Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 KOŠICE
ZOZNAM VYSTAVENÝCH OBJEDNÁVOK
evidovaných v roku 2019
Aktualizované: 31.12.2019 o 13:10:15

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
IČO
Interné číslo
Sídlo dodávateľa


Identifikácia
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)
Suma
zmluvy
(vrátane DPH)


30.12.2019
K-TRADE s.r.o.
34298321
A/2019/031997
Dúbravská cesta 9, 841 01 Bratislava


Plastový materiál Greiner
2 967,89 €
Podpisom schválil: MUDr. Zuzana Dietzová, PhD. regionálny hygienik - zastupujúci

27.12.2019
K-TRADE s.r.o.
34298321
A/2019/031963
Dúbravská cesta 9, 841 01 Bratislava


Plastový materiál - Grainer
1 053,70 €
Podpisom schválil: MUDr. Zuzana Dietzová, PhD. regionálny hygienik - zastupujúci

27.12.2019
RAMCOM s.r.o.
43889395
A/2019/031956
Poštová 14, 040 0 Košice


Chladnicky
500,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Zuzana Dietzová, PhD. regionálny hygienik - zastupujúci

27.12.2019
RAMCOM s.r.o.
43889395
A/2019/031955
Poštová 14, 040 0 Košice


Skartovačky
215,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

27.12.2019
Chromservis SK s.r.o.
45515930
A/2019/031909
Nobelova 34, 810 00 Bratislava


Odberové čerpadlo
996,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Zuzana Dietzová, PhD. regionálny hygienik - zastupujúci

27.12.2019
Ing. Tomáš Dzurňák - D&D
14382857
A/2019/031856
Južná trieda 78, 040 0 Košice


Čistiaci materiál.
2 193,76 €
Podpisom schválil: MUDr. Zuzana Dietzová, PhD. regionálny hygienik - zastupujúci

18.12.2019
KRIGO s.r.o.
31901328
A/2019/031412
Ul.Vladimira Kunu 729/4, 031 01 Liptovský Mikuláš


Krvné deriváty.
570,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Zuzana Dietzová, PhD. regionálny hygienik - zastupujúci

18.12.2019
Peter Lašák
A/2019/031409
Strojárenská, 962 05 Hriňová


Krvné deriváty
1 900,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Zuzana Dietzová, PhD. regionálny hygienik - zastupujúci

18.12.2019
DHL Expres s. r.o., Letisko M.R: štefámika, BA
31342876
A/2019/031406
,


Preprava buniek
490,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Zuzana Dietzová, PhD. regionálny hygienik - zastupujúci

18.12.2019
RAMCOM s.r.o.
43889395
A/2019/031364
Poštová 14, 040 0 Košice


Chladničky
700,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Zuzana Dietzová, PhD. regionálny hygienik - zastupujúci

1/44

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
IČO
Interné číslo
Sídlo dodávateľa


Identifikácia
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)
Suma
zmluvy
(vrátane DPH)


17.12.2019
Up Slovensko s.r.o.
31396674
A/2019/031874
Tomášikova 23/D, 820 04 Bratislava


Jedálne kupóny
36,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

17.12.2019
ŠEVT a.s.
31331131
A/2019/031869
Werferova 1, 040 0 Košice


Kalendár
125,40 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

17.12.2019
AREKO s.r.o.
31377530
A/2019/031283
Tomanova 35, 831 07 Bratislava


Snímač žiarenia
1 360,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Zuzana Dietzová, PhD. regionálny hygienik - zastupujúci

17.12.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/031226
Poštová 14, 040 0 Košice


Servis servera
250,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

16.12.2019
Vidra a spol.s.r.o
31589561
A/2019/031862
Štrková 8, 010 01 Žilina


Lukasterikové sáčky, páska
115,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

16.12.2019
Ing. Tomáš Dzurňák - D&D
14382857
A/2019/031853
Južná trieda 78, 040 0 Košice


Xerografický papier
2 152,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Zuzana Dietzová, PhD. regionálny hygienik - zastupujúci

16.12.2019
DYNEX- Ing Pivarček
36030848
A/2019/031072
Gaštanova 10, 974 01 Banská Bystrica


Diagnostika
500,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Zuzana Dietzová, PhD. regionálny hygienik - zastupujúci

12.12.2019
ROVDER s.r.o.
A/2019/031851
Priemyselná 1739/4, 040 0 Košice


Sada pier.
554,36 €
Podpisom schválil: MUDr. Zuzana Dietzová, PhD. regionálny hygienik - zastupujúci

12.12.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/031234
Poštová 14, 040 0 Košice


RAM pre PC
65,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

12.12.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/031232
Poštová 14, 040 0 Košice


RAM pre PC
180,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

12.12.2019
Úrad pre normalizáciu,metrológiu a skúšobníctvo SR
30810710
A/2019/030789
Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava


STN
10,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

12.12.2019
Merck s.r.o.
18626971
A/2019/030784
Na Hřebenech 1718/10, 147 00 Praha


Objednávka.
88,40 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

2/44

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
IČO
Interné číslo
Sídlo dodávateľa


Identifikácia
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)
Suma
zmluvy
(vrátane DPH)


11.12.2019
Gastromila spol.s.r.o.
36203271
A/2019/031844
Piešťanská 2, 040 11 Košice


Občerstvenie
810,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Zuzana Dietzová, PhD. regionálny hygienik - zastupujúci

11.12.2019
KOSIT a. s.
36205214
A/2019/030711
Rastislavova 98, 040 0 Košice


Odvoz odpadu
50,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

11.12.2019
OPTIMET,s.r.o.
36583120
A/2019/030710
Miškovecká 21, 040 1 Košice 11


Oprava vyvíjača pary
300,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

09.12.2019
Linde Gas k.s.
31373861
A/2019/030383
Odborárska 23, 831 02 Bratislava


Kvapalný dusík
1 968,30 €
Podpisom schválil: MUDr. Zuzana Dietzová, PhD. regionálny hygienik - zastupujúci

06.12.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/030252
Poštová 14, 040 0 Košice


MS Office
503,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Zuzana Dietzová, PhD. regionálny hygienik - zastupujúci

06.12.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/030249
Poštová 14, 040 0 Košice


MS Office
503,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Zuzana Dietzová, PhD. regionálny hygienik - zastupujúci

03.12.2019
Úrad pre normalizáciu,metrológiu a skúšobníctvo SR
30810710
A/2019/029704
Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava


