ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB

na prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami
a jedovatými látkami a prípravkami

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydal:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

(Zoradené zostupne podľa vydania osvedčenia)
Rok 2009
Priezvisko, meno, titulAdresa trvalého bydliska
Pavlíková Veronika, MVDr.Sládkovičova 5, 040 01 Košice
Kandráčová Mária, Ing.Floriánska 4, 040 01 Košice
Kováčová ErikaNový rad 160, 076 84 Leles
Karaffa Július, Ing.Turnianska Nová Ves 129, 044 02 Turňa n. Bodvou
Laciaková Ružena, Ing.Dukelských hrdinov 1051/1, 050 01 Revúca
Čobanová KlaudiaExnárova 4, 040 22 Košice
Sokol Jozef, Ing., CSc.Ungárova 33, 040 11 Košice
Genigová Kamila, Ing.Kukučínova 35, 056 01 Gelnica
Géci Imrich, RNDr., PhD.044 16 Bohdanovce 106
Odziomek Jozef, Ing.052 01 Teplička 55
Smutný Ján, MVDr.Krosnianska 57, 040 22 Košice
Bekeš Milan, Ing.Samuela Tešedíka 4, 071 01 Michalovce
Dancáková MartaPloské 88, 044 44 Kráľovce
Koščová Jana, MVDr.Letná 29, 040 01 Košice
Mártonová Mária, MVDr., PhD.Galaktická 26, 040 12 Košice
Ruščáková AnnaSofijská 10, 040 13 Košice
Košuthová Lenka, MVDr., PhD.Rosná 3, 040 01 Košice
Elečko Juraj, MVDr., CSc.Zborovjanova 6, 040 17 Košice
Sciranková Ľuboslava, MVDr.Na Kope 6, 040 01 Košice
Buleca Ján, MVDr., Ing.Južná trieda 19, 040 01 Košice
Cepková Martina, Bc.Komenského 123/3, 068 01 Medzilaborce
Kočišová Alica, doc., MVDr.,PhD.Idanská 13, 040 11 Košice
Paňková Valéria, Ing.Gogoľova 5, 040 01 Košice
Mačák Štefan, Ing.Juhoslovanská 5, 040 13 Košice
Éli Tomáš, MVDr.J. Jesenského 651, 980 02 Jesenské
Gilányi Andrej076 77 Veľké Slemence 160
Šubovič JúliusZakarpatská 12, 048 01 Rožňava
Sokol Andrej, Ing.Obchodná 470/9, 076 35 Somotor
Ihnacíková JarmilaKrosnianska 17, 040 22 Košice
Tomková Iveta, MVDr.Braniskova 16, 040 01 Košice
Boltún RóbertKaspická 5, 040 12 Košice
Kecerová DarinaOvručská 12, 040 22 Košice
Janošková Katarína072 03 Moravany-Lučkovce 75
Lichvár Marcel, Bc.Severná 14, 071 01 Michalovce
Kanavalová Viera072 16 Žbince 96
Legáth Jaroslav, prof.,MVDr.,CSc.Park Angelinum 3, 040 01 Košice
Čonková Eva, MVDr., PhD.Talinská 8, 040 01 Košice
Petrovová Eva, MVDr., PhD.Školská 5, 040 11 Košice
Kozáčková Mária, Ing.Zombova 13, 040 23 Košice
Holovská Katarína, MVDr., PhD.Ružínska 3, 040 11 Košice
Klapáčová Katarína, MVDr.Tomášikova 1, 040 01 Košice
Maková Zuzana, MVDr., PhD.Južná trieda 20, 040 01 Košice
Kasár ElemírMierová 630, 072 22 Strážske
Kolibab BartolomejKrivošťanská 391, 072 22 Strážske
Pomietlo FrantišekVojenská 3, 040 01 Košice
Kvapil VladislavKvetná 36, 040 15 Košice
Kvapil MartinKvetná 36, 040 15 Košice
Pomietlo TiborVojenská 1332/3, 040 01 Košice
Sopoliga MarekHavanská 25, 040 01 Košice
Mangera Ľudovít044 32 Malá Lodina 442
Leško Rudolf, Ing.044 58 Belža 105
Ďurišin Ľudoví, Ing.Sovietskych hrdinov 355/44, 089 01 Svidník
Bača ŠtefanBukovecká 9, 040 12 Košice
Prepilka MiroslavMoskovská 16, 071 01 Michalovce
Hamaš Jozef094 21 Nižný Hrabovec
Demčák Jaroslav094 35 Čaklov 521
Juštík Michal, Ing.Brestovská 58, 066 01 Humenné
Matúš MeňovčíkDružstevná 504, 072 22 Strážske
