Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Ipeľská 1, 040 11 Košice

ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB
na epidemiologicky závažné činnosti
v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo

  
Meno a priezvisko, titulAdresa trvalého bydliskaDátum vydania osvedčeniaČíslo osvedčenia
Laong Jansawang Kováčska 57, 04001 Košice10.11.20152015/05925-TRU
Nikola Štofová Drienovec 43, 04401 Drienovec10.11.20152015/05620-TRU
Gabriela Spišáková Jána Husa 1803/2, 07501 Trebišov10.11.20152015/05619-TRU
Lenka Kostovalová Gagarinovo námestie 9, 04012 Košice10.11.20152015/05618-TRU
Jana Ilavská Trieda SNP 83, 04011 Košice10.11.20152015/05617-TRU
Martina Kövérová Nižná Myšľa 386, 04415 Nižná Myšľa10.11.20152015/05616-TRU
Nikola Kačmárová Jesenná 20, 04001 Košice10.11.20152015/02757-TRU
Martin Knap Berlínska 24, 04013 Košice17.06.20152015/02837-TRU
Peter Janitor Letná 18, 04420 Malá Ida17.06.20152015/02836-TRU
Martina Mihaliková Rovníková 10, 04012 Košice17.06.20152015/02835-TRU
Katarína Kolesárová Hodkovce 100, 04421 Hodkovce17.06.20152015/02834-TRU
Krisztina Tatár-Székely Palárikova 20, 04001 Košice17.06.20152015/02833-TRU
Alena Pukánová Astrová 56, 82103 Bratislava17.06.20152015/02832-TRU
Blažena Kleinová Slnečnicová 7, 04420 Malá Ida17.06.20152015/02831-TRU
Mária Herichová Nám.L.Novomeského 1, 04001 Košice17.06.20152015/02830-TRU
Jana Faragóová Námestie mieru 11, 04501 Moldava nad Bodvou17.06.20152015/02829-TRU
Nikola Tomčáková Exnárova 16, 08001 Prešov17.06.20152015/02828-TRU
Lukáš Rolík Komenského 22, 08301 Sabinov17.06.20152015/01392-TRU
Nikola Kovalčíková Bc.Ružínska 17, 04011 Košice17.06.20152015/01391-TRU
Wanna Narkkhuntod Pribinova 2, 04001 Košice12.02.20152015/00336-TRU
Phannathon Puangtong Pribinova 2, 04001 Košice12.02.20152015/00335-TRU
 
   
 Celkový počet záznamov: 21