Normy
31,30 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

02.12.2019
AKSIS plus s.r.o.
A/2019/031389
Mäsiarska 72, 040 0 Košice


Úravy priestorov
3 500,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Zuzana Dietzová, PhD. regionálny hygienik - zastupujúci

02.12.2019
PROFI Výťahy s.r.o.
A/2019/029661
Drieňová 34, 821 02 Bratislava


Odborná skúška výťahov
410,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Zuzana Dietzová, PhD. regionálny hygienik - zastupujúci

28.11.2019
Up Slovensko s.r.o.
31396674
A/2019/030267
Tomášikova 23/D, 820 04 Bratislava


Jedálne kupóny.
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

27.11.2019
KORAKO plus, s.r.o
43959954
A/2019/029277
Bielická 369, 958 01 Partizánske


OOPP
350,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Zuzana Dietzová, PhD. regionálny hygienik - zastupujúci

26.11.2019
Up Slovensko s.r.o.
31396674
A/2019/030076
Tomášikova 23/D, 820 04 Bratislava


Darčekové kupóny.
5 241,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Zuzana Dietzová, PhD. regionálny hygienik - zastupujúci

3/44

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
IČO
Interné číslo
Sídlo dodávateľa


Identifikácia
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)
Suma
zmluvy
(vrátane DPH)


26.11.2019
MikroLaAP, s.r.o.
31654231
A/2019/029083
Hlinkova 1/B, 040 0 Košice


Náhradné diely na prípravu dionizovanej vody
46,45 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

26.11.2019
O.K.SERVIS Bio Pro s.r.o.
62914511
A/2019/029075
Odlehlá 817/37, 190 00 Praha 9


API Coryne + reagencie
211,44 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

26.11.2019
Autoservis CZ
17239257
A/2019/029066
Furčianska 60, 040 0 Košice


Oprava auta
200,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

25.11.2019
PRESTO Co., s.r.o.
36451371
A/2019/029021
Jahodová 12552/4A, 080 01 Prešov


Písacie potreby - perá
350,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Zuzana Dietzová, PhD. regionálny hygienik - zastupujúci

25.11.2019
VESNAS s.r.o.
47554444
A/2019/028920
Haniska 161, 044 57 Haniska


Nábytok
204,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

25.11.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/028911
Poštová 14, 040 0 Košice


Externá asistencia pre zabezpečenie upgrade OS MS Windows
800,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Zuzana Dietzová, PhD. regionálny hygienik - zastupujúci

22.11.2019
Autoservis CZ
17239257
A/2019/028783
Furčianska 60, 040 0 Košice


Źiarovky do aut
25,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

21.11.2019
Študentský servis s.r.o.
31730663
A/2019/028665
Jedlíkova 5, 040 0 Košice


Brigádnicka výpomoc
200,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

20.11.2019
Disig, a.s
35975946
A/2019/028568
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava


Certifikát
36,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

20.11.2019
Kobraj s.r.o.
36190381
A/2019/028562
Južná tr. 48, 040 0 Košice


Stoličky
195,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

20.11.2019
MUZIKER , a.s.
35840773
A/2019/028546
Einsteinova, 851 01 Bratislava


Stojan,Konig Mayer
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

20.11.2019
Linde Gas k.s.
31373861
A/2019/028544
Odborárska 23, 831 02 Bratislava


Fľašový redukčný ventil
238,80 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

4/44

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
IČO
Interné číslo
Sídlo dodávateľa


Identifikácia
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)
Suma
zmluvy
(vrátane DPH)


20.11.2019
LABO - SK
A/2019/028542
Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava


Hrebeň 30 - jamkový
80,02 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

19.11.2019
Up Slovensko s.r.o.
31396674
A/2019/028469
Tomášikova 23/D, 820 04 Bratislava


Jedálne kupóny
44,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

19.11.2019
RAMCOM s.r.o.
43889395
A/2019/028441
Poštová 14, 040 0 Košice


PC zostava + monitor
1 100,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Zuzana Dietzová, PhD. regionálny hygienik - zastupujúci

19.11.2019
Slovenská legálna metrologia - pracovisko Košice
37954521
A/2019/028408
Zemplínska 46, 040 0 Košice


Kalibrácia
118,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

18.11.2019
RAMCOM s.r.o.
43889395
A/2019/028336
Poštová 14, 040 0 Košice


Zavedenie prípojky LAN a telefonnej siete
150,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

18.11.2019
RAMCOM s.r.o.
43889395
A/2019/028291
Poštová 14, 040 0 Košice


Rozširenie LAN siete
100,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

18.11.2019
RAMCOM s.r.o.
43889395
A/2019/028283
Poštová 14, 040 0 Košice


Zabezpečenie internet.pripojenia
100,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

18.11.2019
RAMCOM s.r.o.
43889395
A/2019/028256
Poštová 14, 040 0 Košice


PC zostava+monitor
770,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Zuzana Dietzová, PhD. regionálny hygienik - zastupujúci

18.11.2019
Autoservis CZ
17239257
A/2019/028230
Furčianska 60, 040 0 Košice


Oprava netesnosti oleja
50,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

14.11.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/028059
Poštová 14, 040 0 Košice


Pamäťová karta
10,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

14.11.2019
KORAKO plus, s.r.o
43959954
A/2019/028030
Bielická 369, 958 01 Partizánske


OOPP- MŽP, HŽ
400,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Zuzana Dietzová, PhD. regionálny hygienik - zastupujúci

14.11.2019
KORAKO plus, s.r.o
43959954
A/2019/028026
Bielická 369, 958 01 Partizánske


OOPP-LM
722,40 €
Podpisom schválil: MUDr. Zuzana Dietzová, PhD. regionálny hygienik - zastupujúci

5/44

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
IČO
Interné číslo
Sídlo dodávateľa


Identifikácia
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)
Suma
zmluvy
(vrátane DPH)


14.11.2019
FISHER Slovakia s.r.o.
36483095
A/2019/028008
Mäsiarska 13, 054 01 Levoča


Striekačky
337,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

14.11.2019
MERCK
31338101
A/2019/028003
Tuhovská 3, 830 06 Bratislava


Dávkovač
297,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

14.11.2019
Slovenský ústav technickej normalizácie
31753990
A/2019/027996
Karloveská 63, 840 00 Bratislava


Normy
10,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

14.11.2019
PRESTO Co., s.r.o.
36451371
A/2019/027995
Jahodová 12552/4A, 080 01 Prešov


Tlačivá
10,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

14.11.2019
GAVAX s.r.o.
36495701
A/2019/027993
Sídl.1.mája 65/13, 093 01 Vranov nad Topľou


Petriho misky, kelimky
740,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Zuzana Dietzová, PhD. regionálny hygienik - zastupujúci

