Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Ipeľská 1, 040 11 Košice

ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB
na epidemiologicky závažné činnosti
v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení

  
Meno a priezvisko, titulAdresa trvalého bydliskaDátum vydania osvedčeniaČíslo osvedčenia
Ján Šraga Mäsiarska 21, 04001 Drienovec06.08.20152015/03169-TRU
Adriana Oroszová Ing.Bukurešská 10, 04013 Košice 08.07.20152015/03170-TRU
Peter Kaňuk Želmanovce 17, 08644 Kuková08.07.20152015/03168-TRU
Nikola Kovalčíková Bc.Ružínska 17, 04011 Košice08.07.20152015/03167-TRU
Lukáš Rolík 17.novembra 71, 08301 Sabinov08.07.20152015/03165-TRU
Elena Ivanová Háj 128, 04402 Háj08.07.20152015/03161-TRU
Juraj Gašpar Ing.Moyzesova 48, 04001 Košice08.07.20152015/03160-TRU
Jozef Knap Jarná 43, 04425 Medzev08.07.20152015/03159-TRU
Jozef Soľanič Bidovce 157, 04445 Bidovce08.07.20152015/03157-TRU
Ľuboš Krajňák Jenisejská 55, 04012 Košice08.07.20152015/03155-TRU
Jaroslav Géci Titogradská 3, 04023 Košice08.07.20152015/03154-TRU
Miroslav Šütő IngKostolná 31, 04413 Valaliky08.07.20152015/03153-TRU
Ondrej Borovský Kurská 25, 04022 Košice 08.07.20152015/03152-TRU
Blažej Horňák Bc.Hlavná 196, Kuzmice, 07612 Kuzmice08.07.20152015/03150-TRU
Pavol Peško Ing.Trieda SNP 47, 04011 Košice08.07.20152015/03149-TRU
Marek Dragon Zlatá Idka 165, 04461 Zlatá Idka15.06.20152015/02710-TRU
Slavomír Štofaník Husková 51, 04023 Košice15.06.20152015/02709-TRU
Dávid Sabol Dlhá 34, 04431 Kostoľany nad Hornádom15.06.20152015/02708-TRU
Anton Hronček Duklianskych hrdinov 4, 04501 Moldava nad Bodvou15.06.20152015/02707-TRU
Július Rásso Staničná 1, 04431 Kostoľany nad Hornádom15.06.20152015/02705-TRU
Dominik Szaniszló Ing.Drienovec 40, 04401 Drienovec15.06.20152015/02704-TRU
Richard Grác K Ihrisku 12, 04420 Malá Ida15.06.20152015/02703-TRU
Ľubomír Kročko Pokroku 19, 04011 Košice15.06.20152015/02702-TRU
Arpád Mihalik Narcisová 7, 04011 Košice15.06.20152015/02701-TRU
Jozef Nevelöš Čaňa, 04414 Čaňa15.06.20152015/02700-TRU
Matúš Hajduk Kokšov Bakša 72, 04413 Kokšov - Bakša15.06.20152015/02698-TRU
Tibor Bóhm Štoská 153, 04425 Medzev15.06.20152015/02697-TRU
František Varchol Trieda SNP 50, 04011 Košice15.06.20152015/02696-TRU
Vladimír Kapucian Klimkovičova 24, 04023 Košice15.06.20152015/02694-TRU
Lukáš Rabatin Chrastné 94, 04444 Chrastné15.06.20152015/02692-TRU
Ľuboš Minarčík Viedenská 4, 04013 Košice15.06.20152015/02690-TRU
Ľubomír Adamčík Poloma 12, 08273 Šarišské Dravce15.06.20152015/02689-TRU
Otto Chrobačinský Muškátová 28, 04011 Košice15.06.20152015/02670-TRU
Miroslav Szeman Aténska 13, 04013 Košice15.06.20152015/02668-TRU
Peter Čverha Viničná 13, 04001 Košice15.06.20152015/02667-TRU
Radovan Kollár Kysucká 4, 04011 Košice15.06.20152015/02666-TRU
Radoslav Kušmírek Nižný Čaj 72, 04416 Nižný Čaj15.06.20152015/02665-TRU
Marián Mohorita Užhorodská 5, 04011 Košice15.06.20152015/02663-TRU
Milan Kováč Amurská 9, 04012 Košice25.05.20152015/02237-TRU
Matej Štrauch Ždiarska 3, 04001 Košice25.05.20152015/02236-TRU
Štefan Kolesár Čínska 2, 04013 Košice25.05.20152015/02235-TRU
Michal Pastor Hlavná 418/20, 07612 Kuzmice25.05.20152015/02234-TRU
Július Eiben Zupková 12, 04022 Košice25.05.20152015/02233-TRU
Ladislav Takáč Kazimír 270, 07613 Kazimír25.05.20152015/02232-TRU
Jozef Nedoroščík Aténska 18, 04013 Košice25.05.20152015/02231-TRU
Jozef Klučár Blažice 72, 04416 Blažice25.05.20152015/02230-TRU
Peter Poprocký Bukovecká 12, 04012 Košice25.05.20152015/02229-TRU
Ivan Malčický Egreš 88, 07501 Trebišov25.05.20152015/02228-TRU
Štefan Mihók Belehradská 13, 04013 Košice25.05.20152015/02227-TRU
Ján Varga Jesenná 18, 04001 Košice25.05.20152015/02226-TRU
Tomáš Jerga Košická Belá 287, 04465 Košická Belá25.05.20152015/02225-TRU
Vladimír Hreha Kalinovská 16, 04022 Košice25.05.20152015/02224-TRU
František Kolenič Hemerkova 16, 04023 Košice25.05.20152015/02223-TRU
Marek Krůček Bukovec 160, 04420 Bukovec25.05.20152015/02222-TRU
Peter Kakuloš Dénešova 7, 04023 Košice25.05.20152015/02221-TRU
Martin Prokop IngDrienovec 234, 04401 Drienovec25.05.20152015/02219-TRU
Tomáš Kajča Drienovec 490, 04401 Drienovec25.05.20152015/02218-TRU
Štefan Kollár Budulov, 04501 Moldava nad Bodvou25.05.20152015/02217-TRU
František Buzogáň Košická 328, 04423 Jasov25.05.20152015/02216-TRU
Jozef Platko Dénešova 41, 04023 Košice25.05.20152015/02215-TRU
 
   
 Celkový počet záznamov: 60