ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB

na prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami
a jedovatými látkami a prípravkami

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydal:
Úrad verejného zdravotníctva SR

(Zoradené zostupne podľa vydania osvedčenia)
Rok 2006
Priezvisko, meno, titulAdresa trvalého bydliska
Ján Denci Ing.072 52 Jenkovce 24
František Konečný Ing.Šafárikova 5, 040 11 Košice
Karol Pisoň Ing.055 63 Helcmanovce 498
Lucia KovalíkováKrosnianska 47, 040 22 Košice
Gizela Medveová044 58 Kechnec 175
Attila Gálffy044 58 Milhosť 20
Monika UšalováHviezdoslavova 1171/7, 078 01 Sečovce
Eva Mižáková Ing.044 45 Svinica 281
Břetislav Sehnal044 71 Paňovce 122
Jozef UchaľKošický Klečenov 40, 044 45 Košický Klečenov
Ondrej Hudák Ing.044 12 Vyšný Klatov 146
Gabriel Koncz044 74 Chým 86
Ondrej Kotuľa044 43 Budimír 126
Alexander Balázs049 12 Gemerská Hôrka 409
Jozef DobránskyPartizánska 11, 078 01 Sečovce
Michal Štefančík Ing.Timravy 5, 071 01 Michalovce
Jozef Slivka Ing.1. decembra 2207/6, 075 01 Trebišov
Jozef Knežo Ing.M. Benku 13, 071 01 Michalovce
Július Léka Ing.Lesná 7, 076 31 Streda nad Bodrogom
Ladislav Torjai076 43 Čierna 107
Teodor Parajos076 43 Čierna 106
Tomáš Szabó076 34 Ladmovce 103
Ferenc Petrik Mgr.S. Petöfiho 2, 076 42 Veľké Trakany
Imrich GlezaPlechotická 1067/36, 078 01 Sečovce
Alexander Hudák Ing.1. mája 806/16, 076 31 Streda nad Bodrogom
Tibor PilingHlavná 4/510, 076 31 Streda nad Bodrogom
Marián Janoško Ing.076 17 Nižný Žipov 59/20
Pavol LeškoDolna 196, 076 14 Michaľany
Ľubomír Kobida Ing.044 47 Kecerovce 80
Michal Pavlo Ing.072 01 Šamudovce 19
Michal JasovskýZáhradná 1928/7, 071 01 Michalovce
Tatiana Raničová Ing.Kochanovská 274/114, 078 01 Sečovce
Edmund Eötvös079 01 Krišovská Liesková 55
Jozef Hostovičák Ing.072 51 Husák 120
Martin Hrešo Ing.Nám. Slobody 8, 073 01 Sobrance
Jozef Ranič Ing.Kochanovská 274/114, 078 01 Sečovce
Gabriela Točená Ing.072 13 Zemplínska Široká 291
Štefan Tokár Ing.Tyršova 55, 073 01 Sobrance
Ján BiganičNad Laborcom 6, 071 01 Michalovce
Július Fazekas Ing.072 04 Trhovište 384
Juraj Malejčík072 15 Dúbravka 125
Vladislav Tkáčik Ing.072 34 Zalužice 251
Ľubomír Lešanič072 01 Krásnovce 53
Ladislav Csatlós Ing.Tolstého 85/12, 079 01 Veľké Kapušany
Štefan Polačko044 55 Veľká Ida 257
Pavol PelegrinZápadná 57, 044 71 Čečejovce
Štefan KocaiKvetná 3, 044 71 Čečejovce
Milota Ignáthová044 55 Veľká Ida 194
Matej VaraljayTajovského 5, 040 01 Košice
Gabriela LapárováJužná trieda 20, 040 01 Košice
Ján Kovalík Ing.Rastislavova 6, 075 01 Trebišov
Ladislav Bujanský044 01 Drienovec 319
Peter Danko Ing.Bieloruská B5, 071 01 Michalovce
Dušan ŠamkoMuškátova 36, 040 11 Košice
Vincent MatoušekAmurská 1, 040 11 Košice
Miroslav Blaško Ing.Prof. Hlaváča 18 C/A, 071 01 Michalovce

Celkový počet záznamov: 56