06927-CZO
Nikola Timková
Ždiarska 21, 040 12 Košice
21.12.2016
2016/06926-CZO
František Katona
Stankovská 58, 094 14 Sečovská Polianka
21.12.2016
2016/06650-CZO
Tomáš Krempaský
Dopravná 5, 040 01 Košice
21.12.2016
2016/06307-GJE
Lucia Golitková
Němcovej 6, 040 01 Košice
21.12.2016
2016/06031-CZO
Janette Hlivková
Pekinská 13, 040 13 Košice
16.12.2016
2016/07046-LES
Barbora Kozmová
Rovníkoba 10, 040 12 Košice
16.12.2016
2016/07045-LES
Marta Rajdugová
Lorinčík 21, 040 11 Košice
16.12.2016
2016/07044-LES
Alena Tirpáková
Slovenská 40, 040 01 Košice
16.12.2016
2016/07003-LES
Jaroslava Tarasovičová
Partizánska 1, 040 01 Košice
16.12.2016
2016/06986-LES
Dana Vargovčáková
Zombova 29, 040 23 Košice
16.12.2016
2016/06981-LES
Roman Blažek
Jedlíkova 7, 040 11 Košice
16.12.2016
2016/06977-LES
Rozália Čornejová
Slobody 30, 040 01 Košice
16.12.2016
2016/06974-LES
Kateřina Kočmarošová
Nám. oceliarov 12, 040 15 Košice 15
16.12.2016
2016/06973-LES
Katarína Onderková Ing.
Bukovecká 13, 040 12 Košice
16.12.2016
2016/06937-CZO
Jozef Belej Ing.
Moyzesova 7, 075 01 Trebišov
16.12.2016
2016/06671-LES
Katarína Kollárová
Krivá 14, 040 01 Košice
16.12.2016
2016/06444-CZO
Simona Fecková
Húskova 19, 040 23 Košice
16.12.2016
2016/06435-CZO
Alena Bodnárová
Užhorodská 4, 040 12 Košice
16.12.2016
2016/06198-CZO
Denisa Szabóová
Hlavná 78, 045 01 Moldava nad Bodvou
16.12.2016
2016/06178-CZO
Marek Hirča
Partizánska 2537/28, 069 01 Snina
14.12.2016
2016/07032-CZO
Milan Varga
Jarná 316/46, 044 14 Čaňa
14.12.2016
2016/06781-CZO
Peter Kristín
Gudernova 290/2, 040 01 Košice
14.12.2016
2016/06780-CZO
Kristína Miková
Exnárova 6624/18, 080 01 Prešov
14.12.2016
2016/06779-CZO
Dátum vydania
Číslo
Meno a priezvisko, titul
Adresa trvalého bydliska
osvedčenia
osvedčenia

Dominika Gdovinová
E.M.Šoltésovej 2760/11, 052 01 Spišská Nová Ves
14.12.2016
2016/06774-CZO
Viktória Vargová
Nová 34, 044 14 Gyňov
14.12.2016
2016/06505-CZO
Zdena Reváková
Bidovce 24, 044 45 Bidovce
14.12.2016
2016/06476-CZO
Monika Benkó
Janík 59, 044 05 Janík
14.12.2016
2016/06181-CZO
Ladislav Kovacs
Drienovec 134, 044 01 Drienovec
14.12.2016
2016/06180-CZO
Štefan Čéči
ČSA 26, 045 01 Moldava nad Bodvou
14.12.2016
2016/06179-CZO
Beáta Olejárová
Europska trieda 2507/11, 040 13 Košice
14.12.2016
2016/04984-CZO
Viktória Tóthová
Jegorovovo nám. 3, 040 22 Košice
14.12.2016
2016/04817-CZO
Daniela Šlosárová
Gregorovce 73, 082 66 Gregorovce
14.12.2016
2016/04450-CZO
Valentína Lehnerová
Volgogradská 4794/86, 080 01 Prešov
14.12.2016
2016/04449-CZO
Monika Sláviková
Bukovecká 1365/1, 040 12 Košice
14.12.2016
2016/03300-CZO
Veronika Maslošová
Hlavná 7, 076 16 Úpor
09.12.2016
2016/06522-CZO
Marianna Mitrová
Amurská 7, 040 12 Košice
09.12.2016
2016/06521-CZO
Mária Robová Mgr.
Kpt.Jaroša 15, 040 22 Košice
09.12.2016
2016/06519-CZO
Stanislav Gajdoš Ing.
Vihorlatská 4, 040 01 Košice
09.12.2016
2016/06518-CZO
Iveta Dzurjuvová
Kračúnovce 294, 087 01 Giraltovce
09.12.2016
2016/06498-CZO
Martina Biharyová
Poľná 1, 044 24 Poproč
09.12.2016
2016/06497-CZO
Lenka Rojtášová
Hlavná 44/23, 076 13 Kazimír
09.12.2016
2016/06496-CZO
Ľubica Gonová
Bačkovík 22, 044 45 Bačkovík
09.12.2016
2016/06494-CZO
Janka Huboňová
Družstevná 9, 982 01 Tornaľa
09.12.2016
2016/06493-CZO
Fabián Pastír
Gudernova 4, 040 11 Košice
09.12.2016
2016/06389-CZO
Erika Senková
Zalužice 244, 072 34 Zalužice
09.12.2016
2016/06388-CZO
Alexander Dean Thiessen
Brodná 11, 040 01 Košice
09.12.2016
2016/06387-CZO
Anna Kubejová
Erinburgová 26, 984 01 Lučenec
09.12.2016
2016/06191-CZO
Kristína Iškiová
Veľká Ida 110, 044 55 Veľká Ida
02.12.2016
2016/06593-CZO
Andrea Hudáková
Adlerova 9, 040 22 Košice
02.12.2016
2016/06592-CZO
Mário Kašuba
Sofijská 16, 040 13 Košice
02.12.2016
2016/06591-CZO
Tomáš Seman Ing.Mgr.
Talinská 9, 040 12 Košice
02.12.2016
2016/06173-CZO
Antonia Bodová
Ukrajinská 20, 040 18 Košice
02.12.2016
2016/06096-CZO
Mária Štrbáková
Lidické námestie 3, 040 22 Košice
02.12.2016
2016/06095-CZO
Natália Železniková
Železiarenská 52, 040 15 Košice
02.12.2016
2016/06089-CZO
Ladislav Kaán
Južná trieda 9, 040 01 Košice
02.12.2016
2016/06053-CZO
Margita Kanalašová
Kurska 20, 040 22 Košice
02.12.2016
2016/06046-CZO
Iveta Pindrochová
02.12.2016
2016/06039-CZO
Samuel Capko
Lemešany 547, 082 03 Lemešany
02.12.2016
2016/05903-CZO
Silvia Koncošová
Bukureštská 19, 040 13 Košice
02.12.2016
2016/05858-CZO
Daniel Hamrák
Teplička 96, 052 01 Spišská Nová Ves
02.12.2016
2016/05836-CZO
Katarína Travnicsková
Krátka 417/6, 076 22 Vojčice
02.12.2016
2016/05104-CZO
Renáta Šmihuľová
Húskova 1, 040 23 Košice
29.11.2016
2016/06253-CZO
Anna Šarišská
Slanské Nové Mesto 19, 044 18 Slanské Nové Mesto
29.11.2016
2016/06162-CZO
Slávka Verebová
Košická Polianka 210, 044 41 Sady nad Torysou
29.11.2016
2016/06161-CZO
Marek Staš
Medená 28, 040 17 Košice
29.11.2016
2016/06160-CZO
Danka Rašková
Jaltská 9, 040 22 Košice
29.11.2016
2016/06158-CZO
Magdalena Moroňová
Kecerovské Pekľany 182, 044 47 Kecerovce
29.11.2016
2016/06157-CZO
Silvia Matejová
Polianska 864/2, 040 01 Košice
29.11.2016
2016/06156-CZO
Denisa Medvecká
Lomnická 13, 040 01 Košice
29.11.2016
2016/06155-CZO
Dátum vydania
Číslo
Meno a priezvisko, titul
Adresa trvalého bydliska
osvedčenia
osvedčenia

Juraj Masarik
Trsťany 83, 044 45 Trsťany
29.11.2016
2016/06154-CZO
Darina Kucharčíková
Bidovce, 044 45 Bidovce
29.11.2016
2016/06153-CZO
Eva Kováčová
Horná 4, 040 18 Košice - Krásna
29.11.2016
2016/06151-CZO
Marta Jurková
Kostolná 67, 076 12 Slivník
29.11.2016
2016/06150-CZO
Mária Imričková
Parádna 140, 076 12 Slivník
29.11.2016
2016/06145-CZO
Mária Hudáková
Ličartovce 139, 082 03 Ličartovce
29.11.2016
2016/06144-CZO
Martina Pipolyová
Barnolaková 21, 040 11 Košice
29.11.2016
2016/05978-CZO
Monika Haštová
Letná 43, 040 01 Košice
29.11.2016
2016/05956-CZO
Vlastimil Dzurik
Wuppertálska 17, 040 11 Košice
29.11.2016
2016/05947-CZO
Jolana Nagyová
Nová 26, 045 01 Moldava nad Bodvou
22.11.2016
2016/05938-CZO
Zuzana Chymčáková
Humenská 23, 040 11 Košice
22.11.2016
2016/05902-CZO
Viktor Takács-Horňák
Muškátova 8, 040 11 Košice
22.11.2016
2016/05900-CZO
Ivona Kišeľáková
Čínska 2, 040 13 Košice
22.11.2016
2016/05815-CZO
Tomáš Uhliarik Ing.
Bukurešťská 10/4, 040 13 Košice
22.11.2016
2016/05711-CZO
Lenka Ličáková
Demjata 80, 082 13 Tulčík
22.11.2016
2016/02872-CZO
Nikola Závacká
Lomená 12, 040 01 Košice
14.11.2016
2016/06051-CZO
František Goliaš
Slovinská 7, 053 42 Krompachy
14.11.2016
2016/06050-CZO
Helena Biáková
Seňa 346, 044 58 Seňa
14.11.2016
2016/06049-CZO
Valéria Csájiová
Fábryho 68, 045 01 Moldava nad Bodvou
14.11.2016
2016/06048-CZO
Marta Parnahajová
Hlavná 34/99, 076 16 Zemplínska Nová Ves
14.11.2016
2016/06045-CZO
Dominik Palfy
Sídl. Cementár 340/17, 044 02 Turňa nad Bodvou
14.11.2016
2016/06044-CZO
Eva Balogová
Hemerkova 32, 040 23 Košice
14.11.2016
2016/06043-CZO
Zuzana Kacvinská
Tichá 70, 044 14 Čaňa
14.11.2016
2016/06040-CZO
Miroslava Drahovská Mgr.
Záhonok 2448/37, 960 01 Zvolen
10.11.2016
2016/05798-CZO
Róbert Beliš
Baltická 7, 040 12 Košice
10.11.2016
2016/05764-CZO
Vladimír Fogaraš
Žižkova 50, 082 04 Drienov
10.11.2016
2016/05659-CZO
Katarína Sokoliová Mgr.
Sídlisko 4/520, 044 14 Čaňa
10.11.2016
2016/05647-CZO
Martin Adamkovič
Ortváňová 22, 040 14 Košice - Košická Nová Ves
10.11.2016
2016/05639-CZO
Jana Lendacká
Kalša 220, 044 18 Kalša
10.11.2016
2016/05572-CZO
Martin Jura
Trebišovská 2, 040 11 Košice
10.11.2016
2016/05382-CZO
Adriana Kandráčová
Vyšná 39/44, 076 12 Slivník
10.11.2016
2016/05377-CZO
Iveta Daruová
Stierova 27, 040 23 Košice
10.11.2016
2016/04243-CZO
Edita Franková
Rudník 43, 044 22 Rudník
10.11.2016
2016/03294-CZO
Ivana Baltová
Hronská 8, 040 01 Košice
10.11.2016
2016/03185-CZO
Zuzana Kirňák
Mlynská 4, 045 01 Moldava nad Bodvou
08.11.2016
2016/05899-LES
Blanka Krištofová
Mliečna 70, 040 14 Košice - Košická Nová Ves
07.11.2016
2016/06152-CZO
Monika Bavilová
Kežmarská 1, 040 11 Košice
07.11.2016
2016/05987-CZO
Anna Závodská
Byštianska 271/13, 076 13 Kazimír
07.11.2016
2016/05986-CZO
Rastislav Trocha Mgr.
Uralská 10, 040 12 Košice
07.11.2016
2016/05985-CZO
Jana Tomašiaková
Okružná 196/20, 044 13 Valaliky
07.11.2016
2016/05984-CZO
Ľubomír Tököly
Dvorkinova 5, 040 22 Košice
07.11.2016
2016/05983-CZO
Mário Šarišský
Turgenevova 1711/4, 040 01 Košice
07.11.2016
2016/05982-CZO
Helena Sinčáková
Mikoviniho 9, 040 11 Košice
07.11.2016
2016/05981-CZO
Ivan Salóci
Trieda SNP 75, 040 11 Košice
07.11.2016
2016/05980-CZO
Jozef Ptašinský
Ľudová 16, 040 10 Košice 10
07.11.2016
2016/05979-CZO
Mária Nemcová
Poľovská 43, 040 15 Košice - Poľov
07.11.2016
2016/05965-CZO
Dátum vydania
Číslo
Meno a priezvisko, titul
Adresa trvalého bydliska
osvedčenia
osvedčenia

