ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB

na nákup, predaj a spracovanie húb


Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydal:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

(Zoradené zostupne podľa vydania osvedčenia)
Rok 2008
Priezvisko, meno, titulAdresa trvalého bydliska
Bandurčinová Helena044 47 Bunetice 24
Bandurčin Ján082 05 Šarišské Bohdanovce 111
Sližová VeronaJužná trieda 41, 040 01 Košice
Kravec JozefPartizánska 3, 040 01 Košice
Lovas EmilRichnava 55, 053 51 Kluknava
Blažek JaroslavIrkutská 13, 040 01 Košice
Surgentová Helena082 03 Janovík 84
Klempárová Andrea044 22 Nováčany 43
Halčák JánČordákova 6, 040 23 Košice

Celkový počet záznamov: 9