ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB
 
na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti
 
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov
 
Osvedčenie odbornej spôsobilosti vydal:
 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 KOŠICE
 
Aktualizované: 30.12.2011 o 14:45:00
     
Dátum vydania
 
Číslo
 
Meno a priezvisko, titul
 
Adresa trvalého bydliska
 
osvedčenia
 
osvedčenia
 
 
Dušan Jurko
 
Lemešany 46, 082 03 Lemešany
 
14.12.2011
 
2011/07295
 
Milan Krajňák
 
Obrancov mieru 25, 040 01 Košice
 
14.12.2011
 
2011/07294
 
Ľuboš Krajňák
 
Jenisejská 55, 040 01 Košice
 
14.12.2011
 
2011/07293
 
Michaela Kebrlová
 
Trieda SNP 61/A, 040 11 Košice
 
14.12.2011
 
2011/07292
 
Mário Šoffa
 
Clementisova 10, 040 01 Košice
 
14.12.2011
 
2011/07291
 
Renáta Petričková
 
Študentská 14, 040 01 Košice
 
14.12.2011
 
2011/07289
 
Mária Šantová
 
Železiarenská 15, 040 15 Šaca
 
14.12.2011
 
2011/07288
 
Veronika Hovanová
 
Kostoľany n/H, 044 31 Kostoľany nad Hornádom
 
14.12.2011
 
2011/07287
 
Renáta Vencelová
 
Železiarenská 25, 040 15 Šaca
 
14.12.2011
 
2011/07286
 
Ľuboslava Miškechová
 
Gudernova 24, 040 01 Košice
 
14.12.2011
 
2011/07285
 
Damian Szramski
 
Šoltésovej 26, 040 01 Košice
 
14.12.2011
 
2011/07284
 
Oľga Bodnárová RNDr.
 
Hrnčiarska 20, 040 01 Košice
 
14.12.2011
 
2011/07283
 
Estera Puzderová
 
Seňa 154, 044 58 Seňa
 
14.12.2011
 
2011/07179
 
Štefan Puzder Ing
 
Seňa 11, 044 58 Seňa
 
14.12.2011
 
2011/07178
 
Magdaléna Takáčová
 
Ruskov 318, 044 19 Ruskov
 
14.12.2011
 
2011/07166
 
Katarína Garajová
 
Moldavská 5, 040 11 Košice
 
14.12.2011
 
2011/07165
 
Františka Bálintová
 
Potočná 358/24, 040 11 Košice
 
14.12.2011
 
2011/07164
 
Jana Motyková
 
Humenská 33, 040 11 Košice
 
14.12.2011
 
2011/07162
 
Jana Bokorová Ing
 
Jabloňová 17, 040 15 Šaca
 
14.12.2011
 
2011/07160
 
Adam Grega
 
Bukurešťská 10, 040 13 Košice
 
14.12.2011
 
2011/07159
 
Tien Le Nhat
 
Čordákova 22, 040 23 Košice
 
14.12.2011
 
2011/07157
 
Silvia Závodníková
 
Svinica 142, 044 45 Svinica
 
14.12.2011
 
2011/07156
 
Zuzana Dávidová
 
Bulharská 8, 040 01 Košice
 
14.12.2011
 
2011/07155
 
Lucia Brezáková
 
Idanska 151/22, 044 20 Malá Ida
 
14.12.2011
 
2011/07153
 
Emília Bernátová
 
Malá Ida 10/12, 044 20 Malá Ida
 
14.12.2011
 
2011/07152
 
Mária Palenčárová
 
Košická Polianka 116, 044 41 Košická Polianka
 
14.12.2011
 
2011/07149
 
Jozef Jančáry
 
Slov.Jednoty 3, 040 01 Košice
 
14.12.2011
 
2011/07148
 
Dušan Biacovský
 
Beniakovce 33, 044 42 Beniakovce
 
14.12.2011
 
2011/07147
 
Petra Szabóová Ing
 
Čordákova 35, 040 23 Košice
 
14.12.2011
 
2011/07146
 
Simona Kobáková
 
Bocatiova 18, 040 01 Košice
 
14.12.2011
 
2011/07145
 
Romana Mižáková
 
Štítova 2, 040 01 Košice
 
14.12.2011
 
2011/07144
 
Marian Marinak Ing.
 
Humenská 20, 040 11 Košice
 
14.12.2011
 
2011/07143
 
Marek Marinak
 
Humenská 20, 040 11 Košice
 
14.12.2011
 
2011/07142
 
Marcela Lechmanová
 
Železiarenská 54, 040 15 Šaca
 
14.12.2011
 
2011/07141
 
Anna Filičková
 
Belehradská 15, 040 13 Košice
 
14.12.2011
 
2011/07140
 
Barbara Bilčáková
 
Bukurešťská 5, 040 13 Košice
 
14.12.2011
 
2011/07139
 
Zuzana Nováková
 
Brezovica 390, 082 74 Brezovica
 
14.12.2011
 
2011/07138
 
Daniela Bonková
 
Čkalovova 26, 040 17 Košice
 
14.12.2011
 
2011/07137
 
Lukáš Kollár
 
Veľký Folkmar 35, 055 51 Veľký Folkmar
 
14.12.2011
 
2011/07136
 
Michaela Slováková
 
Humenská 29, 040 11 Košice
 
14.12.2011
 
2011/06819
 
Bystrík Kováč
 
Haniska 351, 044 57 Haniska
 
06.12.2011
 
2011/06995
 
Ladislav Karafa
 
Urbárska 2, 044 14 Čaňa
 
06.12.2011
 
2011/06994
 
Emil Magura Bc.
 
Hlinkova 9, 040 01 Košice
 
06.12.2011
 
2011/06993
 
Dana Vargová
 
Letná 2, 044 14 Čaňa
 
06.12.2011
 
2011/06992
 
Lenka Peterčáková
 
Kokšov Bakša 232, 044 13 Kokšov - Bakša
 
06.12.2011
 
2011/06991
 
Zuzana Karafová
 
Urbárska 2, 044 14 Čaňa
 
06.12.2011
 
2011/06990
 
Renáta Takáčová
 
Geča 146, 044 10 Geča
 
06.12.2011
 
2011/06989
 
Ivan Geroč Ing.
 
Slovenskej jednoty 46, 040 01 Košice
 
06.12.2011
 
2011/06988
 
Erika Bittóová
 
Mlynská 25, 044 14 Čaňa
 
06.12.2011
 
2011/06987
 
Dana Barabásová
 
Výstavby 25, 044 14 Čaňa
 
06.12.2011
 
2011/06986
 
Alena Orosová
 
Nižná Kamenica 96, 044 45 Nižná Kamenica
 
30.11.2011
 
2011/06876
 
Mária Weiserová
 
Slnečná 29, 044 71 Čečejovce
 
30.11.2011
 
2011/06874
 
Mária Kamenická
 
Mokrance 219, 045 01 Mokrance
 
30.11.2011
 
2011/06873
 
Helena Kažimírová
 
Ruskov 357, 044 19 Ruskov
 
30.11.2011
 
2011/06872
 
Dana Miklošová
 
Ďurďošík 56, 044 45 Ďurďošík
 
30.11.2011
 
2011/06871
 
Eva Jergová
 
Vyšný Klátov 74, 044 12 Vyšný Klátov
 
30.11.2011
 
2011/06870
 
Beáta Juhászová
 
Hlavná 261, 044 15 Nižná Myšľa
 
30.11.2011
 
2011/06869
 
Emília Pahulyiová
 
Geča 92, 044 10 Geča
 
30.11.2011
 
2011/06868
 
Iveta Pavlištová
 
Fábryho 15, 040 22 Košice
 
30.11.2011
 
2011/06855
 
Monika Jánošíková
 
Hlavná 112/120, 044 31 Družstevná pri Hornáde
 
30.11.2011
 
2011/06755
 
Alica Tréfová
 
Severná 9, 044 31 Družstevná pri Hornáde
 
30.11.2011
 
2011/06754
 
Simona Valachová
 
Dneperská 4, 040 12 Košice
 
30.11.2011
 
2011/06753
 
František Rjabinčák
 
Goetheho 18, 040 01 Košice
 
30.11.2011
 
2011/06752
 
Peter Lukáč
 
Veľká Lodina 101, 044 81 Trebejov
 
30.11.2011
 
2011/06751
 
Erika Ileninová
 
Boliarov 119, 044 47 Boliarov
 
30.11.2011
 
2011/06750
 
Imrich Kľučár
 
Bielocerkevská 4, 040 22 Košice
 
30.11.2011
 
2011/06749
 
Eva Muránska
 
Baltická 4, 040 12 Košice
 
30.11.2011
 
2011/06748
 
Dáša Balogová Ing.
 
Kollárova 25, 080 01 Prešov
 
30.11.2011
 
2011/06747
 
Iveta Bikárová
 
Krosnianska 21, 040 01 Košice
 
30.11.2011
 
2011/06746
 
Viktor Laczko
 
Paulínyho 45, 040 01 Košice
 
30.11.2011
 
2011/06745
 
Otília Vaňová
 
Janík 133, 044 05 Janík
 
30.11.2011
 
2011/06744
 
Denisa Kováčová
 
Pasteurova 5, 040 01 Košice
 
30.11.2011
 
2011/06743
 
Viktor Matz
 
Cottbuská 24, 040 23 Košice
 
30.11.2011
 
2011/06742
 
Beáta Ňachajová
 
Krosnianska 21, 040 22 Košice
 
30.11.2011
 
2011/06741
 
Marcela Bartková
 
Osloboditeľov 12, 044 11 Trstenné pri Hornáde
 
30.11.2011
 
2011/06740
 
Jana Šimková
 
Malá 2, 044 13 Valaliky
 
30.11.2011
 
2011/06739
 
Irena Joóbová
 
Bukurešťská 16, 040 13 Košice
 
30.11.2011
 
2011/06738
 
Angela Šoltísová - Klančíková
 
Dvorkinova č. 3, 040 22 Košice
 
30.11.2011
 
2011/06737
 
Róbert Ňachaj
 
Krosnianska 21, 040 22 Košice
 
30.11.2011
 
2011/06736
 
Peter Balog Ing.
 
Kollárova 25, 080 01 Prešov
 
30.11.2011
 
2011/06735
 
Róbert Varga
 
Sofijska 18, 040 13 Košice
 
30.11.2011
 
2011/06734
 
Peter Lipták
 
Sofijská 17, 040 13 Košice
 
30.11.2011
 
2011/06733
 
Adriána Pastorová
 
Humenská 43, 040 01 Košice
 
30.11.2011
 
2011/06732
 
Terézia Ružinská
 
Fábryho 28, 040 22 Košice
 
30.11.2011
 
2011/06730
 
Marianna Baluchová Mgr.
 
Varšavská 24, 040 13 Košice
 
30.11.2011
 
2011/06729
 
Iveta Tomková
 
Zdoba 194, 044 41 Sady nad Torysou
 
30.11.2011
 
2011/06728
 
Iveta Kerekešová
 
Zdoba 48, 044 41 Sady nad Torysou
 
30.11.2011
 
2011/06727
 
Silvia Tomčová
 
Hlavná 138, 044 13 Valaliky
 
30.11.2011
 
2011/06409
 
Rastislav Bodnár
 
Dénešova 45, 040 23 Košice
 
30.11.2011
 
2011/06401
 
Richard Soľár
 
Wurmova 19, 040 23 Košice
 
30.11.2011
 
2011/06400
 
Maroš Mráz
 
Hemerkova 31, 040 23 Košice
 
30.11.2011
 
2011/06398
 
Slávka Herteľová
 
Kuzmice 207, 076 12 Kuzmice
 
30.11.2011
 
2011/05736
 
Peter Lakatoš
 
Železničná 15, 044 14 Gyňov
 
16.11.2011
 
2011/06617
 
Martina Mamrillová Bc.
 
Budapeštianska 38, 040 13 Košice
 
16.11.2011
 
2011/06551
 
Gabriela Adamkovičová Bc
 
Zombova 25, 040 23 Košice
 
16.11.2011
 
2011/06550
 
Henrieta Palenčárová
 
Ždiarska 21, 040 12 Košice
 
16.11.2011
 
2011/06549
 
Peter Župčan
 
Levočská 2, 040 12 Košice
 
16.11.2011
 
2011/06548
 
Iveta Kohutová
 
Sputnikova 1, 040 12 Košice
 
16.11.2011
 
2011/06547
 
Iveta Kneiszová
 
Ždiarska 1, 040 12 Košice
 
16.11.2011
 
2011/06546
 
Jozef Taratula Ing
 
Húskova 1, 040 23 Košice
 
16.11.2011
 
2011/06545
 
Radomír Rendoš
 
Zombova 45, 040 23 Košice
 
16.11.2011
 
2011/06544
 
Peter Kečkeš
 
Sokolovská 8, 040 01 Košice
 
16.11.2011
 
2011/06543
 
Ftantišek Šín
 
Zombova 25, 040 23 Košice
 
16.11.2011
 
2011/06542
 
Mária Gadušová
 
Odorínska cesta 24, 053 21 Markušovce
 
16.11.2011
 
2011/06541
 
Lenka Jakubčiaková
 
M.R.Štefánika 650, 032 61 Važec
 
16.11.2011
 
2011/06540
 
Klaudia Üvegesová
 
Krišovská Liesková 19, 079 01 Krišovská Liesková
 
16.11.2011
 
2011/06536
 
Júlia Sláviková
 
Národná trieda 38, 040 01 Košice
 
16.11.2011
 
2011/06535
 
Eva Marková
 
Furčianska 55, 040 14 Košická Nová Ves
 
16.11.2011
 
2011/06479
 
Bibiana Antoňáková
 
Budimír 112, 044 43 Budimír
 
16.11.2011
 
2011/06478
 
Marcela Mattová
 
Budimír, 044 43 Budimír
 
16.11.2011
 
2011/06477
 
Valéria Drabiková
 
Košická Belá 43, 044 65 Košická Belá
 
16.11.2011
 
2011/06476
 
Lenka Schmiedtová
 
Ku mlynu 35/31, 040 15 Šaca
 
16.11.2011
 
2011/06475
 
Katarína Mikulská
 
Partizánska 1, 040 01 Košice
 
16.11.2011
 
2011/06474
 
Silvia Kuchárová
 
Dénešova 5, 040 23 Košice
 
16.11.2011
 
2011/06473
 
Karolína Jasaňová
 
Kostolná 35, 044 24 Poproč
 
16.11.2011
 
2011/06472
 
Beáta Drobná
 
Jatov 219, 941 09 Jatov
 
16.11.2011
 
2011/06471
 
Milena Korbová
 
Hlavná 65, 044 31 Družstevná pri Hornáde
 
16.11.2011
 
2011/06470
 
Jana Trefová
 
Hlavná 34/75, 044 31 Družstevná pri Hornáde
 
16.11.2011
 
2011/06469
 
Štefan Štefanek
 
Obchodná 50, 044 24 Poproč
 
16.11.2011
 
2011/06468
 
Michal Sidor
 
Berlínska 29, 040 13 Košice
 
16.11.2011
 
2011/06467
 
Viera Krešňáková
 
V.Klátov 113, 044 12 Vyšný Klátov
 
16.11.2011
 
2011/06466
 
Valér Pavlík Ing.
 
