ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB
 
na vykonávanie epidemiologicky závažných činností
 
v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení
 
Osvedčenie odbornej spôsobilosti vydal:
 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 KOŠICE
 
Aktualizované: 30.12.2011 o 14:45:00
     
Dátum vydania
 
Číslo
 
Meno a priezvisko, titul
 
Adresa trvalého bydliska
 
osvedčenia
 
osvedčenia
 
 
Vladimír Lőrinc
 
Športová č.1307/11, 056 01 Gelnica
 
25.05.2011
 
2011 / 03044
 
Michal Hudák
 
Húskova č.5, 040 23 Košice
 
25.05.2011
 
2011 / 03043
 
Peter Radačovský
 
Cottbuská č.12, 040 23 Košice
 
25.05.2011
 
2011 / 03042
 
Michal Kóňa
 
Vyšné Opátske č.99, 040 01 Košice
 
25.05.2011
 
2011 / 03041
 
Matúš Novák
 
Sídl. Mladosť č.9, 044 25 Medzev
 
25.05.2011
 
2011 / 03040
 
Štefan Valigura
 
Jantárova č.12, 040 01 Košice
 
25.05.2011
 
2011 / 03039
 
Ján Saxa
 
Južná trieda č.53, 040 01 Košice
 
25.05.2011
 
2011 / 03038
 
Július Lipták
 
Tranovského č.1, 040 01 Košice
 
25.05.2011
 
2011 / 03037
 
Jozef Rodák Ing Ing.
 
Humenská č.21, 040 11 Košice
 
25.05.2011
 
2011 / 03036
 
Jozef Lechman
 
Čordákova č.19, 040 23 Košice
 
25.05.2011
 
2011 / 03035
 
Janette Müllerová
 
Čordákova č.24, 040 23 Košice
 
25.05.2011
 
2011 / 03034
 
Patrik Holub
 
Rybárska č.366/6, 044 42 Rozhanovce
 
25.05.2011
 
2011 / 03033
 
Jozef Mates
 
Dénešova č.83, 040 23 Košice
 
25.05.2011
 
2011 / 03032
 
Lýdia Maková Mgr.
 
Zimná č.145/3, 076 02 Novosad
 
25.05.2011
 
2011 / 03031
 
Branislav Lipták
 
Titogradská č.1, 040 23 Košice
 
25.05.2011
 
2011 / 03030
 
Eva Goleňová
 
Kechnec č. 234, 044 58 Kechnec
 
25.05.2011
 
2011 / 03029
 
Kúpele Štos n.o
 
Štos 235, 044 26 Štós
 
25.05.2011
 
2011 / 03028
 
Filip Lang
 
Jarná č.25, 044 25 Medzev
 
25.05.2011
 
2011 / 03027
 
Dušan Kerekeš
 
Jantárova č.8, 040 01 Košice
 
25.05.2011
 
2011 / 03026
 
Stanislav Tomek
 
Hemerkova č.32, 040 23 Košice
 
23.03.2011
 
2011 / 01634
 
Michal Lipnický
 
Mikovíniho č.21, 040 11 Košice
 
23.03.2011
 
2011 / 01632
 
Miroslav Zelený
 
Čingovská č.11, 040 12 Košice
 
23.03.2011
 
2011 / 01631
 
Peter Sasák
 
Mudrovce č.21, 044 47 Mudrovce
 
23.03.2011
 
2011 / 01626
 
Roland Vámos
 
Severná č.25, 045 01 Moldava nad Bodvou
 
23.03.2011
 
2011 / 01624
 
František Nedbal
 
M.Č.Trenčanského č.7, 044 42 Rozhanovce
 
23.03.2011
 
2011 / 01623
 
Stanislav Hužvár
 
Hýľov č.6, 044 12 Hýľov
 
23.03.2011
 
2011 / 01621
 
Jozef Majoroš
 
Jenisejská č.69, 040 12 Košice
 
23.03.2011
 
2011 / 01620
 
Ján Novák
 
Budulov č.78, 045 01 Moldava nad Bodvou
 
23.03.2011
 
2011 / 01618
 
Miroslav Mikula
 
Belehradská č.10, 040 13 Košice
 
23.03.2011
 
2011 / 01616
 
Július Berko
 
Krčmeryho č.9, 040 11 Košice
 
23.03.2011
 
2011 / 01615