ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB
 
na prevádzkovanie pohrebiska, pohrebnej služby, krematória
 
Osvedčenie odbornej spôsobilosti vydal:
 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 KOŠICE
 
Aktualizované: 30.12.2011 o 14:45:00
     
Dátum vydania
 
Číslo
 
Meno a priezvisko, titul
 
Adresa trvalého bydliska
 
osvedčenia
 
osvedčenia
 
 
Lenka Michalanská
 
Hemerkova 31, 040 23 Košice
 
13.12.2011
 
2011 / 06357
 
Mária Kolesárová
 
Kukučínova 25, 075 01 Trebišov
 
13.12.2011
 
2011 / 06356
 
Gabriela Juhászová Mgr.
 
P.O.H. 34/41, 079 01 Veľké Kapušany
 
02.09.2011
 
2011 / 03771
 
Daniel Šimko
 
Topolianska 5940, 071 01 Michalovce
 
29.06.2011
 
2011 / 03192
 
Ján Horňák
 
Užhorodská 31, 071 01 Michalovce
 
29.06.2011
 
2011 / 03190
 
Jaroslav Stretavský
 
Zemplínska Široká 243, 072 13 Palín
 
29.06.2011
 
2011 / 02993
 
Silvia Vargová
 
Vojany 59, 076 72 Vojany
 
24.06.2011
 
2011 / 02333
 
Anna Gondová
 
J.Hollého 50, 071 01 Michalovce
 
24.05.2011
 
2011 / 02679
 
Anna Franasová Mgr.
 
Jaseňová 222/2, 086 14 Hažlín
 
24.05.2011
 
2011 / 02584
 
Helena Balogová
 
Hlavná 121/16, 076 15 Hrčeľ
 
24.05.2011
 
2011 / 02496
 
Dionýz Šoltés
 
Brehov 142, 076 05 Brehov
 
24.05.2011
 
2011 / 02463
 
Kristián Šipos
 
Záhradná 191/1, 076 43 Čierna nad Tisou
 
24.05.2011
 
2011 / 02417
 
Jana Virčíková
 
Bracovce 166, 072 05 Bracovce
 
24.05.2011
 
2011 / 02385
 
Monika Buzášová
 
Záhradná 15, 056 01 Gelnica
 
24.05.2011
 
2011 / 02338
 
Ladislav Kohut
 
Zemplínske Kopčany 87, 072 17 Zemplínske Kopčany
 
24.05.2011
 
2011 / 02325
 
Milan Pallaipál
 
Bežovce 97, 072 53 Bežovce
 
24.05.2011
 
2011 / 02317
 
Karol Novotný
 
Rudňany 245, 053 23 Rudňany
 
24.05.2011
 
2011 / 02261
 
Jana Kičinová MUDr.
 
Fándlyho 5, 040 01 Košice
 
12.05.2011
 
2011 / 01962
 
Csaba Csík
 
Bohúňovo 41, 049 12 Bohúňovo
 
05.04.2011
 
2011 / 01700
 
Jozef Szabóo
 
Lúčka 114, 049 42 Lúčka
 
05.04.2011
 
2011 / 01599
 
Július Tóth
 
Orgovánova 977/47, 079 01 Veľké Kapušany
 
05.04.2011
 
2011 / 01585
 
Ferdinand Óváry Ing.
 
J.Kráľa 26, 079 01 Veľké Kapušany
 
05.04.2011
 
2011 / 01583
 
Otokár Jeremiaš Ing.
 
Gápeľ 119/5, 053 75 Hnilec
 
05.04.2011
 
2011 / 01483
 
Erika Nováková Ing.
 
Mokrance 427, 045 01 Mokrance
 
05.04.2011
 
2011 / 01320
 
Obec Kazimír
 
, 076 13 Kazimír
 
05.04.2011
 
2011 / 01190
 
Michal Bačo
 
Dargovských hrdinov 103/73, 078 01 Sečovce
 
08.03.2011
 
2011 / 01238
 
Jozef Török
 
Jahodná 539/10, 072 22 Strážske
 
02.03.2011
 
2011 / 01114
 
Slavomír Slavkovský
 
Muránska 25, 052 01 Spišská Nová Ves
 
02.03.2011
 
2011 / 00711