Žiadateľ Miesto prevádzkovania Vyvesené
[Ag + PCR] Via Corporation s.r.o., Duklianska 1919/4, 071 01 Michalovce unimobunky na voľnom priestranstve, Pri bitúnku 1887/11, 040 01 Košice-Juh 07.09.2021
[Ag] Via Corporation s.r.o., Duklianska 1919/4, 071 01 Michalovce športová hala „Angel Aréna“ na parc. č. 265/2, Pri Jazdiarni 1010/1, 040 01 Košice-Staré Mesto 07.09.2021
[Ag + PCR] Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o., Masarykova 1632/9, 040 01 Košice-Staré Mesto Nemocnica (prízemie, trakt FRO), Masarykova 1632/9, 040 01 Košice-Staré Mesto 07.09.2021
[Ag] MEDBARGER s.r.o., Jantárová 8, 040 01 Košice-Juh parkovisko spoločnosti McDonald´s, Napájadlá 1837/1, 040 12 Košice-Nad jazerom 02.07.2021
[Ag + PCR] EMED s.r.o., Československej armády 1172/27, 040 01 Košice-Staré Mesto parcela č. 796/4, Rožňavská 607/19, 045 01 Moldava nad Bodvou 30.06.2021
[PCR] DB Biotech, a.s., Popradská 256/80, 040 11 Košice-Západ parc. č. 4688/1 – parkovisko vedľa budovy, Popradská 256/80, 040 11 Košice-Západ 21.06.2021
[Ag] Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice-mesto, Komenského 1096/19, 04001 Košice-mestská časť Staré Mesto Toyota PROACE City Verso s EvČ BT150CJ, Komenského 1096/19, 040 01 Košice-Staré Mesto 11.05.2021
[PCR] synlab slovakia s. r. o., Limbová 2645/5, 831 01 Bratislava-Nové Mesto parc. č. 1402/8 v k. ú. Nižná Úvrať, Opatovská cesta, 040 01 Košice-Vyšné Opátske 11.05.2021
[Ag] PharmaCare Group, s.r.o., Šmidkeho 494/65, 066 01 Humenné POZASTAVENÉ: nebytový priestor v 2 plechových kontajneroch, Bačíkova 3023/7B, 040 01 Košice-Staré Mesto 27.04.2021
27.08.2021
[Ag] ADOS CARE, s.r.o., Krivá 1066/23, 040 01 Košice-Juh POZASTAVENÉ: parkovisko pri Crow Aréne, Kavečianska cesta 1113/1, 040 01 Košice-Sever 27.04.2021
27.08.2021
[Ag] ADOS CARE, s.r.o., Krivá 1066/23, 040 01 Košice-Juh POZASTAVENÉ: parkovisko, Žižkova 2338/21, 040 01 Košice-Juh 27.04.2021
27.08.2021
[Ag] MEDISON, s.r.o., Obchodná 442/16, 040 11 Košice-Západ ZRUŠENÉ: Foyer - Historická budova divadla, Hlavné námestie 4/1, 040 01 Košice-Staré Mesto 01.03.2021
28.06.2021
[Ag] BEACH CLUB KOŠICE s. r. o., Slovenská 560/26, 040 01 Košice-Sever budova BEACH CLUB, Protifašistických bojovníkov 3012/6, 040 01 Košice-Staré Mesto 25.02.2021
[Ag] Gymnázium, Park mládeže 634/5, 040 01 Košice-Sever ZRUŠENÉ: Gymnázium (vstupný vestibul a chodba), Park mládeže 634/5, 040 01 Košice-Sever
ZRUŠENÉ: Gymnázium (telovýchovný komplex), Park mládeže 634/5, 040 01 Košice-Sever
25.02.2021
24.06.2021
[Ag] EMED s.r.o., Československej armády 1172/27, 040 01 Košice-Staré Mesto 1. NP administratívnej budovy Premac, spol. s r. o., Pri Krásnej 2433/2, 040 12 Košice-Nad jazerom 24.02.2021