13.11.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/027939
Poštová 14, 040 0 Košice


Tonery
25,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

13.11.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/027936
Poštová 14, 040 0 Košice


Fotoaparát + pamäťová karta
160,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

13.11.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/027931
Poštová 14, 040 0 Košice


Fotoaparát+pamäťová karta
160,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

12.11.2019
Slovenský metrologický ústav
30810701
A/2019/027848
Karloveská 63, 842 55 Bratislava


Kalibrácia
808,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Zuzana Dietzová, PhD. regionálny hygienik - zastupujúci

12.11.2019
Slovenský metrologický ústav
30810701
A/2019/027843
Karloveská 63, 842 55 Bratislava


Kalibrácia
552,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Zuzana Dietzová, PhD. regionálny hygienik - zastupujúci

12.11.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/027836
Poštová 14, 040 0 Košice


Fotoaparát + pamäťová karta
150,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

12.11.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/027818
Poštová 14, 040 0 Košice


QR čítačka
150,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

6/44

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
IČO
Interné číslo
Sídlo dodávateľa


Identifikácia
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)
Suma
zmluvy
(vrátane DPH)


12.11.2019
Autoservis CZ
17239257
A/2019/027775
Furčianska 60, 040 0 Košice


Aditív
50,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

12.11.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/027769
Poštová 14, 040 0 Košice


LED trubice 120
130,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

12.11.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/027768
Poštová 14, 040 0 Košice


Klávesnica USB
5,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

12.11.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/027763
Poštová 14, 040 0 Košice


Žiarivky 120
45,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

11.11.2019
RAMCOM s.r.o.
43889395
A/2019/027596
Poštová 14, 040 0 Košice


Elektro-údržbarské práce
250,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

11.11.2019
Študentský servis s.r.o.
31730663
A/2019/027593
Jedlíkova 5, 040 0 Košice


Zabezpečenie brigádnikov
200,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

11.11.2019
Autoservis CZ
17239257
A/2019/027536
Furčianska 60, 040 0 Košice


Oprava auta
50,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

08.11.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/027492
Poštová 14, 040 0 Košice


Oprava valca tlačiarne
150,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

08.11.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/027470
Poštová 14, 040 0 Košice


Externá pamäť
100,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

08.11.2019
AKSIS plus s.r.o.
A/2019/027440
Mäsiarska 72, 040 0 Košice


Stavebné úpravy
15 000,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Zuzana Dietzová, PhD. regionálny hygienik - zastupujúci

07.11.2019
Autoservis CZ
17239257
A/2019/027345
Furčianska 60, 040 0 Košice


Príprava na STK a STK osobných motor.vozidiel
351,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Zuzana Dietzová, PhD. regionálny hygienik - zastupujúci

07.11.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/027335
Poštová 14, 040 0 Košice


Renovácia tonerov
300,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

7/44

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
IČO
Interné číslo
Sídlo dodávateľa


Identifikácia
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)
Suma
zmluvy
(vrátane DPH)


05.11.2019
Slovak Telekom,a.s.
35763469
A/2019/028914
Bajkalská 28, 810 00 Bratislava


Zmena technológie ADSL-VDSL
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

05.11.2019
Slovenská legálna metrologia - pracovisko Košice
37954521
A/2019/027060
Zemplínska 46, 040 0 Košice


Kalibracia
301,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

05.11.2019
Slovenská legálna metrologia - pracovisko Košice
37954521
A/2019/027050
Zemplínska 46, 040 0 Košice


Kalibrácia
187,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

04.11.2019
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
A/2019/027601
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava


Jedálne kupóny.
10 514,95 €
Podpisom schválil: MUDr. Zuzana Dietzová, PhD. regionálny hygienik - zastupujúci

04.11.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/026916
Poštová 14, 040 0 Košice


Predlžovaci kábel
8,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

31.10.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/026842
Poštová 14, 040 0 Košice


Fotoaparát
150,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

29.10.2019
Presto CO s.r.o.
36451371
A/2019/026642
Dunajská 10, 040 1 Košice


Denný záznam o prevádzke vozidla.
10,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

29.10.2019
Sigma Aldrich s.r.o.
51083523
A/2019/026626
Dvořákovo nábrežie 4, 810 00 Bratislava


Kvapalné reagencie
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

29.10.2019
RAMCOM s.r.o.
43889395
A/2019/026598
Poštová 14, 040 0 Košice


Oprava zásuvky
25,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

28.10.2019
Presto CO s.r.o.
36451371
A/2019/026443
Dunajská 10, 040 1 Košice


Spony, páska.
20,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

28.10.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/026421
Poštová 14, 040 0 Košice


Fotovalec
150,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

25.10.2019
Linde Gas k.s.
31373861
A/2019/026269
Odborárska 23, 831 02 Bratislava


Argón-Metánová zmes
357,63 €
Podpisom schválil: MUDr. Zuzana Dietzová, PhD. regionálny hygienik - zastupujúci

8/44

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
IČO
Interné číslo
Sídlo dodávateľa


Identifikácia
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)
Suma
zmluvy
(vrátane DPH)


25.10.2019
Linde Gas k.s.
31373861
A/2019/026267
Odborárska 23, 831 02 Bratislava


Vzduch stlačený.
200,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

23.10.2019
Slovenská legálna metrologia - pracovisko Košice
37954521
A/2019/026059
Zemplínska 46, 040 0 Košice


Kalibrácia
255,60 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

22.10.2019
OPTIMET,s.r.o.
36583120
A/2019/025975
Miškovecká 21, 040 1 Košice 11


Oprava autoklávu
150,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

21.10.2019
SOFTEL s.r.o.
00692468
A/2019/025802
Mariánska nám. 29/6, 010 01 Žilina


Diagnostiká- OXI, Stafy
139,76 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

21.10.2019
Lukas s.r.o.
A/2019/025795
Železničná 1, 058 01 Poprad


Stafy PK
15,84 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

21.10.2019
Bio G,spol.s.r.o.
00606723
A/2019/025790
Elektrárenská 12092, 831 0 Bratislava


Diagnostiká - Listérie
421,20 €
Podpisom schválil: MUDr. Zuzana Dietzová, PhD. regionálny hygienik - zastupujúci

