ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB

na nákup, predaj a spracovanie húb

Aktualizované dňa 09.01.2014 14:05

  
Meno a priezvisko, titulAdresa trvalého bydliskaDátum vydania osvedčeniaČíslo osvedčenia
Ivan Samko Novačany 43, 044 22 Nováčany04.10.20132013/05070-CZO
Irena Kantorová Adlerova 5, 040 22 Košice26.09.20132013/04760-CZO
Peter Gulykáš Rožňavská Baňa 31, 048 01 Rožňava17.09.20132013/04735-CZO
Peter Gulykáš Jarná 19, 048 01 Rožňava17.09.20132013/04731-CZO
 
   
 Celkový počet záznamov: 4