Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB

na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby, prevádzkovanie krematória


Meno a priezvisko, titulAdresa trvalého bydliskaDátum vydania osvedčeniaČíslo osvedčenia
Monika Martyňuková Balogová Horný Smokovec 17078, 06201 Starý Smokovec22.12.20152015/06740-HRI
Peter Tomčák Albinovská 648/6, 07801 Sečovce22.12.20152015/06407-HRI
Ivan Michalek Medza 2117/6, 05201 Spišská Nová Ves17.06.20152015/02904-HRI
Peter Nálepka Hrdinov SNP 141/191, 04425 Medzev17.04.20152015/00918-HRI