21.10.2019
Mall SK
A/2019/025784
Vajnorská 7, 831 0 Bratislava


Varič
42,21 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

21.10.2019
Ing. Tomáš Dzurňák - D&D
14382857
A/2019/025774
Južná trieda 78, 040 0 Košice


Vedrá
30,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

21.10.2019
ŠEVT a.s.
31331131
A/2019/025768
Werferova 1, 040 0 Košice


Tlačivá.
10,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

18.10.2019
KRuBER Slovakia s.r.o.
A/2019/025640
Nábrežná 1149/9, 968 01 Nová Baňa


Model ženského prsníka a črevných chorôb
610,20 €
Podpisom schválil: MUDr. Zuzana Dietzová, PhD. regionálny hygienik - zastupujúci

18.10.2019
ITES Vranov s.r.o.
31680259
A/2019/025626
Čemernianska 137, 093 01 Vranov nad Topľou


Laboratórne stoličky.
270,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

18.10.2019
LIFE Technologies s.r.o.
A/2019/025588
Laurinská 18, 811 01 Bratislava


Primery .
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

9/44

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
IČO
Interné číslo
Sídlo dodávateľa


Identifikácia
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)
Suma
zmluvy
(vrátane DPH)


17.10.2019
KOSIT a. s.
36205214
A/2019/025545
Rastislavova 98, 040 0 Košice


Odvoz odpadu
50,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

17.10.2019
O.K.SERVIS Bio Pro s.r.o.
62914511
A/2019/025496
Odlehlá 817/37, 190 00 Praha 9


Sterilné vrecka
100,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

16.10.2019
OPTIMET,s.r.o.
36583120
A/2019/025344
Miškovecká 21, 040 1 Košice 11


Revízia tlakových nádob a preškolenie pracovníkov.
200,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

16.10.2019
OPTIMET,s.r.o.
36583120
A/2019/025340
Miškovecká 21, 040 1 Košice 11


Oprava autoklávu
150,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

16.10.2019
ASTA-KE s.r.o.
46239286
A/2019/025337
Slovenská 93, 040 0 Košice


Oprava chladničky
50,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

16.10.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/025328
Poštová 14, 040 0 Košice


Oprava tlačiarne
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

16.10.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/025326
Poštová 14, 040 0 Košice


Oprava tlačiarne
200,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

16.10.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/025320
Poštová 14, 040 0 Košice


Toner
50,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

16.10.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/025309
Poštová 14, 040 0 Košice


Toner
65,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

15.10.2019
KRIGO s.r.o.
31901328
A/2019/025277
Ul.Vladimira Kunu 729/4, 031 01 Liptovský Mikuláš


Konské sérum
30,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

15.10.2019
ITES Vranov s.r.o.
31680259
A/2019/025261
Čemernianska 137, 093 01 Vranov nad Topľou


Papierové boxy.
30,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

15.10.2019
ITES Vranov s.r.o.
31680259
A/2019/025258
Čemernianska 137, 093 01 Vranov nad Topľou


Laboratórny sklenený materiál
15,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

10/44

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
IČO
Interné číslo
Sídlo dodávateľa


Identifikácia
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)
Suma
zmluvy
(vrátane DPH)


15.10.2019
Peter Lašák
A/2019/025206
Strojárenská 1501, 962 05 Hriňová


Krvné deriváty
150,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

10.10.2019
Linde Gas k.s.
31373861
A/2019/024764
Tuhovská 3, 831 06 Bratislava


Argón,Acetylén
160,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

09.10.2019
ITES Vranov s.r.o.
31680259
A/2019/024726
Čemernianska 137, 093 01 Vranov nad Topľou


Laboratórny sklenený materiál OCHA
3 418,34 €
Podpisom schválil: MUDr. Zuzana Dietzová, PhD. regionálny hygienik - zastupujúci

09.10.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/024645
Poštová 14, 040 0 Košice


Sieťová karta
25,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

08.10.2019
ZDRAVOFARM s.r.o.
36813079
A/2019/024505
Hlavná 81, 040 0 Košice


Ihly
10,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

08.10.2019
Presto CO s.r.o.
36451371
A/2019/024501
Dunajská 10, 040 1 Košice


Klobúkový papier.
30,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

08.10.2019
ZDRAVOFARM s.r.o.
36813079
A/2019/024499
Hlavná 81, 040 0 Košice


Skalpel
50,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

08.10.2019
ITES Vranov s.r.o.
31680259
A/2019/024498
Čemernianska 137, 093 01 Vranov nad Topľou


Zátky korkové kónické
50,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

08.10.2019
ITES Vranov s.r.o.
31680259
A/2019/024494
Čemernianska 137, 093 01 Vranov nad Topľou


Chemikálie
150,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

07.10.2019
Slovenská Alzheimerová spoločnosť
A/2019/024430
Mlynarovičová 21, Bratislava


Pracovné zošity pre trénovanie pamäti.
83,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

07.10.2019
DISPOLAB s.r.o.
31625746
A/2019/024422
Štúrovo nám. 1, 010 01 Žilina


Tampóny
125,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

07.10.2019
Vidra a spol.s.r.o
31589561
A/2019/024420
Štrková 8, 010 01 Žilina


Lukasaterikové sáčky 140x50x330mm
234,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

11/44

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
IČO
Interné číslo
Sídlo dodávateľa


Identifikácia
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)
Suma
zmluvy
(vrátane DPH)


07.10.2019
GAVAX s.r.o.
36495701
A/2019/024390
Sídl.1.mája 65/13, 093 01 Vranov nad Topľou


Petri misky, sterilné biele kelímky, očkovacia kľučka
1 000,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Zuzana Dietzová, PhD. regionálny hygienik - zastupujúci

07.10.2019
GAVAX s.r.o.
36495701
A/2019/024387
Sídl.1.mája 65/13, 093 01 Vranov nad Topľou


Petri misky, kelímky.
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

07.10.2019
Medihum s.r.o.
A/2019/024386
Bosáková 7, , 851 01 Bratislava


Turbína - náustky
360,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Zuzana Dietzová, PhD. regionálny hygienik - zastupujúci

03.10.2019
TIMED s.r.o.
00602175
A/2019/024224
Trnavská cesta 112, 821 02 Bratislava


FTA - ABS
2 543,20 €
Podpisom schválil: MUDr. Zuzana Dietzová, PhD. regionálny hygienik - zastupujúci

