ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB
 
na vykonávanie epidemiologicky závažných činností
 
v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo
 
Osvedčenie odbornej spôsobilosti vydal:
 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 KOŠICE
 
Aktualizované: 30.12.2011 o 14:45:00
     
Dátum vydania
 
Číslo
 
Meno a priezvisko, titul
 
Adresa trvalého bydliska
 
osvedčenia
 
osvedčenia
 
 
Laksamon Jantaharn
 
Žriedlova 24, 040 01 Košice
 
27.12.2011
 
2011/06857
 
Chatcha Yooyen
 
Žriedlova 24, 040 01 Košice
 
27.12.2011
 
2011/06856
 
Bibiana Kočišová
 
Poľovnícka 4, 040 01 Košice
 
04.10.2011
 
2011/04943
 
Svetlana Aversová
 
Kvetná 5, 044 20 Malá Ida
 
08.09.2011
 
2011/04954
 
Janka Orgovánová
 
B.Němcovej 14, 040 01 Košice
 
08.09.2011
 
2011/04953
 
Nikola Vargová
 
Starozagorská 15, 040 23 Košice
 
08.09.2011
 
2011/04952
 
Katarína Škripková
 
Cottbuská 4, 040 23 Košice
 
08.09.2011
 
2011/04951
 
Mária Miková
 
Baška 124, 044 20 Baška
 
08.09.2011
 
2011/04950
 
Anna Nográdiová
 
Gagarinovo námestie 9, 040 12 Košice
 
08.09.2011
 
2011/04949
 
Richard Nográdi
 
Rastislavova 26, 040 03 Košice
 
08.09.2011
 
2011/04948
 
Katarína Kaczova
 
Komenského 53, 040 01 Košice
 
08.09.2011
 
2011/04946
 
Henrieta Simková Ing.
 
Severná 10, 045 01 Moldava nad Bodvou
 
08.09.2011
 
2011/04945
 
Monika Ficzeriová
 
Stierova 21, 040 23 Košice
 
08.09.2011
 
2011/04944
 
Luz Celeste Osuna De Kurucz
 
Krosnianska 47, 040 22 Košice
 
08.09.2011
 
2011/04942
 
Marián Kalafus
 
Kežmarská č. 20, 040 11 Košice
 
31.05.2011
 
2011/02522
 
Marcel Magda
 
Tajovského č.2606/9, 058 01 Poprad
 
25.03.2011
 
2011/01820
 
Ľubica Štroncerová
 
Jána Kostru č.29, 080 06 Ľubotice
 
25.03.2011
 
2011/01819
 
Adriana Verešpejová MVDr.
 
Cyklistická č.1, 040 01 Košice
 
25.03.2011
 
2011/01818
 
Zdenka Tomišková
 
Moskovská č.27, 974 01 Banská Bystrica
 
25.03.2011
 
2011/01817
 
Róbert Tomiška
 
Moskovská č.27, 975 56 Banská Bystrica
 
25.03.2011
 
2011/01816
 
Zuzana Ninisová
 
Rázusova č.2327/56, 022 01 Čadca
 
25.03.2011
 
2011/01815
 
Anna Ninisová
 
Rázusova č.2327/56, 022 01 Čadca
 
25.03.2011
 
2011/01814
 
Silvia Čechová Mgr.art
 
Slovanská č.968, 022 01 Čadca
 
25.03.2011
 
2011/01813
 
Martina Dávidová
 
Čárskeho č.260/16, 040 01 Košice
 
25.03.2011
 
2011/01812
 
Edita Dávidová MVDr.
 
Čárskeho č.16, 040 01 Košice
 
25.03.2011
 
2011/01758
 
Marek Grega
 
Bukovec č.238, 044 20 Bukovec
 
25.03.2011
 
2011/01757
 
Stanislava Göllnerová
 
Kuzmányho č.45, 040 01 Košice
 
25.03.2011
 
2011/01756
 
Jarmila Kupcová
 
Trebišovská č.8, 040 01 Košice
 
25.03.2011
 
2011/01755
 
Lýdia Stanovčáková
 
Levočská 1, 040 01 Košice
 
21.01.2011
 
2010/05944