Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB

na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby, prevádzkovanie krematória


Meno a priezvisko, titulAdresa trvalého bydliskaDátum vydania osvedčeniaČíslo osvedčenia
Lenka Michalanská Hemerkova 31, 040 23 Košice13.12.20112011/06357-HRA
Mária Kolesárová Kukučínova 25, 07501 Trebišov13.12.20112011/06356-HRA
Mgr. Gabriela Juhászová P.O.H. 34/41, 07901 Veľké Kapušany02.09.20112011/03771-HRA
Daniel Šimko Topolianska 5940, 07101 Michalovce29.06.20112011/03192-HRA
Ján Horňák Užhorodská 31, 07101 Michalovce29.06.20112011/03190-HRA
Jaroslav Stretavský Zemplínska Široká 243, 07213 Palín29.06.20112011/02993-HRA
Silvia Vargová Vojany 59, 07672 Vojany24.06.20112011/02333-HRA
Anna Gondová J.Hollého 50, 07101 Michalovce24.05.20112011/02679-HRA
Mgr. Anna Franasová Jaseňová 222/2, 08614 Hažlín24.05.20112011/02584-HRA
Helena Balogová Hlavná 121/16, 07615 Hrčeľ24.05.20112011/02496-HRA
Dionýz Šoltés Brehov 142, 07605 Brehov24.05.20112011/02463-HRA
Kristián Šipos Záhradná 191/1, 07643 Čierna nad Tisou24.05.20112011/02417-HRA
Jana Virčíková Bracovce 166, 07205 Bracovce24.05.20112011/02385-HRA
Monika Buzášová Záhradná 15, 05601 Gelnica24.05.20112011/02338-HRA
Ladislav Kohut Zemplínske Kopčany 87, 07217 Zemplínske Kopčany24.05.20112011/02325-HRA
Milan Pallaipál Bežovce 97, 07253 Bežovce24.05.20112011/02317-HRA
Karol Novotný Rudňany 245, 05323 Rudňany24.05.20112011/02261-HRA
MUDr. Jana Kičinová Fándlyho 5, 040 01 Košice12.05.20112011/01962-HRA
Csaba Csík Bohúňovo 41, 04912 Bohúňovo05.04.20112011/01700-HRA
Jozef Szabóo Lúčka 114, 04942 Lúčka05.04.20112011/01599-HRA
Július Tóth Orgovánova 977/47, 07901 Veľké Kapušany05.04.20112011/01585-HRA
Ing. Ferdinand Óváry J.Kráľa 26, 07901 Veľké Kapušany05.04.20112011/01583-HRA
Ing. Otokár Jeremiaš Gápeľ 119/5, 05375 Hnilec05.04.20112011/01483-HRA
Ing. Erika Nováková Mokrance 427, 04501 Mokrance05.04.20112011/01320-HRA
Michal Bačo Dargovských hrdinov 103/73, 07801 Sečovce08.03.20112011/01238-HRA
Jozef Török Jahodná 539/10, 07222 Strážske02.03.20112011/01114-HRA
Slavomír Slavkovský Muránska 25, 05201 Spišská Nová Ves02.03.20112011/00711-HRA