ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB

na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie
a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie

Aktualizované dňa 09.01.2014 14:05

  
Meno a priezvisko, titulAdresa trvalého bydliskaDátum vydania osvedčeniaČíslo osvedčenia
Miroslav Fujak Obišovce 59, 044 81 Obišovce11.04.20132013/01976-DRA
 
   
 Celkový počet záznamov: 1