ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB
 
na prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami
 
a jedovatými látkami a prípravkami
 
Osvedčenie odbornej spôsobilosti vydal:
 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 KOŠICE
 
Aktualizované: 30.12.2011 o 14:45:00
     
Dátum vydania
 
Číslo
 
Meno a priezvisko, titul
 
Adresa trvalého bydliska
 
osvedčenia
 
osvedčenia
 
 
Viktor Prešovský Mgr.
 
L.N.Tolstého 90, 079 01 Veľké Kapušany
 
15.12.2011
 
2011 / 06867
 
Martin Borza
 
Adlerova 13, 040 22 Košice
 
02.12.2011
 
2011 / 06906
 
Štefan Mazáň RNDr
 
Hontianska 16/32, 962 70 Hontianske Moravce
 
02.12.2011
 
2011 / 06882
 
Juraj Dudáš Ing.
 
Hlavná 198, 077 01 Kráľovský Chlmec
 
28.11.2011
 
2011 / 06711
 
Mária Balážová
 
Naciná Ves, 071 01 Michalovce
 
04.11.2011
 
2011 / 06111
 
Ľudmila Polačková
 
Krivoštianská 320, 072 22 Strážske
 
04.11.2011
 
2011 / 06110
 
Miroslava Palkociová
 
Naciná Ves 338, 071 01 Michalovce
 
04.11.2011
 
2011 / 06109
 
Eva Ivančinová
 
Kapušianska 13, 071 01 Michalovce
 
04.11.2011
 
2011 / 06107
 
Alena Hamadejová
 
P.Horova 6, 071 01 Michalovce
 
04.11.2011
 
2011 / 06106
 
Terézia Hudáková
 
Staré 109, 071 01 Michalovce
 
04.11.2011
 
2011 / 06105
 
Jana Čurlíková
 
Laborecká 35, 066 01 Humenné
 
04.11.2011
 
2011 / 06103
 
Helena Baníková
 
Komenského 669, 072 22 Strážske
 
04.11.2011
 
2011 / 06100
 
Valéria Libáková
 
Mierová 630, 072 22 Strážske
 
04.11.2011
 
2011 / 06095
 
Marianna Voľanská
 
Naciná Ves 141, 071 01 Michalovce
 
04.11.2011
 
2011 / 06093
 
Božena Petreňová
 
Ternavská 2247/22, 075 01 Trebišov
 
04.11.2011
 
2011 / 06083
 
Zdenka Lacková Bc.
 
Bernoláková 21, 040 01 Košice
 
11.10.2011
 
2011 / 05272
 
Ivan Magdoško
 
Štúrovo nábrežie 13, 052 01 Spišská Nová Ves
 
04.08.2011
 
2011 / 04110
 
Martina Lešková RNDr.
 
Šrobárova 2676/30, 058 01 Poprad
 
16.06.2011
 
2011 / 01721
 
Tomáš Jusko
 
Rešica 78, 044 73 Rešica
 
16.06.2011
 
2010 / 06419
 
Richard Vaník
 
Helsinská 13, 040 13 Košice
 
16.06.2011
 
2010 / 06245
 
CARMEUSE Slovakia s.r.o.
 
Slavec 179, 049 51 Slavec
 
16.06.2011
 
2010 / 05534
 
Eva Gécziová
 
Agátova 737/7, 076 31 Viničky
 
10.06.2011
 
2011 / 03422
 
Eva Dedinská RNDr
 
Severná 14, 045 01 Moldava nad Bodvou
 
10.06.2011
 
2011 / 03289
 
Radka Riečanová RnDr
 
Humenská 18, 040 11 Košice
 
10.06.2011
 
2011 / 03288
 
Mária Kallová Ing
 
Wolkerova 22, 052 01 Spišská Nová Ves
 
09.06.2011
 
2011 / 00274
 
Štefan Hušek Ing.
 