[Ag] Základná škola, Družicová 1475/4, 040 12 Košice-Nad jazerom Základná škola (vestibul na 1. nadzemnom podlaží), Družicová 1475/4, 040 12 Košice-Nad jazerom 17.02.2021
[Ag] Základná škola, Belehradská 2574/21, 040 13 Košice-Sídl.Ťahanovce prízemie pavilónu D v Základnej škole (telovýchovný komplex), Belehradská 2574/21, 040 13 Košice-Sídl.Ťahanovce 17.02.2021
[Ag] Tukafe s.r.o., Hviezdoslavova 1008/7A, 040 01 Košice-Staré Mesto ZRUŠENÉ: nebytový priestor na prízemí podnikateľského objektu, Námestie L. Novomeského 1442/11, 040 01 Košice-Staré Mesto 27.01.2021
15.02.2021
[Ag] Tukafe s.r.o., Hviezdoslavova 1008/7A, 040 01 Košice-Staré Mesto ZRUŠENÉ od 12.09.2021: nebytová budova obchodu a služieb, Gudernova 2289, parc. číslo 553, 040 11 Košice-Západ 04.02.2021
15.07.2021
[Ag] ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE MUDR. ŠVEHLÍK s.r.o., 121, 040 18 Nižná Hutka nebytové priestory na 1. NP budovy, Hlavná 23/40, 040 01 Košice-Staré Mesto
miestnosť 017 a 018 na 1. PP budovy Polikliniky KVP, Cottbuská 1581/13, 040 23 Košice-Sídlisko KVP
na voľnom priestranstve, parc. reg. „C“, č. 504/2, 040 01 Košice-Juh
04.02.2021
[Ag] GH Medical s.r.o., Čapajevova 171/8, 040 11 Košice-Západ SOŠ agrotechnická – Agrotechnikai Szakközépiskola, Hlavná 148/54, 045 01 Moldava nad Bodvou
Stredná športová škola, Trieda SNP 399/104, 040 11 Košice-Západ
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 60/44, 040 01 Košice-Sever
Gymnázium, Šrobárova 1015/1, 040 01 Košice-Staré Mesto
Obchodná akadémia, Watsonova 1942/61, 040 01 Košice-Sever
SPŠ dopravná, Hlavná 113/21, 040 01 Košice-Staré Mesto
Obchodná akadémia, Polárna 1452/1, 040 12 Košice-Nad jazerom
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 1016/17, 040 01 Košice-Staré Mesto
Konzervatórium, Timonova 778/2, 040 01 Košice-Staré Mesto
Hotelová akadémia, Južná trieda 2214/10, 040 01 Košice-Juh
02.02.2021
[Ag] TOP FIGURA, s.r.o., Krivá 1067/25, 040 01 Košice-Juh POZASTAVENÉ: parkovisko pri Štadióne Lokomotíva, Čermeľská cesta 1452/1, 040 01 Košice-Sever
parkovisko veľkoobchodného strediska METRO Cash & Carry, Americká trieda 2828/1A, 040 13 Košice-Sídl.Ťahanovce
pred tréningovou halou Steel Aréna, Nerudova 1627/12, 040 01 Košice-Juh
01.02.2021
10.09.2021
[Ag] GH Medical s.r.o., Čapajevova 171/8, 040 11 Košice-Západ POZASTAVENÉ: v objekte v areáli, Pod Furčou 7, 040 01 Košice-Dargov.hrdinov 01.02.2021
02.07.2021
[Ag] AdNa, s.r.o., Krosnianska 1491/83, 040 22 Košice-Dargov.hrdinov na prízemí budovy, Popradská 199/78, 040 11 Košice-Západ
na prízemí administratívnej budovy, Dunajská 1639/12, 040 01 Košice-Juh
v budove Denného centra, Jegorovovo Nám. 936/5, 040 22 Košice-Dargov.hrdinov
