Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Ipeľská 1, 040 11 Košice

ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB

na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie
a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie 
 

Aktualizované: 31.12.2012 o 06:45:17

 
Meno a priezvisko, titulAdresa trvalého bydliskaDátum vydania osvedčeniaČíslo
osvedčenia
Richard Galovič Mgr.Pod lesom 261/83, 059 05 Spišské Hanušovce02.10.20122012/05254-DRA
Róbert Kanis Ing.Budatínska 59, 851 06 Bratislava02.10.20122012/05252-DRA
Elena Kanisová Budatínska 59, 851 06 Bratislava02.10.20122012/05250-DRA
Viktor Mihálek Gerlachovská 27, 040 01 Košice28.05.20122012/02950-DRA
Dominika Tarajčáková IngBuzulucká 12, 040 22 Košice14.02.20122012/00744-DRA
 
 
Celkový počet záznamov: 5