Brusník 39, 053 11 Smižany
 
16.11.2011
 
2011/06462
 
Katarína Romanová
 
Buzica 2, 044 73 Buzica
 
16.11.2011
 
2011/06461
 
Margita Kučerová
 
Bukureštská 23, 040 13 Košice
 
16.11.2011
 
2011/06460
 
Etela Gašparová
 
Bidovce 133, 044 45 Bidovce
 
16.11.2011
 
2011/06428
 
Lenka Polláková
 
Jánošíkova 7, 040 01 Košice
 
16.11.2011
 
2011/06427
 
Anastázia Mojdisová
 
Sofijská 11, 040 13 Košice
 
16.11.2011
 
2011/06426
 
Marta Baltesová
 
Bohdanovce 67, 044 16 Bohdanovce
 
16.11.2011
 
2011/06425
 
Marta Baltesová
 
Bohdanovce 67, 044 16 Bohdanovce
 
16.11.2011
 
2011/06425
 
Galina Galovičová Ing
 
Wurmova 1136/5, 040 23 Košice
 
16.11.2011
 
2011/06424
 
Margita Žuhovská
 
Clementisova 4, 040 22 Košice
 
16.11.2011
 
2011/06422
 
Oxana Krinická
 
Budapeštianska 18, 040 13 Košice
 
16.11.2011
 
2011/06421
 
Monika Chlebanová
 
Kovaľská 75, 040 15 Poľov
 
16.11.2011
 
2011/06419
 
Ivan Čišecký
 
Michalovská 35, 040 11 Košice
 
16.11.2011
 
2011/06418
 
Alexander Frankovič Mgr
 
Slobody 11, 040 11 Košice
 
16.11.2011
 
2011/06417
 
Marianna Krankusová
 
Krakovská 3, 040 11 Košice
 
16.11.2011
 
2011/06415
 
Ladislav Lorinc
 
Ortváňová 69, 040 14 Košická Nová Ves
 
16.11.2011
 
2011/06194
 
Miriam Sokolová
 
Čižatice 30, 044 47 Čižatice
 
16.11.2011
 
2011/06114
 
Gabriela Nováková
 
Berlínska 23, 040 13 Košice
 
16.11.2011
 
2011/06113
 
Iveta Hornyáková
 
Národná trieda 48, 040 01 Košice
 
09.11.2011
 
2011/06408
 
Katarína Hricová
 
Bauerova 3, 040 23 Košice
 
09.11.2011
 
2011/06407
 
Zuzana Kondášová
 
Mäsiarska 139, 040 01 Košice
 
09.11.2011
 
2011/06406
 
Peter Pagáč Ing
 
Trieda SNP 16, 040 11 Košice
 
09.11.2011
 
2011/06405
 
Peter Szabó
 
Jakobyho 5, 040 01 Košice
 
09.11.2011
 
2011/06404
 
Andrea Takáčová
 
Trnkova 46, 040 14 Košická Nová Ves
 
09.11.2011
 
2011/06403
 
Veronika Slosiarová
 
Buzulucká 11, 040 22 Košice
 
09.11.2011
 
2011/06399
 
Jozef Kavečanský
 
Čínska 22, 040 13 Košice
 
09.11.2011
 
2011/06397
 
Eduard Sikora
 
Stierova 3, 040 23 Košice
 
09.11.2011
 
2011/06396
 
Viktor Grus
 
Kpt.Jaroša 770/10, 040 01 Košice
 
09.11.2011
 
2011/06395
 
Katarína Drága
 
Budovateľov 6, 045 01 Moldava nad Bodvou
 
09.11.2011
 
2011/06394
 
Franciska Demková
 
Horská 29, 045 01 Moldava nad Bodvou
 
09.11.2011
 
2011/06393
 
Martina Šimová
 
Jenisejská 65, 040 12 Košice
 
07.11.2011
 
2011/06256
 
Stanislav Ovčarik
 
Palariková 9, 040 01 Košice
 
07.11.2011
 
2011/06255
 
Daniela Tresová
 
Starozagorská 2, 040 23 Košice
 
07.11.2011
 
2011/06254
 
Eva Héczeiová
 
Rožňavská 18, 045 01 Moldava nad Bodvou
 
07.11.2011
 
2011/06253
 
Iveta Klesová
 
Sokoľská 5, 044 31 Kostoľany nad Hornádom
 
07.11.2011
 
2011/06252
 
Stela Zreláková
 
1.mája 2058/10, 069 01 Snina
 
07.11.2011
 
2011/06251
 
Dana Juhásová
 
Humanská 33, 040 11 Košice
 
07.11.2011
 
2011/06250
 
Zuzana Naďová
 
Bukureštská 8, 040 13 Košice
 
07.11.2011
 
2011/06249
 
Beáta Hricková
 
Kpt. jaroša 10, 040 22 Košice
 
07.11.2011
 
2011/06248
 
Štafan Dupaľ Ing.
 
Hencovská 1931, 093 02 Hencovce
 
07.11.2011
 
2011/06247
 
Gabriela Stoľarová
 
Alvinczyho 19, 040 01 Košice
 
07.11.2011
 
2011/06246
 
Vladimír Tirpák
 
Irkutská 10, 040 12 Košice
 
07.11.2011
 
2011/06245
 
Iveta Kočišová
 
Hanojská 2, 040 13 Košice
 
07.11.2011
 
2011/06244
 
Hedviga Brezová
 
Turgenevova 33, 040 01 Košice
 
07.11.2011
 
2011/06243
 
Darina Šohajková
 
Wurmova 15, 040 23 Košice
 
07.11.2011
 
2011/06242
 
Lýdia Hudáková
 
Havanská 9, 040 13 Košice
 
07.11.2011
 
2011/06241
 
Monika Stropkayová Ing.
 
Bukovecká 12, 040 12 Košice
 
07.11.2011
 
2011/06239
 
Monika Trubirohová Ing
 
Varšavská 13, 040 13 Košice
 
07.11.2011
 
2011/06238
 
Beáta Havašiová Ing
 
Hencovská 1931, 093 02 Hencovce
 
07.11.2011
 
2011/06237
 
Daniela Kiráľová
 
Gerlachovská 23, 040 01 Košice
 
07.11.2011
 
2011/06236
 
Katarína Petrášová
 
Aténska 3, 040 13 Košice
 
07.11.2011
 
2011/06235
 
Monika Jelcsová
 
Belehradská 13, 040 13 Košice
 
07.11.2011
 
2011/06234
 
Marcela Szabariová Ing
 
Kurská 14, 040 22 Košice
 
07.11.2011
 
2011/06233
 
Pavol Szabados
 
Moldavská 1, 040 11 Košice
 
07.11.2011
 
2011/06232
 
Matúš Petruška
 
Milpoš 85, 082 71 Milpoš
 
07.11.2011
 
2011/06231
 
Jana Járayová
 
Budapeštianska 26, 040 13 Košice
 
07.11.2011
 
2011/06230
 
Silvia Jurčiová Mgr.
 
Helsinská 24, 040 01 Košice
 
04.11.2011
 
2011/05351
 
Ružena Kazimierová
 
Čínska 19, 040 13 Košice
 
02.11.2011
 
2011/06116
 
Anna Huštatiová
 
Bidovce 109, 044 45 Bidovce
 
02.11.2011
 
2011/06115
 
Svetlana Gmutsová
 
Čordákova 15, 040 23 Košice
 
02.11.2011
 
2011/06112
 
Jana Gregová
 
Klimkovičova 22, 040 23 Košice
 
02.11.2011
 
2011/06104
 
Peter Šimko
 
Kokšovská 50, 044 13 Valaliky
 
02.11.2011
 
2011/06102
 
Richard Borlo
 
Palárikova 9, 040 01 Košice
 
02.11.2011
 
2011/06101
 
Zuzana Domanská
 
Lesnícka 15, 040 11 Košice
 
02.11.2011
 
2011/06098
 
Monika Bartoková
 
Alšavská 8, 040 01 Košice
 
02.11.2011
 
2011/06097
 
Anna Bogušová
 
Vysoká nad Uhom 89, 072 14 Vysoká nad Uhom
 
02.11.2011
 
2011/06096
 
Marcela Molnárová
 
Kalša 72, 044 18 Kalša
 
02.11.2011
 
2011/06094
 
Miroslava Kernaševičová
 
Slobody 18, 040 01 Košice
 
02.11.2011
 
2011/06091
 
Gabriel Habina
 
Toryská 16, 040 11 Košice
 
02.11.2011
 
2011/06090
 
Gabriela Pástorová
 
Levočská 1, 040 12 Košice
 
02.11.2011
 
2011/06088
 
Zuzana Lišková
 
Charkovská 8, 040 22 Košice
 
02.11.2011
 
2011/06087
 
Andrea Urbančoková
 
Lesnícka 29, 040 01 Košice
 
02.11.2011
 
2011/06086
 
Jana Gergelyová
 
Severná 25, 045 01 Moldava nad Bodvou
 
02.11.2011
 
2011/06085
 
Marcela Bodnárová
 
Mokrance 13, 045 01 Mokrance
 
02.11.2011
 
2011/06084
 
Veronika Fiantová
 
Sputnikova 15, 040 12 Košice
 
02.11.2011
 
2011/06056
 
Mira Regová
 
Jarná 22, 044 14 Čaňa
 
02.11.2011
 
2011/06055
 
Ivan Rosipajla
 
Pribinova 703/6, 078 01 Sečovce
 
02.11.2011
 
2011/06052
 
Melánia Kucková
 
Kysak 12, 044 81 Kysak
 
02.11.2011
 
2011/06051
 
Karolína Orechovská
 
Jaltská 29, 040 01 Košice
 
02.11.2011
 
2011/06049
 
Anna Ivanová
 
Haniska 182, 044 57 Haniska
 
02.11.2011
 
2011/06047
 
Ladislav Horváth
 
Miškovecká 18, 040 11 Košice
 
02.11.2011
 
2011/06046
 
Eva Mihaľová
 
Rokycany 132, 082 41 Bajerov
 
26.10.2011
 
2011/06059
 
Darina Horváthová
 
Karpatská 1, 080 01 Prešov
 
26.10.2011
 
2011/06058
 
Miroslav Kočiš
 
Ždiarska 23, 040 12 Košice
 
26.10.2011
 
2011/06057
 
Lenka Sarnecká
 
Laca Novomeského 14, 080 01 Prešov
 
26.10.2011
 
2011/06054
 
Jana Mikušková
 
Prostějovská 37, 080 01 Prešov
 
26.10.2011
 
2011/06050
 
Milan Hegedüs
 
Čechovova 3, 040 18 Košice
 
26.10.2011
 
2011/06048
 
Rastislav Rozenberg
 
Galaktická 28, 040 12 Košice
 
26.10.2011
 
2011/06045
 
Peter Gašpar
 
Kalša 61, 044 18 Kalša
 
26.10.2011
 
2011/06044
 
Marta Ivanová
 
Haniska 355, 044 57 Haniska
 
26.10.2011
 
2011/06043
 
Štefan Vaško
 
Meteorova 3, 040 12 Košice
 
26.10.2011
 
2011/06042
 
Peter Farbár
 
Viedenská 1, 040 13 Košice
 
26.10.2011
 
2011/06041
 
Henrieta Nehilová
 
Mikovíniho 14, 040 01 Košice
 
26.10.2011
 
2011/06040
 
Mária Gajancová
 
Dvorkinova 16, 040 22 Košice
 
26.10.2011
 
2011/06039
 
Marko Orlovský
 
Mirka Nešpora 59, 080 01 Prešov
 
26.10.2011
 
2011/06038
 
Eva Goldmannová
 
Aténska 2613/3, 040 13 Košice
 
26.10.2011
 
2011/06037
 
Nikola Nováková
 
Cintorínska 14, 044 12 Nižný Klátov
 
26.10.2011
 
2011/06036
 
Beáta Knapová
 
Varšavská 4, 040 13 Košice
 
26.10.2011
 
2011/06035
 
Miloš Šmalec
 
Lemešany 142, 082 03 Lemešany
 
26.10.2011
 
2011/06034
 
Alena Juhásová
 
Čaksová 8, 044 12 Vyšný Klátov
 
26.10.2011
 
2011/06033
 
VieraMichalčíková
 
Húsková 19, 040 23 Košice
 
26.10.2011
 
2011/06032
 
Katarína Dobrovičová
 
Húskova 85, 040 23 Košice
 
26.10.2011
 
2011/05709
 
Danka Šlosárová
 
Šarišské Bohdanovce 16, 082 05 Šarišské Bohdanovce
 
26.10.2011
 
2011/05707
 
Martin Huštáty
 
Nová 220/21, 076 14 Lastovce
 
26.10.2011
 
2011/05705
 
Gabriel Huszti
 
Lesnícka 21, 040 11 Košice
 
26.10.2011
 
2011/05704
 
Zsolt Halász
 
Ľ.Štúra 968/12, 045 01 Moldava nad Bodvou
 
26.10.2011
 
2011/05624
 
Matúš Forrai
 
Dénešova 55, 040 23 Košice
 
19.10.2011
 
2011/05737
 
Martina Albertová
 
Mlynská 17, 045 01 Moldava nad Bodvou
 
19.10.2011
 
2011/05735
 
Diana Bodnárová
 
Krčméryho 3, 040 11 Košice
 
19.10.2011
 
2011/05734
 
Vladimír Köver
 
Bukurešťská 9, 040 13 Košice
 
19.10.2011
 
2011/05717
 
Irena Štarková
 
Rudník 217, 044 22 Rudník
 
19.10.2011
 
2011/05716
 
Darina Stachová
 
Kežmarská 10, 040 01 Košice
 
19.10.2011
 
2011/05715
 
Rudolf Balint
 
Bernolákova 12, 040 11 Košice
 
19.10.2011
 
2011/05714
 
Vladimír Varga
 
Želeriarenská 50, 040 15 Šaca
 
19.10.2011
 
2011/05713
 
Slavomír Soľár
 
Ždiarska 18, 040 13 Košice
 
19.10.2011
 
2011/05712
 
Naďa Schürgerová Ing.
 
