ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB

na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie
a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydal:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

(Zoradené zostupne podľa vydania osvedčenia)
Rok 2008
Priezvisko, meno, titulAdresa trvalého bydliska
Simko Arsenij, MVDr.Tolstého 19, 040 01 Košice
Rešo Rudolf, MVDr.Orgovánova 965/35, 079 01 Veľké Kapušany
Kniš Marek, Ing.Horolezecká 12, 040 01 Košice
Knišová Mária, MVDr.Suchodolinská 40, 040 01 Košice
Kniš Ján, PaedDr.Suchodolinská 40, 040 01 Košice
Szabó Róbert044 81 Trebejov 167
Franko MarcelZupkova 21, 040 22 Košice
Kepšta ĽubomírBuzulucká 681/22, 040 22 Košice

Celkový počet záznamov: 8