Martina Nagypálová
Uralská 4, 040 12 Košice
07.11.2016
2016/05964-CZO
Ingrid Molčáková
Krupinská 4, 040 01 Košice
07.11.2016
2016/05963-CZO
Marcela Marinčinová
Fábryho 4, 040 22 Košice
07.11.2016
2016/05962-CZO
Maroš Marcin Bc.
Cintorínska 256/29, 076 11 Plechotice
07.11.2016
2016/05960-CZO
Alexander Lipták
Dénešova 17, 040 23 Košice
07.11.2016
2016/05959-CZO
Anna Kováčová
Jasov 457, 044 23 Jasov
07.11.2016
2016/05955-CZO
Ivana Kašková
Sofijská 15, 040 13 Košice
07.11.2016
2016/05954-CZO
Peter Choreň
Budapeštianska 7, 040 13 Košice
07.11.2016
2016/05953-CZO
Veronika Holzbarová
Školská 9, 044 14 Čaňa
07.11.2016
2016/05952-CZO
Miroslav Handlovský
Clementisova 10, 040 22 Košice
07.11.2016
2016/05951-CZO
Erika Gorejová
Meteorova 1, 040 01 Košice
07.11.2016
2016/05950-CZO
Monika Fusek
Staničná 245/31, 076 22 Vojčice
07.11.2016
2016/05949-CZO
Peter Furik
Gelnická 35, 040 11 Košice
07.11.2016
2016/05948-CZO
Henrieta Babjaková
Dvorkinova 12, 040 22 Košice
07.11.2016
2016/05945-CZO
Emília Kokoľusová
Kalša 137, 044 18 Kalša
03.11.2016
2016/05376-CZO
Sylwia Marzana Markulinec
Stálicova 14, 040 12 Košice
03.11.2016
2016/05321-CZO
Pavol Lipták
Strážna 23, 040 01 Košice
03.11.2016
2016/05319-CZO
Ľubomír Spišák
Kalša 62, 044 18 Kalša
03.11.2016
2016/05316-CZO
Jana Dudášová
Postupimská 9, 040 22 Košice
03.11.2016
2016/05314-CZO
Jaroslav Štefanik
Zupková 5, 040 22 Košice
03.11.2016
2016/05313-CZO
Dušan Holub
Benadova 6, 040 22 Košice
03.11.2016
2016/05273-CZO
Gabriela Eliašová
Čižatice 87, 044 47 Čižatice
03.11.2016
2016/05192-CZO
Margaréta Plichtová
Košická belá 132, 044 65 Košická Belá
03.11.2016
2016/05103-CZO
Aleš Pavlík
Varšavská 11, 040 13 Košice
03.11.2016
2016/05102-CZO
Oxana Vlasáčová
Cottbuská 22, 040 23 Košice
03.11.2016
2016/05048-CZO
Miroslava Jílková
Lemešany 416, 082 03 Lemešany
03.11.2016
2016/05047-CZO
Marta Kardosová
Školská 307/30, 044 02 Turňa nad Bodvou
20.10.2016
2016/05758-LES
Martina Hovanová Ing.
Cesta pod hradovou 15, 040 01 Košice
14.10.2016
2016/05256-CZO
Katarína Magdemová
Nová Bačta 83, 980 34 Nová Bašta
14.10.2016
2016/04983-CZO
Tatiana Takáčová Bc.
Slanské Nové Mesto 124, 044 18 Slanské Nové Mesto
14.10.2016
2016/04937-CZO
Dominika Berendová
Slanské Nové Mesto 28, 044 18 Slanské Nové Mesto
14.10.2016
2016/04936-CZO
Miloš Bobiš
Hemerkova 33, 040 23 Košice
14.10.2016
2016/04935-CZO
Dominik Orosz
Malogyňovská 98/30, 044 14 Gyňov
14.10.2016
2016/04933-CZO
Anna Obšitníková
Slanské Nové Mesto 89, 044 18 Slanské Nové Mesto
14.10.2016
2016/04868-CZO
Janette Miklošová
Viedenská 22, 040 13 Košice
14.10.2016
2016/04867-CZO
Katarína Kočišková Mgr.
Belanská 6, 040 01 Košice
14.10.2016
2016/04853-CZO
Milan Regec
Ondavské Matiašovce 138, 094 01 Ondavské Matiašovce
14.10.2016
2016/04807-CZO
Mária Ivanová
Slančík 28, 044 17 Slančík
14.10.2016
2016/04495-CZO
Patrícia Bérešová
Pekinská 17, 040 13 Košice
14.10.2016
2016/03292-CZO
Andrea Jahňaková
Odborárska 3, 040 01 Košice
14.10.2016
2016/02274-CZO
Matúš Hudák
Blažice 4, 044 16 Blažice
11.10.2016
2016/05757-CZO
Ján Hudák
Meteorova 5, 040 12 Košice
11.10.2016
2016/05756-CZO
Angela Fogarašová
Slanská Huta 30, 044 17 Slanská Huta
11.10.2016
2016/05487-CZO
Mária Lengyelová
Hrhov 103, 049 44 Hrhov
11.10.2016
2016/05484-CZO
Jarmila Dorčáková
Národná trieda 80, 040 01 Košice
11.10.2016
2016/05483-CZO
Petra Barej Buzogaňová
Bretejovce 38, 082 03 Lemešany
11.10.2016
2016/05482-CZO
Dátum vydania
Číslo
Meno a priezvisko, titul
Adresa trvalého bydliska
osvedčenia
osvedčenia

Timea Drábová
Nešporova 22, 040 11 Košice
11.10.2016
2016/05481-CZO
Ivana Spálová Mgr.
Na Rovni 330/68, 065 41 Ľubotín
11.10.2016
2016/05480-CZO
Gabriela Petrášiková
Lidické námestie 7, 040 22 Košice
11.10.2016
2016/05255-CZO
Hyacinta Vargová
Trebišovská 5, 040 11 Košice 11
11.10.2016
2016/05213-CZO
Veronika Kopčíková Bc.
Jantárova 58/18, 044 11 Ždaňa
11.10.2016
2016/05212-CZO
Miroslav Matis
Postupimská 17, 040 22 Košice
11.10.2016
2016/05211-CZO
Agáta Haragaľová
Berlínska 7, 040 13 Košice 13
11.10.2016
2016/04952-CZO
Anna Petrášová
Hýľov 29, 044 12 Hýľov
11.10.2016
2016/04934-CZO
Adriana Jablonovská
Helcmanovce 220, 055 63 Helcmanovce
07.10.2016
2016/05379-CZO
Andrea Palčíková
Janík 14, 044 05 Janík
07.10.2016
2016/05292-CZO
Helena Bednárová
Nám.Kozmonautov 3, 040 12 Košice
07.10.2016
2016/05291-CZO
Ľuboslava Sekerková
Bohdanovce 245, 044 16 Bohdanovce
07.10.2016
2016/05290-CZO
Lucia Lukáčová
Seňa 508, 044 58 Seňa
07.10.2016
2016/05289-CZO
Daniela Cimbaľáková Ing.
Klimkovičova 20, 040 23 Košice
07.10.2016
2016/05288-CZO
Tímea Ondrejová
Furčianská 4, 040 14 Košice 14
07.10.2016
2016/05287-CZO
Lucia Karolová
Sofijská 10, 040 13 Košice
07.10.2016
2016/05286-CZO
Lucia Lovászová
Krakovská 7, 040 11 Košice
07.10.2016
2016/05285-CZO
Zuzana Bodnárová
Wurmova 4, 040 23 Košice
07.10.2016
2016/05284-CZO
Alžbeta Jedináková
Budimír 245, 044 43 Budimír
07.10.2016
2016/05283-CZO
Nikola Valíková
Čiernomorská 1, 040 12 Košice
07.10.2016
2016/05282-CZO
Ivana Lengyelová
Cottbuská 2, 040 23 Košice
07.10.2016
2016/05281-CZO
Barbora Tauberová
Užhorodská 37, 040 11 Košice
07.10.2016
2016/05280-CZO
Zuzana Hiľovská
Čínska 27, 040 13 Košice
07.10.2016
2016/05279-CZO
Zuzana Fedorová
Kechnec 268, 044 58 Kechnec
30.09.2016
2016/05107-CZO
Juliána Udičová
Ťačevská 36, 085 01 Bardejov
30.09.2016
2016/05106-CZO
Timea Lenártová
Budapeštianska 28, 040 13 Košice 13
30.09.2016
2016/05101-CZO
Laura Šugárová
Blatná 18, 040 11 Košice
30.09.2016
2016/05042-CZO
Michal Turtak
Blatná 18, 040 11 Košice
30.09.2016
2016/04876-CZO
Daniel Ferenc
Sputnikova 3, 040 12 Košice
30.09.2016
2016/04819-CZO
Jozef Illár Ing.
Irkutská 9, 040 12 Košice
30.09.2016
2016/04812-CZO
Simona Moravičová
Berlínska 13, 040 13 Košice
30.09.2016
2016/04804-CZO
Lýdia Gajdová
Baška 113, 040 16 Košice
30.09.2016
2016/04803-CZO
Katarína Lučkaiová
Kurská 13, 040 22 Košice
30.09.2016
2016/04549-CZO
Silvia Hricová
SNP 63, 044 42 Rozhanovce
30.09.2016
2016/04494-CZO
Dominika Sendžová
Robotnícka 3, 044 42 Rozhanovce
30.09.2016
2016/04488-CZO
Martin Tabačko Ing.
Zupkova 15, 040 22 Košice
30.09.2016
2016/04108-CZO
Mária Palaščáková
L.Novomestského 1, 040 01 Košice
30.09.2016
2016/03779-CZO
Adriana Žuravlovová
Havanská 10, 040 13 Košice
30.09.2016
2016/03451-CZO
Martina Sendeková
Pod papierňou 57, 085 01 Bardejov
30.09.2016
2016/03136-CZO
Slávka Rostášová
Sadová 45, 044 24 Poproč
28.09.2016
2016/04774-CZO
Gabriela Vaňová Ing.
Húskova 29, 040 23 Košice
28.09.2016
2016/04389-CZO
Anna Džubiková
Kertesová 1, 040 18 Košice - Krásna
28.09.2016
2016/03696-CZO
Petra Kozubiková Mgr.
Starozagorská 25, 040 23 Košice
28.09.2016
2016/03695-CZO
Katarína Pavúková
Banícka 37, 056 01 Gelnica
28.09.2016
2016/03689-CZO
Lucia Tkáčiková - Lengyelová
Čordákova 26, 040 23 Košice
28.09.2016
2016/03687-CZO
Danka Frisíková
Titogradská 12, 040 23 Košice
28.09.2016
2016/03685-CZO
Dátum vydania
Číslo
Meno a priezvisko, titul
Adresa trvalého bydliska
osvedčenia
osvedčenia