01.02.2021
[Ag] SPAK s.r.o., Fejova 1525/3, 040 01 Košice-Juh kontajnery strecha parkovacieho domu pri Steel Aréne, Štúrova 3091, 040 01 Košice-Juh 29.01.2021
[Ag] Scarlett Clinic s.r.o., Gemerská 3, 040 01 Košice-Juh parkovisko pri OC CASSOVIA, parc. č. 501/253, Pri prachárni 2842/4, 040 11 Košice-Juh 29.01.2021
[Ag] Poliklinika ProCare Košice s.r.o., Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava-Petržalka POZASTAVENÉ: prízemie budovy Polikliniky ProCare, Jána Pavla II. 3130/5, 040 23 Košice-Sídlisko KVP 29.01.2021
06.07.2021
[Ag] Michaella s.r.o., Tichá 51, 072 04 Trhovište vo dvore v nebytových priestoroch Meštianskeho domu, Alžbetina 607/19, 040 01 Košice-Staré Mesto 29.01.2021
[Ag] Mestská časť Košice-Nad Jazerom, Poludníková 1454/7, 040 12 Košice-Nad jazerom POZASTAVENÉ: Miestny úrad mestskej časti Košice-Nad jazerom, Poludníková 1454/7, 040 12 Košice-Nad jazerom 29.01.2021
14.07.2021
[Ag] K 13 - Košické kultúrne centrá, Kukučínova 81/2, 040 01 Košice-Juh POZASTAVENÉ: Kulturpark - Galéria Alfa, Kukučínova 81/2, 040 01 Košice-Juh
POZASTAVENÉ:Výmenník Wuppertálska, Titogradská 1398/17, 040 23 Košice-Sídlisko KVP
POZASTAVENÉ:Výmenník Važecká, Galaktická 2397/1A, 040 12 Košice-Nad jazerom
29.01.2021
14.07.2021
[Ag] BIG GYM, s.r.o., Krivá 1067/25, 040 01 Košice-Juh v priestoroch recepcie pri tréningovej hale Steel Arény, Nerudova 1627/12, 040 01 Košice-Juh 29.01.2021
[Ag] Akadémia Košice, n.o., Bačíkova 321/7, 040 01 Košice-Staré Mesto POZASTAVENÉ: prízemie budovy na parc.č. 269/2 v areáli na Bačíkova 321/7, 040 01 Košice-Staré Mesto 29.01.2021
13.07.2021
[Ag] Via Corporation s.r.o., Duklianska 1919/4, 071 01 Michalovce ZRUŠENÉ: športová hala „Angel Aréna“ na parc. č. 265/2, Pri Jazdiarni 1010/1, 040 01 Košice-Staré Mesto
ZRUŠENÉ:voľné priestranstvo, Pri bitúnku 1887/11, 040 01 Košice-Juh
28.01.2021
07.09.2021
[Ag] URO - MEDICAL s.r.o., Topoľová 9, 040 01 Košice-Juh POZASTAVENÉ: dopravné ihrisko, Zupkova, 040 22 Košice-Dargov.hrdinov 28.01.2021
19.07.2021
[Ag] Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice-okolie, Komenského 1096/19, 040 01 Košice-Staré Mesto vozidlo FIAT DOBLO, EvČ BL489ZJ + stan, Komenského 1096/19, 040 01 Košice-Staré Mesto 28.01.2021
[Ag] SlovakTransLine, s.r.o., Staničná 1720/3, 071 01 Michalovce nebytové priestory podnikateľského objektu, Rožňavská 612/29, 045 01 Moldava nad Bodvou 28.01.2021
[Ag] MEDBARGER s.r.o., Jantárová 8, 040 01 Košice-Juh ZRUŠENÉ: parkovisko spoločnosti McDonald´s, Napájadlá 1837/1, 040 12 Košice-Nad jazerom
ZRUŠENÉ: kontajner na pozemku parc. č. 4737/14, Popradská, 040 01 Košice-Západ
28.01.2021
02.07.2021
