Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB

na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby, prevádzkovanie krematória


Meno a priezvisko, titulAdresa trvalého bydliskaDátum vydania osvedčeniaČíslo osvedčenia
Marek Gregor Národná trieda 81, 040 01 Košice26.11.20132013/05686-HRI
Ing. Munkhbat Tudevdorj Krakovská 14, 040 01 Košice26.11.20132013/05685-HRI
Gabriela Kopperová Buzica 309, 04473 Buzica26.11.20132013/05684-HRI
Viliam Ištoňa Torysa 198, 08276 Torysa26.11.20132013/05683-HRI
Patrik Miženko Prakovce 298, 05562 Prakovce13.08.20132013/03893-HRI
Tibor Jedinák Ing.Hronská 446, 04925 Dobšiná28.01.20132013/00331-HRA