Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Ipežská 1, 040 11 Košice

ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB

na nákup, predaj a spracovanie húb
 
 

Aktualizované: 31.12.2012 o 06:45:22

 
Meno a priezvisko, titulAdresa trvalého bydliskaDátum vydania osvedčeniaČíslo
osvedčenia
Zuzana Durňaková Starozagorska 6, 040 23 Košice19.06.20122012/03347-ANT
Nataliya Say Seňa 627, 044 58 Seňa19.06.20122012/02127-ANT
 
 
Celkový počet záznamov: 2