[Ag] DeTa DENT s.r.o., Kyjevské nám. 14535/8, 974 04 Banská Bystrica kúpalisko RYBA – Anička, Pod šiancom 653/5, 040 01 Košice-Sever 28.01.2021
[Ag] MEDISON, s.r.o., Obchodná 442/16, 040 11 Košice-Západ POZASTAVENÉ: Poslucháreň Kostolianska v areáli Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie, Komenského 68/73, 040 01 Košice-Sever 26.01.2021
30.08.2021
[Ag] ViGeR s.r.o., 10, 044 58 Seňa 2 unimobunky pred KD, 148, 044 58 Seňa 25.01.2021
[Ag] EMED s.r.o., Československej armády 1172/27, 040 01 Košice-Staré Mesto Námestie Ľ. Štúra 1282/17A, 045 01 Moldava nad Bodvou 25.01.2021
[Ag] LEHA, s.r.o., Tomašíkova 8, 040 01 Košice-Sever Priemyselný areál, Stará prešovská 1743/6, 040 01 Košice-Staré Mesto 22.01.2021
[Ag] Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice ZRUŠENÉ: vestibul na 1. nadzemnom podlaží, Základná škola, Bukovecká 1370/17, 040 12 Košice-Nad jazerom 22.01.2021
28.06.2021
[Ag] Základná škola, Bruselská 2611/18, 040 13 Košice ZRUŠENÉ: Základná škola, Bruselská 2611/18, 040 13 Košice 22.01.2021
29.06.2021
[Ag] Obec Ďurkov, Ďurkov 274, 044 19 Ďurkov ZRUŠENÉ: Základná škola Ďurkov, Ďurkov 192, 044 19 Ďurkov 21.01.2021
21.06.2021
[Ag] Obec Bohdanovce, Bohdanovce 142, 044 16 Bohdanovce Základná škola s materskou školou, Bohdanovce 209, 044 16 Bohdanovce 20.01.2021
[Ag] Základná škola, Bernolákova 424/16, 040 11 Košice-Západ ZRUŠENÉ: Elokované pracovisko Základnej školy, Bernolákova, Dolina 13/43, 040 15 Košice-Poľov 18.01.2021
28.06.2021
[Ag] Základná škola, Kecerovce, Kecerovce 79, 044 47 Kecerovce Základná škola Kecerovce - modulová stavba Kecerovce 79, 044 47 Kecerovce 18.01.2021
[Ag] BE-SOFT a.s., Krakovská 2398/23, 040 11 Košice-Juh prízemie budovy BE–SOFT (vstupom z dvorovej časti), Krakovská 2398/23, 040 11 Košice-Juh 18.01.2021
[Ag] APOTHEKA KOŠICE, s.r.o., Staničné námestie 1459/11, 040 01 Košice-Staré Mesto Bencúrova 1518/6, 040 01 Košice-Staré Mesto 18.01.2021
[Ag] Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o., Masarykova 9, 040 01 Košice-Staré Mesto ZRUŠENÉ: Nemocnica (prízemie, trakt FRO), Masarykova 9, 040 01 Košice-Staré Mesto 15.01.2021
31.08.2021
[Ag] Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského John Amos Comenius Lutheran Grammar School, Škultétyho 1359/10, 040 01 Košice-Staré Mesto Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského John Amos Comenius Lutheran Grammar School, Škultétyho 1359/10, Škultétyho 1359/10, 040 01 Košice-Staré Mesto 15.01.2021
[Ag] Súkromná základná škola, Dneperská 1401/1, 040 12 Košice-Nad Jazerom objekt telovýchovného komplexu Súkromnej základnej školy, Dneperská 1401/1, 040 12 Košice-Nad Jazerom 15.01.2021
[Ag] Obec Budimír, Budimír 19, 044 43 Budimír Základná škola s materskou školou M.R. Šefánika, Budimír 11, 044 43 Budimír 15.01.2021
