Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Ipeľská 1, 040 11 Košice

ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB
na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby, prevádzkovanie krematória

Aktualizované: 31.12.2014 o 15:00:10

  
Meno a priezvisko, titulAdresa trvalého bydliskaDátum vydania osvedčeniaČíslo osvedčenia
Imrich Bitto Krátka 22, 04414 Čaňa03.11.20142014/04959-HRI
Lívia Klaciková Mgr.Gorazdova 1736/33, 05201 Spišská Nová Ves06.08.20142014/03593-HRI
 
   
 Celkový počet záznamov: 2