Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Ipeľská 1, 040 11 Košice

ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB
na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami
a toxickými látkami a zmesami

Aktualizované: 31.12.2014 o 15:00:10

  
Meno a priezvisko, titulAdresa trvalého bydliskaDátum vydania osvedčeniaČíslo osvedčenia
Dana Valiová Kyjevská 8, 07101 Michalovce30.12.20142014/06539-DRA
Viera Špaldová PharmDr.Jilemnického 79/4, 05001 Revúca30.12.20142014/06471-DRA
Anna Pohlyová Ing.Laborecká 27, 05201 Spišská Nová Ves09.12.20142014/06155-DRA
Michaela Krokavcová PharmDr.Kpt.Nálepku 3, 04001 Košice03.12.20142014/04673-DRA
Oľga Kačmárová Krakovská 11, 04001 Košice02.12.20142014/05622-DRA
Štefan Bova Ing.Garbiarska 1919/14, 04801 Rožňava02.12.20142014/05612-DRA
Michaela Rajňačková Moskovská 3879/22, 07101 Michalovce20.10.20142014/05273-DRA
Peter Maňkoš Ing.Ďumbierska 5, 08001 Prešov20.10.20142014/01825-DRA
Marcela Eftimová Mgr.Michalovská 1, 04001 Košice20.10.20142014/01824-DRA
Darina Cmorejová IngVojkovce 100, 05361 Spišské Vlachy20.10.20142014/01392-DRA
Iveta Berillová Lesné 112, 07101 Lesné06.10.20142014/04720-DRA
Rudolf Kozák Ing.Skautská 4, 04001 Košice06.08.20142014/03996-DRA
Matej Baláž Toryská 5 , 04011 Košice 1131.07.20142014/02806-DRA
Daniela Tanhäuserová J.Jesenského 32/500, 07501 Trebišov28.07.20142014/03640-DRA
Miroslav Köfaluši PharmDr.Hradby 75/5, 97701 Brezno22.07.20142014/02883-DRA
Zuzana Birková MGr.Šoltésovej 506/16, 04001 Košice14.07.20142014/02490-DRA
Agnesa Geriová Pharm.Dr.Hlavná 198, 07701 Kráľovský Chlmec30.06.20142014/03476-DRA
Jana Tokárová Nová 244, 04402 Turňa nad Bodvou30.06.20142014/03380-DRA
Zuzana Hallérová Mgr.Bajany 29, 07254 Bajany30.06.20142014/03351-DRA
Beáta Kubanová Mgr.SNP 1159/111, 07501 Trebišov19.06.20142014/03267-DRA
Dušan Heľak Záhor 84, 07253 Záhor23.05.20142014/02698-DRA
Otília Mareková PharmDr.J.Kollára 35/1205, 07101 Michalovce23.05.20142014/02640-DRA
Ladislav Lechman Kapušianska 44, 07101 Michalovce19.05.20142014/02599-DRA
Juraj Raškovský Hnojné 56, 07233 Hnojné07.05.20142014/02259-DRA
Erika Blizmanová PharmDr.Tr. SNP 83, 04001 Košice28.04.20142014/02213-DRA
Adriana Varcholová Duklianska 648/20, 08901 Svidník24.04.20142014/02144-DRA
Milan Repko Ul Slovenského raja 28/44, 05201 Spišské Tomášovce23.04.20142014/02053-DRA
Tomáš Tomko Bc.Mba.Komenského 2211/25, 07501 Trebišov15.04.20142014/01947-DRA
Nikola Svetozarov Tokájicka 4, 04022 Košice08.04.20142014/01876-DRA
Daniela Baršayová Užhorodská 35, 04011 Košice08.04.20142014/01875-DRA
Gabriela Podracká RNDr.Čínska 4, 04001 Košice31.03.20142014/01675-DRA
Tomáš Tomko Bc.MBAKomenského 2211/25, 07501 Trebišov31.03.20142013/05660-DRA
Jozef Guman Abranovce 2, 08252 Abranovce27.03.20142014/01592-DRA
Martina Kreheľová RNDr.Karpatská 5, 08001 Prešov27.03.20142014/01506-DRA
Zuzana Hliboká Prostějovská 12, 08001 Prešov27.03.20142014/01505-DRA
Slávka Pirošková Bočiar 11, 04456 Bočiar24.03.20142014/01519-DRA
Oľga Kurčová Klatovská 36, 04412 Nižný Klátov24.03.20142014/01518-DRA
Daniela Drozdová Titogradská 17, 04023 Košice24.03.20142014/01517-DRA
Ondrej Balent Široká 327/8, 04411 Ždaňa18.03.20142014/01373-DRA
Ferdinand Vanek Ing.Kolárska 1, 05201 Spišská Nová Ves17.03.20142014/01207-DRA
Monika Onderová Višňová 4, 04001 Košice25.02.20142014/00924-DRA
Marek Renčo Ing.Postupimská 31, 04022 Košice25.02.20142014/00923-DRA
Tibor Bezák Sídl.P.O.H.51/84, 07901 Veľké Kapušany10.02.20142014/00563-DRA
Ladislav Mórik Vojany 152, 07672 Vojany10.02.20142014/00562-DRA
Ladislav Fedič Hlavná 116, 07643 Čierna05.02.20142014/00574-DRA
Lenka Kupcová Vyšná 20, 04001 Košice05.02.20142014/00468-DRA
Judita Gogová RNDr.Kupeckého 4, 04001 Košice31.01.20142014/00372-DRA
Viera Ujháziová Bc.Klimkovičova 32, 04023 Košice13.01.20142014/00069-DRA
Hedviga Kurucová Mgr.Lemešany 179, 08203 Lemešany13.01.20142014/00068-DRA
 
   
 Celkový počet záznamov: 49