[Ag] Základná škola, Hroncova 22/23, 040 01 Košice-Sever ZRUŠENÉ od 14.09.2021: Základná škola, parcela "C" č. 2530, Hroncova 22/23, 040 01 Košice-Sever 14.01.2021
19.07.2021
[Ag] Obec Čaňa, Osloboditeľov 22, 044 14 Čaňa Telovýchovný komplex Základná škola, Pionierska 33, 044 14 Čaňa 14.01.2021
[Ag] Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto unimobunka v areáli Univerzitnej nemocnice sv. Michala (parc. 176/1), Murgašova 1390/1, 040 01 Košice-Staré Mesto 13.01.2021
[Ag] Obec Nižný Klátov, Hlavná 1/1, 044 12 Nižný Klátov Viacúčelová budova Obecného úradu a kultúrneho domu, Hlavná 1/1, 044 12 Nižný Klátov 13.01.2021
[Ag] Základná škola, Mládežnícka 508/3, 040 15 Košice-Šaca ZRUŠENÉ: Základná škola, Mládežnícka 508/3, 040 15 Košice-Šaca 13.01.2021
25.06.2021
[Ag] U.S.Steel Košice, s.r.o. prízemie budovy vonkajších vzťahov, Vstupný areál U. S. Steel 1002, 040 15 Košice-Šaca 12.01.2021
[Ag] Základná škola Ľ. Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice ZRUŠENÉ: Telovýchovný komplex pri Základnej škole Ľ. Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice 11.01.2021
29.06.2021
[Ag] Základná škola s materskou školou, Masarykova 19/A, 040 01 Košice ZRUŠENÉ: Základná škola s materskou školou, Masarykova 19/A, 040 01 Košice 11.01.2021
24.06.2021
[Ag] Základná škola, Kežmarská 309/28, 040 11 Košice-Západ ZRUŠENÉ od 23.08.2021: Základná škola (pavilón pre II. stupeň), Kežmarská 309/28, 040 11 Košice-Západ 11.01.2021
07.07.2021
[Ag] Základná škola s materskou školou, Želiarska 4, 040 13 Košice ZRUŠENÉ: Základná škola s materskou školou, Želiarska 4, 040 13 Košice 08.01.2021
29.06.2021
[Ag] Základná škola, Užhorodská 1040/39, 040 11 Košice-Juh Základná škola (1. nadzemné podlažie), Užhorodská 1040/39, 040 11 Košice-Juh 08.01.2021
[Ag] Základná škola, Trebišovská 369/10, 040 11 Košice-Západ ZRUŠENÉ: Základná škola (plocha pred školskou jedálňou), Trebišovská 369/10, 040 11 Košice 08.01.2021
28.06.2021
[Ag] Základná škola, Tomášikova 31, 040 01 Košice ZRUŠENÉ: Základná škola, Tomášikova 31, 040 01 Košice 08.01.2021
06.09.2021
[Ag] Základná škola, Starozagorská 3104/8, 040 23 Košice -Sídlisko KVP Základná škola (nulté podlažie trakt B), Starozagorská 8, 040 23 Košice 08.01.2021
[Ag] Základná škola, Staničná 1901/13, 040 01 Košice - Juh Základná škola (vestibul v pavilóne A), Staničná 1901/13, 040 01 Košice-Juh 08.01.2021
[Ag] Základná škola, Slobody 239/1, 040 11 Košice-Západ ZRUŠENÉ: Základná škola (vestibul pavilónu E), Slobody 239/1, 040 11 Košice-Západ 08.01.2021
29.06.2021
[Ag] Základná škola, Požiarnická 1497/3, 040 01 Košice -Juh ZRUŠENÉ: Telovýchovný komplex pri Základnej škole, Požiarnická 3, 040 01 Košice 08.01.2021
