ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB
 
na nákup, predaj a spracovanie húb
 
Osvedčenie odbornej spôsobilosti vydal:
 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipežská 1, 040 11 KOŠICE
 
Aktualizované: 30.12.2011 o 14:45:00
     
Dátum vydania
 
Číslo
 
Meno a priezvisko, titul
 
Adresa trvalého bydliska
 
osvedčenia
 
osvedčenia
 
 
MikulᚠVártás
 
, 045 01 Turňa nad Bodvou
 
24.10.2011
 
2011 / 05626
 
Viliam Lacko
 
Ladislava 52, 040 14 Košická Nová Ves
 
17.10.2011
 
2011 / 05625
 
Vincent Pačai
 
Kovažská 12, 040 15 Požov
 
12.09.2011
 
2011 / 04912
 
Agnesa Szilágyiová
 
Kovažská 24, 040 15 Požov
 
12.09.2011
 
2011 / 04911
 
Emília Matoňáková
 
Bukovec 220, 044 20 Bukovec
 
04.05.2011
 
2011 / 02501
 
Marta Oružinská
 
Bukovec 137, 044 20 Bukovec
 
04.05.2011
 
2011 / 02500