03.10.2019
DYNEX servis s.r.o..
36030848
A/2019/024222
Nové Kalište 17, 974 01 Banská Bystrica


Diagnostiká LM
4 100,25 €
Podpisom schválil: MUDr. Zuzana Dietzová, PhD. regionálny hygienik - zastupujúci

03.10.2019
ECOMED
11943254
A/2019/024221
, 036 01 Martin


VDRL
60,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

03.10.2019
ITES Vranov s.r.o.
31680259
A/2019/024078
Čemernianska 137, 093 01 Vranov nad Topľou


Chemikálie - OCHA
350,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Zuzana Dietzová, PhD. regionálny hygienik - zastupujúci

02.10.2019
Bio G,spol.s.r.o.
00606723
A/2019/024059
Elektrárenská 12092, 831 0 Bratislava


Anti HIV 1/2Ag Ab -Genscreen Ultra HIV AgAb
176,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

02.10.2019
DISPOLAB s.r.o.
31625746
A/2019/024058
Štúrovo nám. 1, 010 01 Žilina


Dakrónové tampóny
97,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

02.10.2019
UNICOMP s.r.o.
31660967
A/2019/024041
Svätoplukova 23, 058 01 Poprad


Bovinné sérum Amphotericín
30,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

02.10.2019
ITES Vranov s.r.o.
31680259
A/2019/024033
Čemernianska 137, 093 01 Vranov nad Topľou


Chemikálie
350,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Zuzana Dietzová, PhD. regionálny hygienik - zastupujúci

02.10.2019
Agricom s.r.o
31654151
A/2019/024018
Pri Hižnej Hutke 952, 040 18 Košice - Krásna


Oprava nábytku
100,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

12/44

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
IČO
Interné číslo
Sídlo dodávateľa


Identifikácia
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)
Suma
zmluvy
(vrátane DPH)


01.10.2019
Up Slovensko s.r.o.
31396674
A/2019/023929
Tomášikova 23/D, 820 04 Bratislava


Jedálne kupóny.
13 040,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Zuzana Dietzová, PhD. regionálny hygienik - zastupujúci

01.10.2019
Ing. Tomáš Dzurňák - D&D
14382857
A/2019/023915
Južná trieda 78, 040 0 Košice


Čistiaci materiál.
106,40 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

01.10.2019
ITES Vranov s.r.o.
31680259
A/2019/023830
Čemernianska 137, 093 01 Vranov nad Topľou


Dávkovač
242,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

30.09.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/023755
Poštová 14, 040 0 Košice


Renovácia tonerov
350,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Zuzana Dietzová, PhD. regionálny hygienik - zastupujúci

30.09.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/023751
Poštová 14, 040 0 Košice


Oprava tlačiarne
200,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

30.09.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/023747
Poštová 14, 040 0 Košice


Batérie
5,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

30.09.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/023742
Poštová 14, 040 0 Košice


Chladnička
230,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

30.09.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/023741
Poštová 14, 040 0 Košice


Chladnička
230,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

30.09.2019
OPTIMET,s.r.o.
36583120
A/2019/023689
Miškovecká 21, 040 1 Košice 11


Oprava prístroja
150,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

27.09.2019
Slovenská legálna metrologia - pracovisko Košice
37954521
A/2019/023665
Zemplínska 46, 040 0 Košice


Kalibrácia
183,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

27.09.2019
TOMCAT plus s.r.o.
31667589
A/2019/023573
Stará Spišská cesta 40, 040 0 Košice


Hygienické potreby
300,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

25.09.2019
Vidra a spol.s.r.o
31589561
A/2019/023396
Štrková 8, 010 01 Žilina


Lukasterikové sáčky
200,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

13/44

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
IČO
Interné číslo
Sídlo dodávateľa


Identifikácia
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)
Suma
zmluvy
(vrátane DPH)


25.09.2019
František Mrázko FMHV
34860517
A/2019/023363
Kladenská 57, 040 18 Košice - Krásna


Revízia komínov
300,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

19.09.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/022955
Poštová 14, 040 0 Košice


Tonery
250,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

19.09.2019
Presto CO s.r.o.
36451371
A/2019/022932
Dunajská 10, 040 1 Košice


Poštové obálky
50,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

18.09.2019
Slovenská legálna metrologia - pracovisko Košice
37954521
A/2019/022849
Zemplínska 46, 040 0 Košice


Kalibrácia
240,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

17.09.2019
Autoservis CZ
17239257
A/2019/022761
Furčianska 60, 040 0 Košice


Motorový olej
25,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

17.09.2019
ZDRAVOFARM s.r.o.
36813079
A/2019/022747
Hlavná 81, 040 0 Košice


Náustky k spirometru.
54,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

17.09.2019
Labservice s.r.o.
36206741
A/2019/022746
Duklianska 55, 052 01 Spišská Nová Ves


Referenčný materiál
235,60 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

16.09.2019
Water Resources, s.r.o
45986819
A/2019/022662
Hlavná 294, 925 91 Kráľová nad Váhom


Kalibračný roztok.
36,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

16.09.2019
Pieskovisko s.r.o.
50215396
A/2019/022560
Romanova 5, 851 02 Bratislava


Informačný banner
90,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

12.09.2019
PRESTO Co., s.r.o.
36451371
A/2019/022426
Jahodová 12552/4A, 080 01 Prešov


Kancelársky papier A5
3,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

12.09.2019
ALZA .sk s.r.o.
36562939
A/2019/022420
Bottova 6654/7, 821 09 Bratislava


Tyčový mixér
35,90 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

12.09.2019
ASTA-KE s.r.o.
46239286
A/2019/022373
Slovenská 93, 040 0 Košice


Oprava chladničky
50,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

14/44

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
IČO
Interné číslo
Sídlo dodávateľa


Identifikácia
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)
Suma
zmluvy
(vrátane DPH)


12.09.2019
Presto CO s.r.o.
36451371
A/2019/022365
Dunajská 10, 040 1 Košice


Spotrebný materiál.
30,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

11.09.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/022312
Poštová 14, 040 0 Košice


Neonové (žiarivkové) trubice
65,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

10.09.2019
Ing.Tomáš Varga, PhD
A/2019/022205
Rázusová 45, 040 0 Košice


Statický posudok
350,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

10.09.2019
Linde Gas k.s.
31373861
A/2019/022165
Odborárska 23, 831 02 Bratislava


Vzduch stlačený
17,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

10.09.2019
Slovenský ústav technickej normalizácie
31753990
A/2019/022087
Karloveská 63, 840 00 Bratislava


Normy
93,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

10.09.2019
Autoservis CZ
17239257
A/2019/022086
Furčianska 60, 040 0 Košice


Výmena oleja
75,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

09.09.2019
KOSIT a. s.
36205214
A/2019/022051
Rastislavova 98, 040 0 Košice


Odvoz nebezpečného odpadu
75,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

