ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB

na prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami
a jedovatými látkami a prípravkami

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydal:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

(Zoradené zostupne podľa vydania osvedčenia)
Rok 2006
Priezvisko, meno, titulAdresa trvalého bydliska
Ďuricová GabrielaHollého 90, 073 01 Sobrance
Beňo Stanislav, Mgr.Rožňavská 6, 040 11 Košice
Hiščák PeterČsl. armády 33, 040 01 Košice
Repka DanielPokroku 16, 040 11 Košice
Nehéz Ladislav044 04 Turnianska Nová Ves 129
Lehotský Ján044 02 Turňa nad Bodvou 637
Ladičkovská Jana, Ing.Třebíčska 19, 066 01 Humenné
Gazdová KatarínaNám. Ľ. Štúra 11, 045 01 Moldava n/B.
Andrašik RadoslavSputniková 6, 040 12 Košice
Sidorjak Stanislav044 47 Čižatice 3
Gyüre PeterMalé Raškovce 83, 072 17 Zempl. Kopčany
Szatmári LadislavKrišovská Liesková 74, 079 01 Veľ. Kapušany
Krakovský Peter, ml.082 03 Lemešany 44
Uhrinová Mária072 44 Blatná Polianka 53
Šoltésová Mária072 53 Bežovce 234
Havassy Ivan, RNDr.Húskova 85, 040 11 Košice
Hudák Ján, Ing.Bielocerkevská 15, 040 22 Košice
Iró Silvester, RNDr., PhD.Obchodná 24, 811 06 Bratislava
Durkáčová RuženaTerchovská 12, 080 01 Prešov
Paulík Ján072 16 Hatalov 43
Sabovčík Maroš072 14 Pavlovce nad Uhom 702
Csáji Štefan044 55 Veľká Ida 142
Krakovský Peter082 03 Lemešany 44
Babčan AndrejPalárikova 11, 040 01 Košice
Leysek MariánPark Angelinum 4, 040 01 Košice
Leysek DanielLevočská 2, 040 12 Košice
Kušnír Vladimír, Ing.Kúpeľská 17, 073 01 Sobrance
Kočiková Erika072 51 Krčava 206
Huszty Zoltán076 77 Ptrukša 10
Urbančík AntonJ. Hollého 95, 0714 01 Michalovce
Kurucz Martin, Ing.Prof. Hlaváča 6, 071 01 Michalovce
Kopko Štefan, Ing.M.Rázusa 2, 071 01 Michalovce
Manko Štefan049 42 Lipovník 81
Ondo-Eštok Igor072 05 Bracovce 277
Horkulič Denis, Ing.Mierová 80, 066 01 Humenné
Rusňák Štefan, Ing.J. Hollého 72, 071 01 Michalovce
Hudáková Tatiana, RNDr., CSc.Stierová 23, 040 11 Košice
Hedviga Oravcová, Bc.Gemerská 125, 049 51 Brzotín
Handzuš JánArm. gen. Svobodu 36, 080 01 Prešov
Jančová Jana, Ing.Kimovská 16, 960 01 Zvolen
Kantor VincentNová 32, 044 14 Gyňov
Nagy Ivo, Ing.Jarná 3, 071 01 Michalovce
Hudák Dušan, Ing.094 35 Soľ 441
Majcher Ján076 16 Zemplínsky Klečenov 32
Kuriščák JurajŽeleziarenská 2, 040 15 Košice - Šaca
Verböczi NorbertOslobodenia 8, 045 01 Moldava n/B.
Novák JánSama Chalupku 390, 073 01 Sobrance
Mesár ErnestPalackého 13, 040 01 Košice
Čonka Jozef044 20 Baška 82
Uhrinová AnnaŽdiarska 2, 040 12 Košice
Kredatusová Mária044 57 Haniska 326
Antošová HedvigaViedenská 10, 040 13 Košice
Remák BartolomejSeverná 24, 045 01 Moldava n/B.
Husár Róbert044 11 Skároš 175
Kornaj Štefan044 57 Haniska 115
Semanová Mária044 11 Ždaňa 264
Stretavská AnnaBunkovce 83, 072 44 Blatné Remety
Šimko Radomír, Ing.Čingovská 12, 040 12 Košice
Nehoda GabrielFábryho 49, 045 01 Moldava n/B.
Fábián Ján049 51 Kružná
Kováčik Jozef, RNDr.Partizánska 373, 956 18 Bošany

Celkový počet záznamov: 61