Miroslava Ducsaiová
Šaca 2955, 040 15 Košice - Šaca
28.09.2016
2016/03683-CZO
Jarmila Vilčková
Športová 1, 056 01 Gelnica
28.09.2016
2016/03679-CZO
Nika Jakubíková Mgr.
Ulič 66, 067 67 Ulič
28.09.2016
2016/03678-CZO
Samanta Lazič
Trebišovská 7, 040 01 Košice
28.09.2016
2016/03677-CZO
Patrik Gavrecký
Bukurešťská 22, 040 22 Košice
28.09.2016
2016/03315-CZO
Jana Vargová
Kozmonautická 25, 044 14 Čaňa
28.09.2016
2016/02656-CZO
Mária Funďová
Helsinská 21, 040 13 Košice
23.09.2016
2016/05039-LES
Anna Štefušová
Urbárska 197, 040 18 Košice - Krásna
21.09.2016
2016/05040-LES
Štefan Labanc
Kysak 372, 044 81 Kysak
21.09.2016
2016/05038-LES
Henrieta Prokopová 24. 11. 1969
Abovská 16, 044 13 Valaliky
21.09.2016
2016/05037-LES
Gabriela Bušniaková
Ďatelinová 12, 040 17 Košice - Šebastovce
21.09.2016
2016/05036-LES
Slavomíra Pažitková
Železiarenská 19, 040 15 Košice
21.09.2016
2016/05035-LES
Gabriela Jacková Ing.
Postupimská 29, 040 22 Košice
21.09.2016
2016/05034-LES
Alica Sušková Bc.
Mokrance 73, 045 01 Mokrance
21.09.2016
2016/04987-LES
Štefan Ďurčo
Veľká Ida 564, 044 55 Veľká Ida
21.09.2016
2016/04640-LES
Štefan Fedor
Cestice 67, 044 71 Cestice
21.09.2016
2016/04639-LES
Zuzana Maršáleková
Nám.oceliarov 2, 040 15 Košice
21.09.2016
2016/04638-LES
Margita Fedorová
Cestice 67, 044 71 Cestice
21.09.2016
2016/04637-LES
Helena Vašková
Pri Hornáde 375, 044 15 Nižná Myšľa
19.09.2016
2016/04938-CZO
Viktória Galajdová
Trebišovská 2, 040 11 Košice
19.09.2016
2016/04565-CZO
Gabriela Kostková
Cesta pod Hradovou 800/25, 040 01 Košice
19.09.2016
2016/04113-CZO
Janka Kalináčová
Talinská 2387/5, 040 12 Košice
19.09.2016
2016/04112-CZO
Juraj Bober
Orgovánová 14, 040 11 Košice
19.09.2016
2016/04111-CZO
Natália Balogová
Pod Gruntom 348/22, 040 16 Košice - Myslava
19.09.2016
2016/04109-CZO
Bibiána Venglárová
Čingovská 7, 040 12 Košice
19.09.2016
2016/03988-CZO
Eva Sokolová
Mikovíniho 31/17, 040 01 Košice
19.09.2016
2016/03986-CZO
Terézia Nagy
Meteorová 1, 040 12 Košice
19.09.2016
2016/03984-CZO
Gabriela Muchová Mgr.
Amurská 8, 040 12 Košice
19.09.2016
2016/03983-CZO
Jana Molnárová
Jenisejská 59, 040 12 Košice
19.09.2016
2016/03982-CZO
Soňa Mníchová
Sokolovská 24, 040 01 Košice
19.09.2016
2016/03978-CZO
Elena Marcinová
Jenisejská 1434/51, 040 12 Košice
19.09.2016
2016/03977-CZO
Monika Liptáková
Watsonova 1, 040 01 Košice
19.09.2016
2016/03976-CZO
Lýdia Hadbavná
Výstavby 190/1, 040 01 Košice
19.09.2016
2016/03975-CZO
Lea Iľková
Krivá 16, 040 01 Košice
16.09.2016
2016/04793-CZO
Róbert Takáč
Moldavská 17, 040 11 Košice
16.09.2016
2016/04713-CZO
Daniel Lazuka
Okružná 104, 071 01 Michalovce
16.09.2016
2016/04706-CZO
Patrik Gavaľa
Buzulucká 16, 040 22 Košice
16.09.2016
2016/04705-CZO
Dagmar Veselovská
Donská 8, 040 12 Košice
16.09.2016
2016/04673-CZO
Anna Majcherová
Hodkovce 45, 044 21 Šemša
16.09.2016
2016/04654-CZO
Róbert Baláž
Klačno 5537/8, 034 01 Ružomberok
16.09.2016
2016/04600-CZO
Matúš Ziarko Ing.
Čordákova 7, 040 23 Košice
16.09.2016
2016/04492-CZO
Peter Žitva
Európska trieda 11, 040 13 Košice
16.09.2016
2016/04491-CZO
Eva Kožantová
Meteorova 5, 040 12 Košice
16.09.2016
2016/04114-CZO
Alexander Zsigmondy
Baltická 1361/10, 040 12 Košice
16.09.2016
2016/03989-CZO
Denisa Pačutová
Poničanová 22, 040 17 Košice
16.09.2016
2016/03985-CZO
Renáta Bartoková
Námestie Kozmonautov 6, 040 12 Košice
09.09.2016
2016/04448-CZO
Dátum vydania
Číslo
Meno a priezvisko, titul
Adresa trvalého bydliska
osvedčenia
osvedčenia

Renáta Fedorová
Pollova 9, 040 01 Košice
09.09.2016
2016/04366-CZO
Martina Forraiová
Sofijská 22, 040 13 Košice
09.09.2016
2016/04338-CZO
Petra Adamcová
Humenská 41, 040 11 Košice
09.09.2016
2016/04337-CZO
Viktória Grófová
Trebejovská 42, 044 31 Družstevná pri Hornáde
09.09.2016
2016/04336-CZO
Simona Gorniaková
Havanská 22, 040 13 Košice
09.09.2016
2016/04335-CZO
Sabina Vodičková
Čiernomorská 1, 040 01 Košice
09.09.2016
2016/04288-CZO
Juraj Bradovka
Stromová 22, 040 01 Košice
09.09.2016
2016/04287-CZO
Mária Jacečková
Košickí Oľšany 274, 044 42 Košické Oľšany
09.09.2016
2016/04286-CZO
Magda Ruzsinszka
Lipová 9, 044 20 Malá Ida
09.09.2016
2016/04285-CZO
Jana Gamráthová Mgr.
Wuppertálska 45, 040 23 Košice
09.09.2016
2016/04268-CZO
Csaba Bugyó
Magúrska 2/1204, 040 01 Košice
09.09.2016
2016/04246-CZO
Simona Horňáková
Veľká Ida 65, 044 55 Veľká Ida
09.09.2016
2016/04000-CZO
Petra Fazekasová
Ľudovíta Štúra 4, 045 01 Moldava nad Bodvou
09.09.2016
2015/04949-CZO
Anna Mareková
Helsinská 2, 040 13 Košice
23.08.2016
2016/04091-CZO
Peter Sopko
Košická Belá 153, 044 65 Košická Belá
23.08.2016
2016/03693-CZO
Vladimíra Slezáková
Humenská 8, 040 01 Košice
23.08.2016
2016/03692-CZO
Štefánia Kolková
Vyšná Hutka 44, 040 18 Vyšná Hutka
23.08.2016
2016/03691-CZO
Lucia Šoltésová
Malogyňovovská 117/14, 044 14 Gyňov
23.08.2016
2016/03690-CZO
Marcela Vassová
Rožňavská 17, 040 01 Košice
23.08.2016
2016/03688-CZO
Eva Janáčiková
Ortášska 87/10, 040 18 Nižná Hutka
23.08.2016
2016/03686-CZO
Filip Hanušovský
Húsková 15, 040 23 Košice
23.08.2016
2016/03684-CZO
Nikola Holubová
Tepličany , 044 31 Družstevná pri Hornáde
23.08.2016
2016/03682-CZO
Viera Kukučková
Nad Laborcom 4, 071 01 Michalovce
23.08.2016
2016/03681-CZO
Beáta Szunyogová
Galaktická 10, 040 12 Košice
23.08.2016
2016/03680-CZO
Daniel Petruška
Madridská 3, 040 13 Košice
23.08.2016
2016/03676-CZO
Daniel Forgáč
Boliarov 3, 044 47 Boliarov
23.08.2016
2016/03675-CZO
Lucia Škodiová Mgr.
Blažice 121, 044 16 Bohdanovce
11.08.2016
2016/04216-CZO
Slávka Horváthová
Horná Úvrať 19, 044 13 Valaliky
11.08.2016
2016/04215-CZO
Beáta Hazugová
Uralská 6, 040 12 Košice
11.08.2016
2016/04191-CZO
Atilla Görgei
Lipovník 4, 049 42 Lipovník
11.08.2016
2016/04164-CZO
Martin Bradáč Bc.
Z.Fábryho 27, 048 01 Rožňava
11.08.2016
2016/04163-CZO
Ján Kollár
Ovčie 123, 082 38 Ovčie
11.08.2016
2016/04162-CZO
Martin Knapik
Tatranská 1062/2, 064 01 Stará Ľubovňa
11.08.2016
2016/04161-CZO
Monika Keppertová Mgr.
Komenského 32, 010 01 Žilina
11.08.2016
2016/04159-CZO
Ľubica Trebuňáková
Jazvečia 65, 040 13 Košice
11.08.2016
2016/04140-CZO
Janka Kondášová
Talinská 8, 040 12 Košice
11.08.2016
2016/04118-CZO
Ivana Čižmárová
Čermeľské údolie 7, 040 01 Košice
11.08.2016
2016/04107-CZO
Anna Monhartová
Kováčska 9, 040 01 Košice
11.08.2016
2016/04061-CZO
Ivana Hatalová
Pri Sýpke 14, 071 01 Michalovce
11.08.2016
2016/03614-CZO
Antónia Sekeráková Ing.
Orechová 623/19, 040 01 Košice
11.08.2016
2016/02927-CZO
Ladislav Remetei
Sokolovská 174/23, 040 11 Košice
08.08.2016
2016/04117-CZO
Ingrid Spišiaková
Michalovská 27, 040 11 Košice
08.08.2016
2016/04116-CZO
Eva Langová
Uralská 1405/11, 040 12 Košice
08.08.2016
2016/04115-CZO
Jozef Belenyesi
Uralská 14, 040 12 Košice
08.08.2016
2016/04110-CZO
Gabriela Sotáková
Zboj 150, 067 68 Zboj
08.08.2016
2016/03987-CZO
Kornélia Šušňáková
Vyšný Lánec 70, 044 74 Perín - Chym
08.08.2016
2016/02741-CZO
Dátum vydania
Číslo
Meno a priezvisko, titul
Adresa trvalého bydliska
osvedčenia
osvedčenia

Šimon Kačmár
Radlinského 7, 040 17 Košice - Barca
08.08.2016
2016/00845-CZO
Aneta Barnová Mgr.
Poľná 9, 044 24 Poproč
04.08.2016
2016/04090-CZO
Alžbeta Majorošová
Záhradná 5, 044 14 Čaňa
04.08.2016
2016/04088-CZO
Ľubomíra Jesenská
Skároš 280, 044 14 Skároš
04.08.2016
2016/04087-CZO
Katarína Krenarová
Budapeštianska 42, 040 13 Košice
04.08.2016
2016/04086-CZO
Dáša Dubovecká
Kurská 33, 040 22 Košice
04.08.2016
2016/04084-CZO
Alena Strihová
Hlavná 67, 044 31 Družstevná pri Hornáde
04.08.2016
2016/04083-CZO
Ivana Kopčová
Kostoľany nad Hornádom 199, 044 31 Kostoľany nad
04.08.2016
2016/04082-CZO
Anna Cimboláková
Ul.1.mája 71, 044 42 Rozhanovce
04.08.2016
2016/04081-CZO
Jela Filipp
Štefánikova 3, 040 01 Košice
04.08.2016
2016/03898-CZO
Zuzana Keményová Ing.
SNP 55, 040 01 Košice
04.08.2016
2016/03831-CZO
Mária Štarková
Kalinovská 2, 040 22 Košice
04.08.2016
2016/03766-CZO
Lenka Lukaceková
Velký Folkmár 398, 055 51 Veľký Folkmar
02.08.2016
2016/04486-CZO
Monika Lazová
Záhradkárska 157, 040 18 Nižná Hutka
01.08.2016
2016/04281-CZO
Martina Guľašová Mgr.
Vislanka 10, 065 41 Ľubotín
01.08.2016
2016/04245-CZO
Zuzana Nozdroviczká
Podzámok 172, 044 23 Jasov
01.08.2016
2016/04244-CZO
Kamila Spielmannová
Krosnianska 27, 040 22 Košice
01.08.2016
2016/03805-CZO
Daniela Kubaliaková
Obrody 1, 040 11 Košice
01.08.2016
2016/03778-CZO
Ingrid Chovancová
Narcisová 2, 040 11 Košice
01.08.2016
2016/03762-CZO
Henrieta Babilonská
Južná trieda 85, 040 01 Košice
01.08.2016
2016/03734-CZO
Dalma Gumányová Bc.
Severná 22, 045 01 Moldava nad Bodvou
01.08.2016
2016/03700-CZO
Loriána Ondová
Severná 13, 045 01 Moldava nad Bodvou
01.08.2016
2016/03699-CZO
Nika Jergová Bc.
Horská 35, 045 01 Moldava nad Bodvou
01.08.2016
2016/03698-CZO
Zuzana Jóčiková
Čingovská 14, 040 12 Košice
01.08.2016
2016/03557-CZO
Andrea Kováčová
Bauerova 2, 040 23 Košice
01.08.2016
2016/03556-CZO
Štefán Lipán
Partizánska 82, 044 14 Čaňa
01.08.2016
2016/02918-CZO
Zuzana Csomorová
Kráľovce 180, 044 44 Kráľovce
22.07.2016
2016/04194-CZO
Štefan Hanzuš
Kežmarská 11, 040 11 Košice
22.07.2016
2016/04193-CZO
Helena Nagyová
Nižný Lánec 79, 044 73 Buzica
22.07.2016
2016/03582-CZO
Patrícia Ondrušková
Baška 1121, 040 16 Baška
22.07.2016
2016/03581-CZO
Patrik Džuňa
Mládežnícka 10, 040 15 Košice
22.07.2016
2015/06555-CZO
Ali Őzen
Fábryho 9, 040 22 Košice
18.07.2016
2016/04089-KOB
Lenka Parobečeková
Východná 17, 044 71 Čečejovce
18.07.2016
2016/03445-KOB
Nikola Kurucová
Šemšianska 47, 040 15 Košice
18.07.2016
2016/03368-KOB
Eva Birsteinová
Severná 24, 045 01 Moldava nad Bodvou
18.07.2016
2016/03340-KOB
Anna Fečková Pipová
Horná Úvrať 15, 044 13 Valaliky
18.07.2016
2016/03318-KOB
Soňa Janitorová
Nová Polhora 127, 044 44 Nová Polhora
18.07.2016
2016/03135-KOB
Milena Kurimská
Gorovecká 247/2, 040 01 Košice
07.07.2016
2016/03361-LES
Jana Nagyová
Ždiarska 19, 040 12 Košice
07.07.2016
2016/03358-LES
Petronela Polanská Ing.
Francisciho 21, 054 01 Levoča
07.07.2016
2016/03357-LES
Tatiana Dvojaková
Galaktická 24, 040 12 Košice
07.07.2016
2016/03356-LES
Gabriela Matiová
Kráľovce 127, 044 44 Kráľovce
07.07.2016
2016/03355-LES
Viera Sobinkovičová
Idanská 13, 040 11 Košice
07.07.2016
2016/03354-LES
Valéria Šomšáková
Trebejovská 19/62, 044 31 Družstevná pri Hornáde
07.07.2016
2016/03353-LES
Marta Tkáčová
Nová 156/4, 044 14 Gyňov
07.07.2016
2016/03352-LES
Miroslava Durová
Jenisejská 8, 040 12 Košice
07.07.2016
2016/03351-LES
Dátum vydania
Číslo
Meno a priezvisko, titul
Adresa trvalého bydliska
osvedčenia
osvedčenia

