Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB

na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby, prevádzkovanie krematória


Meno a priezvisko, titulAdresa trvalého bydliskaDátum vydania osvedčeniaČíslo osvedčenia
Blažej Szürös Horešská 1009/67, 07701 Kráľovský Chlmec12.04.20122012/01340-HRA
Miroslava Skokanová Letná 339, 04911 Plešivec02.03.20122012/00778-HRA