Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Ipeľská 1, 040 11 Košice

ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB

na vykonávanie epidemiologicky závažných činností
v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení 
 

Aktualizované: 31.12.2012 o 06:45:31

 
Meno a priezvisko, titulAdresa trvalého bydliskaDátum vydania osvedčeniaČíslo
osvedčenia
Jaroslav Sedlák Lúčna 120, 044 13 Valaliky25.10.20122012/05161-TRU
Lukáš Žonin Zlatá Idka 53, 044 61 Zlatá Idka25.10.20122012/05129-TRU
Rastislav Bočkorik Kokšov Bakša 29, 044 13 Valaliky25.10.20122012/05128-TRU
Radoslav Olajoš Peder 85, 044 05 Peder25.10.20122012/05127-TRU
Oto Gazsi Žarnov 82, 044 04 Žarnov25.10.20122012/05126-TRU
František Timko Kokšov Bakša 134, 044 13 Valaliky25.10.20122012/05125-TRU
Peter Kampe Ruskov 377, 044 19 Ruskov25.10.20122012/05124-TRU
Gabriel Sokol Kysak 134, 044 81 Kysak25.10.20122012/05123-TRU
Ernest Tóth Herľany 80, 044 46 Herľany25.10.20122012/05122-TRU
Stanislav Takáč Kokšov Bakša 131, 044 13 Valaliky25.10.20122012/05121-TRU
Roman Bačo Ťahanovská 20, 040 01 Košice25.10.20122012/05120-TRU
František Bačo Nová 60, 044 13 Geča25.10.20122012/05119-TRU
Slavomír Vangor Opiná 56, 044 47 Opiná25.10.20122012/05118-TRU
Viktor Kanyicska Benadova 3, 040 01 Košice25.10.20122012/05117-TRU
František Kollár Široká 7, 040 01 Košice25.10.20122012/05116-TRU
Denis Urban Rampová 42, 040 01 Košice25.10.20122012/05115-TRU
František Müller Vyšný Klátov 68, 044 12 Vyšný Klátov25.10.20122012/05114-TRU
Peter Rédvai Drienovec 453, 044 01 Drienovec25.10.20122012/05113-TRU
Štefan Ondík Kechnec 57, 044 58 Kechnec25.10.20122012/05112-TRU
Anton Konkoly Kechnec 166, 044 58 Kechnec25.10.20122012/05111-TRU
Peter Plajdičko Meteorová 3, 040 01 Košice14.06.20122012/03028-TRU
Jozef Ondrašovič Aténska 25, 040 13 Košice14.06.20122012/03027-TRU
Vlastimil Říha Markušová 13, 040 01 Košice14.06.20122012/03025-TRU
Peter Rostáš Hrdinov SNP 48, 044 25 Vyšný Medzev14.06.20122012/03024-TRU
Vladimír Hlivák Zakarpatská 11, 048 01 Rožňava14.06.20122012/03023-TRU
Mária Hromá Košická Belá 314, 044 65 Košická Belá14.06.20122012/03022-TRU
Juraj Kandráč Košická Belá 337, Košická Belá14.06.20122012/03021-TRU
Marián Koľvek Hanojská 5, 040 13 Košice14.06.20122012/03012-TRU
Štefan Dabrovský Tŕňová 15, 040 01 Košice14.06.20122012/03011-TRU
Ján Blaško Okružná 41, 044 13 Valaliky14.06.20122012/03009-TRU
Jana Jakobejová Rakovnica 98, 049 31 Rakovnica14.06.20122012/03008-TRU
Marián Majdák Humenská 35, 040 11 Košice14.06.20122012/03007-TRU
Bohuš Vido Jarková 348, 049 25 Dobšiná14.06.20122012/03006-TRU
Veronika Prokopová Bretejovce 93, 082 03 Bretejovce14.06.20122012/03005-TRU
Matúš Grega Baška 111, 044 20 Baška28.03.20122012/01788-TRU
 
 
Celkový počet záznamov: 35