Kačur Dušan, Ing.Laborecká 45, 066 01 Humenné
Falis ĽubomírHumenská 13, 071 01 Michalovce
Koprivňák Milan094 01 Tovarné 68
Džuňa František094 01 Tovarné 270
Jesenská Mária, RNDr.Magurská 3, 040 11 Košice
Lukáč DušanJasovská 1500/22, 040 11 Košice
Pekarovičová Ľudmila, Ing.Štefánikova 15, 080 01 Prešov
Hospodárová MáriaKarpatská 743/3, 089 01 Svidník
Tomesová ZdenkaClementisa 1127/6, 050 01 Revúca
Šándorová SvetlanaBelehradská 19, 040 13 Košice
Michaleková AlenaBrezovička 49, 082 74 Brezovica
Majerníková AdrianaEdelenyska 2, 048 01 Rožňava
Terebesiová AngelikaHlavná 158/129, 076 51 Pribeník
Rusnáková Emília, Ing.Úzka 1, 040 01 Košice
Bodnár Angela076 36 Malý Kamenec 118
Posilná Mária, PharmDr.Talinská 9, 040 12 Košice
Tropová Katarína, PharmDr.Železničná 5, 059 21 Svit
Kladeková Daniela, RNDr., CSc.Palárikova 6, 040 01 Košice
Jenčíková Anna, Ing.SNP 821/37, 078 01 Sečovce
Gianits Ladislav, RNDr.Palárikova 7, 040 01 Košice
Orosová KatarínaBuzulucká 9, 040 22 Košice
Koložváryová Katarína, MVDr.Hlavná 280, 044 13 Valaliky
Kosorínová Jarmila, Bc.Železiarenská 29, 040 15 Košice
Mercineryová DanielaHúskova 5, 040 23 Košice
Gregová GabrielaExnárova 9, 040 22 Košice
Kolesárová RuženaKlátovská 141/30, 044 12 Nižný Klátov
Sehnálková Hedviga, MVDr.Strakova 5, 040 01 Košice
Kováčová AnnaMichalovská 29, 040 11 Košice
Valanská MáriaVojenská 11, 040 01 Košice
Pitková Soňa, RNDr.Pekinská 14, 040 13 Košice
Haková Hedviga, RNDr.Lidické nám. 3, 040 22 Košice
Dragunová MartaTešedíkova 4, 040 17 Košice-Barca
Tomková Juliana, Bc.Európska trieda 1, 040 13 Košice
Jurík Peter, Ing.053 06 Bijacovce 142
Matvija PavolKurská 9, 040 22 Košice
Jerdoneková EvaSmreková 533/65, 053 11 Smižany
Bajtoš Ľuboš, Ing.053 06 Bijacovce 142
Fabiánová MáriaMojmírova 1024/25, 053 11 Smižany
Pindrochová Katarína, RNDr.055 62 Prakovce 331
Koco MariánLesnícka 3, 040 11 Košice
Šamudovská Oľga072 05 Kačanov 39
Jurovská Beáta079 01 Krišovská Liesková 69
Pavlíková ZlataStálicova 4, 040 12 Košice
Vagašová AgátaStaničná 303, 076 14 Michaľany
Bajus Ján, Mgr.Lipová 394, 076 03 Hraň
Vavlič RadoslavPod vlekom 9, 040 01 Košice
Samuelis PeterTranovského 17, 040 01 Košice
Ruščák Slavomír, Ing.044 47 Kecerovský Lipovec 32
Seman PeterSokoľany 223, 044 57 Haniska
Tóth Štefan, MVDr., PhD.Kechnec 106, 044 56 Seňa
Donič Viliam, prof., MUDr., CSc.Furčianska 69, 040 14 Košice
Živčák Ján053 21 Lieskovany 7
Živčáková Dana053 21 Lieskovany 7
Holub MiroslavBerlínska 17, 040 13 Košice
Perunská Ivana, Bc.Miškovecká 1, 040 11 Košice
Kurimský Ján, Ing.Boženy Němcovej 4, 040 01 Košice
Eftimová Jarmila, Ing., CSc.Byster 246, 044 41 Sady nad Torysou
Soták Juraj, Ing.094 22 Nižný Hrušov 425
Kolarčíková Daniela, Ing.Bielocerkevská 2, 040 22 Košice
Spišák Jaroslav, Ing.Čeľovská 142, 076 11 Plechotice
Marcinery Vladimír044 46 Herľany 60
Slota OndrejKozmonautická 50, 044 14 Čaňa
Bača TiborJenisejská 20, 040 12 Košice
Šváb Jozef044 59 Haniska 117
Bercík ErichTichý Potok 5, 082 74 Brezovica
Balogh Vojtech044 81 Trebejov 163
Kožej Ignác, Ing.Húskova 47, 040 11 Košice
Spišiaková Alena, RNDr.Kamenný obrázok 14/3, 052 01 Spišská Nová Ves

Celkový počet záznamov: 126