Borodáčova 21, 040 17 Barca
 
19.10.2011
 
2011/05711
 
Katarína Ridilová
 
Kráľovce 75, 044 44 Kráľovce
 
19.10.2011
 
2011/05710
 
Valéria Egedová
 
Ploské 126, 044 44 Kráľovce
 
19.10.2011
 
2011/05708
 
Mária Bobovičová
 
Kráľovce 190, 044 44 Kráľovce
 
19.10.2011
 
2011/05706
 
Alena Griegerová
 
Wuppertálska 17, 040 23 Košice
 
19.10.2011
 
2011/05703
 
Adriána Cziczerová
 
Rankovce 16, 044 45 Nižná Kamenica
 
19.10.2011
 
2011/05702
 
Jana Pappová
 
Bajany 71, 072 54 Bajany
 
19.10.2011
 
2011/05701
 
Janka Semanová
 
Sokoľany 167, 044 56 Haniska
 
19.10.2011
 
2011/05700
 
Monika Kustvánová
 
Jablonov n/Turňou 31, 049 43 Jablonov nad Turňou
 
19.10.2011
 
2011/05699
 
Henrieta Nagyová
 
Háj 29, 044 02 Háj
 
19.10.2011
 
2011/05698
 
Martina Petrovová
 
Exnárova 7, 040 22 Košice
 
19.10.2011
 
2011/05697
 
Lukáš Hála
 
Bukurešťská 22, 040 13 Košice
 
19.10.2011
 
2011/05696
 
Jana Vargová
 
Veľká Ida 63, 044 55 Veľká Ida
 
19.10.2011
 
2011/05695
 
Silvia Lučaiová
 
Veľká Ida 137, 044 55 Veľká Ida
 
19.10.2011
 
2011/05694
 
Andrea Demeterová
 
Krupinská 6, 040 01 Košice
 
19.10.2011
 
2011/05693
 
Robert Ambroz
 
Južná trieda 39, 040 01 Košice
 
19.10.2011
 
2011/05692
 
Igor Menchikov
 
Ovručská 6, 040 22 Košice
 
19.10.2011
 
2011/05691
 
Katarína Filčáková
 
Zlatá Idka , 044 61 Zlatá Idka
 
19.10.2011
 
2011/05690
 
Erika Görčöšová
 
Paňovce 19, 044 71 Paňovce
 
19.10.2011
 
2011/05689
 
Dobroslav Tirpák
 
Obchodná 19/31, 078 01 Sečovce
 
19.10.2011
 
2011/05688
 
Ján Bartek
 
Vyšná Myšľa 310, 044 15 Vyšná Myšľa
 
19.10.2011
 
2011/05687
 
Denisa Bojsková
 
Severná 531/37, 044 02 Turňa nad Bodvou
 
19.10.2011
 
2011/05388
 
Tomáš Taliga
 
Brigádnicka 3, 040 01 Košice
 
05.10.2011
 
2011/05487
 
Adriana Polnerová
 
Hemerkova 6, 040 23 Košice
 
05.10.2011
 
2011/05486
 
Jaroslav Marek
 
Námestie Slobody 20, 066 01 Humenné
 
05.10.2011
 
2011/05485
 
Patrícia Malá
 
Petzvalova 59, 040 11 Košice
 
05.10.2011
 
2011/05484
 
Michaela Chovancová
 
Námestie Oceliarov 4, 040 15 Šaca
 
05.10.2011
 
2011/05483
 
Peter Hobor Mgr.
 
Hemerkova 34, 040 23 Košice
 
05.10.2011
 
2011/05482
 
Miroslav Hobor
 
Hemerkova 34, 040 23 Košice
 
05.10.2011
 
2011/05481
 
Helena Hančáková
 
Idanská 23, 040 01 Košice
 
05.10.2011
 
2011/05480
 
Erika Bakaradze
 
Zemplínska 37, 071 01 Michalovce
 
05.10.2011
 
2011/05479
 
Borivoje Rasnislavljevič
 
Národná trieda 42, 040 01 Košice
 
05.10.2011
 
2011/05478
 
Marcela Bodnárová
 
Bukurešťská 23, 040 01 Košice
 
05.10.2011
 
2011/05476
 
Alena Fialová
 
Talinská 11, 040 12 Košice
 
05.10.2011
 
2011/05474
 
Andrea Fottová
 
Hrabkov 31, 082 33 Chminianska Nová Ves
 
05.10.2011
 
2011/02882
 
Silvia Cirnerová
 
Berlínska 24, 040 13 Košice
 
28.09.2011
 
2011/05202
 
Kamil Fircák Ing.
 
Drábova 6, 040 23 Košice
 
28.09.2011
 
2011/05201
 
Richard Seliga
 
Mikoviniho 37, 040 11 Košice
 
28.09.2011
 
2011/05200
 
Monika Brezová
 
Veľká Ida 309, 044 55 Veľká Ida
 
28.09.2011
 
2011/05199
 
Izabela Vojakovičová
 
Veľká Ida 186, 044 55 Veľká Ida
 
28.09.2011
 
2011/05198
 
Daniela Šudíková Mgr.
 
Ohradzany , 067 22 Ohradzany
 
28.09.2011
 
2011/05197
 
Ján Peterčík
 
Adlerova 4, 040 22 Košice
 
28.09.2011
 
2011/05196
 
Sláva Krajňáková
 
Hečkova 28, 040 17 Košice
 
28.09.2011
 
2011/05195
 
Kristína Mihaľovová
 
M.R.Štefánika 2221/172, 075 01 Trebišov
 
28.09.2011
 
2011/05194
 
Ján Bobrunka
 
Donská 11, 040 12 Košice
 
28.09.2011
 
2011/05193
 
Dominika Focková
 
Matuškova 22, 040 11 Košice
 
28.09.2011
 
2011/05192
 
Henrieta Melníková
 
Mliečna 65, 040 14 Košická Nová Ves
 
28.09.2011
 
2011/05191
 
Judita Kupcová
 
Baštovanského 7, 040 22 Košice
 
28.09.2011
 
2011/05190
 
Erika Balogová
 
Buzica 67, 044 73 Buzica
 
28.09.2011
 
2011/05189
 
Adriana Münnichová
 
Trieda SNP 3, 040 01 Košice
 
28.09.2011
 
2011/05188
 
Jozef Tomašiak
 
Čingovská 8, 040 12 Košice
 
28.09.2011
 
2011/05187
 
Zuzana Vitková
 
Seňa 13, 044 58 Seňa
 
28.09.2011
 
2011/05186
 
Svetlana Balogová
 
Vtáčkovce 49, 044 47 Vtáčkovce
 
28.09.2011
 
2011/05185
 
Darina Mihalková
 
Fábryho 28, 040 22 Košice
 
28.09.2011
 
2011/05184
 
Renáta Kašubjaková
 
Klimkovičova 11, 040 23 Košice
 
28.09.2011
 
2011/05183
 
Marcela Tomášková
 
Dénešova 19, 040 23 Košice
 
28.09.2011
 
2011/05182
 
Miroslav Ujházy
 
Popradská 44, 040 01 Košice
 
28.09.2011
 
2011/05181
 
Helena Hričinová
 
Štítova 1, 040 01 Košice
 
28.09.2011
 
2011/05180
 
Andrea Buzášová
 
Hanojská 2, 040 13 Košice
 
28.09.2011
 
2011/05179
 
Michal Čuri
 
Donská 3, 040 01 Košice
 
07.09.2011
 
2011/04893
 
Peter Pajtáš
 
SNP 3886/108, 075 01 Trebišov
 
31.08.2011
 
2011/04775
 
Patrik Ferencz Bc.
 
Dvorkinova 10, 040 22 Košice
 
31.08.2011
 
2011/04774
 
Bibiána Redajová
 
Bukovecká 15, 040 12 Košice
 
31.08.2011
 
2011/04773
 
Jana Nováčková
 
Čingovská 5, 040 12 Košice
 
31.08.2011
 
2011/04772
 
Regina Hořinková
 
Čaňa 250/4, 044 14 Čaňa
 
31.08.2011
 
2011/04771
 
Pavol Burčák
 
Jaltská 11, 040 22 Košice
 
31.08.2011
 
2011/04770
 
Veromika Prokopová Bc.
 
Bretejovská 93, 082 03 Bretejovce
 
31.08.2011
 
2011/04769
 
Mária Krišová Bc.
 
Matejovce nad Hornádom 95, 053 21 Markušovce
 
31.08.2011
 
2011/04768
 
Ľubomír Rusnák
 
Mikovíniho 40, 040 01 Košice
 
31.08.2011
 
2011/04767
 
Lucia Feketeová
 
Rovníkova 7, 040 12 Košice
 
31.08.2011
 
2011/04766
 
Beáta Haroková
 
Cestice 149, 044 71 Cestice
 
31.08.2011
 
2011/04765
 
Terézia Horňáková
 
Poľany 6, 076 84 Poľany
 
31.08.2011
 
2011/04764
 
Erik Giertl
 
Nová 207/32, 076 35 Somotor
 
31.08.2011
 
2011/04763
 
Mária Človečková
 
Pekinská 1, 040 13 Košice
 
31.08.2011
 
2011/04762
 
Miroslava Gregová Ing.
 
Budimír 254, 044 43 Budimír
 
31.08.2011
 
2011/04736
 
Mária Ondiszová
 
Sokoľany 249, 044 56 Sokoľany
 
31.08.2011
 
2011/04735
 
Marcela Ťukotová
 
Bidovce 165, 044 45 Bidovce
 
31.08.2011
 
2011/04734
 
Ružena Bujňáková
 
Krakovská 17, 040 01 Košice
 
31.08.2011
 
2011/04733
 
Michaela Hudáková
 
Kokšov - Bakša 213, 044 13 Kokšov - Bakša
 
31.08.2011
 
2011/04732
 
Viera Lešková
 
Pionierska 22, 044 14 Čaňa
 
31.08.2011
 
2011/04731
 
Jakub Ujlaki
 
Kokšov - Bakša 213, 044 13 Kokšov - Bakša
 
31.08.2011
 
2011/04730
 
Gabriela Juhászová
 
Jantárova 57/20, 044 14 Ždaňa
 
31.08.2011
 
2011/04729
 
Zdenka Čepeková
 
Čechovova 33, 040 18 Košice
 
31.08.2011
 
2011/04727
 
Veronika Gjabelová Ing.
 
Abovská 12, 040 17 Barca
 
31.08.2011
 
2011/04726
 
Gabriel Malinák
 
Hraničná 25, 040 17 Barca
 
31.08.2011
 
2011/04724
 
Eleonóra Sapalová
 
Štóska 108, 044 25 Medzev
 
31.08.2011
 
2011/04723
 
Zdenko Pavlík
 
Považská 2, 040 01 Košice
 
31.08.2011
 
2011/04721
 
Soňa Drončková Bc.
 