09.09.2019
OPTIMET,s.r.o.
36583120
A/2019/022049
Miškovecká 21, 040 1 Košice 11


Oprava sterilizátora
350,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

09.09.2019
Slovenský metrologický ústav
30810701
A/2019/022011
Karloveská 63, 842 55 Bratislava


Kalibrácia
602,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

09.09.2019
Autoservis CZ
17239257
A/2019/022010
Furčianska 60, 040 0 Košice


Olej motorvý
15,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

05.09.2019
Autoservis CZ
17239257
A/2019/021802
Furčianska 60, 040 0 Košice


Zimné pneumatiky+prezutie
345,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

05.09.2019
Autoservis CZ
17239257
A/2019/021798
Furčianska 60, 040 0 Košice


Zimné pneumatiky+ prezutie
345,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

15/44

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
IČO
Interné číslo
Sídlo dodávateľa


Identifikácia
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)
Suma
zmluvy
(vrátane DPH)


05.09.2019
Autoservis CZ
17239257
A/2019/021796
Furčianska 60, 040 0 Košice


Zimné pneumatiky+prezutie
345,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

05.09.2019
Presto CO s.r.o.
36451371
A/2019/021764
Dunajská 10, 040 1 Košice


Baliaci papier
2,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

05.09.2019
ZDRAVOFARM s.r.o.
36813079
A/2019/021759
Hlavná 81, 040 0 Košice


Teplomer vpichový.
40,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

05.09.2019
ECOMED
11943254
A/2019/021758
Dlhá ulica 95, 010 08 Žilina


Teplomer Therma Guard 101 firmy ETI
184,80 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

04.09.2019
Centralchem s.r.o.
31625444
A/2019/021679
Plynárenská 2, 821 09 Bratislava


Referenčný materiál.
171,50 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

03.09.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/021462
Poštová 14, 040 0 Košice


Renovácia tonerov
330,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

02.09.2019
Oravec nábytok Košice
37643924
A/2019/021393
Tomášikova 24, 040 0 Košice


Nábytok.
177,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

02.09.2019
Up Slovensko s.r.o.
31396674
A/2019/021366
Tomášikova 23/D, 820 04 Bratislava


Jedálne kupóny.
9 296,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

02.09.2019
Amedis s.r.o.
00612758
A/2019/021353
Mlynská 10, 921 01 Piešťany


Certifikát
766,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

02.09.2019
Disig, a.s
35975946
A/2019/021318
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava


Časové pečiatky
100,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

28.08.2019
OXOID CZ s.r.o. organizačná zložka Slovensko
43867596
A/2019/021158
Suché mýto 1/A, 811 03 Bratislava


Diagnostiká
84,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

28.08.2019
ZDRAVOFARM s.r.o.
36813079
A/2019/021156
Hlavná 81, 040 0 Košice


Dezinfekcia, vata
50,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

16/44

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
IČO
Interné číslo
Sídlo dodávateľa


Identifikácia
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)
Suma
zmluvy
(vrátane DPH)


28.08.2019
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
71009361
A/2019/021146
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem


Biologický indikátor.
67,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

28.08.2019
RAMCOM s.r.o.
43889395
A/2019/021141
Poštová 14, 040 0 Košice


Výmena žiariviek
50,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

28.08.2019
TIMED s.r.o.
00602175
A/2019/021111
Trnavská cesta 112, 821 02 Bratislava


FTA - ABS
5 075,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

28.08.2019
DYNEX- Ing Pivarček
36030848
A/2019/021108
Gaštanova 10, 974 01 Banská Bystrica


Diagnostiká.
6 953,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

28.08.2019
ITES Vranov s.r.o.
31680259
A/2019/021103
Čemernianska 137, 093 01 Vranov nad Topľou


Sklenený laboratórny materaiál.
350,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

26.08.2019
D&D Košice s.r.o.
45994391
A/2019/020942
Omská 13, 040 0 Košice


Rukavice latexové- MŽP
70,80 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

21.08.2019
Technický skúšobný ústav Piešťany š.p.
00057380
A/2019/020651
Krajinská cesta 2929, 921 01 Piešťany


Kalibrácia
180,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

20.08.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/020564
Poštová 14, 040 0 Košice


Tonery
350,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

20.08.2019
LABO-SK, s.r.o.
36365556
A/2019/020548
Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava


Výmena živice
204,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

12.08.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/019940
Poštová 14, 040 0 Košice


Toner
50,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

09.08.2019
Ing. Igor Liba-Bali
17529069
A/2019/019823
Saratovská 7, 841 01 Bratislava


Filtre.
30,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

08.08.2019
Ing. Igor Liba-Bali
17529069
A/2019/019763
Saratovská 7, 841 01 Bratislava


Filtračné papiere kruhové
3,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

17/44

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
IČO
Interné číslo
Sídlo dodávateľa


Identifikácia
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)
Suma
zmluvy
(vrátane DPH)


07.08.2019
TOMCAT plus s.r.o.
31667589
A/2019/019691
Stará Spišská cesta 40, 040 0 Košice


Tekuté mydlo
3,42 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

07.08.2019
PRESTO Co., s.r.o.
36451371
A/2019/019663
Jahodová 12552/4A, 080 01 Prešov


Tlačivo
10,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

02.08.2019
Výskumný ústav vodného hospodárstva
00156850
A/2019/019345
Nábr.arm.gen. L.Svobodu, 810 00 Bratislava


Osvedčenie
139,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

01.08.2019
MURIK s.r.o.
47567830
A/2019/020532
Ovručská 9, 040 22 Košice 22


Tlaková skúška
150,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

01.08.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/019270
Poštová 14, 040 0 Košice


Tonery
200,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

31.07.2019
UP Slovakia s.r.o.
36604682
A/2019/019522
Kysucká 16, 040 2 Košice


Jedálne kupóny.
9 475,05 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

31.07.2019
LABO-SK, s.r.o.
36365556
A/2019/019187
Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava


Patrona +merač
1 615,20 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

31.07.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/019150
Poštová 14, 040 0 Košice