25.06.2021
[Ag] Základná škola, Považská 452/12, 040 11 Košice Základná škola (pavilón ŠU), Považská 452/12, 040 11 Košice 08.01.2021
[Ag] Základná škola, Postupimská 37, 040 22 Košice ZRUŠENÉ: Telovýchovný komplex pri Základnej škole, Postupimská 37, 040 22 Košice 08.01.2021
24.06.2021
[Ag] Základná škola, Polianska 1, 040 01 Košice ZRUŠENÉ: Základná škola, Polianska 1, 040 01 Košice 08.01.2021
29.06.2021
[Ag] Základná škola, L. Podjavorinskej 378/1, 040 11 Košice-Luník IX Základná škola (vestibul), L. Podjavorinskej 378/1, 040 11 Košice-Luník IX 08.01.2021
[Ag] Základná škola, Park Angelínum 8, 040 01 Košice ZRUŠENÉ: Základná škola, Park Angelínum 8, 040 01 Košice 08.01.2021
25.06.2021
[Ag] Základná škola, Námestie L. Novomestského 2, 040 01 Košice ZRUŠENÉ: Základná škola, Námestie L. Novomestského 2, 040 01 Košice 08.01.2021
24.06.2021
[Ag] Základná škola, Krosnianska 4, 040 22 Košice ZRUŠENÉ: Základná škola, Krosnianska 4, 040 22 Košice 08.01.2021
29.06.2021
[Ag] Obec Košická Belá 54, 044 65 Košická Belá Kultúrny dom Košická Belá 54, 044 65 Košická Belá 08.01.2021
[Ag] Základná škola, Kežmarská 309/30, 040 11 Košice-Západ ZRUŠENÉ: Základná škola (miestnosť č. 1 a vestibul pre II. stupeň), Kežmarská 309/30, 040 11 Košice-Západ 08.01.2021
25.06.2021
[Ag] Základná škola Jozefa Urbana, Jenisejská 1410/22, 040 12 Košice Nad jazerom ZRUŠENÉ: Telovýchovný komplex pri Základnej škole Jozefa Urbana, Jenisejská 1410/22, 040 12 Košice 08.01.2021
25.06.2021
[Ag] Základná škola, Janigova 1327/2, 040 23 Košice ZRUŠENÉ: Základná škola (vestibul), Janigova 1327/2, 040 23 Košice 08.01.2021
02.07.2021
[Ag] Základná škola Mateja Lechkého, Jána Pavla II. č. 1, 040 23 Košice -Sídlisko KVP ZRUŠENÉ: Základná škola Mateja Lechkého (2. nadzemné podlažie trakt C), Jána Pavla II. č. 1, 040 23 Košice 08.01.2021
25.06.2021
[Ag] Premonštrátske gymnázium, Kováčska 28, 040 01 Košice Rehoľný dom, Hlavná 67, 040 01 Košice 08.01.2021
[Ag] Základná škola, Gemerská 632/2, 040 11 Košice - Juh ZRUŠENÉ: Základná škola (učebňa č. 42), Gemerská 632/2, 040 11 Košice-Juh 08.01.2021
26.08.2021
[Ag] Základná škola, Fábryho 44, 040 22 Košice ZRUŠENÉ: Telocvičňa pri Základnej škole, Fábryho 44, 040 22 Košice 08.01.2021
25.06.2021
[Ag] Základná škola, Družicová 1475/4, 040 12 Košice-Nad Jazerom Základná škola (veľká telocvičňa), Družicová 1475/4, 040 12 Košice-Nad Jazerom 08.01.2021
[Ag] Základná škola, Drábova 1148/3, 040 23 Košice ZRUŠENÉ: Základná škola (vestibul školy), Drábova 1148/3, 040 23 Košice 08.01.2021
29.06.2021
[Ag] Základná škola, Bernolákova 424/16, 040 11 Košice - Západ ZRUŠENÉ: Telocvičňa pri Základnej škole (HANDBALL ARÉNA), Bernolákova 424/16, 040 11 Košice-Západ 08.01.2021