Ždiarska 21, 040 12 Košice
 
26.08.2011
 
2011/04722
 
Zoltán Góč
 
Tatranská 2, 040 01 Košice
 
22.08.2011
 
2011/04224
 
Lukáš Tomčík
 
Aténska 24/26, 040 13 Košice
 
22.08.2011
 
2011/04223
 
Peter Kernaševič
 
Slobody 18, 040 11 Košice
 
22.08.2011
 
2011/04222
 
Roman Šimčák
 
Amurská 7, 040 12 Košice
 
22.08.2011
 
2011/04213
 
Andrea Havrilová
 
Čínska 15, 040 13 Košice
 
22.08.2011
 
2011/04212
 
Richard Šimko
 
Východná 330/30, 044 24 Poproč
 
22.08.2011
 
2011/04211
 
Július Bodnárik
 
Čínska 2529, 040 13 Košice
 
22.08.2011
 
2011/04210
 
Lukáš Macho
 
SNP 627/45, 068 01 Medzilaborce
 
22.08.2011
 
2011/04209
 
Štefan Cverňák
 
Gerlachovská 875/7, 040 01 Košice
 
22.08.2011
 
2011/04208
 
Peter Kužma
 
Sv.Ladislava 140, 040 14 Košická Nová Ves
 
22.08.2011
 
2011/04207
 
Ľuboš Betuš
 
Kpt. Jaroša 780/15, 040 22 Košice
 
22.08.2011
 
2011/04206
 
Blažej Tóth
 
Bukurešťská 17, 040 13 Košice
 
22.08.2011
 
2011/04205
 
Pavlína Medviďová
 
Cottbuská 24, 040 23 Košice
 
05.08.2011
 
2011/04161
 
Etela Lacková
 
Skároš 192, 044 11 Ždaňa
 
03.08.2011
 
2011/04375
 
Richard Holovič
 
Viedenská 36, 040 13 Košice
 
03.08.2011
 
2011/04374
 
Richard Holovič
 
Viedenská 36, 040 13 Košice
 
03.08.2011
 
2011/04374
 
Zuzana Lešková
 
Okružná 122/13, 044 14 Trstenné pri Hornáde
 
03.08.2011
 
2011/04373
 
Vladimíra Krišová
 
Gagarinovo námestie 10, 040 12 Košice
 
03.08.2011
 
2011/04372
 
Božena Borzová
 
Nad Chemikou 3, 044 31 Kostoľany nad Hornádom
 
03.08.2011
 
2011/04371
 
Ingrid Fabianová
 
Jarná 22, 044 25 Medzev
 
03.08.2011
 
2011/04370
 
Alena Horňáková
 
Ždiarska 5, 040 12 Košice
 
03.08.2011
 
2011/04369
 
Renáta Kolesárová Mgr
 
Skároš 191, 044 14 Trstenné pri Hornáde
 
03.08.2011
 
2011/04368
 
Mária Jászaiová
 
Severná 6, 045 01 Moldava nad Bodvou
 
03.08.2011
 
2011/04367
 
Anna Urbanová
 
Wurmova 17, 040 23 Košice
 
03.08.2011
 
2011/04366
 
Bibiana Gregová
 
Čínska 1, 040 13 Košice
 
03.08.2011
 
2011/04365
 
Jozefína Vargová
 
Šemša 44, 044 21 Šemša
 
03.08.2011
 
2011/04364
 
Eva Bérešová
 
Mokrance 376, 045 01 Mokrance
 
03.08.2011
 
2011/04363
 
Stanislava Križovská
 
Kokšov Bakša 305, 044 13 Kokšov - Bakša
 
03.08.2011
 
2011/04362
 
Ružena Michalovová
 
Južná 134/55, 044 17 Slanec
 
03.08.2011
 
2011/04361
 
Miroslava Mišlaiová
 
Osloboditeľov 70, 044 14 Trstené pri Hornáde
 
03.08.2011
 
2011/04360
 
Mária Vargová
 
Sofijská 18, 040 13 Košice
 
03.08.2011
 
2011/04359
 
Jana Chorjaková
 
Lidické nám. 11, 040 22 Košice
 
20.07.2011
 
2011/04061
 
Zlatica Khalil
 
Wurmova 2, 040 23 Košice
 
20.07.2011
 
2011/04060
 
Michal Dudáš
 
Bernolákova 19, 040 01 Košice
 
20.07.2011
 
2011/04059
 
Marek Darok
 
Mladosť 26, 044 25 Medzev
 
20.07.2011
 
2011/04058
 
Michal Varga
 
Sofijska 27, 040 13 Košice
 
20.07.2011
 
2011/04057
 
Mates Neupaver
 
Mliečna 89, 040 14 Košická Nová Ves
 
20.07.2011
 
2011/04056
 
Martin Frankovič Ing.
 
Hlinkova 20, 040 01 Košice
 
20.07.2011
 
2011/04055
 
Maroš Topolčanský
 
Zupkova 27, 040 22 Košice
 
20.07.2011
 
2011/04054
 
Lukáš Čonka
 
Kovaľská 57, 040 15 Poľov
 
20.07.2011
 
2011/04053
 
Karol Grandtner
 
Hemerková 24, 040 23 Košice
 
20.07.2011
 
2011/03931
 
Jozef Janoško
 
Hertník 94, 086 42 Hertník
 
20.07.2011
 
2011/03930
 
Ingrid Pašková
 
Zahradná 32, 044 17 Slanec
 
20.07.2011
 
2011/03929
 
Angelika Olexová
 
Kežmarská 24, 040 11 Košice
 
20.07.2011
 
2011/03779
 
Laura Buljakčariová
 
Sládkovičova 5, 040 01 Košice
 
20.07.2011
 
2011/03778
 
Veronika Galková Ing
 
Hemerkova 4, 040 23 Košice
 
20.07.2011
 
2011/03777
 
Peter Makranský
 
Železiarenská 52, 040 15 Košice
 
20.07.2011
 
2011/03776
 
Katarína Remenyáková
 
Milhosť 26, 044 58 Milhosť
 
20.07.2011
 
2011/03710
 
Janka Petrovičová
 
Wurmova 15, 040 23 Košice
 
20.07.2011
 
2011/03588
 
Iveta Gajdošová
 
Komenského 26, 040 01 Košice
 
20.07.2011
 
2011/03532
 
Irena Görcsösová
 
Lesnícka 15, 040 01 Košice
 
04.07.2011
 
2011/03845
 
Peter Balčík
 
Hodkovce 56, 044 21 Šemša
 
01.07.2011
 
2011/03855
 
Darina Hudáková
 
Budapeštianska 2, 040 13 Košice
 
01.07.2011
 
2011/03853
 
Ľudmila Vargová
 
Benadova 6, 040 22 Košice
 
01.07.2011
 
2011/03852
 
Gabriela Vološinyová
 
Sokoľ 164, 044 31 Sokoľ
 
01.07.2011
 
2011/03850
 
Stanislav Cenký
 
Kvetná 38, 082 04 Drienov
 
01.07.2011
 
2011/03849
 
Mária Zlacká
 
Kráľovce 149, 044 44 Kráľovce
 
01.07.2011
 
2011/03848
 
Marcela Papajová Ing.PhD.
 
