Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Ipeľská 1, 040 11 Košice

ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB
na epidemiologicky závažné činnosti
v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení

Aktualizované: 31.12.2014 o 15:00:10

  
Meno a priezvisko, titulAdresa trvalého bydliskaDátum vydania osvedčeniaČíslo osvedčenia
Mária Žofčáková Komenského 17, 04001 Košice21.07.20142014/02732-TRU
Tibor Jerga Košická Belá 287, 04465 Košická Belá18.07.20142014/03004-TRU
Zoltán Pogány Jablonov nad Turňou 310, 04943 Jablonov nad Turňou18.07.20142014/03003-TRU
Marek Bernát Tichá 7, 04412 Nižný Klátov18.07.20142014/03002-TRU
Karol Tóth Drienovec 486, 04401 Drienovec18.07.20142014/03001-TRU
Gabriel Jóna Budulov 12, 04501 Moldava nad Bodvou18.07.20142014/02999-TRU
Jana Nimcová Čsl.armády 6, 04001 Košice11.07.20142014/02721-TRU
Ján Mistrik Uralská 16, 04012 Košice09.07.20142014/03006-TRU
Milan Kardohely Meteorová 3, 04001 Košice09.07.20142014/03005-TRU
Radoslav Heštera Pod Wilecovou hôrkou 9, 08001 Prešov07.07.20142014/03007-TRU
Veronika Syneriová Cintorínska 146/12, 07603 Sirník02.07.20142014/02730-TRU
Patrícia Mangerová Dneperská 6, 04012 Košice02.07.20142014/02723-TRU
Milan Tomčo Slobody 42, 04414 Čaňa27.06.20142014/02728-TRU
Jozef Juško Turgenevova 10, 04001 Košice27.06.20142014/02725-TRU
Floriánska 18, 04001 Košice26.06.20142014/02735-TRU
Floriánska 18, 04001 Košice26.06.20142014/02734-TRU
Barbora Šuhajdová Čordákova 23, 04023 Košice25.06.20142014/02731-TRU
Milan Kuzma Mieru 118, 04414 Čaňa25.06.20142014/02729-TRU
Vincent Varga Barčianska 8, 04001 Košice25.06.20142014/02727-TRU
Juraj Kožiarsky Bielocerkevská 3, 04022 Košice25.06.20142014/02726-TRU
Martin Kvaka Hanojská 1, 04013 Košice25.06.20142014/02724-TRU
Lukáš Zlacký Lúčna 10, 04414 Ždaňa25.06.20142014/02722-TRU
Michael Koscelník Nám. Kozmonautov 1466/6, 04012 Košice25.06.20142014/02720-TRU
Lucia Antalová Krompašská 126, 04011 Košice24.06.20142014/02733-TRU
Silvia Mičková Byster 62, 04441 Sady nad Torysou22.05.20142014/02159-TRU
Katarína Kováčová Trebejov 61, 04481 Trebejov22.05.20142014/02158-TRU
Jennifer Angyal Janigova 13, 04001 Košice22.05.20142014/02157-TRU
Jana Jalčová Havanská 3, 04013 Košice22.05.20142014/02156-TRU
Gabriela Timková Baltická 4, 04012 Košice22.05.20142014/02155-TRU
 
   
 Celkový počet záznamov: 29