29.06.2021
[Ag] Základná škola, Belehradská 21, 040 13 Košice Základná škola, Belehradská 21, 040 13 Košice 08.01.2021
[Ag] Základná škola. Abovská 296/36, 040 17 Košice-Barca ZRUŠENÉ: Základná škola (vstupný vestibul a suterén). Abovská 296/36, 040 17 Košice-Barca 08.01.2021
21.06.2021
[Ag] Obec Veľká Ida, Kaštieľ 42, 044 55 Veľká Ida ZRUŠENÉ: parcela č. 3195/53, Základná škola, Veľká Ida 1, 044 55 Veľká Ida 07.01.2021
21.06.2021
[Ag] Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3, 040 01 Košice ZRUŠENÉ: Telocvičňa pri Gymnáziu, Zbrojničná 3, 040 01 Košice 07.01.2021
12.07.2021
[Ag] Mesto Košice, Trieda SNP 1280/48A, 040 11 Košice-Západ ZRUŠENÉ: Magistrát Mesta Košice, Trieda SNP 1280/48A, 040 11 Košice-Západ 07.01.2021
16.06.2021
[Ag] Základná škola, Krosnianska 812/2, 040 22 Košice ZRUŠENÉ: Telovýchovný komplex pri Základnej škole, Krosnianska 812/2, 040 22 Košice 07.01.2021
28.06.2021
[Ag] Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, 040 22 Košice ZRUŠENÉ: prízemná časť školy pri Gymnáziu sv. E. Steinovej, Charkovská 1, 040 22 Košice 07.01.2021
28.06.2021
[Ag] Obec Ždaňa, Jarmočná 118/4, 044 11 Ždaňa Obecný úrad s kultúrnym domom, Jarmočná 118/4, 044 11 Ždaňa 04.01.2021
[Ag] Obec Valaliky, Poľná 165/8, 044 13 Valaliky ZRUŠENÉ od 06.09.2021: Telocvičňa pri Základnej škole, Hlavná 55/165, 044 13 Valaliky 04.01.2021
14.07.2021
[Ag] Obec Slanec, Hlavná 55/114, 044 17 Slanec Kultúrny dom, Forgáčova 211/6, 044 17 Slanec 04.01.2021
[Ag] Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov ZRUŠENÉ: Obecný úrad s kultúrnym domom, Slančínska 94, 044 19 Ruskov 04.01.2021
24.06.2021
[Ag] Obec Rozhanovce, Slovenského Národného Povstania 298/48, 044 42 Rozhanovce Kultúrny dom, Slovenského Národného Povstania 296/52, 044 42 Rozhanovce 04.01.2021
[Ag] Obec Poproč, Školská 632/2, 044 24 Poproč ZRUŠENÉ: Objekt areálu športu a hier, Brezová 969/20, 044 24 Poproč 04.01.2021
24.06.2021
[Ag] Mesto Medzev, Štóska 739/6, 044 25 Medzev Telovýchovný komplex pri Základnej škole – Grundschule Medzev, Štóska 914/183, 044 25 Medzev 04.01.2021
[Ag] Gymnázium, Alejová 1, Košice, Alejová 1632/1, 040 11 Košice-Juh Telovýchovné zariadenie Gymnázia, Alejová 1632/1, 040 11 Košice-Juh 04.01.2021
[Ag] Obecné združenie občanov telesnej kultúry, školstva, zdravia a ochrany ŽP Kechnec, 19, 044 58 Kechnec Kongresová sála OcÚ Kechnec, 19, 044 58 Kechnec 04.01.2021
[Ag] Obec Haniska, Haniska 248, 044 57 Haniska Telovýchovný komplex pri Základnej škole, 471, 044 57 Haniska 04.01.2021
[Ag] Obec Čečejovce, Buzická 399/55, 044 71 Čečejovce ZRUŠENÉ: parcela č. 1237/11, pavilón IV, 044 71 Čečejovce 04.01.2021