Bielocerkevská 2, 040 22 Košice
 
01.07.2011
 
2011/03847
 
Milan Igrini
 
Dénešova 27, 040 23 Košice
 
01.07.2011
 
2011/03846
 
Viktoria Huthová
 
Záhradná 5, 056 01 Gelnica
 
01.07.2011
 
2011/03844
 
Andrea Mosnáčeková
 
Miškovecká 10, 040 01 Košice
 
01.07.2011
 
2011/03843
 
Cecília Čonková
 
Lidické námestie č.5, 040 01 Košice
 
01.07.2011
 
2011/03842
 
Fabio Pelleriti
 
Vrbova 7A, 040 01 Košice
 
01.07.2011
 
2011/03841
 
Marek Gajdoš
 
Nábrežie 4.apríla 1844/9, 031 01 Liptovský Mikuláš
 
01.07.2011
 
2011/03840
 
Lívia Kováčová
 
Hlinkova 15, 040 01 Košice
 
01.07.2011
 
2011/03839
 
Erika Baumanová
 
Gagarinovo nám. 12, 040 01 Košice
 
01.07.2011
 
2011/03838
 
Martin Čajka
 
Belehradská 14, 040 13 Košice
 
01.07.2011
 
2011/03837
 
Jozef Kuruc
 
Svetlá 8, 040 17 Barca
 
01.07.2011
 
2011/03836
 
Peter Mihok
 
Radlinského 11, 040 01 Košice
 
01.07.2011
 
2011/03835
 
Rafael Akopjan
 
Šafárikova trieda 11, 040 11 Košice
 
01.07.2011
 
2011/03834
 
Dana Jančová
 
Tr. SNP č. 7, 040 01 Košice
 
01.07.2011
 
2011/03833
 
Renáta Nečasová
 
Húskova 33, 040 01 Košice
 
01.07.2011
 
2011/03755
 
Štefan Balog
 
Rastislavova 40, 040 01 Košice
 
01.07.2011
 
2011/03660
 
František Horváth
 
Kecerovce 151, 044 47 Kecerovce
 
29.06.2011
 
2011/03683
 
Michal Marcinko
 
Klementisova 11, 040 01 Košice
 
29.06.2011
 
2011/03682
 
Miloš Petkáč
 
Cesta Pod Hradovou 4, 040 01 Košice
 
29.06.2011
 
2011/03681
 
Ladislav Janočko
 
Kecerovce 111, 044 47 Kecerovce
 
29.06.2011
 
2011/03680
 
Jozef Pachinger
 
Mozartova 8, 040 18 Košice
 
29.06.2011
 
2011/03679
 
Kemal Kamberovič
 
Narcisová 2, 040 11 Košice
 
29.06.2011
 
2011/03678
 
Jiří Novák
 
Miškovecká 5, 040 01 Košice
 
29.06.2011
 
2011/03677
 
Dana Buchalová
 
Hlinkova 13, 040 01 Košice
 
29.06.2011
 
2011/03676
 
Eva Beczová
 
Viedenská 19, 040 13 Košice
 
29.06.2011
 
2011/03675
 
Alena Hajdučeková
 
Krupinská 8, 040 01 Košice
 
29.06.2011
 
2011/03674
 
Eva Hritzová
 
Pekinská 14, 040 13 Košice
 
29.06.2011
 
2011/03673
 
Jana Benkeová
 
Sputniková 12, 040 12 Košice
 
29.06.2011
 
2011/03672
 
Eva Staňková
 
Zupkova 3/1, 040 22 Košice
 
29.06.2011
 
2011/03671
 
Emília Poľová
 
Bidovce 18, 044 45 Bidovce
 
29.06.2011
 
2011/03670
 
Eva Vargová
 
Levočská 5, 040 12 Košice
 
29.06.2011
 
2011/03669
 
Jana Vaňatková
 
Benadova 11, 040 22 Košice
 
29.06.2011
 
2011/03668
 
Jana Horváthová
 
Exnárova 3, 040 22 Košice
 
29.06.2011
 
2011/03667
 
Peter Salák
 
Pokroku 21, 040 11 Košice
 
29.06.2011
 
2011/03666
 
Renáta Medzayová
 
Sofijská 5, 040 13 Košice
 
29.06.2011
 
2011/03665
 
Helena Borovská
 
Želiarska 57, 040 13 Košice
 
29.06.2011
 
2011/03664
 
Petra Juhásová
 
Užhorodská 6, 040 11 Košice
 
29.06.2011
 
2011/03663
 
Jozef Sliacky
 
Budimír 365, 044 43 Budimír
 
29.06.2011
 
2011/03662
 
Jozef Jaremko
 
Slanské Nové Mesto 136, 044 18 Slanské Nové Mesto
 
29.06.2011
 
2011/03661
 
Martin Lakatoš
 
Brodná 2546/6, 040 01 Košice
 
29.06.2011
 
2011/03659
 
Pavol Lukáč
 
Jaltská 29, 040 22 Košice
 
29.06.2011
 
2011/03495
 
Pavol Lukacs
 
Ovručská 3, 040 22 Košice
 
29.06.2011
 
2011/03492
 
Eva Ďurčová
 
Veľká Ida 564, 044 55 Veľká Ida
 
22.06.2011
 
2011/03624
 
Ján Hudák
 
Sídlisko 249/2, 044 14 Čaňa
 
22.06.2011
 
2011/03548
 
Valéria Kolesárová
 
Narcisová 410/3, 040 11 Košice
 
22.06.2011
 
2011/03547
 
Andrej Lénárt
 
Považská 14, 040 11 Košice
 
22.06.2011
 
2011/03546
 
Mário Mikulský Ing
 
L.Novomestského 5, 040 01 Košice
 
22.06.2011
 
2011/03545
 
Karol Sidor
 
Čínska 22, 040 13 Košice
 
22.06.2011
 
2011/03544
 
Juraj Vilk
 
Ždiarska 10, 040 12 Košice
 
22.06.2011
 
2011/03543
 
Ján Sabol
 
Lemešany 32, 082 03 Lemešany
 
22.06.2011
 
2011/03541
 
Veronika Fořtová
 
Dvorkinova 1, 040 22 Košice
 
22.06.2011
 
2011/03540
 
Oľga Bodnárová
 
Aténska 3, 040 13 Košice
 
22.06.2011
 
2011/03538
 
Lukáš Lacko
 
Stálicova 16, 040 12 Košice
 
22.06.2011
 
2011/03537
 
Martina Petrišinová
 
Michalovská 13, 040 01 Košice
 
22.06.2011
 
2011/03533
 
Peter Petrík
 
Ružová 50, 040 01 Košice
 
22.06.2011
 
2011/03505
 
Jana Vargová
 
Budimír 204, 044 43 Budimír
 
22.06.2011
 
2011/03504
 
Daniela Mihaliková
 
Fábryho 34, 040 22 Košice
 
22.06.2011
 
2011/03503
 
Agnesa Hašková
 
Sofijská 24, 040 13 Košice
 
22.06.2011
 
2011/03500
 
Ružena Tirpáková
 
Zelená 4, 040 18 Košice
 
22.06.2011
 
2011/03497
 
Jana Lenárdová
 
Ortváňová 43, 040 14 Košická Nová Ves
 
22.06.2011
 
2011/03496
 
Zuzana Kassaiová Ing
 
Čordákova 21, 040 23 Košice
 
22.06.2011
 
2011/03494
 
Pavol Zubaľ
 
Krosnianska 79, 040 22 Košice
 
22.06.2011
 
2011/03493
 
Alena Milá
 
Michalovská 29, 040 01 Košice
 
22.06.2011
 
2011/03264
 
Eva Imrová
 
Bielocerkevská 9, 040 01 Košice
 
22.06.2011
 
2011/02499
 
Lukáš Štefaňák
 
Starozagorská 19, 040 23 Košice
 
13.06.2011
 
2011/02933
 
Norbert Fecko
 
Námestie oceliarov 19, 040 15 Košice
 
13.06.2011
 
2011/02932
 
Tomáš Kozelka
 
Janigova 3, 040 23 Košice
 
13.06.2011
 
2011/02915
 
Silvia Popovičová
 
Vyšný Slavkov 12, 053 74 Vyšný Slavkov
 
13.06.2011
 
2011/02914
 
Daniela Víťazková
 
Nová 218/94, 094 14 Sečovská Polianka
 
13.06.2011
 
2011/02913
 
Kamil Mikolaj
 
Iljašovce 14, 053 11 Iliašovce
 
13.06.2011
 
2011/02912
 
Matej Marcinčák
 
Čordákova 27, 040 23 Košice
 
13.06.2011
 
2011/02910
 
Marianna Lenčáková
 
Kostrova 13, 040 17 Košice
 
13.06.2011
 
2011/02893
 
Marek TOTH
 
Budapeštianska 14, 040 13 Košice
 
13.06.2011
 
2011/02891
 
Mária Bérešová
 
Košická Polianka 30, 044 41 Košická Polianka
 
13.06.2011
 
2011/02890
 
Ľuboslava Vranovská
 
Kuzmányho 5, 040 01 Košice
 
13.06.2011
 
2011/02889
 
Erik Kavarnik
 
Cottbuská 26, 040 23 Košice
 
13.06.2011
 
2011/02888
 
Matej Bzdil
 
Chotčanská 211/148, 091 01 Stropkov
 
13.06.2011
 
2011/02887
 
Lívia Lederová
 
Trnková 37, 040 01 Košice
 
13.06.2011
 
2011/02886
 
Maroš Čorba
 
Za Dubami 1788/17, 091 01 Stropkov
 
13.06.2011
 
2011/02879
 
Szabolcs Lakatoš
 
Ruská 14, 076 77 Ruská
 
13.06.2011
 
2011/02877
 
Miroslav Skácel Ing
 
Fejova 12, 040 01 Košice
 
13.06.2011
 
2011/02873
 
Adriana Slivková
 
Belehradská 11, 040 13 Košice
 
13.06.2011
 
2011/02872
 
Miriama Nechtilová
 
Sputnikova 6, 040 12 Košice
 
13.06.2011
 
2011/02868
 
Katarína Legutká
 
Michalská 57, 060 01 Kežmarok
 
08.06.2011
 
2011/03266
 
Martina Džudžová
 
Sokoľany 155, 044 56 Haniska
 
08.06.2011
 
2011/03265
 
Helena Antalová
 
Čingovská 2, 040 12 Košice
 
08.06.2011
 
2011/03233
 
Katarína Tkáčová
 
Fábryho 9, 040 22 Košice
 
08.06.2011
 
2011/03232
 
Dušan Maget
 
Európska trieda 1, 040 13 Košice
 
08.06.2011
 
2011/03231
 
Viktoria Semanová
 
Čiernomorská 2, 040 12 Košice
 
08.06.2011
 
2011/03230
 
Veronika Csokujová
 
Žarnov 47, 044 04 Žarnov
 
08.06.2011
 
2011/03228
 
Marcela Fečová
 
Kechnec 153, 044 58 Kechnec
 
08.06.2011
 
2011/03227
 
Lucia Šimšáková
 
Maurerova 12, 040 22 Košice
 
08.06.2011
 
2011/03226
 
Radoslav Sýkora
 
Dolná Ždaňa 231, 966 01 Hliník nad Hronom
 
08.06.2011
 
2011/03222
 
Magdaléna Bačová
 
Aténska 20, 040 13 Košice
 
08.06.2011
 
2011/03221
 
Alžbeta Stolárová
 
Byster 108, 044 41 Sady nad Torysou
 
08.06.2011
 
2011/03220
 
Dana Vargová
 
Letná 2, 044 14 Čaňa
 
08.06.2011
 
2011/03219
 
Gabriela Guziová
 
Byster 35, 044 41 Sady nad Torysou
 
08.06.2011
 
2011/03205
 
Lukáš Stanko
 
Hemerková 15, 040 23 Košice
 
08.06.2011
 
2011/03204
 
Paulína Pačutová
 
Tešedíkova 11, 040 17 Barca
 
08.06.2011
 
2011/03203
 
Alena Benediková
 
Wurmova 13, 040 23 Košice
 
08.06.2011
 
2011/03202
 
Adriána Spišáková
 
Belehradská 6, 040 13 Košice
 
08.06.2011
 
2011/03201
 
Ľubica Koroncziová
 
Maďarská 5, 040 01 Košice
 
08.06.2011
 
2011/03200
 
Zlata Grešová
 
Pekinská 1, 040 13 Košice
 
08.06.2011
 
2011/03199
 
Beáta Spišáková
 
Horská 15, 044 24 Poproč
 
08.06.2011
 
2011/03197
 
Anna Budaiová
 
Humenská 25, 040 01 Košice
 
08.06.2011
 
2011/03195
 
Róbert Lanka
 
Repná 46, 040 01 Košice
 
08.06.2011
 
2011/03194
 
Jilmaz Aslan
 
K teplej stráni 59/19, 076 82 Malá Tŕňa
 
08.06.2011
 
2011/03099
 
Eva Kravcová
 
Budapeštianska 16, 040 13 Košice
 
08.06.2011
 
2011/02871
 
Miroslava Kotosová
 
Na hrabinu 1/141, 044 31 Kostoľany nad Hornádom
 
08.06.2011
 
2011/02870
 
Jarmila Mrázková
 
Košická Polianka 35/2, 044 41 Košická Polianka
 
08.06.2011
 
2011/02539
 
Radoslav Horváth
 
Námestie Ľ.Štúra 6, 045 01 Moldava nad Bodvou
 
08.06.2011
 
2011/02020
 
Emese Bélová
 
Hutnícka 16, 040 01 Košice
 
08.06.2011
 
2011/02018
 
Tibor Hauksz
 
Havanská 16, 040 13 Košice
 
06.06.2011
 
2011/02943
 
Ľubica Hudáková
 
Železničná 5, 045 01 Moldava nad Bodvou
 
06.06.2011
 
2011/02942
 
Patrícia Szepesiová
 
Havanská 15, 040 13 Košice
 
06.06.2011
 
2011/02941
 
Ivana Komarová
 
Viedenská 34, 040 13 Košice
 
06.06.2011
 
2011/02939
 
Roman Šmajda
 
Dargovská 1, 040 01 Košice
 
06.06.2011
 
2011/02938
 
Dominik Turek
 
Starozagorská 15, 040 23 Košice
 
06.06.2011
 
2011/02937
 
Tomáš Krcho Bc.
 
Starozagorská 19, 040 23 Košice
 
06.06.2011
 
2011/02936
 
Michaela Lauková
 
Petzvalova 11, 040 11 Košice
 
06.06.2011
 
2011/02935
 
Matúš Gabzdil
 
Bronzová 1, 040 17 Košice
 
06.06.2011
 
2011/02934
 
Nikola Bernáthová
 
Jasov 560, 044 23 Jasov
 
06.06.2011
 
2011/02931
 
Dajana Miščíková
 
Pražská 16, 040 11 Košice
 
06.06.2011
 
2011/02930
 
Dajana Miščíková
 
Pražská 16, 040 11 Košice
 
06.06.2011
 
2011/02916
 
Barbora Tobáková
 
Trieda SNP 65, 040 11 Košice
 
06.06.2011
 
2011/02911
 
Dominik Robský
 
Obrancov Mieru 14, 040 01 Košice
 
06.06.2011
 
2011/02885
 
Zuzana Liptáková
 
Jantárova 8, 040 01 Košice
 
06.06.2011
 
2011/02884
 
Vlastimil Kormoš Bc.
 
Starozagorská 35, 040 23 Košice
 
06.06.2011
 
2011/02883
 
Lukáš Borovský
 
Abovská 46/181, 044 14 Ždaňa
 
06.06.2011
 
2011/02881
 
Lukáš Plajdičko
 
Havanská 3, 040 13 Košice
 
06.06.2011
 
2011/02880
 
Marko Pavlík
 
Buzulucká 20, 040 22 Košice
 
06.06.2011
 
2011/02876
 
Martin Hlavna
 
Aténska 25, 040 13 Košice
 
06.06.2011
 
2011/02874
 
Alžbeta Verböcziová
 
Námestie Mieru 910/3, 045 01 Moldava nad Bodvou
 
23.05.2011
 
2011/02982
 
Robert Illes
 
Gaštanova 4, 040 01 Košice
 
23.05.2011
 
2011/02981
 
Monika Jendraľová
 
Bukovecká 15, 040 12 Košice
 
23.05.2011
 
2011/02979
 
Sami Belja
 
Rožňavská 14, 040 11 Košice
 
23.05.2011
 
2011/02978
 
Jana Poláková
 
Mierova 630, 072 22 Strážske
 
23.05.2011
 
2011/02977
 
Lenka Adamkovicsová
 
Sofijská 23, 040 13 Košice
 
23.05.2011
 
2011/02976
 
Imeri Šennas
 
Kpt.nálepku 3, 040 01 Košice
 
23.05.2011
 
2011/02975
 
Norbert Chmellický
 
Pasienková 17, 040 18 Košice
 
23.05.2011
 
2011/02974
 
Tatiana Martišková
 
Dénešova 67, 040 23 Košice
 
23.05.2011
 
2011/02973
 
Marek Kiraľvarga
 
Bielocerkevská 4, 040 22 Košice
 
23.05.2011
 
2011/02972
 
Stanislav Ščerbák
 
Jaltská 3, 040 22 Košice
 
23.05.2011
 
2011/02971
 
Zuzana Tomaševič Ing.
 
Adlerova 1, 040 22 Košice
 
23.05.2011
 
2011/02970
 
Timea Kováčová Bc.
 
Turňa Nad Bodvou, 044 02 Turňa nad Bodvou
 
23.05.2011
 
2011/02969
 
Erika Nguyenová
 
Sputniková 12, 040 12 Košice
 
23.05.2011
 
2011/02968
 
Iveta Pipová
 
Čiernomorská 2, 040 12 Košice
 
23.05.2011
 
2011/02967
 
Lucia Görcsösová
 
Čečejovce, 044 71 Čečejovce
 
23.05.2011
 
2011/02966
 
Roman Mičinský
 
Muškátova 42, 040 11 Košice
 
23.05.2011
 
2011/02965
 
Martin Toporčák
 
Ružová 50, 040 01 Košice
 
18.05.2011
 
2011/02784
 
Ivan Novák
 
Slobody 27, 040 11 Košice
 
18.05.2011
 
2011/02735
 
Ivana Vasilišinová
 
Muránska 10, 040 01 Košice
 
18.05.2011
 
2011/02505
 
Iveta Ferencová
 
Starozagorská 17, 040 23 Košice
 
18.05.2011
 
2011/02504
 
Petra Vasilišinová Ing.
 
Atletická 9, 040 01 Košice
 
18.05.2011
 
2011/02503
 
Tatiana Vargová
 
Cintorínska 151, 049 41 Pača
 
18.05.2011
 
2011/02502
 
Riccardo Scarba
 
, 040 01 Košice
 
18.05.2011
 
2011/02288
 
Katarína Šimonová
 
Záhradná 99, 076 42 Veľké Trakany
 
18.05.2011
 
2011/02017
 
Eva Širgeľová
 
Myslavská 258, 040 16 Košice
 
18.05.2011
 
2011/02016
 
Slávka Kanková
 
Pivničná 78/6, 044 17 Slanec
 
17.05.2011
 
2011/02708
 
Emília Horváthová
 
Nižná kamenica 100, 044 45 Bidovce
 
13.05.2011
 
2011/02711
 
Gabriela Kačuriaková
 
Zupkova 12, 040 22 Košice
 
13.05.2011
 
2011/02710
 
Iveta Vargová
 
Gerlachovská 27, 040 01 Košice
 
13.05.2011
 
2011/02709
 
Milada Šterbáková
 
Krosnianska 35, 040 22 Košice
 
13.05.2011
 
2011/02707
 
Jarmila Kokiová
 
Jasuschova 8, 040 23 Košice
 
13.05.2011
 
2011/02706
 
Jana Štipáková
 
Matuškova 14, 040 11 Košice
 
13.05.2011
 
2011/02705
 
Lenka Diškantová
 
Košická belá 20, 044 65 Košická Belá
 
13.05.2011
 
2011/02704
 
Zuzana Tobákošová
 
Veľká Ida 348, 044 55 Veľká Ida
 
13.05.2011
 
2011/02703
 
Gabriela Adámyová
 
Galaktická 18, 040 12 Košice
 
13.05.2011
 
2011/02702
 
Eva Vargová
 
Bohdanovce 164, 044 16 Bohdanovce
 
13.05.2011
 
2011/02701
 
Viera Šolcová
 
Ruskov 274, 044 19 Ruskov
 
13.05.2011
 
2011/02700
 
Žaneta Kissová
 
Drienovec 429, 044 01 Drienovec
 
13.05.2011
 
2011/02699
 
Dana Oravcová
 
Buzulucká 9, 040 22 Košice
 
13.05.2011
 
2011/02698
 
Božena Čiderová
 
Lidické námestie 7, 040 22 Košice
 
13.05.2011
 
2011/02697
 
Ladislav Loj
 
Varšavská 18, 040 13 Košice
 
13.05.2011
 
2011/02696
 
Veronika Kolibíková
 
Jasuschova 8, 040 23 Košice
 
13.05.2011
 
2011/02695
 
Helena Zeherová
 
Bauerova 21, 040 23 Košice
 
13.05.2011
 
2011/02694
 
Karolina Žigraiová
 
Námestie mieru 3, 045 01 Moldava nad Bodvou
 
11.05.2011
 
2011/02734
 
Gabriela Galková
 
Šídlisko 631, 044 02 Turňa nad Bodvou
 
11.05.2011
 
2011/02733
 
Arpád Ternei Ing.
 
Školská 8, 045 01 Moldava nad Bodvou
 
11.05.2011
 
2011/02732
 
Ivana Kalicka
 
Hanojská 4, 040 13 Košice
 
11.05.2011
 
2011/02668
 
Jiřina Töröková
 
Huskova 9, 040 23 Košice
 
11.05.2011
 
2011/02667
 
Marek Haluška
 
Jenisejská 16, 040 12 Košice
 
11.05.2011
 
2011/02666
 
Roman Retter
 
Jazminová 5, 040 11 Košice
 
11.05.2011
 
2011/02665
 
Kristína Mižová
 
Československej armády 7, 040 01 Košice
 
11.05.2011
 
2011/02664
 
Helena Horváthová
 
Na Ortášoch 25, 044 13 Valaliky
 
11.05.2011
 
2011/02663
 
Ladislav Tóth
 
Galaktická 3, 040 12 Košice
 
11.05.2011
 
2011/02662
 
Dávid Takáč Bc.
 
