ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB

na nákup, predaj a spracovanie húb


Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydal:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

(Zoradené zostupne podľa vydania osvedčenia)
Rok 2009
Priezvisko, meno, titulAdresa trvalého bydliska
Samková Eva044 22 Nováčany 43
Azariová Annasv. Ladislava 37, 040 14 Košická Nová Ves
Fritzová Valéria, Mgr.040 18 Nižná Hutka 21
Jamrich PeterLesnícka 31, 040 11 Košice
Klempárová ŠarlotaKováčska 471/70, 044 25 Medzev
Sedlák MilanTrieda SNP 74, 040 11 Košice

Celkový počet záznamov: 6