Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Ipeľská 1, 040 11 Košice

ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB

na prevádzkovanie pohrebiska, pohrebnej služby, krematória
 
 

Aktualizované: 31.12.2012 o 06:45:26

 
Meno a priezvisko, titulAdresa trvalého bydliskaDátum vydania osvedčeniaČíslo
osvedčenia
Blažej Szürös Horešská 1009/67, 077 01 Kráľovský Chlmec12.04.20122012/01340-HRA
Miroslava Skokanová Letná 339, 049 11 Plešivec02.03.20122012/00778-HRA
 
 
Celkový počet záznamov: 2