Bernolákova 31, 040 11 Košice
 
11.05.2011
 
2011/02661
 
Janette Karáčová
 
Krosnianska 75, 040 22 Košice
 
11.05.2011
 
2011/02660
 
Eva Trojčáková
 
Povstania čes-ľudu 2, 040 22 Košice
 
11.05.2011
 
2011/02659
 
Imrich Tóth
 
Odborárska 13, 040 01 Košice
 
11.05.2011
 
2011/02658
 
Ladislav Rzepiel
 
SNP 11, 040 01 Košice
 
11.05.2011
 
2011/02657
 
Ján Melník
 
Kurská 7, 040 22 Košice
 
11.05.2011
 
2011/02656
 
Pavol Kerekeš
 
Čakanovce 40, 044 45 Bidovce
 
11.05.2011
 
2011/02655
 
Róbert Dragún
 
Volgogradská 16, 080 01 Prešov
 
11.05.2011
 
2011/02618
 
Monika Janičová
 
Tehelná 6, 080 01 Prešov
 
11.05.2011
 
2011/02617
 
Monika Janičová
 
Tehelná 6, 080 01 Prešov
 
11.05.2011
 
2011/02616
 
Dagmar Popovcová Ing
 
Vaľkovská 37, 080 01 Prešov
 
11.05.2011
 
2011/02615
 
Lenka Hanzelyová
 
Prostéjovská 24, 080 01 Prešov
 
11.05.2011
 
2011/02614
 
Eva Görcsösová
 
Žarnov 79, 044 04 Žarnov
 
11.05.2011
 
2011/02586
 
Martina Sedlická
 
Bašťovanského 10, 040 22 Košice
 
11.05.2011
 
2011/02228
 
Erika Juhásová
 
Kostolná 20, 044 71 Čečejovce
 
11.05.2011
 
2011/02185
 
Mohamad Farah Ing
 
Hemerkova 33, 040 23 Košice
 
11.05.2011
 
2011/02184
 
Ladislav Szalaba
 
Kráľovský Chlmec 585/76, 077 01 Kráľovský Chlmec
 
11.05.2011
 
2011/01953
 
Ján Čepeľ
 
Cestice 39, 044 71 Cestice
 
11.05.2011
 
2011/01952
 
Katarína Sádovská
 
Benádova 25, 040 22 Košice
 
11.05.2011
 
2011/01841
 
Katarína Sádovská
 
Benádova 25, 040 22 Košice
 
11.05.2011
 
2011/01840
 
Peter Sedlický
 
Kurská 15, 040 22 Košice
 
09.05.2011
 
2011/02579
 
Erika Vargovčíková
 
Drahňov 205, 076 74 Drahňov
 
09.05.2011
 
2011/02578
 
Dáša Relovská
 
Bukurešťská 8, 040 13 Košice
 
09.05.2011
 
2011/02577
 
Veronika Petrušová
 
Bukurešťská 5, 040 13 Košice
 
09.05.2011
 
2011/02576
 
Zuzana Dudziková
 
Hlinkova 23, 040 01 Košice
 
09.05.2011
 
2011/02575
 
Anna Hein Ing.
 
Varšavská 16, 040 13 Košice
 
09.05.2011
 
2011/02574
 
Ingrid Tamášová
 
Tr. SNP 478/25, 040 01 Košice
 
09.05.2011
 
2011/02573
 
Helena Dobosová
 
Žarnov , 044 04 Žarnov
 
09.05.2011
 
2011/02572
 
Dominika Martonová
 
Čingovská 9, 040 12 Košice
 
09.05.2011
 
2011/02571
 
Anna Pavlíková
 
Orgovánova č.3, 040 01 Košice
 
09.05.2011
 
2011/02570
 
Nataliia Nazmudinovová
 
Mikoviniho 2, 040 01 Košice
 
09.05.2011
 
2011/02569
 
Michaela Iľašová
 
Ďurďošík 18, 044 45 Ďurďošík
 
09.05.2011
 
2011/02549
 
Norbert Štec
 
Mieru 21, 073 01 Sobrance
 
09.05.2011
 
2011/02548
 
Mária Vajdová
 
K teplej stráni 69, 076 82 Malá Tŕňa
 
09.05.2011
 
2011/02547
 
Mária Petrášová
 
Prostejovská 43, 080 01 Prešov
 
09.05.2011
 
2011/02546
 
Juraj Garan Maťaško
 
Helsinská 6, 040 01 Košice
 
09.05.2011
 
2011/02545
 
Zuzana Mižíková
 
Garbiarska 9, 040 01 Košice
 
09.05.2011
 
2011/02544
 
Andrea Andrásiová
 
Matuškova 2, 040 01 Košice
 
09.05.2011
 
2011/02543
 
Juraj Tóth
 
Bankov 14, 040 01 Košice
 
09.05.2011
 
2011/02542
 
Rudolf Szmek
 
Senická 25, 811 04 Bratislava
 
27.04.2011
 
2011/02329
 
Lucia Jakabová
 
Bukurešťská 6, 040 13 Košice
 
27.04.2011
 
2011/01432
 
Juraj Lisý
 
Meteorová 5, 040 12 Košice
 
20.04.2011
 
2011/02292
 
Miroslava Matóová
 
Chrastné 1, 044 44 Chrastné
 
20.04.2011
 
2011/02291
 
Veronika Protzová
 
Humenská 45, 040 11 Košice
 
20.04.2011
 
2011/02287
 
Jozef Čech Mgr.
 
Široké 546, 082 37 Široké
 
20.04.2011
 
2011/02248
 
Miroslava Mesíková
 
Stálicova 2, 040 12 Košice
 
20.04.2011
 
2011/02247
 
Monika Liptaiová
 
Zlatá Idka 129, 044 61 Zlatá Idka
 
20.04.2011
 
2011/02246
 
Katarína Horváthová
 
Starozagorská 37, 040 23 Košice
 
20.04.2011
 
2011/02245
 
Magdaléna Horváthová
 
Starozagorská 37, 040 23 Košice
 
20.04.2011
 
2011/02244
 
Matej Mlynár
 
Tatranská 3, 040 01 Košice
 
20.04.2011
 
2011/02243
 
Katarína Dancáková
 
Belehradská 19, 040 13 Košice
 
20.04.2011
 
2011/02242
 
Márie Bitová
 
Erveňská 18, 044 14 Čaňa
 
20.04.2011
 
2011/02241
 
Monika Ihnátová
 
Nižný Hrabovec 488, 094 21 Nižný Hrabovec
 
20.04.2011
 
2011/02240
 
Miriam Bakšová
 
Húskova 51, 040 23 Košice
 
20.04.2011
 
2011/02239
 
Marcela Šinglárová Mgr.
 
Čordákova 20, 040 23 Košice
 
20.04.2011
 
2011/02238
 
Ivana Malučká
 
Ruskov 153, 044 19 Ruskov
 
20.04.2011
 
2011/02237
 
Martina Doľáková
 
Turgenevová 33, 040 01 Košice
 
20.04.2011
 
2011/02236
 
Lenka Marčišáková
 
Na kopci 7/66, 044 14 Gyňov
 
20.04.2011
 
2011/02235
 
Jozef Strelka
 
Amurská 1, 040 12 Košice
 
20.04.2011
 
2011/02234
 
Danka Komadová
 
Janovík 104, 082 03 Janovík
 
20.04.2011
 
2011/02233
 
Michal Pavlík
 
Štítova 1, 040 01 Košice
 
20.04.2011
 
2011/02232
 
Stanislava Bobaľová
 
Abovská 71, 040 17 Barca
 
20.04.2011
 
2011/02231
 
Adrian Sabó
 
Charkovská 8, 040 22 Košice
 
20.04.2011
 
2011/02230
 
Marta Sýkorová
 
Ľudvíkov Dvor 27, 040 15 Šaca
 
20.04.2011
 
2011/02229
 
Monika Hanušovská
 
Široká 62/5, 040 01 Košice
 
15.04.2011
 
2011/02199
 
Andrea Szczureková
 
Májová 662/15, 040 01 Košice
 
15.04.2011
 
2011/02198
 
Miroslava Rusnáková
 
Ku Gardu 285/11, 040 15 Poľov
 
15.04.2011
 
2011/02197
 
Mária Marcinová
 
Nová 348/55, 076 12 Kuzmice
 
15.04.2011
 
2011/02196
 
Katarína Kucharíková
 
Vinihradská 1363/2, 920 01 Hlohovec
 
15.04.2011
 
2011/02195
 
Anna Gazdagová
 
Zimná 1153/8, 040 01 Košice
 
15.04.2011
 
2011/02194
 
Radoslava Havrilová
 
Jazmínova 414/4, 040 11 Košice
 
15.04.2011
 
2011/02193
 
Janka Grigorovová
 
Ťahanovská 1891/7, 040 13 Košice
 
15.04.2011
 
2011/02192
 
Nikola Slovenská Bc.
 
Hlinkova 36, 040 01 Košice
 
15.04.2011
 
2011/02191
 
Veronika Kotránová
 
Irkutská 1400/9, 040 01 Košice
 
15.04.2011
 
2011/02190
 
Martina Braviaková
 
Čsl-armády 1564/21, 052 01 Spišská Nová Ves
 
15.04.2011
 
2011/02189
 
Michaela Kostvejová
 
Wurmova 1123/19, 040 23 Košice
 
15.04.2011
 
2011/02188
 
Ľubica Plichtová
 
Hlavná 130/20, 044 31 Družstevná pri Hornáde
 
15.04.2011
 
2011/02187
 
Monika Mrukviová
 
Maurerova 11, 040 22 Košice
 
15.04.2011
 
2011/02186
 
Anna Mandzáková Ing
 
Ladožská 9, 040 12 Košice
 
13.04.2011
 
2011/02088
 
Veronika Imreczeová
 
Trebejovská 13/74, 044 31 Družstevná pri Hornáde
 
13.04.2011
 
2011/02087
 
Michaela Revťáková Mgr.
 
Jenisejská 6, 040 12 Košice
 
13.04.2011
 
2011/02086
 
Iveta Tokárová
 
Gagarinovo nám.11, 040 12 Košice
 
13.04.2011
 
2011/02085
 
Ján Hopko
 
Hlinkova 35, 040 01 Košice
 
13.04.2011
 
2011/02084
 
Anna Kotosová
 
Slivník 28, 076 12 Slivník
 
13.04.2011
 
2011/02083
 
Monika Maťašová
 
Turgenevova 28, 040 01 Košice
 
13.04.2011
 
2011/02082
 
Roman Müller
 
Kurská 7, 040 22 Košice
 
13.04.2011
 
2011/02081
 
Marianna Drgoňová
 
Južná trieda 69, 040 01 Košice
 
13.04.2011
 
2011/02080
 
Jarmila Potočňáková
 
Beniakovce 138, 044 42 Beniakovce
 
13.04.2011
 
2011/02053
 
Katarína Dupályová Ing.
 
Obchodná 12, 040 11 Košice
 
13.04.2011
 
2011/02052
 
Katarína Remiášová
 
Čingovská 10, 040 12 Košice
 
13.04.2011
 
2011/02051
 
Ladislav Tirpák Bc.
 
Zelená 4, 040 18 Košice
 
13.04.2011
 
2011/02050
 
Alena Kováčová
 
Kysak 287, 044 81 Kysak
 
13.04.2011
 
2011/02049
 
Veronika Bodnárová
 
Slobody 10, 040 11 Košice
 
13.04.2011
 
2011/02048
 
Jarmila Pohlova
 
Lomená 24, 040 01 Košice
 
13.04.2011
 
2011/02047
 
Silvia Trebunová
 
Jazmínová 3, 040 11 Košice
 
13.04.2011
 
2011/02046
 
Michal Klein
 
Partizánska 20/20, 055 01 Margecany
 
13.04.2011
 
2011/02045
 
Júlia Slováková
 
Sokoľ 161, 044 31 Sokoľ
 
13.04.2011
 
2011/02044
 
Dušan Hudák
 
Furčianska 56, 040 14 Košická Nová Ves
 
07.04.2011
 
2011/01957
 
Magdaléna Lučaiová
 
Veľká Ida 47, 044 55 Veľká Ida
 
06.04.2011
 
2011/01879
 
Zuzana Jagerská
 
Idanská 9, 040 01 Košice
 
06.04.2011
 
2011/01877
 
Ľubica Fejerčáková
 
Beniakovce 57, 044 42 Beniakovce
 
06.04.2011
 
2011/01876
 
Dominika Brestovičová
 
Košické Oľšany 194, 044 42 Košické Oľšany
 
06.04.2011
 
2011/01874
 
Denisa Takáčová
 
M.Č.Trenčianského 48, 044 42 Rozhanovce
 
06.04.2011
 
2011/01872
 
Viera Futóová
 
Železiarenská 478/52, 040 15 Šaca
 
06.04.2011
 
2011/01867
 
Slavomíra Kuhnová
 
Rožňavská 319/18, 040 01 Košice
 
06.04.2011
 
2011/01866
 
Jolana Bundová
 
Železiarenská 25, 040 15 Šaca
 
06.04.2011
 
2011/01865
 
Marcela Brestovičová
 
Tichá 31, 044 12 Nižný Klátov
 
06.04.2011
 
2011/01864
 
Juliana Mičianová
 
Bauerova 21, 040 23 Košice
 
06.04.2011
 
2011/01863
 
Mária Hunyorová
 
Bohdanovce 27, 044 16 Bohdanovce
 
06.04.2011
 
2011/01862
 
Jana Jarabicová
 
Sofijská 23, 040 13 Košice
 
06.04.2011
 
2011/01861
 
Mária Horváthová
 
Čakanovce 16, 044 45 Čakanovce
 
06.04.2011
 
2011/01859
 
Viktor Czéhmester
 
Lomonosovova 2265/6, 040 01 Košice
 
06.04.2011
 
2011/01858
 
Anita Keresztúryová
 
Východná 130/16, 076 52 Strážne
 
06.04.2011
 
2011/01857
 
Eva Gelžinská
 
Jenisejská 43, 040 12 Košice
 
06.04.2011
 
2011/01856
 
Giuseppe Papa
 
Nám.Kozmonautov 14, 040 12 Košice
 
06.04.2011
 
2011/01855
 
Andrea Škafská
 
Wurmova 9, 040 23 Košice
 
06.04.2011
 
2011/01854
 
Edita Sijková
 
Čordákova 26, 040 23 Košice
 
06.04.2011
 
2011/01853
 
Eva Bobrová Ing CSc
 
Moravská 59, 040 01 Košice
 
06.04.2011
 
2011/01852
 
Mária Fašánoková Bc.
 
Húskova 1, 040 23 Košice
 
06.04.2011
 
2011/01851
 
Ivan Bobro Ing.
 
Moravská 59, 040 01 Košice
 
06.04.2011
 
2011/01850
 
Mária Bušová
 
Sputnikova 11, 040 12 Košice
 
06.04.2011
 
2011/01849
 
Viktoria Filčáková Bc.
 
Jenisejská 59, 040 22 Košice
 
06.04.2011
 
2011/01848
 
Miroslav Peťo
 
Poštová 3, 044 42 Rozhanovce
 
06.04.2011
 
2011/01847
 
Róbert Cséfalvay
 
Palkovičova 8, 040 01 Košice
 
06.04.2011
 
2011/01846
 
Ľuba Fašanoková
 
Húskova 1, 040 23 Košice
 
06.04.2011
 
2011/01844
 
Andrea Andraščíková Bc.
 