21.06.2021
[Ag] Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, 327, 044 73 Buzica telovýchovný pavilón (U4) Základnej školy, 327, 044 73 Buzica 04.01.2021
[Ag] Mesto Košice, Trieda SNP 1280/48A, 040 11 Košice-Západ ZRUŠENÉ: Magistrát Mesta Košice, Trieda SNP 1280/48A, 040 11 Košice-Západ 23.12.2020
07.01.2021
[Ag] Gastroped s.r.o., Tomášikova 151/8, 040 01 Košice-Sever priemyselný areál, parcela registra „C“ č. 3287/1, Stará Prešovská cesta 2150/6, 040 01 Košice - Sever 23.12.2020
[PCR] Alpha medical, s. r. o., Záborského 4/2, 036 01 Martin Gorkého 1076/8, 040 01 Košice-Staré Mesto 16.12.2020
[Ag] LUMY DENT s.r.o., MUDr. Pribulu 149/7, 089 01 Svidník parcely č. 311, 312, 545/31 a 545/32, Toryská, 040 11 Košice-Západ 09.12.2020
[Ag] CARDIO D&R, s.r.o. Košice, Maršala Koneva 985/1, 040 22 Košice-Dargov.hrdinov suterén polikliniky, Maršala Koneva 985/1, 040 22 Košice-Dargov.hrdinov 08.12.2020
[Ag] Michaella s.r.o., Tichá 51, 072 04 Trhovište ZRUŠENÉ: prízemie objektu, Alžbetina 607/19, 040 01 Košice-Staré Mesto 04.12.2020
01.03.2021
[Ag] Detská fakultná nemocnica Košice, Trieda SNP 457/1, 040 11 Košice-Západ POZASTAVENÉ: 1. NP, III. hrebeňová budova DFN Košice, Trieda SNP 457/1, 040 11 Košice-Západ 24.11.2020
20.08.2021
[PCR] Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 785/43, 040 01 Košice-Juh ZRUŠENÉ od 02.09.2021: veľkokapacitné mobilné odberové miesto, parcela č. 1400/44 v k.ú. Terasa, Bardejovská 373/6, 040 11 Košice-Západ 04.11.2020
13.07.2021
[Ag] GH Medical s.r.o., Čapajevova 171/8, 040 11 Košice-Západ POZASTAVENÉ: parc. č. 510/682 v k.ú. Južné Mesto, 2 stany, Ostrovského 2333/1, 040 01 Košice-Juh 20.10.2020
02.07.2021
[PCR] Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 785/43, 040 01 Košice-Juh parcela č. C 1/1 vedená na LV č. 5913 v k.ú. Terasa, tri vyhrievané kontajnery a 1 prístrešok pre triedenie pacientov, Ipeľská 156/1, 040 11 Košice-Západ 20.07.2021
[PCR] Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice ZRUŠENÉ: parcela č. 1769/1 vedená na LV č. 8495 v k.ú. Košice – Južné Mesto, prístrešok na odber pri pavilóne II. a administratívne priestory v rámci vyčleneného traktu pavilónu II. Univerzitnej nemocnice L. Pasteura 09.06.2020
20.10.2020
[PCR] Nemocnica Košice – Šaca a.s., 1. súkromná nemocnica, Lúčna 57, 040 15 Košice ZRUŠENÉ od 16.11.2021: parcela č. 1059 vedená na LV č. 2310 v k.ú. Košice – Šaca, pred vstupom do areálu Nemocnice Košice – Šaca 09.06.2020
21.09.2021
[PCR] Medirex, a.s., Holubyho 35, 902 01 Pezinok parcela č. 3526/22 vedená na LV č. 12981 v k.ú. Dargovských hrdinov, okres Košice III. 09.06.2020

Počet žiadateľov: 121

Aktualizované: 21.09.2021