Martina Jandurová
Meteorova 3, 040 12 Košice
07.07.2016
2016/03350-LES
Zuzana Tormová
Pražská 9, 040 11 Košice
07.07.2016
2016/03349-LES
Edina Dorkóová
Hlavná 368/171, 076 52 Veľký Horeš
07.07.2016
2016/01832-LES
Silvia Tóthová
Park mládeže 2, 040 01 Košice
04.07.2016
2016/03732-CZO
Eva Špegárová
Kurská 18, 040 01 Košice
04.07.2016
2016/03454-CZO
Źaneta Saxová
Železiarenská 35, 040 15 Košice
04.07.2016
2016/03453-CZO
Andrea Lukácsová
Majerská 16, 044 71 Čečejovce
04.07.2016
2016/03452-CZO
Gabriel Sabo
Gomboš 33, 044 55 Veľká Ida
04.07.2016
2016/03450-CZO
Matilda Bikárová
Ždiarska 7, 040 12 Košice
04.07.2016
2016/03449-CZO
Mária Spišáková
Jánošíkova 10, 040 01 Košice
04.07.2016
2016/03448-CZO
Veronika Polcová
Rožňavská 24, 045 01 Moldava nad Bodvou
04.07.2016
2016/03447-CZO
Daniela Dobos Mgr.
Záhradná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou
04.07.2016
2016/03444-CZO
Andrea Slobodníková
Park Angelinum 5, 040 01 Košice
04.07.2016
2016/03443-CZO
Timea Hegedüsová
Ul.ČSA 25, 045 01 Moldava nad Bodvou
04.07.2016
2016/03441-CZO
Alica Tamásová
Severná 1, 045 01 Moldava nad Bodvou
04.07.2016
2016/03440-CZO
Štefánia Czeranková
ČSA 14, 045 01 Moldava nad Bodvou
30.06.2016
2016/03910-CZO
Anna Kuncová
Podtatranského 7, 040 01 Košice
30.06.2016
2016/03909-CZO
Petra Kačmárová Ing.
Berlínska 16, 040 13 Košice
30.06.2016
2016/03908-CZO
Denisa Safková
Záhradná 74, 045 01 Moldava nad Bodvou
30.06.2016
2016/03857-CZO
Mária Šellengová
Oblá 5, 040 01 Košice
30.06.2016
2016/03854-CZO
Martina Tabačková Ing.
Na Rožku 332/3, 040 01 Košice
30.06.2016
2016/03843-CZO
Michal Rakár
Kúpeľná 153, 032 03 Liptovský Ján
30.06.2016
2016/03839-CZO
Nikola Tomková
Humenská 37, 040 11 Košice
30.06.2016
2016/03783-CZO
Vladimíra Liptáková
Krosnianska 41, 040 22 Košice
30.06.2016
2016/03715-CZO
Ivana Smoradová
Buzulucká 20, 040 22 Košice
30.06.2016
2016/03616-CZO
Janka Seligová
Púpavova 12, 040 01 Košice
30.06.2016
2016/03553-CZO
Kamil Beľuš
Hlavná 91, 076 11 Egreš
27.06.2016
2016/03594-CZO
Miroslav Biskupský
Bidovce 75, 044 45 Bidovce
27.06.2016
2016/03593-CZO
Mária Byrtusová
Kavečany 1019, 040 01 Košice
27.06.2016
2016/03592-CZO
Matúš Daňo
Krakovská 1028/11, 040 01 Košice
27.06.2016
2016/03591-CZO
Jana Figurová
Lesnícka 482/31, 040 01 Košice
27.06.2016
2016/03589-CZO
Mária Franková
Poštová 12, 076 17 Nižný Žipov
27.06.2016
2016/03588-CZO
Martin Gašpar
Južná trieda 42, 040 01 Košice
27.06.2016
2016/03587-CZO
Ladislav Hanis
, 040 01 Košice
27.06.2016
2016/03586-CZO
Daniel Mihalčik
Poštová 291, 076 17 Nižný Žipov
27.06.2016
2016/03585-CZO
Adriana Takáčová
Levočská 2, 040 12 Košice
27.06.2016
2016/03583-CZO
Gabriela Meluchová
Buzica 209, 044 73 Buzica
27.06.2016
2016/03299-CZO
Alexandra Ševcová
Železiarska 2219/8, 040 01 Košice
27.06.2016
2016/03293-CZO
Barbora Dragošeková
Za vodou 13, 064 01 Stará Ľubovňa
24.06.2016
2016/03215-CZO
Viera Grantnerová
Mieru 91, 044 14 Čaňa
24.06.2016
2016/03191-CZO
Nikola Kniežová
Nešporova 22, 040 01 Košice
24.06.2016
2016/03190-CZO
Estera Sůrová
Ľutina 147, 082 57 Ľutina
24.06.2016
2016/03188-CZO
Laura Hodurová
Ružínska 1, 040 11 Košice
24.06.2016
2016/03179-CZO
Roman Chudý
Čiernomorská 2, 040 12 Košice
24.06.2016
2016/03177-CZO
Jana Hudáková
Armádna 273, 049 16 Jelšava
24.06.2016
2016/03176-CZO
Karol Kucko
Humenská 13, 040 11 Košice
24.06.2016
2016/02916-CZO
Dátum vydania
Číslo
Meno a priezvisko, titul
Adresa trvalého bydliska
osvedčenia
osvedčenia

Kinga Diana Toncrová
Jihlavská 14, 040 11 Košice
24.06.2016
2016/01574-CZO
Katarína Havlíková
Chrastné 48, 044 44 Chrastné
17.06.2016
2016/03471-CZO
Eva Bernátová-Pástorová
Nová 24, 045 01 Moldava nad Bodvou
17.06.2016
2016/03242-CZO
Jana Benediková
Bukurešťská 17, 040 13 Košice
17.06.2016
2016/03020-CZO
Monika Miklošková
Slanská Huta 12, 044 17 Slanská Huta
17.06.2016
2016/02990-CZO
Dávid Várady Ing.
Hrašovík 132, 044 42 Hrašovík
17.06.2016
2016/02989-CZO
Viera Popovičová
Zámočnícka 5, 044 42 Rozhanovce
17.06.2016
2016/02978-CZO
Beáta Jelinková
Aténska 12, 040 13 Košice
17.06.2016
2016/02975-CZO
Helena Čonková
Baška 110, 040 16 Košice 16
17.06.2016
2016/02623-CZO
Anna Kováčová
Bukovec 210, 044 20 Bukovec
17.06.2016
2016/02622-CZO
Mária Kucková
Bukovec 122, 044 20 Bukovec
17.06.2016
2016/02621-CZO
Miroslava Kleinová
Bukovec 112, 044 20 Bukovec
17.06.2016
2016/02620-CZO
Ján Potošňák
Hodkovce 1, 044 21 Hodkovce
17.06.2016
2016/02619-CZO
Tomáš Tellinger
Lomonosovova 2266/2, 040 01 Košice
15.06.2016
2016/03446-CZO
Daniel Hudák
Južná trieda 1599/91, 040 01 Košice
15.06.2016
2016/03387-CZO
Jozef Jurek
Beniakovce 106, 044 42 Beniakovce
15.06.2016
2016/03385-CZO
Dávid Orgován
Baltická 1363/17, 040 12 Košice
15.06.2016
2016/03383-CZO
Rastislav Libiak
Šuhajova 1389/26, 040 12 Košice
15.06.2016
2016/03382-CZO
Tomáš Kubovich
Skalka 238/28, 013 11 Lietavská Lúčka
15.06.2016
2016/03380-CZO
Ján Tyč
Gerlachovská 874/13, 040 01 Košice
15.06.2016
2016/03378-CZO
Lukáš Hamrák
Idanská 775/29, 040 11 Košice
15.06.2016
2016/03377-CZO
Milada Čisláková
Muškátová 8, 040 01 Košice
15.06.2016
2016/03331-CZO
Alena Koščová
Havanská 1, 040 13 Košice
15.06.2016
2016/03330-CZO
Terézia Bubánová
Košice- Lorinčík 69, 040 11 Košice
15.06.2016
2016/03298-CZO
Veronika Buxarová
Zupkova 711/29, 040 22 Košice
15.06.2016
2016/03296-CZO
Radomír Chovanec
D.Makovického 26, 036 01 Martin
15.06.2016
2016/03134-CZO
Lucia Kardoheľová
Irkutská 5, 040 12 Košice
15.06.2016
2016/03133-CZO
Roman Lastomirský
Havanská 19, 040 13 Košice
15.06.2016
2016/03132-CZO
Patrícia Kovaľová
Važecká 14, 080 05 Prešov
15.06.2016
2016/03131-CZO
Michal Lesniak
Maďarská 3, 040 13 Košice
15.06.2016
2016/03130-CZO
Anna Tomášová
J.Hollého 72, 071 01 Michalovce
15.06.2016
2016/03129-CZO
Branislav Paciga
Hviezdoslavová 53, 059 01 Spišská Belá
15.06.2016
2016/03128-CZO
Miroslav Görcsös
Námestie mieru 11, 045 01 Moldava nad Bodvou
15.06.2016
2016/03127-CZO
Denis Horňák
Cottbuská 32, 040 23 Košice
15.06.2016
2016/03126-CZO
Lukáš Segiňák
Na Košarisku 44, 040 11 Košice - Pereš
15.06.2016
2016/03125-CZO
Jozef Vaško
Janoušková 16, 080 01 Prešov
15.06.2016
2016/03124-CZO
Jozef Tomašik
Družstevná 60/28, 076 62 Parchovany
15.06.2016
2016/03123-CZO
Matúš Molnár
Prašná 2, 040 18 Košice - Krásna
15.06.2016
2016/03122-CZO
Andrea Čigášová
Hemerkova 34, 040 23 Košice
15.06.2016
2016/03121-CZO
Lucia Hrubá
Armádna 3, 911 01 Trenčín
15.06.2016
2016/03120-CZO
Viliam Koleno
Wuppertálska 2, 040 23 Košice
15.06.2016
2016/03119-CZO
Milan Douša
Neklanova 1801, 413 01 Roudnice nad Labem
15.06.2016
2016/03118-CZO
Patrik Porkoláb
Trieda SNP 50, 040 11 Košice
15.06.2016
2016/03116-CZO
Lucia Gregušová Mgr.
Margarétová 1, 071 01 Michalovce
15.06.2016
2016/03115-CZO
Lukáš Jiroušek
Titogradská 7, 040 23 Košice
15.06.2016
2016/03108-CZO
Peter Köváry
Žižkova 29, 040 01 Košice
15.06.2016
2016/03106-CZO
Dátum vydania
Číslo
Meno a priezvisko, titul
Adresa trvalého bydliska
osvedčenia
osvedčenia