PC myška
5,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

31.07.2019
Autoservis CZ
17239257
A/2019/019122
Furčianska 60, 040 0 Košice


Opraba auta
150,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

29.07.2019
OPTIMET,s.r.o.
36583120
A/2019/018940
Miškovecká 21, 040 1 Košice 11


Oprava vodnej lázne
300,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

29.07.2019
PRENX s.r.o
36172812
A/2019/018915
Nezábudkova 5, 821 01 Bratislava


Teplomery
35,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

29.07.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/018908
Poštová 14, 040 0 Košice


Toner
50,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

18/44

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
IČO
Interné číslo
Sídlo dodávateľa


Identifikácia
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)
Suma
zmluvy
(vrátane DPH)


26.07.2019
OPTIMET,s.r.o.
36583120
A/2019/018798
Miškovecká 21, 040 1 Košice 11


Oprava sterilizátora
250,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

26.07.2019
Biohem s.r.o.
31442617
A/2019/018761
Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín


Validácia
430,74 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

18.07.2019
OXOID CZ s.r.o. organizačná zložka Slovensko
43867596
A/2019/018024
Suché mýto 1/A, 811 03 Bratislava


Legionella
69,60 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

18.07.2019
ITES Vranov s.r.o.
31680259
A/2019/018022
Čemernianska 137, 093 01 Vranov nad Topľou


Laboratórny sklenený materiál.
404,40 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

18.07.2019
ITES Vranov s.r.o.
31680259
A/2019/018021
Čemernianska 137, 093 01 Vranov nad Topľou


Chemikálie.
33,28 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

18.07.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/018011
Poštová 14, 040 0 Košice


Náplne do tlačiarne
40,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

18.07.2019
MERCK
31338101
A/2019/018006
Tuhovská 3, 830 06 Bratislava


Špeciálne chemikálie pre stanovenie chem. ukazovateľov.
667,21 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

18.07.2019
Mikuláš Skyba
41510488
A/2019/018005
B.Nemcovej 16, 040 0 Košice


Výkon inžinierskej činnosti pri vybavovaní stavebneho povolenia pre budovu a
2 000,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

16.07.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/017829
Poštová 14, 040 0 Košice


Servis a prečistenie MFP M277dw
250,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

15.07.2019
OPTIMET,s.r.o.
36583120
A/2019/017658
Miškovecká 21, 040 1 Košice 11


Oprava sterilizátora
300,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

11.07.2019
VKP inštalácie s.r.o
36592552
A/2019/017495
Široká 21, 040 0 Košice


Oprava trojcestného ventilu
350,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

09.07.2019
ZDRAVOFARM s.r.o.
36813079
A/2019/017268
Hlavná 81, 040 0 Košice


Striekačky, ihly.
6,65 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

19/44

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
IČO
Interné číslo
Sídlo dodávateľa


Identifikácia
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)
Suma
zmluvy
(vrátane DPH)


09.07.2019
PRESTO Co., s.r.o.
36451371
A/2019/017267
Jahodová 12552/4A, 080 01 Prešov


Klobúkový papier.
50,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

09.07.2019
ITES Vranov s.r.o.
31680259
A/2019/017265
Čemernianska 137, 093 01 Vranov nad Topľou


Laboratórny sklenený materiál.
350,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

09.07.2019
Vidra a spol.s.r.o
31589561
A/2019/017260
Štrková 8, 010 01 Žilina


Lukasterikové sáčky
164,02 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

09.07.2019
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier
33768897
A/2019/017244
Wolkrova 5, 851 01 Bratislava


Alobal
280,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

09.07.2019
UNICOMP s.r.o.
31660967
A/2019/017235
Svätoplukova 23, 058 01 Poprad


ATB disky
75,68 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

09.07.2019
JK Trading s.r.o.
31356656
A/2019/017228
Mečíkova 30, 810 00 Bratislava


Indikátory.
260,86 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

09.07.2019
SKANTECH s.r.o.
A/2019/017218
Sekurisova 16, 841 01 Bratislava


Kontrolné skúmavky
118,80 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

09.07.2019
Masarykova univerzita- Česká sbírka mikroorganizmov
00216224
A/2019/017217
Kamenice 753/5, 602 00 Brno


Referenčné kmene zo zbierky kultúr.
614,79 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

09.07.2019
ŠEVT a.s
31331131
A/2019/017215
Plynárenská 6, 821 09 Bratislava


Účovací predpis.
20,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

09.07.2019
Slovenská legálna metrologia - pracovisko Košice
37954521
A/2019/017202
Zemplínska 46, 040 0 Košice


Kalibrácia
115,80 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

09.07.2019
OPTIMET,s.r.o.
36583120
A/2019/017197
Miškovecká 21, 040 1 Košice 11


Oprava sterilizátora
150,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

09.07.2019
RAMCOM s.r.o.
43889395
A/2019/017180
Poštová 14, 040 0 Košice


Výmena žiariviek
50,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

20/44

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
IČO
Interné číslo
Sídlo dodávateľa


Identifikácia
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)
Suma
zmluvy
(vrátane DPH)


02.07.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/016786
Poštová 14, 040 0 Košice


Varná kanvica
15,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

02.07.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/016764
Poštová 14, 040 0 Košice


Renovácia tonerov
300,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

02.07.2019
Up Slovensko s.r.o.
31396674
A/2019/016760
Tomášikova 23/D, 820 04 Bratislava


Jedálne kupóny.
12 144,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

02.07.2019
Technický skúšobný ústav Piešťany š.p.
A/2019/016757
Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany


Overenie
972,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

01.07.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/016725
Poštová 14, 040 0 Košice


ŽIarivkove trubice
20,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

01.07.2019
KOSIT a. s.
36205214
A/2019/016709
Rastislavova 98, 040 0 Košice


Odvoz odpadu
200,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

01.07.2019
ZDRAVOFARM s.r.o.
36813079
A/2019/016649
Hlavná 81, 040 0 Košice


Zdravotnícky materiál.
30,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

01.07.2019
MikroLaAP, s.r.o.
31654231
A/2019/016648
Hlinkova 1/B, 040 0 Košice


Filtre
300,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

01.07.2019
Presto CO s.r.o.
36451371
A/2019/016647
Dunajská 10, 040 1 Košice


Šanóny
30,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

01.07.2019
Kobraj s.r.o.
36190381
A/2019/016643
Južná tr. 48, 040 0 Košice


Kancelárske stoličky.
78,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

24.06.2019
JK Trading s.r.o.
31356656
A/2019/016079
Mečíkova 30, 810 00 Bratislava


Biologický a chemický indikátok
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