Kysucká 4, 040 11 Košice
 
06.04.2011
 
2011/01843
 
Mária Farkasová
 
Abovská 45, 040 01 Košice
 
06.04.2011
 
2011/01842
 
Viera Vlčejová
 
Čordákova 21, 040 23 Košice
 
06.04.2011
 
2011/01709
 
Emília Ivanová
 
Záhradná 41, 044 14 Čaňa
 
06.04.2011
 
2011/01708
 
Mária Bjalková
 
Helcmanovce 278, 055 63 Helcmanovce
 
06.04.2011
 
2011/01457
 
Silvia Patakiová
 
Milhosť 111, 044 58 Seňa
 
23.03.2011
 
2011/01584
 
Gabriela Szedáková
 
Milhosť 84, 044 58 Milhosť
 
23.03.2011
 
2011/01582
 
Juliana Šuchančoková
 
Ladožská 1, 040 12 Košice
 
23.03.2011
 
2011/01581
 
Mária Sliacka
 
Byster 35, 044 41 Sady nad Torysou
 
23.03.2011
 
2011/01579
 
Gabriela Hudáková
 
Kokšov Bakša 100, 044 13 Kokšov - Bakša
 
23.03.2011
 
2011/01578
 
Tatiana Hudáková
 
Kokšov Bakša 4, 044 13 Valaliky
 
23.03.2011
 
2011/01577
 
Mária Gáborová
 
Rankovce 94, 044 46 Rankovce
 
23.03.2011
 
2011/01576
 
Mária Šandalová
 
Buzická 44, 044 71 Čečejovce
 
23.03.2011
 
2011/01575
 
Kristína Mátrayová
 
Zvonárska 14, 040 01 Košice
 
23.03.2011
 
2011/01574
 
Magdaléna Bálintová
 
Družstevná 202, 044 15 Nižná Myšľa
 
23.03.2011
 
2011/01573
 
Tatiana Ižolová
 
Žižkova 23, 040 01 Košice
 
23.03.2011
 
2011/01572
 
Gabriela Pinďárová
 
Dargovská 3, 040 01 Košice
 
23.03.2011
 
2011/01571
 
Lucia Šinová
 
Zombova 25, 040 23 Košice
 
23.03.2011
 
2011/01570
 
Michaela Vapnárová
 
Muškátová 38, 040 11 Košice
 
23.03.2011
 
2011/01552
 
Jana Estefánová
 
Muškátova 48, 040 11 Košice
 
23.03.2011
 
2011/01550
 
Soňa Rudňanská
 
Raketová 9, 040 12 Košice
 
23.03.2011
 
2011/01548
 
Alena Gulová
 
Humenská 29, 040 11 Košice
 
23.03.2011
 
2011/01545
 
Ivana Vaľková
 
Hornádska 13, 053 61 Spišské Vlachy
 
23.03.2011
 
2011/01543
 
Albert Maurský Ing.
 
Dénešova 75, 040 23 Košice
 
23.03.2011
 
2011/01542
 
Jaroslav Mudri
 
Postupimská 33, 040 22 Košice
 
23.03.2011
 
2011/01541
 
Irena Puškášová
 
Baltická 15, 040 12 Košice
 
23.03.2011
 
2011/01539
 
Daniela Takáčová
 
Tichá 7, 044 14 Čaňa
 
23.03.2011
 
2011/01485
 
Lucia Osvaldová
 
Sulovská 105, 049 22 Gemerská Poloma
 
18.03.2011
 
2011/01536
 
Lenka Petrová
 
Nižná Kamenica 92, 044 45 Nižná Kamenica
 
18.03.2011
 
2011/01430
 
Zuzana Kromková
 
Varšavská 13, 040 13 Košice
 
18.03.2011
 
2011/01429
 
Viktor Lehocký
 
Kvetná 24, 044 10 Geča
 
18.03.2011
 
2011/01428
 
Ladislav Dancák
 
Svinica 106, 044 45 Svinica
 
18.03.2011
 
2011/01427
 
Jarmila Tresová
 
Atletická 1, 040 01 Košice
 
18.03.2011
 
2011/01426
 
Martin Spišák
 
Mieru 129, 044 24 Poproč
 
18.03.2011
 
2011/01425
 
Darina Šarišská
 
Budapeštianska 14, 040 13 Košice
 
18.03.2011
 
2011/01402
 
Alena Hanková
 
Idanská 4, 040 11 Košice
 
18.03.2011
 
2011/01401
 
Terézia Sidorová
 
Kovaľská 53/A, 040 11 Košice
 
18.03.2011
 
2011/01399
 
Vlastimil Jaroš
 
Brigádnická 218/6, 040 11 Košice
 
18.03.2011
 
2011/01398
 
Veronika Jacíková
 
Matuškova 2, 040 11 Košice
 
18.03.2011
 
2011/01397
 
Pavlína Veličková
 
Ruskov 435, 044 19 Ruskov
 
18.03.2011
 
2011/01396
 
Martin Briančin
 
Kurská 20, 040 22 Košice
 
18.03.2011
 
2011/01395
 
Marcela Boldižárová
 
Seňa 138, 044 58 Seňa
 
18.03.2011
 
2011/01394
 
Adriana Grácová
 
Lidické námestie 5, 040 22 Košice
 
18.03.2011
 
2011/01393
 
Kristína Tirpáková
 
Miškovecká 8, 040 11 Košice
 
18.03.2011
 
2011/01392
 
Mária Vinterová
 
Perín 12, 044 74 Perín - Chym
 
18.03.2011
 
2011/01391
 
Tímea Kanócová
 
Perín 178, 044 74 Perín - Chym
 
18.03.2011
 
2011/01355
 
Nela Šefčíková
 
Bruselská 12, 040 13 Košice
 
18.03.2011
 
2011/01351
 
Soňa Németová
 
Dénešova 19, 040 23 Košice
 
18.03.2011
 
2011/01349
 
Dušan Jantoš Ing.
 
Komenského 36, 040 01 Košice
 
18.03.2011
 
2011/01347
 
Izabela Ráczová
 
Zemplínske Hradište 323, 076 01 Zemplínske Hradište
 
16.03.2011
 
2011/01433
 
Daniela Sklenaříková
 
Miškovecká 1024/7, 040 11 Košice
 
16.03.2011
 
2011/01385
 
Mária Šebejová
 
Chalúpkova 64, 080 01 Prešov
 
16.03.2011
 
2011/01384
 
Margita Fečková
 
Kokšovská 43, 044 13 Valaliky
 
16.03.2011
 
2011/01382
 
Veronika Kinlovičová
 
Rožňavská 644/14, 045 01 Moldava nad Bodvou
 
16.03.2011
 
2011/01381
 
Anabela Kováčová
 
Benadova 25, 040 22 Košice
 
16.03.2011
 
2011/01379
 
Viktor Tóth
 
Zombova 37, 040 23 Košice
 
16.03.2011
 
2011/01378
 
Ján Duna
 
M.Č.Trenčianskeho , 044 42 Rozhanovce
 
16.03.2011
 
2011/01376
 
František Grega
 
Baška 31, 044 20 Baška
 
16.03.2011
 
2011/01374
 
Tomáš Homola
 
Berlínska 13, 040 13 Košice
 
16.03.2011
 
2011/01373
 
Aneta Grácová
 
Jasov 157, 044 23 Jasov
 
16.03.2011
 
2011/01371
 
Beáta Horňáková
 
Nšporova 20, 040 11 Košice
 
16.03.2011
 
2011/01360
 
Ján Milkovič
 
Čingovská 15, 040 12 Košice
 
16.03.2011
 
2011/01359
 
Alla Schlosserová
 
Berlínska 7, 040 13 Košice
 
16.03.2011
 
2011/01358
 
Roland Lenovitz
 
B.Němcovej 6, 040 01 Košice
 
16.03.2011
 
2011/01357
 
Ivana Kobčíková
 
Wurmova 4, 040 23 Košice
 
16.03.2011
 
2011/01356
 
René Štark
 
Obchodná 24, 044 24 Poproč
 
16.03.2011
 
2011/01354
 
Michal Zeher
 
Trieda SNP 63, 040 11 Košice
 
16.03.2011
 
2011/01353
 
Štefan Šurkala
 
Nešporova 22, 040 11 Košice
 
16.03.2011
 
2011/01352
 
Peter Oravec
 
Paňovce 139, 044 71 Paňovce
 
16.03.2011
 
2011/01350
 
Zuzana Onderková
 
Orná 14, 040 12 Košice
 
16.03.2011
 
2011/01348
 
Jozef Sontág
 
Tichá 36, 044 11 Trstenné pri Hornáde
 
16.03.2011
 
2011/01344
 
Marián Čorba
 
Sofijská 20, 040 13 Košice
 
16.03.2011
 
2011/01343
 
Marián Rimák
 
Čordákova 34, 040 23 Košice
 
16.03.2011
 
2011/01342
 
Jozef Málik
 
Športová 249, 076 17 Nižný Žipov
 
16.03.2011
 
2011/01341
 
Peter Petrof
 
Bukovecká 3, 040 12 Košice
 
09.03.2011
 
2011/01089
 
Eva Dienešová
 
Lesnická 9, 044 17 Slanec
 
09.03.2011
 
2011/01088
 
Jaroslav Varga
 
Hlavná 8/4, 044 17 Slanec
 
09.03.2011
 
2011/01087
 
Jana Guberčíková
 
Bernoláková 8, 040 11 Košice
 
09.03.2011
 
2011/01082
 
Jana Schmiedtová
 
Mladosť 16, 044 25 Medzev
 
09.03.2011
 
2011/01077
 
Alena Rajňáková
 
Nováčany 83, 044 22 Nováčany
 
09.03.2011
 
2011/01076
 
Jozefína Asztalosová Bc.
 
Wurmova 5, 040 23 Košice
 
09.03.2011
 
2011/01075
 
Barbora Fiľakovská
 
Pajorova 4, 040 01 Košice
 
09.03.2011
 
2011/01073
 
Patrícia Timková
 
Meteorova 5, 040 12 Košice
 
09.03.2011
 
2011/01072
 
Marta Sabadková
 
Nižný Lánec 61, 044 73 Nižný Lánec
 
09.03.2011
 
2011/01071
 
Irena Nehmanová
 
Cestice , 044 71 Cestice
 
09.03.2011
 
2011/01069
 
Anna Mrázková
 
Fábryho 7, 040 22 Košice
 
09.03.2011
 
2011/01068
 
Helena Ivanková
 
Seňa 191, 044 58 Seňa
 
09.03.2011
 
2011/01066
 
Zuzana Štipáková
 
Varšavská 2495/25, 040 13 Košice
 
09.03.2011
 
2011/01056
 
Erik Gregovszky
 
Janík 215, 044 05 Janík
 
09.03.2011
 
2011/01055
 
Juraj Chovanec
 
Slobody 3071/23, 058 01 Poprad
 
08.03.2011
 
2011/01085
 
Barbora Bordigová
 
Železničná 55, 053 61 Spišské Vlachy
 
08.03.2011
 
2011/01084
 
Jana Šurkovská
 
Kľušov 32, 086 22 Kľušov
 
08.03.2011
 
2011/01083
 
Barbora Benčöová
 
Železničná 235, 049 16 Jelšava
 
08.03.2011
 
2011/01067
 
Eva Hurná
 
Zimná 10, 040 01 Košice
 
04.03.2011
 
2011/01255
 
Jakub Bavka
 
Vodárenská 3, 040 01 Košice
 
04.03.2011
 
2011/01002
 
Lucia Kupčová
 
Stierova 13, 040 23 Košice
 
04.03.2011
 
2011/01001
 
Darina Grandtnerová
 
Stálicova 1, 040 12 Košice
 
04.03.2011
 
2011/01000
 
Vladimír Čopak
 
Študentská 2047/40, 069 01 Snina
 
04.03.2011
 
2011/00999
 
Martin Dopaľ
 
Dénešova 17, 040 23 Košice
 
04.03.2011
 
2011/00998
 
Katarína Borzecká
 
Aténska 15, 040 13 Košice
 
04.03.2011
 
2011/00997
 
Tomáš Kummer
 
Slobody 28, 040 01 Košice
 
04.03.2011
 
2011/00996
 
Anna Probalová
 
Slovenskej jednoty 36, 040 01 Košice
 
04.03.2011
 
2011/00840
 
Renáta Urbanová
 
Amurská 1396/8, 040 12 Košice
 
04.03.2011
 
2011/00785
 
Anna Reváková
 
Krosnianska 33, 040 22 Košice
 
04.03.2011
 
2011/00762
 
Helena Eliašová
 
Važecká 2, 040 12 Košice
 
04.03.2011
 
2011/00761
 
Marcel Bajtoš
 
Bašťovanského 5, 040 22 Košice
 
04.03.2011
 
2011/00760
 
Andrea Vadaszová
 
Clementisova 1, 040 22 Košice
 
04.03.2011
 
2011/00759
 
Ingrid Mikulová
 
Staničná 19, 040 01 Košice
 
04.03.2011
 
2011/00758
 
Emília Matíková
 
Fábryho 40, 040 22 Košice
 
04.03.2011
 
2011/00757
 
Zdenka Marcinová
 
Bauerova 21, 040 23 Košice
 
04.03.2011
 
2011/00755
 
Milena Varcholová
 
Stierova 1, 040 23 Košice
 
04.03.2011
 
2011/00754
 
Peter Rindoš
 
Kalinovská 7, 040 22 Košice
 
04.03.2011
 
2011/00753
 
Jozef Tužák
 
Kadlubská 17, 040 01 Košice
 
04.03.2011
 
2011/00752
 
Alena Nemcová
 
Rosná 12, 044 14 Čaňa
 
04.03.2011
 
2011/00751
 
Marianna Lešková
 
Hanojská 1, 040 13 Košice
 
04.03.2011
 
2011/00750
 
Veronika Fečková
 
Bauerova 40, 040 23 Košice
 
04.03.2011
 
2011/00748
 
Peter Mišenda
 
Tri hôrky 13, 040 11 Košice
 
04.03.2011
 
2011/00746
 
Richard Fedorčák
 
Brezová 119/90, 076 12 Brezina
 
04.03.2011
 
2011/00744
 
Jana Lenartová
 
Janigova 21, 040 23 Košice
 
04.03.2011
 
2011/00741
 
Gabriel Benčo Ing.
 