Ľudmila Capeková
Trieda SNP 61, 040 11 Košice
15.06.2016
2016/02871-CZO
Martina Balázsová
Pekinská 9, 040 13 Košice
09.06.2016
2016/02977-CZO
Barbara Kišová
Veľká Ida 402, 044 55 Veľká Ida
09.06.2016
2016/02969-CZO
Nikola Želmíra Marszalik
Bulharská 1, 040 01 Košice
09.06.2016
2016/02968-CZO
Milan Fajčík
Pod Gruntom 24, 040 16 Košice - Myslava
09.06.2016
2016/02960-CZO
Martina Sovičová
Trieda SNP 8, 040 11 Košice
09.06.2016
2016/02925-CZO
Kamila Dvorská
Mlynská 270/4, 087 01 Giraltovce
09.06.2016
2016/02924-CZO
Dana Varšová Ing.
Okružná 300/5, 076 64 Zemplínska Teplica
09.06.2016
2016/02923-CZO
Regina Vološinová
Drienovec, 044 01 Drienovec
09.06.2016
2016/02921-CZO
Marta Petrášová
Kremnická 81, 040 01 Košice
09.06.2016
2016/02902-CZO
Beáta Juhászová
Dvorkinova 1, 040 22 Košice
09.06.2016
2016/02899-CZO
Miroslava Žakarovská
Marianské námestie 16, 044 25 Medzev
09.06.2016
2016/02897-CZO
Judita Zamborská
Košické Oľšany 151, 044 42 Košické Oľšany
09.06.2016
2016/02896-CZO
Jana Cuperová
Stierova 19, 040 23 Košice
09.06.2016
2016/02892-CZO
Oľga Bašková
Dobogov 24, 044 71 Cestice
09.06.2016
2016/02889-CZO
Erik Vyšňan
Fábryho 7, 040 22 Košice
09.06.2016
2016/02887-CZO
Ladislav Kisiday
Fábryho 38, 040 22 Košice
09.06.2016
2016/02886-CZO
Iveta Hrabovská
Cestice 225, 044 71 Cestice
09.06.2016
2016/02884-CZO
Janette Martonová
Povstania českého ľudu 7, 040 22 Košice
09.06.2016
2016/02873-CZO
Petronela Jannová
Jesenná 23, 058 01 Poprad
06.06.2016
2016/03016-CZO
Michal Janošík Ing.
Wuppertálska 45, 040 23 Košice
06.06.2016
2016/02937-CZO
Jana Babicová
Narcisova 410/3, 040 01 Košice
06.06.2016
2016/02883-CZO
Janette Pešková
Humenská 24, 040 11 Košice
06.06.2016
2016/02874-CZO
Anikó Gaálová
Severná 1, 045 01 Moldava nad Bodvou
06.06.2016
2016/02870-CZO
Katarína Sabová
Ovručská 701/4, 040 22 Košice
06.06.2016
2016/02869-CZO
Tomáš Szabó Ing.
Československého odboja 2056/93, 040 11 Košice
06.06.2016
2016/02868-CZO
František Krč Ing.,
Park Duklianskych obetí 3, 040 01 Košice
06.06.2016
2016/02866-CZO
Eva Šutková
Popradská 72, 040 01 Košice
06.06.2016
2016/02840-CZO
Dana Bodnárová Ing.arch
Rázusova 23, 040 01 Košice
06.06.2016
2016/02798-CZO
Žaneta Vinclerová
Havanská 9, 040 13 Košice
06.06.2016
2016/02658-CZO
Denisa Spišáková
Družstavná 222, 044 15 Nižná Myšľa
06.06.2016
2016/02600-CZO
Viera Klemová
Turgenevova 22, 040 01 Košice
06.06.2016
2016/02597-CZO
Nikola Ficeriová
Talinského 7, 040 12 Košice
06.06.2016
2016/01576-CZO
Mária Švihurová
Kladenská 30, 040 18 Košice
27.05.2016
2016/02728-CZO
Milan Mihok
Košická Belá 279, 044 65 Košická Belá
27.05.2016
2016/02719-CZO
Karolina Czajka
Košická Belá 279, 044 65 Košická Belá
27.05.2016
2016/02718-CZO
Tatiana Semanová
Užhorodská 11, 040 01 Košice
27.05.2016
2016/02706-CZO
Jaroslava Martalusová
Kysak 211, 044 81 Kysak
27.05.2016
2016/02596-CZO
Juraj Biačko
Mládežnícka 32, 040 15 Košice
27.05.2016
2016/02595-CZO
Denisa Williamson
Letná 344, 076 64 Zemplínska Teplica
27.05.2016
2016/02536-CZO
Klaudia Lendacká
Odborárska 9, 040 01 Košice
27.05.2016
2016/02535-CZO
Katarína Korfantová
Okružná 257/35, 044 11 Ždaňa
27.05.2016
2016/02486-CZO
Marta Podmanická
Považská 1, 040 01 Košice
20.05.2016
2016/02973-CZO
Adriana Tipánová
Krosnianska 29, 040 22 Košice
20.05.2016
2016/02972-CZO
Erika Krausová
Krčméryho 13, 040 01 Košice
20.05.2016
2016/02704-CZO
Imrich Gaži
Čingovská 13, 040 01 Košice
20.05.2016
2016/02675-CZO
Dátum vydania
Číslo
Meno a priezvisko, titul
Adresa trvalého bydliska
osvedčenia
osvedčenia

Matej Bodnár Ing.
Lesná 25, 040 01 Košice
20.05.2016
2016/02667-CZO
Viera Balogová
Nový Salaš 11, 044 17 Nový Salaš
20.05.2016
2016/02666-CZO
Hajnalka Lokšová
Severná 9, 045 01 Moldava nad Bodvou
20.05.2016
2016/02665-CZO
Mária Dudriková
Nová 27, 044 14 Gyňov
20.05.2016
2016/02664-CZO
Peter Báthory
Košická Polianka 80, 044 41 Košická Polianka
20.05.2016
2016/02662-CZO
Monika Vlčeková
Mládežnicka 16, 040 15 Košice
20.05.2016
2016/02661-CZO
Mária Zembjaková
Mikovíniho 2, 040 01 Košice
20.05.2016
2016/02660-CZO
Klára Filomelová
Nová 20, 045 01 Moldava nad Bodvou
20.05.2016
2016/02659-CZO
Miriam Mitrová
Gyňov 119/8, 044 14 Gyňov
20.05.2016
2016/02655-CZO
Radoslava Leitnerová Ing.
Činska 1, 040 13 Košice
20.05.2016
2016/02654-CZO
Alexandra Petrová
Meteorová 1690/3, 040 01 Košice
20.05.2016
2016/02652-CZO
Mária Araňošová
Jegorovo nám.3, 040 22 Košice
20.05.2016
2016/02599-CZO
Mikuláš Pataki
Varšavská 11, 040 13 Košice
20.05.2016
2016/01257-CZO
Simona Martinková
Hrubečská 83/35, 044 31 Kostoľany nad Hornádom
19.05.2016
2016/02409-CZO
Filip Marcin Ing.
Seňa 363, 044 58 Seňa
19.05.2016
2016/02405-CZO
Lucia Kateržábeková
Humenská 18/A, 040 01 Košice
19.05.2016
2016/02342-CZO
Renáta Pirčáková Mgr.
Bajzova 5, 040 01 Košice
19.05.2016
2016/02302-CZO
Jozef Tirpák
Hemerkova 3, 040 23 Košice
19.05.2016
2016/02259-CZO
Dominika Piklová
Perín 303, 044 74 Perín - Chym
19.05.2016
2016/02163-CZO
Martina Mihaliková
Rovníková 10, 040 12 Košice
19.05.2016
2016/02162-CZO
Iveta Reinovská
Čárskeho 18, 040 01 Košice
19.05.2016
2016/02015-CZO
Eva Jurková
Ličartovce 90, 082 03 Ličartovce
19.05.2016
2016/01975-CZO
Jozef Gavura
Ďurďošík 115, 044 45 Ďurďošík
12.05.2016
2016/02531-CZO
Norbert Karsay
Vajkovce 66, 044 43 Vajkovce
12.05.2016
2016/01833-CZO
Georgína Halušková
Mudroňova 622/19, 040 01 Košice
12.05.2016
2016/01724-CZO
Anna Radvanová
Za kasárňou 4, 044 31 Družstevná pri Hornáde
12.05.2016
2016/01704-CZO
Milan Tutoky
Donská 1, 040 12 Košice
12.05.2016
2016/01255-CZO
Eva Palenčárová
Ťahanovská 49, 040 13 Košice
12.05.2016
2016/00942-CZO
Martin Kovács
Rosná 1, 040 01 Košice
12.05.2016
2015/06733-CZO
Mária Lampartová
Tokajícka 4, 040 22 Košice
12.05.2016
2015/06727-CZO
Daniela Mádyová
Slobody 29, 040 11 Košice
05.05.2016
2016/01723-CZO
Zuzana Štefušová
Slobody 18, 040 11 Košice
05.05.2016
2016/01721-CZO
Jana Miklošková
Gerlachovská 19, 040 01 Košice
05.05.2016
2016/01720-CZO
Judita Koščová
Rákoš 65, 044 16 Bohdanovce
05.05.2016
2016/01719-CZO
Nikola Gažovská
Zdoba 184, 044 41 Sady nad Torysou
05.05.2016
2016/01718-CZO
Zdenka Ďuďáková
Poľovnícka 10, 040 11 Košice
05.05.2016
2016/01717-CZO
Slavomír Fečko
Urbárska 7, 044 13 Valaliky
05.05.2016
2016/01598-CZO
Iveta Matóová
Buzulucká 22, 040 22 Košice
05.05.2016
2016/01597-CZO
Katarína Kozelková
Lidické námestie 3, 040 22 Košice
05.05.2016
2016/01596-CZO
Silvia Smoláková
Ostravská 20, 040 11 Košice
05.05.2016
2016/01569-CZO
Zuzana Urdová
Kokšov Bakša 161, 044 13 Kokšov - Bakša
05.05.2016
2016/01559-CZO
Simona Jurová
Čínska 22, 040 13 Košice
05.05.2016
2016/01558-CZO
Jaroslav Kónya
Družstevná 38, 044 42 Rozhanovce
05.05.2016
2016/01557-CZO
Klaudia Drábiková
Klátovská 37/74, 044 12 Nižný Klátov
05.05.2016
2016/01260-CZO
Partik Vyšňovský
Važecká 3, 040 12 Košice
03.05.2016
2016/02222-CZO
Renáta Pavlová
Lesné 15, 071 01 Lesné
03.05.2016
2016/02220-CZO
Dátum vydania
Číslo
Meno a priezvisko, titul
Adresa trvalého bydliska
osvedčenia
osvedčenia

