Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Ipeľská 1, 040 11 Košice

ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB
na nákup, predaj a spracovanie húb

Aktualizované: 31.12.2014 o 15:00:10

  
Meno a priezvisko, titulAdresa trvalého bydliskaDátum vydania osvedčeniaČíslo osvedčenia
Jarmila Dudášová Starozagorská 39, 04023 Košice01.07.20142014/03065-KAP
 
   
 Celkový počet záznamov: 1