Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Ipeľská 1, 040 11 Košice

ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB
na nákup, predaj a spracovanie húb

  
Meno a priezvisko, titulAdresa trvalého bydliskaDátum vydania osvedčeniaČíslo osvedčenia
Tomáš Molčányi MVDr.Košická Belá 66, 04465 Košická Belá13.08.20152015/04285-CZO
Tomáš Fiala Juh 1064/49, 09301 Vranov nad Topľou13.08.20152015/01792-CZO
 
   
 Celkový počet záznamov: 2