Lucia Matyiová
Kechnec 12, 044 58 Seňa
03.05.2016
2016/02219-CZO
Iveta Schäfferová
Ladožská 3, 040 12 Košice
03.05.2016
2016/02218-CZO
Lucia Hakeová
Košická Polianka 158, 044 41 Košická Polianka
03.05.2016
2016/02215-CZO
Milan Ruszó
Štítnicka 291, 049 11 Plešivec
03.05.2016
2016/02214-CZO
Ján Dudáš
Trebejov 57, 044 81 Trebejov
03.05.2016
2016/02213-CZO
Michal Dziak
Lažany 3, 082 32 Lažany
03.05.2016
2016/02207-CZO
Marek Škorla
Banícka 2, 056 01 Gelnica
03.05.2016
2016/02204-CZO
Janette Mitrová
Golianova 30, 040 18 Košice - Krásna
03.05.2016
2016/02192-CZO
Adriána Bikárová
Slivník 165, 076 12 Slivník
03.05.2016
2016/02191-CZO
Daniela Lešková
Jaltská 17, 040 22 Košice
03.05.2016
2016/02188-CZO
Monika Šándorová
Kechnec, 044 58 Kechnec
03.05.2016
2016/02187-CZO
Patrícia Szentkútiová
Figa 76, 982 51 Figa
03.05.2016
2016/02185-CZO
Valéria Ištoňová
Gaštanová 11/2, 076 62 Dvorianky
03.05.2016
2016/02184-CZO
Veronika Hakeová
Bukurešťská 15, 040 13 Košice
03.05.2016
2016/02183-CZO
Maroš Chmelík
Bukurešťská 17, 040 13 Košice
03.05.2016
2016/02181-CZO
Martina Rohaľová
Kyjevská 1, 071 01 Michalovce
03.05.2016
2016/02180-CZO
Miroslav Karas
Konečná 8, 071 01 Michalovce
03.05.2016
2016/02178-CZO
Eva Miglécová
Severná 8, 071 01 Michalovce
03.05.2016
2016/02177-CZO
Lenka Dalliová
Slobody 10, 040 01 Košice
03.05.2016
2016/01418-CZO
Timea Fedorová
Milhosť 42, 044 58 Milhosť
02.05.2016
2016/02150-LES
Simona Hassmanová
Jarmočná 372/7, 044 11 Ždaňa
28.04.2016
2016/02306-CZO
Miroslav Cehlár
Tichá 32, 044 14 Čaňa
28.04.2016
2016/02305-CZO
Martina Brezáková
Mudroňova 19, 040 01 Košice
28.04.2016
2016/01515-CZO
Jarmila Müllerová
Gudernova 24, 040 11 Košice
28.04.2016
2016/01513-CZO
Ľuboš Bražina
Krosnianska 9, 040 22 Košice
28.04.2016
2016/01295-CZO
Igor Matta
Buzulucká 23, 040 22 Košice
28.04.2016
2016/01285-CZO
Monika Závatzká
Pekinská 6, 040 13 Košice
28.04.2016
2016/01259-CZO
Patrícia Kandráčová
Bielocerkevská 25, 040 22 Košice
28.04.2016
2016/01209-CZO
Lenka Tancerová
Železiarenská 58, 040 15 Košice
28.04.2016
2016/00643-CZO
Petra Kochová
Krosnianska 23, 040 22 Košice
28.04.2016
2016/00510-CZO
Monika Zimermanová
Herľany 77, 044 46 Herľany
27.04.2016
2016/02324-CZO
Miriam Podracká
Nová 259/8, 044 02 Turňa nad Bodvou
27.04.2016
2016/02315-CZO
Nadežda Töröková
Dénečova 31, 040 23 Košice
27.04.2016
2016/02314-CZO
Mária Ráškayová
Horská 989/54, 045 01 Moldava nad Bodvou
27.04.2016
2016/02313-CZO
Gabriela Ballová Ing.
Svinica 148, 044 45 Svinica
27.04.2016
2016/02312-CZO
Martin Konkoľovský JUDr.
Bačkovík 100, 044 45 Bačkovík
27.04.2016
2016/02311-CZO
Veronika Rusnáková
Herľany - Žírovce 11, 044 45 Bidovce
27.04.2016
2016/02310-CZO
Katarína Konkoľovská
Bačkovík 100, 044 45 Bačkovík
27.04.2016
2016/02309-CZO
Klaudia Domaničová
Kecerovce 155, 044 47 Kecerovce
27.04.2016
2016/02308-CZO
Alena Blašková
Slanské Nové Mesto 55, 044 18 Slanské Nové Mesto
27.04.2016
2016/02307-CZO
Veronika Oravcová
Hýľov 32, 044 12 Hýľov
27.04.2016
2016/02304-CZO
Veronika Volochová Bc.
Dénešova 4, 040 22 Košice
27.04.2016
2016/02303-CZO
Zuzana Richnavská
Budapeštianska 20, 040 13 Košice
27.04.2016
2016/02175-CZO
Alana Korimová
Wurmova 19, 040 23 Košice
22.04.2016
2016/01584-CZO
Peter Čigáš
Ladožská 5, 040 12 Košice
22.04.2016
2016/01583-CZO
Jozef Vysočáni
Petzvalova 31, 040 11 Košice
22.04.2016
2016/01582-CZO
Dátum vydania
Číslo
Meno a priezvisko, titul
Adresa trvalého bydliska
osvedčenia
osvedčenia

Jitka Ondičová
Moldavská 9, 040 11 Košice
22.04.2016
2016/01581-CZO
Erik Richter
Drienovec 113, 044 01 Drienovec
22.04.2016
2016/01580-CZO
Juraj Troja
Petzvalova 5, 040 11 Košice
22.04.2016
2016/01579-CZO
Dalibor Gróf
Rožňavská 7, 040 11 Košice
22.04.2016
2016/01578-CZO
Slávka Rusnáková
Ku Gruntu 11, 040 15 Košice - Poľov
22.04.2016
2016/01577-CZO
Nikola Čeplőová
Bernolákova 380/35, 040 01 Košice
22.04.2016
2016/01575-CZO
Ladislav Hovan
Donská 1, 040 01 Košice
22.04.2016
2016/01254-CZO
Veronika Bodnárová
Čapajevová 2, 040 01 Košice
22.04.2016
2016/01252-CZO
Ladislav Nitkulinec
Hanojská 3, 040 13 Košice
22.04.2016
2016/01221-CZO
Martin Kramár
Užhorodská 1, 040 01 Košice
22.04.2016
2016/01220-CZO
Yveta Dupálová Ing.
Hencovská 1931, 093 02 Hencovce
22.04.2016
2016/01219-CZO
Anna Janočková
Pekinská 6, 040 13 Košice
22.04.2016
2016/01218-CZO
Peter Palkovits
Belehradská 2514/3, 040 13 Košice
20.04.2016
2016/01773-CZO
Tamara Tarhaničová Ing.
Bukovec 76, 044 20 Bukovec
20.04.2016
2016/01673-CZO
Irena Durdiaková
Berlínska 17, 040 17 Košice
20.04.2016
2016/01672-CZO
Natália Kloncková
Bohdanovce 8, 044 16 Bohdanovce
20.04.2016
2016/01671-CZO
Richard Győrgy
Irkutská 11, 040 12 Košice
20.04.2016
2016/01670-CZO
Patrik Susa
Kpt.nálepku 22, 059 01 Spišská Belá
20.04.2016
2016/01669-CZO
Edina Harangozó
Berlínska 25, 040 13 Košice
20.04.2016
2016/01668-CZO
Patrik Azari
Bidovce 264, 044 45 Bidovce
20.04.2016
2016/01667-CZO
Csaba Kesely-Tóth
Pri štadióne 448/104, 077 01 Kráľovský Chlmec
20.04.2016
2016/01666-CZO
Eva Farkašová Ing.
Za Kaštieľom 1327/5, 053 11 Smižany
20.04.2016
2016/01664-CZO
Gabriela Dolinská
Lomnická 16, 080 01 Prešov
20.04.2016
2016/01663-CZO
Karin Kapušová
Lidické námestie 9, 040 22 Košice
20.04.2016
2016/01662-CZO
Simona Kolesárová
Sama Chalupku 17, 071 01 Michalovce
20.04.2016
2016/01660-CZO
Damián Dráb Mgr.
Michalská 26, 082 22 Šarišské Michaľany
20.04.2016
2016/01657-CZO
Erik Pudleiner Ing.
Kpt.Jaroša 10, 040 22 Košice
20.04.2016
2016/01656-CZO
Michaela Ducárová
Pollova 40, 040 18 Košice
20.04.2016
2016/01655-CZO
Viktória Pellová
Klimkovičova 2, 040 23 Košice
20.04.2016
2016/01654-CZO
Jakub Vyslocký
Jurkovičova 3, 080 01 Prešov
20.04.2016
2016/01653-CZO
Filip Bergou
Výstavby 10, 040 11 Košice
20.04.2016
2016/01652-CZO
Peter Roba
Dubovica 237, 082 71 Dubovica
20.04.2016
2016/01651-CZO
Tomáš Sabol Mgr.
Ružová 58, 083 01 Sabinov
20.04.2016
2016/01650-CZO
Anton Lapoš
Národná trieda 40, 040 01 Košice
20.04.2016
2016/01648-CZO
Lucia Kaščáková Ing.
Ruskovce 72, 072 42 Úbrež
20.04.2016
2016/01646-CZO
Miriama Pčolová
Viedenská 1, 040 13 Košice
20.04.2016
2016/01644-CZO
Dominika Eliašová Bc.
Valkovce 14, 090 42 Valkovce
20.04.2016
2016/01641-CZO
Enikő Medveová Ing.
Stará Bašta 111, 980 34 Nová Bašta
20.04.2016
2016/01639-CZO
Evelína Mechírová
Hollého 64, 071 01 Michalovce
20.04.2016
2016/01637-CZO
Ľudmila Bančanská Ing.
Hanojská 3, 040 13 Košice
20.04.2016
2016/01635-CZO
Simona Kozáková
Varhaňovce 4, 082 05 Varhaňovce
20.04.2016
2016/01633-CZO
Matej Tašoni
Čordákova 24, 040 23 Košice
20.04.2016
2016/01632-CZO
Matej Scherbaum
Vajkovce 27, 044 43 Vajkovce
20.04.2016
2015/06354-CZO
Arpád Ferenczy
Bašťovanského 7, 040 22 Košice
15.04.2016
2016/01258-CZO
Mária Tobešová
Sokoľany 44, 044 57 Haniska
15.04.2016
2016/01256-CZO
Nikola Sciranková
Nám. Kozmonautov 13, 040 12 Košice
15.04.2016
2016/01253-CZO
Dátum vydania
Číslo
Meno a priezvisko, titul
Adresa trvalého bydliska
osvedčenia
osvedčenia

Jana Kapušiová
Okružná 2, 044 13 Valaliky
15.04.2016
2016/01248-CZO
Róbert Šolc
Národná trieda 44, 040 01 Košice
15.04.2016
2016/01127-CZO
Lenka Tkáčová
Lomnická 284/12, 094 12 Vechec
15.04.2016
2016/00991-CZO
Jarmila Sedláková
Popročská 321/6, 044 23 Jasov
15.04.2016
2016/00833-CZO
Zuzana Fleischerová
Skladná 62, 040 01 Košice
11.04.2016
2016/01715-CZO
Erika Markušová
Brigádnická 8, 040 11 Košice
11.04.2016
2016/01714-CZO
Peter Szunyog
Galaktická 10, 040 12 Košice
11.04.2016
2016/01713-CZO
Zuzana Šimková
Malá 2/29, 044 13 Valaliky
11.04.2016
2016/01711-CZO
Ivana Madejová
Herlianska 28, 040 14 Košice - Košická Nová Ves
11.04.2016
2016/01710-CZO
Denisa Antošková Ing.
Kpt.jaroša 2, 040 22 Košice
11.04.2016
2016/01707-CZO
Richard Vojna Ing.
Agátová 35, 040 14 Košice - Košická Nová Ves
11.04.2016
2016/01706-CZO
Eva Pisková
ČSA 8, 045 01 Moldava nad Bodvou
11.04.2016
2016/01703-CZO
Jana Cichovičová
Peder 73, 044 05 Janík
11.04.2016
2016/01701-CZO
Ľuboslav Cviklik
Mlynská 712/26, 091 01 Stropkov
11.04.2016
2016/01700-CZO
Katarína Čuchtová
Komenského 10, 040 01 Košice
11.04.2016
2016/01698-CZO
Patrícia Schmerová
Trebišovská 3, 040 11 Košice
11.04.2016
2016/01697-CZO
Ľubomír Lendacký
Za Kostolom 40, 076 12 Kuzmice
11.04.2016
2016/01696-CZO
Ľuboš Lendacký Ing.
Ružova 48, 040 11 Košice
11.04.2016
2016/01695-CZO
Lukáš Sangret Ing.
Repíková 46, 040 17 Košice - Šebastovce
11.04.2016
2016/01694-CZO
Jaroslav Brucher Ing.
Bukovecká 1, 040 12 Košice
11.04.2016
2016/01692-CZO
Bartolomej Lejko
Jánošiková 5, 040 01 Košice
11.04.2016
2016/01690-CZO
Jozef Kolesnáč Ing.
Dénešova 9, 040 23 Košice
11.04.2016
2016/01519-CZO
Ján Novák
Alejová 262/1, 076 63 Veľké Ozorovce
07.04.2016
2016/01430-CZO
Martin Šimko
Sídlisko Cementár 23, 044 02 Turňa nad Bodvou
07.04.2016
2016/01429-CZO
Tatiana Pelegrinová
Meteorova 1490/3, 040 01 Košice
07.04.2016
2016/01427-CZO
Daniela Molnárová
Hlavná 28/18, 078 01 Malé Ozorovce
07.04.2016
2016/01426-CZO
Michaela Kmecová
Chmeľov, 082 15 Chmeľov
07.04.2016
2016/01424-CZO
Martin Hužvár
Partizánska 570/14, 044 24 Poproč
07.04.2016
2016/01423-CZO
Marián Bednárik
Konopná 119/17, 040 18 Košice - Krásna
07.04.2016
2016/01422-CZO
Petronela Jurtinusová
Bauerova 21, 040 23 Košice
07.04.2016
2016/01296-LES
Iveta Köhlerová
Trieda SNP 50, 040 11 Košice
05.04.2016
2016/01831-CZO
Patrik Grácz
Ždiarska 1443/14, 040 12 Košice
05.04.2016
2016/01772-CZO
Tatiana Ujacká
Golianova 31, 040 01 Košice
05.04.2016
2016/01771-CZO
Lucia Ferková Ing.
Pakostov 146, 094 07 Pakostov
05.04.2016
2016/01770-CZO
Lívia Nagyová Ing.
Školská 270, 076 42 Veľké Trakany
05.04.2016
2016/01768-CZO
Miroslava Grantová
Jiskrova 8, 040 01 Košice
05.04.2016
2016/01767-CZO
Stanislav Handzok
Zlatá Idka 66, 044 61 Zlatá Idka
05.04.2016
2016/01766-CZO
Peter Filčák Ing.
Edelenyská 12, 048 01 Rožňava
05.04.2016
2016/01765-CZO
Gabriela Džudžová
Popradská 72, 040 11 Košice
05.04.2016
2016/01764-CZO
Jana Gabonová
Gazdovská 20, 040 01 Košice
05.04.2016
2015/06534-CZO
Renáta Fabriciová
Užhorodská 1037/15, 040 13 Košice
05.04.2016
2015/06352-CZO
Silvia Struhárová
Aténska 2615/6, 040 13 Košice
05.04.2016
2015/06349-CZO
Patrícia Homiššáková
Adlerova 836/6, 040 22 Košice
05.04.2016
2015/06348-CZO
Milan Čonka Ing.
Benadova 907/27, 040 22 Košice
05.04.2016
2015/06347-CZO
Vladimír Pastyrčák
Polárna 12, 040 12 Košice
04.04.2016
2016/01223-CZO
Monika Balková
Myslavská 147, 040 16 Košice - Myslava
04.04.2016
2016/01123-CZO
Dátum vydania
Číslo
Meno a priezvisko, titul
Adresa trvalého bydliska
osvedčenia
osvedčenia