Sládkovičova 59/3, 050 01 Revúca
 
01.03.2011
 
2011/01054
 
Jana Benetinová
 
Trhovište 331, 072 04 Trhovište
 
24.02.2011
 
2011/01053
 
Beáta Szántová
 
Magnezitárska 35, 040 01 Košice
 
23.02.2011
 
2011/00953
 
Božena Šimoňáková Ing.
 
Sofijská 6, 040 13 Košice
 
23.02.2011
 
2011/00952
 
Terézia Jaremková
 
Slanské Nové Mesto 32, 044 18 Slanské Nové Mesto
 
23.02.2011
 
2011/00951
 
Silvia Fucsková
 
Rad č. 9, 076 37 Rad
 
23.02.2011
 
2011/00950
 
Mária Kolesárová
 
Oslobodenia 8, 045 01 Moldava nad Bodvou
 
23.02.2011
 
2011/00923
 
Jana Čopáková
 
Wurmova 4, 040 23 Košice
 
23.02.2011
 
2011/00922
 
Peter Pružinský
 
Kurská 8, 040 22 Košice
 
23.02.2011
 
2011/00920
 
Lenka Bieščádová
 
Donská 7, 040 01 Košice
 
23.02.2011
 
2011/00919
 
Julius Farkas
 
Háj 121, 044 02 Turňa nad Bodvou
 
23.02.2011
 
2011/00915
 
Marta Migová
 
Rampova 40, 040 01 Košice
 
23.02.2011
 
2011/00914
 
Milena Kédová Ing.
 
Pekinská 19, 040 13 Košice
 
23.02.2011
 
2011/00913
 
Tomáš Pipoly
 
Belehradská 18, 040 13 Košice
 
23.02.2011
 
2011/00912
 
Lukáš Nohavica
 
Ladožská 4, 040 12 Košice
 
23.02.2011
 
2011/00911
 
Ján Hudák
 
Na Kope 32, 040 16 Košice
 
23.02.2011
 
2011/00910
 
Katarína Bugošová
 
Stálicova 1, 040 12 Košice
 
23.02.2011
 
2011/00909
 
Jozefína Smutná
 
Gomboš 73, 044 55 Košice
 
23.02.2011
 
2011/00907
 
Radka Bulejčíková
 
Zombova 7, 040 23 Košice
 
23.02.2011
 
2011/00906
 
Beáta Vaľová
 
Adlerova 3, 040 22 Košice
 
23.02.2011
 
2011/00905
 
Nicol Sijková
 
Turgenevova 26, 040 01 Košice
 
23.02.2011
 
2011/00904
 
Martin Bačo
 
Javorová 12, 040 01 Košice
 
23.02.2011
 
2011/00903
 
Matej Škutka Mgr.
 
Vihorlatská 171/149, 067 81 Belá nad Cirochou
 
23.02.2011
 
2011/00884
 
Ivana Mušinková
 
17.novembra 75, 083 01 Sabinov
 
23.02.2011
 
2011/00883
 
Mária Jesenská
 
Urbárska 49, 044 14 Čaňa
 
23.02.2011
 
2011/00882
 
Vladimír Kyseľ
 
Húskova 47, 040 23 Košice
 
23.02.2011
 
2011/00881
 
Milka Hnilická
 
Zdoba, 044 41 Sady nad Torysou
 
23.02.2011
 
2011/00880
 
Petronela Žolnerová
 
Titogradská 3, 040 23 Košice
 
23.02.2011
 
2011/00841
 
Alžbeta Jacková
 
Ladožská 11, 040 12 Košice
 
16.02.2011
 
2011/00749
 
Matej Sabol
 
Tri hôrky 3, 040 01 Košice
 
16.02.2011
 
2011/00747
 
Erika Ziavková
 
Americká trieda 3, 040 13 Košice
 
16.02.2011
 
2011/00745
 
Valéria Tarbajová
 
Berlínska 15, 040 13 Košice
 
16.02.2011
 
2011/00743
 
Gabriela Župčanová
 
Ku mlynu 21/A, 040 01 Košice
 
16.02.2011
 
2011/00742
 
Jarmila Gedeonová
 
HSNP 135, 044 25 Medzev
 
16.02.2011
 
2011/00740
 
Gabriela Schürgerová
 
, 044 25 Medzev
 
16.02.2011
 
2011/00739
 
Daniela Krišová
 
Levočská 5, 040 12 Košice
 
16.02.2011
 
2011/00738
 
Gabriel Böhm
 
Revolučná 67, 044 25 Medzev
 
16.02.2011
 
2011/00737
 
Andrea Schusterová
 
Kováčska 56, 044 25 Medzev
 
16.02.2011
 
2011/00736
 
Petronela Böhmová
 
Revolučná 67, 044 25 Medzev
 
16.02.2011
 
2011/00735
 
Beáta Vaňová
 
Braniskova 20, 040 01 Košice
 
16.02.2011
 
2011/00734
 
Vladimír Jankovič
 
Bernoláková 8, 040 01 Košice
 
16.02.2011
 
2011/00731
 
Adriana Vargová
 
Seňa 132, 044 58 Seňa
 
16.02.2011
 
2011/00730
 
Dušan Kochan
 
, 040 01 Košice
 
16.02.2011
 
2011/00729
 
Jaroslav Hütterová
 
Rovná 440/4, 044 13 Geča
 
16.02.2011
 
2011/00728
 
Katarína Kovaľová
 
Ruskov 65, 044 19 Ruskov
 
16.02.2011
 
2011/00726
 
Marta Havrilová
 
Hrašovík 32, 044 42 Hrašovík
 
16.02.2011
 
2011/00725
 
Kamila Olajošová
 
Sokoľany 158, 044 57 Haniska
 
16.02.2011
 
2011/00724
 
Jitka Bokotejová
 
Palárikova 14, 040 01 Košice
 
16.02.2011
 
2011/00723
 
Ľudmila Čurná
 
Letná 6, 091 01 Stropkov
 
16.02.2011
 
2011/00722
 
Martina Szaniszlová
 
Galaktická 1, 040 12 Košice
 
16.02.2011
 
2011/00721
 
Renáta Kandrová Ing.
 
Berlínska 20, 040 13 Košice
 
16.02.2011
 
2011/00720
 
Eva Dudičová
 
Kalša 104, 044 18 Kalša
 
16.02.2011
 
2011/00677
 
Marcela Feteríková
 
Čárskeho 4, 040 01 Košice
 
16.02.2011
 
2011/00676
 
Gabriela Kurucová
 
Železničná 9, 044 31 Družstevná pri Hornáde
 
16.02.2011
 
2011/00675
 
Zuzana Martikieviczová
 
Juhoslovanská 3, 040 13 Košice
 
08.02.2011
 
2011/00598
 
Ingrid Sojková
 
Tr. SNP 20, 040 11 Košice
 
08.02.2011
 
2011/00597
 
Renáta Ilavská
 
Jánošikova 8, 040 01 Košice
 
08.02.2011
 
2011/00596
 
Andrea Basárová
 
Sládkovičova 5, 040 01 Košice
 
08.02.2011
 
2011/00595
 
Andrea Bodnárová
 
Bidovce 139, 044 45 Bidovce
 
08.02.2011
 
2011/00594
 
Radomír Mikolaj
 
Skladná 213/18, 040 01 Košice
 
08.02.2011
 
2011/00593
 
Marek Milkovič
 
Meteorova 1, 040 12 Košice
 
08.02.2011
 
2011/00592
 
Ľubomír Fortuna
 
Buzulucká 25, 040 22 Košice
 
08.02.2011
 
2011/00591
 
František Maurer
 
Gagarinovo nám. 13, 040 12 Košice
 
08.02.2011
 
2011/00590
 
Dušan Brečka
 
Miškovecká 5, 040 01 Košice
 
08.02.2011
 
2011/00589
 
Radoslav Javor
 
Zimná 21, 040 01 Košice
 
08.02.2011
 
2011/00588
 
Richard Lichý
 
Jasuschova 22, 040 23 Košice
 
08.02.2011
 
2011/00587
 
Peter Kalafus
 
Gudernova 1, 040 01 Košice
 
08.02.2011
 
2011/00586
 
Cyril Tóth
 
Bidovce 269, 044 45 Bidovce
 
08.02.2011
 
2011/00585
 
Miroslav Tresa
 
Južná trieda 26, 040 01 Košice
 
08.02.2011
 
2011/00584
 
Gabriel Tőczik
 
Južná trieda 30, 040 01 Košice
 
08.02.2011
 
2011/00583
 
František Tresa
 
Južná trieda 26, 040 01 Košice
 
08.02.2011
 
2011/00582
 
Zuzana Slivová
 
Krosnianska 7, 040 22 Košice
 
08.02.2011
 
2011/00581
 
Martina Šebeňová Ing.
 
Jánošikova 8, 040 01 Košice
 
08.02.2011
 
2011/00580
 
Ivana Forgáčová
 
Sputnikova 12, 040 12 Košice
 
08.02.2011
 
2011/00386
 
Lívia Kissová
 
Nám. Mieru 1116/18, 045 01 Moldava nad Bodvou
 
08.02.2011
 
2011/00385
 
Svetlana Keltošová Bc.
 
Plťova 5, 040 01 Košice
 
02.02.2011
 
2011/00417
 
Jaroslava Škodiová
 
B.Nemcovej 18, 040 01 Košice
 
02.02.2011
 
2011/00416
 
Martina Eliášová
 
Pastierska 1, 044 13 Valaliky
 
02.02.2011
 
2011/00415
 
Dominika Feketeová
 
Biela 8, 044 13 Valaliky
 
02.02.2011
 
2011/00414
 
Martina Feketeová
 
Biela 8, 044 13 Valaliky
 
02.02.2011
 
2011/00413
 
Veronika Sedláková
 
Biela 9, 044 13 Valaliky
 
02.02.2011
 
2011/00411
 
Mária Farkasová
 
Ludmanská 5, 040 01 Košice
 
02.02.2011
 
2011/00406
 
Jana Benkeová
 
Klimkovičová 20, 040 23 Košice
 
02.02.2011
 
2011/00403
 
Ľudmila Tóthová
 
Sidlisko mladosť 35, 044 25 Medzev
 
02.02.2011
 
2011/00401
 
Lenka Nadická
 
Maďarská 5, 040 13 Košice
 
02.02.2011
 
2011/00399
 
Jozef Paľko Ing.
 
K majeru 12, 040 18 Košice
 
02.02.2011
 
2011/00398
 
Terézia Ileninová
 
Nivky 12, 040 01 Kavečany
 
02.02.2011
 
2011/00397
 
Pavol Zajac
 
Inžinierska 20, 040 01 Košice
 
02.02.2011
 
2011/00396
 
Ingrid Jakabová
 
Hlavná 3, 040 18 Košice
 
02.02.2011
 
2011/00395
 
Zuzana Szökeová
 
Hlavná 49, 044 31 Družstevná pri Hornáde
 
02.02.2011
 
2011/00394
 
Martina Vargová
 
Paňovská 10, 044 71 Čečejovce
 
02.02.2011
 
2011/00393
 
Agáta Hanková
 
Bielocerkevská 2, 040 22 Košice
 
02.02.2011
 
2011/00392
 
Jana Rubaninská
 
Gudernova 4, 040 01 Košice
 
02.02.2011
 
2011/00366
 
Daniel Hospodár
 
Cottbuská 9, 040 23 Košice
 
02.02.2011
 
2011/00365
 
Patrik Navrátil
 
Viedenská 32, 040 13 Košice
 
02.02.2011
 
2011/00364
 
Katarína Etter
 
Račí potok 21, 040 01 Košice
 
02.02.2011
 
2011/00363
 
Petra Koppová
 
Pasteurova 7, 040 01 Košice
 
02.02.2011
 
2011/00208
 
Mária Michalčíková
 
Slanské Nové Mesto 74, 044 18 Slanské Nové Mesto
 
26.01.2011
 
2011/00216
 
Izabela Ferencová
 
Buzulucká 4, 040 22 Košice
 
26.01.2011
 
2011/00215
 
Miriama Horváthová
 
Exnárova 2, 040 22 Košice
 
26.01.2011
 
2011/00214
 
Anna Tóthová
 
Grajciar 14, 044 57 Haniska
 
26.01.2011
 
2011/00213
 
Marta Hanzeľová
 
Rovníkova 9, 040 12 Košice
 
26.01.2011
 
2011/00212
 
Zuzana Bálintová
 
Nám.L.Novomestkého 1225/3, 040 01 Košice
 
26.01.2011
 
2011/00211
 
Jolana Boršodiová
 
Paňovská 14, 044 71 Čečejovce
 
26.01.2011
 
2011/00210
 
Mária Majherová
 
Školská 283, 044 02 Turňa nad Bodvou
 
26.01.2011
 
2011/00209
 
Mária Galová - Andrezly
 
Muškátová 34, 040 11 Košice
 
26.01.2011
 
2011/00207
 
Beáta Kondášová
 
Nová 312/23, 044 10 Geča
 
26.01.2011
 
2011/00206
 
Monika Baldysová
 
Drábova 18, 040 23 Košice
 
26.01.2011
 
2011/00205
 
Andrea Majorová
 
Bukurešťská 29, 040 13 Košice
 
26.01.2011
 
2011/00204
 
Iveta Kutanová
 
Wuppertálska 49, 040 23 Košice
 
26.01.2011
 
2011/00203
 
Dana Mazáková
 
Humenská 1, 040 11 Košice
 
21.01.2011
 
2010/05943
 
Robert Thiry
 
Obrancov mieru 29, 040 01 Košice
 
12.01.2011
 
2011/00102
 
Iveta Pencáková
 
Beniakovce 133, 044 42 Beniakovce
 
12.01.2011
 
2010/06483
 
Monika Uličná
 
Beniakovce 68, 044 42 Beniakovce
 
12.01.2011
 
2010/06482
 
Mária Greškovičová
 
Bystrianska 211/16, 076 13 Kazimír
 
12.01.2011
 
2010/06356