Ibrányiho 1255/28, 077 01 Kráľovský Chlmec
 
01.06.2011
 
2011 / 02278
 
Renáta Rugovská
 
Lipová 61/31, 076 31 Streda nad Bodrogom
 
12.05.2011
 
2011 / 02334
 
Galina Stojáková Bc.
 
Jaltská 771/9, 040 22 Košice
 
06.05.2011
 
2011 / 02383
 
Angelika Vasiľová RNDr.
 
Dénešova 67, 040 23 Košice
 
06.05.2011
 
2011 / 01720
 
Peter Kendra Ing.
 
Pekinská 2538/17, 040 13 Košice
 
21.04.2011
 
2011 / 02275
 
Ladislav Kováč Ing.
 
Orgovánova 999/69, 079 01 Veľké Kapušany
 
21.04.2011
 
2011 / 02267
 
Edita Šlampiaková
 
Nezábudkova 6, 079 01 Veľké Kapušany
 
21.04.2011
 
2011 / 02171
 
Mária Gajanová Ing
 
Falkušovce 108, 072 05 Falkušovce
 
21.04.2011
 
2011 / 02035
 
Pavol Procházka Ing
 
Dargovská 29, 075 01 Trebišov
 
14.04.2011
 
2011 / 02006
 
Jozef Györi
 
Važecká 7, 040 12 Košice
 
13.04.2011
 
2011 / 01984
 
Dominik Hrúzik Ing.
 
Korabinského 103, 811 02 Bratislava
 
13.04.2011
 
2011 / 01983
 
Drahomír Milkovič
 
Tri Hôrky 1, 040 01 Košice
 
08.04.2011
 
2011 / 01895
 
Darina Balogová
 
Geča 340, 044 10 Geča
 
06.04.2011
 
2011 / 01804
 
Valéria Cziferiová
 
Hlavná 168/61, 076 35 Somotor
 
06.04.2011
 
2011 / 01745
 
Ľubomír Dobo-Jeník Ing.
 
Bežovce 72, 072 53 Bežovce
 
17.03.2011
 
2011 / 01460
 
Dušan Varga Ing.
 
Švermova 27, 071 01 Michalovce
 
15.03.2011
 
2011 / 01300
 
Marián Gajdoš
 
Nová 161/13, 075 01 Nový Ruskov
 
09.03.2011
 
2011 / 01270
 
Pavol Slota
 
Osloboditeľov 144, 044 14 Čaňa
 
03.03.2011
 
2011 / 01129
 
Jarmila Hegedüšová
 
Košická Polianka 167, 044 41 Košická Polianka
 
03.03.2011
 
2011 / 01039
 
László Farkas
 
Orieškova 7, 076 84 Leles
 
22.02.2011
 
2011 / 00124
 
Dušan Koško
 
Nová 207/12, 076 61 Dargov
 
21.02.2011
 
2011 / 00842
 
Monika Cenkyová
 
Zimná 187/71, 076 02 Novosad
 
11.02.2011
 
2011 / 00630
 
Katarína Tóthová
 
Veľké Raškovce 94, 076 75 Veľké Raškovce
 
07.02.2011
 
2011 / 00361
 
Jaroslav Sciranka Ing.
 
Lúčna 20, 044 13 Valaliky
 
07.02.2011
 
2011 / 00357
 
Magdaléna Krehlíková Ing.
 
Severná 14, 045 01 Moldava nad Bodvou
 
07.02.2011
 
2011 / 00356
 
Ladislav Toporčák Ing.
 
Sadová 10, 044 24 Poproč
 
04.02.2011
 
2011 / 00358
 
Zuzana Šurinová Ing.
 
Košická 43, 048 01 Rožňava
 
24.01.2011
 
2010 / 06485
 
Martin Mazur Ing.
 
Štefánikova 45, 071 01 Michalovce
 
20.01.2011
 
2011 / 00098
 
Ľuboslav Tomčo
 
Kokšov Bakša 294, 044 13 Kokšov - Bakša
 
12.01.2011
 
2011 / 00049