Iveta Deliová
Adlerova 2, 040 01 Košice
04.04.2016
2016/01066-CZO
Martina Antoňáková
Budimír 112, 044 43 Budimír
04.04.2016
2016/01049-CZO
Martina Valušková Bc.
Užhorodská 19, 040 01 Košice
04.04.2016
2016/01034-CZO
Katarína Jurgovská RNDr.
Františka Hečku 563/40, 058 01 Poprad
04.04.2016
2016/01033-CZO
Katarína Vavrová
Športová 188, 076 14 Michaľany
04.04.2016
2016/00993-CZO
Júlia Dravecká
Lomnická 593, 093 01 Vranov nad Topľou
04.04.2016
2016/00992-CZO
Martina Adamová
Sliepkovce 193, 072 37 Sliepkovce
04.04.2016
2016/00990-CZO
Lucia Vasiľová
Južná 129/69, 044 17 Slanec
04.04.2016
2016/00835-CZO
Marcela Majerská Bc.
Pri Prameni 24, 054 01 Levoča
04.04.2016
2016/00730-CZO
Katarína Vasiľová
Svinica 135, 044 45 Svinica
04.04.2016
2015/05880-CZO
Michaela Filová
Čapajevova 4, 040 01 Košice
23.03.2016
2016/01322-CZO
Lucia Garajová
Sokolovká 13, 040 11 Košice
23.03.2016
2016/01294-CZO
Ingrid Garajová
Sokolovská 13, 040 11 Košice
23.03.2016
2016/01292-CZO
Beáta Garajová
Sokolovská 13, 040 11 Košice
23.03.2016
2016/01290-CZO
Darinka Hajduková
Vtáčkovce 33, 044 47 Vtáčkovce
23.03.2016
2016/01272-CZO
Agáta Hanzušová
Pasteurovo nám.13, 040 03 Košice
23.03.2016
2016/01271-CZO
Lenka Magnusová
Kostoľany nad Hornádom 338, 044 31 Kostoľany nad
23.03.2016
2016/01269-CZO
Andrea Fedorová
Cestice 233, 044 71 Cestice
23.03.2016
2016/01268-CZO
Jozef Illéš Ing.
Slobody 15, 040 11 Košice
23.03.2016
2016/01267-CZO
Peter Illéš
Slobody 15, 040 11 Košice
23.03.2016
2016/01266-CZO
Vlasta Illéšová
Slobody 15, 040 11 Košice
23.03.2016
2016/01265-CZO
Nataša Lenková
Železiarenská 41, 040 15 Košice
23.03.2016
2016/01264-CZO
Viktória Barnová Ing.
Bernolákova 8, 040 11 Košice
23.03.2016
2016/01263-CZO
Eva Orbanová
Krpec 200, 980 45 Štrkovec
23.03.2016
2016/01262-CZO
Barbora Švecová
Lúčna 336/13, 044 10 Geča
23.03.2016
2016/01261-CZO
Jozef Jerga
Hemerkova 35, 040 23 Košice
23.03.2016
2016/01002-CZO
Róbert Krajča
Ľudová 9, 040 01 Košice
18.03.2016
2016/01015-CZO
Mária Jesenská
Kysak 180, 044 81 Kysak
18.03.2016
2016/00937-CZO
Peter Novotný Bc.
Šemša 159, 044 21 Šemša
18.03.2016
2016/00927-CZO
Lukáš Sivec
Námesie Oceliarov 8, 040 15 Košice - Šaca
18.03.2016
2016/00843-CZO
Erik Kočkár
Bukovecká 7, 040 12 Košice
18.03.2016
2016/00841-CZO
Branislav Slávik
Čínska 13, 040 13 Košice
18.03.2016
2016/00840-CZO
Jakub Kenda
Kokšov Bakša 302, 044 13 Kokšov - Bakša
18.03.2016
2016/00839-CZO
Peter Tkáč
Krosnianska 35, 040 22 Košice
18.03.2016
2016/00838-CZO
Daniel Schmidt
Muškátova 34, 040 01 Košice
18.03.2016
2016/00837-CZO
Juraj Karalyos
Ćerhovská 305/4, 044 11 Trstenné pri Hornáde
18.03.2016
2016/00723-CZO
Adriána Sajková
Galaktická 7, 040 12 Košice
18.03.2016
2016/00673-CZO
Jozef Maklári
Kechnec , 044 58 Kechnec
14.03.2016
2016/00740-CZO
Alena Puzderová
Galaktická 12, 040 12 Košice
14.03.2016
2016/00739-CZO
Marián Čupka
Perín 181, 044 74 Perín - Chym
14.03.2016
2016/00720-CZO
Lenka Földes
Chým 85, 044 74 Perín - Chym
14.03.2016
2016/00719-CZO
Pavol Zamrij Mgr.
Zupkova 13, 040 22 Košice
14.03.2016
2016/00718-CZO
Ingrid Vallová Mgr.
Fraňa Kráľa 6, 080 01 Prešov
14.03.2016
2016/00717-CZO
Daniela Vassová
Gudernova 293/8, 040 11 Košice
14.03.2016
2016/00427-CZO
Mária Urbančíková
Obchodná 11, 044 24 Poproč
14.03.2016
2016/00395-CZO
Monika Bérešová
Hlavná 91, 045 01 Moldava nad Bodvou
14.03.2016
2016/00389-CZO
Dátum vydania
Číslo
Meno a priezvisko, titul
Adresa trvalého bydliska
osvedčenia
osvedčenia

Peter Grajcar
Palárikova 9, 040 01 Košice
14.03.2016
2016/00388-CZO
Zdenka Salociová
Gomboš 22, 044 55 Veľká Ida
14.03.2016
2016/00003-CZO
Dávid Sládek
Bauerova 17, 040 23 Košice
14.03.2016
2015/06841-CZO
Gabriela Labancová
Kluknava 116, 053 51 Kluknava
14.03.2016
2015/06366-CZO
Renáta Lacková
Rosná 3, 040 01 Košice
14.03.2016
2015/05221-CZO
Miloš Bača
Pri Vagovni 10, 040 17 Košice
09.03.2016
2016/00714-LES
Katarína Semanišinová
V.Čaj 71, 044 16 Vyšný Čaj
09.03.2016
2016/00368-CZO
Iveta Lešková
Ďurkov 23, 044 19 Ďurkov
09.03.2016
2016/00367-CZO
Gabriela Vargová Ing.
Sokoľany 8, 044 56 Sokoľany
09.03.2016
2016/00326-CZO
Marcela Stolárová
Ružová 3, 044 42 Rozhanovce
09.03.2016
2016/00307-CZO
Tomáš Kosť
Varšavská 15, 040 13 Košice
09.03.2016
2016/00266-CZO
Monika Topoliová
Krakovská 12, 040 01 Košice
09.03.2016
2016/00255-CZO
Matej Hribľan
Varhaňovce 18, 082 05 Varhaňovce
09.03.2016
2016/00240-CZO
Slavomír Varinský
Všechsvätých 223, 044 13 Valaliky
09.03.2016
2016/00214-CZO
Dušan Matis
Laborecká 12, 040 01 Košice
09.03.2016
2016/00171-CZO
Dana Orosová
Tr.SNP 55, 040 01 Košice
09.03.2016
2016/00169-CZO
Darina Jacunská
Tyršovo Nábrežie 10, 040 01 Košice
09.03.2016
2016/00167-CZO
Lukáš Šosták
Centrum 924/18, 079 01 Veľké Kapušany
09.03.2016
2016/00121-CZO
Ondrej Kušnirík Mgr.
M.R.Štefánika 149, 082 22 Šarišské Michaľany
09.03.2016
2016/00092-CZO
Veronika Martonová
Ćingovská 9, 040 01 Košice
09.03.2016
2016/00067-CZO
Lukáš Lengyel
Kurská 5, 040 22 Košice
09.03.2016
2015/05217-CZO
Kristína Tomášová
Dvorkinova 8, 040 22 Košice
09.03.2016
2015/02156-CZO
Branko Šefčík
Sadrovcová 29, 053 31 Novoveska Huta
07.03.2016
2016/01140-CZO
Marcel Dziak
Tatranská 3, 040 01 Košice
07.03.2016
2016/01137-CZO
Edita Borovská
Železiarská 2890/33, 040 13 Košice
07.03.2016
2016/01136-CZO
Richard Bakši
Barčianska 26, 040 17 Košice
07.03.2016
2016/01135-CZO
Stanislav Tomajka
Banícka 797/17, 058 01 Poprad
07.03.2016
2016/01134-CZO
Pavol Dranga
Na Hájiku 18, 040 13 Košice
07.03.2016
2016/01133-CZO
Tomáš Mlynarčík
Ovručská 705/12, 040 22 Košice
07.03.2016
2016/01132-CZO
Štefan Dudáš
Bernolákova 19, 040 11 Košice
07.03.2016
2016/01131-CZO
Peter Humeník Mgr.
Laborecká 1892/53, 066 01 Humenné
07.03.2016
2016/01130-CZO
Andrea Ballová Ing.
Kuzmányho 33, 040 01 Košice
07.03.2016
2016/01129-CZO
Róbert Najpaver
Krupinská 6, 040 01 Košice
07.03.2016
2016/01128-CZO
Martin Novák Ing
Fábryho 15, 040 22 Košice
07.03.2016
2016/01126-CZO
Jozef Palečko
Havanská 25, 040 13 Košice
07.03.2016
2016/01125-CZO
Martin Buzgo
Južná trieda 20, 040 01 Košice
07.03.2016
2016/01124-CZO
Martin Žofčák
Kalinovská 2, 040 22 Košice
07.03.2016
2016/01121-CZO
Ján Tóth
Sofijská 2, 040 13 Košice
07.03.2016
2016/01120-CZO
Tomáš Antolík
Čkalovova 3B, 040 17 Košice
07.03.2016
2016/01117-CZO
Maroš Briňarský Ing.
Tomášikova 11, 040 01 Košice
07.03.2016
2016/01116-CZO
Libuša Kořínková Mgr.
Idanská 15, 040 11 Košice
29.02.2016
2016/00944-CZO
Kvetoslava Fabianová
Hrdinov SNP 55, 044 25 Vyšný Medzev
29.02.2016
2016/00943-CZO
Peter Madej
Rad.Námestie 41, 085 01 Bardejov
29.02.2016
2016/00941-CZO
Róbert Boka
Palárikova 3, 040 01 Košice
29.02.2016
2016/00939-CZO
Henrieta Beňová
Helsinská 5, 040 13 Košice
29.02.2016
2016/00938-CZO
Katarína Prochyrová
Chmeľníky 323/14, 040 16 Košice - Myslava
29.02.2016
2016/00936-CZO
Dátum vydania
Číslo
Meno a priezvisko, titul
Adresa trvalého bydliska
osvedčenia
osvedčenia

