Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Ipeľská 1, 040 11 Košice

ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB

na prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami
a jedovatými látkami a prípravkami 
 

Aktualizované: 31.12.2012

 
Meno a priezvisko, titulAdresa trvalého bydliskaDátum vydania osvedčeniaČíslo
osvedčenia
Kvetoslav Kir, Ing.Volgogradská 177, 071 01 Michalovce11.12.20122012/06565-DRA
Mária Demková Buzica 285, 044 73 Buzica27.11.20122012/02866-DRA
Štefan Ceperko Hlavná 205/4, 076 16 Úpor02.11.20122012/05745-DRA
Mária Tóthová Bc.Ličartovce 53, 082 03 Ličartovce26.10.20122012/05681-DRA
Adriana Benková Orgovánová 14, 040 11 Košice26.10.20122012/05680-DRA
Roman Tomasch Vajkovce 23, 044 43 Vajkovce02.10.20122012/05342-DRA
Richard Galovič Mgr.Pod lesom 261/83, 059 05 Spišské Hanušovce02.10.20122012/05255-DRA
Róbert Kanis Ing.Budatínska 59, 851 06 Bratislava02.10.20122012/05253-DRA
Elena Kanisová Budatínska 59, 851 06 Bratislava02.10.20122012/05251-DRA
Viera Revajová Doc.MVDrSrbská 8, 040 01 Košice02.10.20122012/05211-DRA
Peter Sviatko MUDr,CScTurgenevova 12, 040 01 Košice16.08.20122012/04330-DRA
Emil Košč Mlynská 3, 053 42 Krompachy08.08.20122012/03475-DRA
Eva Schreierová Talinská 10, 040 12 Košice08.08.20122012/01119-DRA
Ivica Bajusová RNDrČingovská 5, 040 12 Košice18.07.20122012/03912-DRA
Róbert Parnica Zombova 5, 040 23 Košice21.06.20122012/03539-DRA
Marek Tomčík Čakanovce 35, 044 45 Čakanovce21.06.20122012/03536-DRA
Jaroslava Jaščurová Gerlachov 121, 086 04 Gerlachov21.06.20122012/03517-DRA
Anna Dudášová Južná trieda 57, 040 01 Košice14.06.20122012/03239-DRA
Katarína Lazárová Sofijská 8, 040 13 Košice14.06.20122012/03208-DRA
Rastislav Serbin RNDrTřebíčska 9, 066 01 Humenné04.06.20122012/02938-DRA
Mária Vilková RNDR.Kysucká 22, 040 01 Košice04.06.20122012/01805-DRA
Gabriela Jančíková IngNemcovce 67, 086 12 Nemcovce04.06.20122012/01306-DRA
Miroslav Pach Jaltská 19, 040 22 Košice04.06.20122011/06908-DRA
Miroslav Serečun MgrRužínska 11, 040 11 Košice31.05.20122012/02974-DRA
Eva Kocáková Mlynská 600/124, 072 14 Pavlovce nad Uhom30.05.20122012/02883-DRA
Ivana Čižmárová Komenského 21, 048 01 Rožňava14.05.20122012/02641-DRA
Robert Képes Ing.Severná 23, 045 01 Moldava nad Bodvou09.05.20122012/02465-DRA
Jana Dolinská PaedDr.Iliašovce 246, 053 11 Iliašovce10.04.20122012/01832-DRA
Vlasta Závišová Ing,PhDMČ Trenčianského 36, 044 42 Rozhanovce10.04.20122012/01517-DRA
Dušan Krnáč IngJ.Švermu 1344/5, 071 01 Michalovce10.04.20122011/01777-DRA
Zuzana Mitroová Ing.PhD.Mikovíniho 23, 040 11 Košice03.04.20122012/01951-DRA
Marián Antalík Prof.Ing.Dvorkinova 20, 040 01 Košice03.04.20122012/01516-DRA
Jaroslava Bágeľová Ing.CSc.Turgenevova 10, 040 01 Košice03.04.20122012/01514-DRA
Diana Fedunová RNDr.PhDTr.SNP 10, 040 01 Košice03.04.20122012/01513-DRA
Zuzana Gažová RNDr.CSc.Húskova 11, 040 01 Košice03.04.20122012/01512-DRA
Anežka Hashim RNDr,PhDRužínska 5, 040 11 Košice03.04.20122012/01511-DRA
Martina Koneracká Ing.CSc.Ostravská 3, 040 01 Košice03.04.20122012/01510-DRA
Katarína Paulovičová Charkovská 22, 040 22 Košice03.04.20122012/01509-DRA
Dagmar Sedláková Muškátova 30, 040 01 Košice03.04.20122012/01508-DRA
Danka Švarcbergerová PČĽ 2, 040 01 Košice03.04.20122012/01507-DRA
Eva Valušková RNDr,PhDKomenského 15, 083 01 Sabinov03.04.20122012/01506-DRA
Štefan Hušek Ing.S.Petöfiho 43, 077 01 Kráľovský Chlmec20.03.20122012/01546-DRA
Štefan Hušek Ing.Ibrányiho 1255/28, 077 01 Kráľovský Chlmec20.03.20122012/01545-DRA
Mária Bubenková Budkovce 60, 072 15 Budkovce09.03.20122012/01308-DRA
Daniel Krško Budkovce 90, 072 15 Budkovce09.03.20122012/01307-DRA
Marta Horváthová Budkovce 448, 072 15 Budkovce09.03.20122012/01305-DRA
Štefan Dócs Ing.Turgenevova 20, 040 01 Košice05.03.20122012/01225-DRA
Zoltán Kováč Leles 160, 076 84 Leles27.02.20122012/01077-DRA
Zuzana Hlisterová Park Angelinum 1, 040 01 Košice14.02.20122012/00714-DRA
Vladimír Ondrejčík Adlerova 12, 040 22 Košice14.02.20122012/00694-DRA
Anna Semanová Ďurkov 73, 044 19 Ďurkov09.02.20122012/00569-DRA
Filip Pačai Malá Strana 17, 044 57 Haniska01.02.20122012/00503-DRA
Daniela Haganová IngRiznerova 8, 040 01 Košice27.01.20122012/00354-DRA
 
 
Celkový počet záznamov: 52