Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Ipeľská 1, 040 11 Košice

ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB
na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie
a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie

  
Meno a priezvisko, titulAdresa trvalého bydliskaDátum vydania osvedčeniaČíslo osvedčenia
Libor Marko MUDr.Karpatská 1, 04001 Košice08.06.20152015/03133-DRA
Libor Marko Ing.Čínska 2526/23, 04013 Košice08.06.20152015/03132-DRA
 
   
 Celkový počet záznamov: 2