Larysa Galatyba
Hlinkova 34, 040 01 Košice
29.02.2016
2016/00935-CZO
Alena Šomšágová
Nešporova 24, 040 01 Košice
29.02.2016
2016/00934-CZO
Lucia Vargová
Na Homôlke 2, 044 13 Valaliky
29.02.2016
2016/00933-CZO
Emília Bučinová
Petzvalova 39, 040 11 Košice
29.02.2016
2016/00931-CZO
Slavomír Vidlička
Kecerovské Pekľany, 044 47 Kecerovské Pekľany
29.02.2016
2016/00930-CZO
Michal Vidlička
Kecerovské Pekľany 339, 044 47 Kecerovské Pekľany
29.02.2016
2016/00929-CZO
Ľudovít Vidlička
Kecerovské Pekľany , 044 47 Kecerovské Pekľany
29.02.2016
2016/00928-CZO
Bohumír Mižura
Stálicova 4, 040 12 Košice
29.02.2016
2016/00738-CZO
Roland Fritš
Sídl. Juh 37, 055 66 Smolník
29.02.2016
2016/00737-CZO
Daniel Straka
Banská 237, 055 66 Smolník
29.02.2016
2016/00736-CZO
Oliver Juhász Bc.
Donská 9, 040 12 Košice
29.02.2016
2016/00652-CZO
Maroš Margicin Ing.
Dlhý rad 24, 085 01 Bardejov
29.02.2016
2016/00650-CZO
Tomáš Moňok Ing.
Kpt. Jaroša 15, 040 22 Košice
29.02.2016
2016/00647-CZO
Michele Trotta
Komenského 18/D, 974 01 Banská Bystrica
29.02.2016
2016/00515-CZO
Ján Horváth
Adlerova 4, 040 22 Košice
23.02.2016
2016/00653-CZO
Stela Bodonová
Letná 525, 044 55 Veľká Ida
23.02.2016
2016/00511-CZO
Ľubica Savinová
Trieda SNP 90, 040 11 Košice
23.02.2016
2016/00494-CZO
Peter Moščak
Miškovecká 8, 040 11 Košice
23.02.2016
2016/00493-CZO
Jozef Michna
Trieda SNP 61/A, 040 11 Košice
23.02.2016
2016/00492-CZO
Peter Michna
Dénešova 4, 040 23 Košice
23.02.2016
2016/00491-CZO
Ivana Gujdanová
Važecká 2, 040 12 Košice
23.02.2016
2016/00467-CZO
Michal Bobaľ
Kecerovce 140, 044 47 Kecerovce
23.02.2016
2016/00466-CZO
Renáta Smužanicová
Krivá 12, 040 01 Košice
23.02.2016
2016/00465-CZO
Mária Šimková
Tehelná 11, 044 14 Čaňa
23.02.2016
2016/00464-CZO
Martina Šimková
Severná 561/14, 045 01 Turňa nad Bodvou
23.02.2016
2016/00463-CZO
Oľga Bálintová
Ploské 52, 044 44 Ploské
23.02.2016
2016/00462-CZO
Zuzana Badevová
Borodáčová 4, 040 17 Košice
23.02.2016
2016/00461-CZO
Beáta Csuzdiová
Muškátova 34, 040 01 Košice
23.02.2016
2016/00460-CZO
Ľubica Mošková Ing.
Sofijská 12, 040 13 Košice
23.02.2016
2016/00459-CZO
Ingrid Bernáthová
Mladosť 19, 044 25 Medzev
23.02.2016
2016/00038-CZO
Bernardína Jasaňová
Mladosť 21, 044 25 Medzev
23.02.2016
2016/00037-CZO
Igor Lengyel
Podbeľova 9, 040 17 Košice 17
18.02.2016
2016/00375-CZO
Patrícia Béresová
Kalinčiaková 25, 040 22 Košice 22
10.02.2016
2015/06730-CZO
Roman Pempek
Petra Jilemnického 62, 071 01 Michalovce
10.02.2016
2015/06729-CZO
Barbora Bernátová
Rovníková 6, 040 12 Košice
10.02.2016
2015/06728-CZO
Dana Trubirohová
Varšavská 13, 040 13 Košice
10.02.2016
2015/06726-CZO
Dominik Horák
Humenská 17, 040 11 Košice 11
10.02.2016
2015/06725-CZO
Jakub Kováč
Jelšová 20, 040 22 Košice
10.02.2016
2015/06566-CZO
Tomáš Köváry
Watsonova 1, 040 01 Košice
10.02.2016
2015/06564-CZO
Richard Weiss
Jakobyho 3, 040 01 Košice
10.02.2016
2015/06563-CZO
René Minár
Fintice 574, 082 16 Fintice
10.02.2016
2015/06554-CZO
Patrícia Huňadyová
Tulipánová 3, 044 20 Malá Ida
10.02.2016
2015/06550-CZO
Jana Mašlejová
Košický Klečenov 27, 044 45 Košický Klečenov
10.02.2016
2015/06536-CZO
Filip Faško
Inžinierska 14, 040 11 Košice
10.02.2016
2015/06471-CZO
Samuel Chmura
Rastislavova 6, 040 01 Košice
08.02.2016
2015/06565-CZO
Ivana Lásková
Pasiečka 1210, 980 55 Klenovec
08.02.2016
2015/06558-CZO
Dátum vydania
Číslo
Meno a priezvisko, titul
Adresa trvalého bydliska
osvedčenia
osvedčenia

Miriama Staňová
Seňa 599, 044 58 Seňa
08.02.2016
2015/06557-CZO
Eva Hvozdíková Bc.
Križinova 3, 040 18 Košice 18
08.02.2016
2015/06556-CZO
Pavol Pajtáš
Bystrická 116, 040 11 Košice - Pereš
08.02.2016
2015/06551-CZO
Martin Kováčik
Hlinkova 27, 040 01 Košice
08.02.2016
2015/06548-CZO
Michal Slávik
Fedákova 8, 810 00 Bratislava
08.02.2016
2015/06480-CZO
Dominik Jalč
Sídlisko SNP 10, 056 01 Gelnica
08.02.2016
2015/06478-CZO
Jozefína Parlagiová
Podbeľova 10, 040 01 Košice
08.02.2016
2015/06469-CZO
Lenka Cvikliková
Šarišské Bohdanovce , 082 05 Šarišské Bohdanovce
08.02.2016
2015/06468-CZO
Dominika Špilková Bc.
Trieda SNP 7, 040 11 Košice
04.02.2016
2016/00006-CZO
Jana Schürgerová
Starozagorská 11, 040 23 Košice
04.02.2016
2015/07012-CZO
Mário Šoltys
SNP 466/56, 067 61 Stakčín
04.02.2016
2015/06999-CZO
Martin Mikolaj
Krakovská 6, 040 11 Košice 11
04.02.2016
2015/06723-CZO
Silvia Hamorniková
Mlynská 1119/5, 053 42 Krompachy
04.02.2016
2015/06685-CZO
Anna Pastuchová
Čordákova 13, 040 23 Košice
04.02.2016
2015/06644-CZO
Dominika Kráželová
PČĽ 7, 040 22 Košice
04.02.2016
2015/06364-CZO
Frederika Kluknavská Bc.
Na Stráni 21, 040 01 Košice
04.02.2016
2015/05756-CZO
Marek Csemer
Drienovec 189, 044 01 Drienovec
04.02.2016
2015/05343-CZO
Peter Huszár
ČSLA 11, 040 01 Košice
29.01.2016
2015/06940-CZO
Jozef Cicman
Cottbuská 1, 040 23 Košice
29.01.2016
2015/06939-CZO
Peter Nevelöš
Podtatranského 5, 040 01 Košice
29.01.2016
2015/06938-CZO
Zuzana Stachová
Inžinierská 4, 040 01 Košice
29.01.2016
2015/06937-CZO
Zdenko Farkaš
Drábova 2, 040 23 Košice
29.01.2016
2015/06936-CZO
Martin Begányi
Dénešova 9, 040 23 Košice
29.01.2016
2015/06935-CZO
Jozef Grega
Baška 111, 040 16 Košice
29.01.2016
2015/06934-CZO
Vladimír Forray
Na Hájiku 18, 040 13 Košice
29.01.2016
2015/06933-CZO
Matúš Grega
Baška 111, 040 16 Košice
29.01.2016
2015/06932-CZO
Vincent Varga
Barčianska 8, 040 17 Košice
29.01.2016
2015/06931-CZO
Jaroslav Hudák
Donská 9, 040 12 Košice
29.01.2016
2015/06930-CZO
Vladimír Šurín
Tolstého 11, 040 01 Košice
29.01.2016
2015/06929-CZO
Štefan Tománek
Narcisová 3, 040 11 Košice
29.01.2016
2015/06928-CZO
Marián Pollák
Miškovecká 5, 040 01 Košice 4
29.01.2016
2015/06927-CZO
Edita Macáková
Clementisova 12, 040 01 Košice
27.01.2016
2016/00305-LES
Eva Timková
Galaktická 10, 040 12 Košice
27.01.2016
2016/00304-LES
Jana Krettová Mgr.
Zdoba 144, 044 41 Sady nad Torysou
27.01.2016
2016/00302-LES
Monika Bartánusová
Slobody 4, 040 11 Košice
27.01.2016
2016/00299-LES
Ľuboš Štovčík
Slnečná 7, 044 24 Poproč
27.01.2016
2016/00298-LES
Erika Podolinská
Toryská 12, 040 11 Košice
27.01.2016
2016/00296-LES
Milan Puheim Ing.
Havanská 1, 040 13 Košice
26.01.2016
2016/00303-LES
Mária Szilágyiová
Fábryho 20, 045 01 Moldava nad Bodvou
26.01.2016
2016/00301-LES
Gabriela Takačová
Azovská 4, 040 12 Košice
26.01.2016
2016/00300-LES
Miroslava Andrášková
Fábryho 5, 040 22 Košice
26.01.2016
2016/00297-LES
Eva Kvurkčiev
Helsinská 20, 040 13 Košice
26.01.2016
2016/00295-LES
Ľudmila Gajdošová
Nám.Št.Tutokyho 14/68, 044 31 Sokoľ
26.01.2016
2016/00293-LES
Miroslava Daruová
Fándlyho 8, 040 17 Košice
26.01.2016
2016/00290-LES
Mária Špilková
Kechnec 141, 044 58 Kechnec
26.01.2016
2015/05386-LES
Katarína Vašková
Kechnec 140, 044 58 Kechnec
26.01.2016
2015/05385-LES
Dátum vydania
Číslo
Meno a priezvisko, titul
Adresa trvalého bydliska
osvedčenia
osvedčenia

Renáta Pavlištová
Maurerova 14, 040 22 Košice
25.01.2016
2015/06853-CZO
Lukáš Janočko
Meteorova 3, 040 12 Košice
25.01.2016
2015/06852-CZO
Viktória Lešová Mgr.
Lipová 18/3, 076 13 Byšta
25.01.2016
2015/06850-CZO
Jakub Novotný
Lidické námestie 7, 040 22 Košice
25.01.2016
2015/06849-CZO
Lucia Almasri
Užhorodská 5, 040 11 Košice
25.01.2016
2015/06848-CZO
Monika Cardová Ing.
Olšovany 101, 044 19 Olšovany
25.01.2016
2015/06847-CZO
Viera Broszová
Baltická 12, 040 12 Košice
25.01.2016
2015/06845-CZO
Lýdia Raábová Mgr.
Dargovská 2, 040 01 Košice
25.01.2016
2015/06844-CZO
Barbora Bakaiová
Kurská 29, 040 22 Košice
25.01.2016
2015/06843-CZO
Timea Rigóová
Bukurešťská 15, 040 13 Košice
25.01.2016
2015/06842-CZO
Dana Čenčariková
Osloboditeľov 20, 066 01 Humenné
25.01.2016
2015/06736-CZO
Ivana Kroková
Panelová 1, 040 01 Košice
25.01.2016
2015/06735-CZO
Matúš Gona
Mudrovce 19, 044 47 Kecerovce
25.01.2016
2015/06734-CZO
Michal Stoľár
Maďarská 5, 040 13 Košice 13
25.01.2016
2015/06732-CZO
Terézia Ruščinová
Poľná 1, 040 14 Košice - Košická Nová Ves
12.01.2016
2015/06642-CZO
Celkový počet záznamov: 881