ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB

na vykonávanie epidemiologicky závažných činností
v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení

Aktualizované dňa 09.01.2014 14:05

  
Meno a priezvisko, titulAdresa trvalého bydliskaDátum vydania osvedčeniaČíslo osvedčenia
Matúš Holeva Markušova 1, 040 11 Košice09.04.20132013/01751-TRU
Radoslav Reisinger Bukovec 204, 044 20 Bukovec09.04.20132013/01750-TRU
Rudolf Markuš Húskova 1, 040 23 Košice09.04.20132013/01749-TRU
Andrea Szásziová Aténska 13, 040 13 Košice09.04.20132013/01748-TRU
František Balint Čordákova 22, 040 23 Košice09.04.20132013/01747-TRU
Ivan Ruščin Trebejovská 19, 044 31 Družstevná pri Hornáde09.04.20132013/01746-TRU
Peter Bodnár Adamova 1, 040 18 Košice09.04.20132013/01745-TRU
Jozef Packo Edisonova 23, 040 18 Košice09.04.20132013/01744-TRU
Matej Myca Slanské Nové Mesto 145, 044 18 Slanské Nové Mesto04.04.20132013/01345-TRU
Jaroslav Vereš Narcisová 20 , 044 13 Geča04.04.20132013/01344-TRU
Martin Basala Ul.1.mája 51, 044 42 Rozhanovce04.04.20132013/01343-TRU
Anton Hlubeň Kvetná 14, 044 31 Družstevná pri Hornáde04.04.20132013/01342-TRU
Ján Krivda Debraď 69, 044 23 Debraď04.04.20132013/01341-TRU
Milan Liguš Čordákova 26, 040 23 Košice04.04.20132013/01340-TRU
Tomáš Sedlaček Rosná 5, 040 01 Košice04.04.20132013/01339-TRU
Gabriel Tóth Hlavná 138, 045 01 Moldava nad Bodvou04.04.20132013/01338-TRU
Leszek Jezyk Mierova 65, 044 14 Čaňa04.04.20132013/01337-TRU
Jozef Kočík Bukurešťská 25, 040 13 Košice04.04.20132013/01336-TRU
Peter Kuruc Lemešany 197, 082 03 Lemešany04.04.20132013/01335-TRU
Milan Peťovský Klimkovičova 20, 040 23 Košice04.04.20132013/01334-TRU
Martin Bezek Poludníkova 4, 040 12 Košice04.04.20132013/01333-TRU
Monika Nagyová Nová 24/338, 044 13 Geča04.04.20132013/01332-TRU
Peter Kassay Viedenská 34, 040 13 Košice04.04.20132013/01330-TRU
Halina Belanská Kurská 17, 040 01 Košice04.04.20132013/01329-KAP
 
   
 Celkový počet záznamov: 24