24.06.2019
TOMCAT plus s.r.o.
A/2019/016023
Stará Spišská cesta 40, 040 0 Košice


Toal. papier, utierky, mydlo tekuté
200,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

21/44

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
IČO
Interné číslo
Sídlo dodávateľa


Identifikácia
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)
Suma
zmluvy
(vrátane DPH)


21.06.2019
Chromservis SK s.r.o.
45515930
A/2019/015887
Nobelova 34, 810 00 Bratislava


Trubičky.
200,40 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

21.06.2019
ITES Vranov s.r.o.
31680259
A/2019/015885
Čemernianska 137, 093 01 Vranov nad Topľou


Plastový materiál.
400,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

21.06.2019
Vidra a spol.s.r.o
31589561
A/2019/015882
Štrková 8, 010 01 Žilina


Rukavice
226,80 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

21.06.2019
Vidra a spol.s.r.o
31589561
A/2019/015871
Štrková 8, 010 01 Žilina


Lukasterikové sáčky.
100,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

21.06.2019
KORAKO plus, s.r.o
43959954
A/2019/015853
Bielická 369, 958 01 Partizánske


OOPP
124,80 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

21.06.2019
Mall SK
A/2019/015850
Vajnorská 7, 831 0 Bratislava


Dvojplatničkový varič Orava
26,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

19.06.2019
Autoservis CZ
17239257
A/2019/015651
Furčianska 60, 040 0 Košice


Oprava auta
3 500,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

19.06.2019
Linde Gas k.s.
31373861
A/2019/015610
Odborárska 23, 831 02 Bratislava


Argón, vzduch
98,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

19.06.2019
Interiér invest ,Kobraj
36190381
A/2019/015604
Južná trieda 48, 040 0 Košice


Kancelárske stoličky.
120,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

18.06.2019
Up Slovensko s.r.o.
31396674
A/2019/015473
Tomášikova 23/D, 820 04 Bratislava


Jedálne kupóny.
40,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

18.06.2019
PRESTO Co., s.r.o.
36451371
A/2019/015472
Jahodová 12552/4A, 080 01 Prešov


Obálky - doručenky
10,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

17.06.2019
RAMCOM s.r.o.
43889395
A/2019/015305
Poštová 14, 040 0 Košice


Oprava zásuviek
50,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

22/44

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
IČO
Interné číslo
Sídlo dodávateľa


Identifikácia
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)
Suma
zmluvy
(vrátane DPH)


13.06.2019
Slovenský metrologický ústav
30810701
A/2019/015108
Karloveská 63, 842 55 Bratislava


Overenie
585,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

12.06.2019
OPTIMET,s.r.o.
36583120
A/2019/014904
Miškovecká 21, 040 1 Košice 11


Oprava autoklávu
150,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

11.06.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/014808
Poštová 14, 040 0 Košice


Aktualizacia firmware a rekonfigurácia NAS
80,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

11.06.2019
Autoservis CZ
17239257
A/2019/014802
Furčianska 60, 040 0 Košice


Servis auta
500,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

11.06.2019
Amedis s.r.o.
00612758
A/2019/014732
Mlynská 10, 921 01 Piešťany


Elektródy, predkolónky
540,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

10.06.2019
Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka
47719150
A/2019/014598
Kočovce 244, 916 31 Kočovce


Rukavice.
20,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

10.06.2019
Chromservis SK s.r.o.
45515930
A/2019/014596
Nobelova 34, 810 00 Bratislava


Filtre.
938,40 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

10.06.2019
Slovenský metrologický ústav
30810701
A/2019/014575
Karloveská 63, 842 55 Bratislava


Overenie dozimetra
570,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

10.06.2019
PRESTO Co., s.r.o.
36451371
A/2019/014520
Jahodová 12552/4A, 080 01 Prešov


Kancelársky materiál
90,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

04.06.2019
ITES Vranov s.r.o.
31680259
A/2019/014106
Čemernianska 137, 093 01 Vranov nad Topľou


Odmerka
2,50 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

04.06.2019
ASTA-KE s.r.o.
46239286
A/2019/014097
Slovenská 93, 040 0 Košice


Oprava chladniciek
80,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

03.06.2019
OPTIMET,s.r.o.
36583120
A/2019/013962
Miškovecká 21, 040 1 Košice 11


Oprava autoklavu
50,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

23/44

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
IČO
Interné číslo
Sídlo dodávateľa


Identifikácia
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)
Suma
zmluvy
(vrátane DPH)


03.06.2019
ALDI s.r.o
36178772
A/2019/013958
Čermelské údolie 8, 040 0 Košice


Občerestvenie - športový deň
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

31.05.2019
Up Slovensko s.r.o.
31396674
A/2019/013733
Tomášikova 23/D, 820 04 Bratislava


Jedálne kupóny
11 192,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

30.05.2019
DYNEX- Ing Pivarček
36030848
A/2019/013588
Gaštanova 10, 974 01 Banská Bystrica


Diagnostikum.
148,59 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

30.05.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/013567
Poštová 14, 040 0 Košice


Vyčistenie tlačiarne (v záruke)
0,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

29.05.2019
RAMCOM s.r.o.
43889395
A/2019/013492
Poštová 14, 040 0 Košice


Oprava vypínačov
30,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

29.05.2019
RAMCOM s.r.o.
43889395
A/2019/013484
Poštová 14, 040 0 Košice


Oprava osvetlenia
100,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

29.05.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/013467
Poštová 14, 040 0 Košice


PC myška
5,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

27.05.2019
Presto CO s.r.o.
36451371
A/2019/013135
Dunajská 10, 040 1 Košice


Kalkulačky.
34,86 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

27.05.2019
Slovenská legálna metrologia - pracovisko Košice
37954521
A/2019/013132
Zemplínska 46, 040 0 Košice


Kalibrácia
278,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

27.05.2019
ITES Vranov s.r.o.
31680259
A/2019/013126
Čemernianska 137, 093 01 Vranov nad Topľou


Chemikálie
100,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

24.05.2019
Ing. Tomáš Dzurňák - D&D
14382857
A/2019/013011
Južná trieda 78, 040 0 Košice


Tekuté mydlá.
10,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

23.05.2019
Ing. Tomáš Dzurňák - D&D
14382857
A/2019/012900
Južná trieda 78, 040 0 Košice


Tekuté mydlá.
15,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

24/44

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
IČO
Interné číslo
Sídlo dodávateľa


Identifikácia
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)
Suma
zmluvy
(vrátane DPH)


23.05.2019
MANUTAN Slovakia s.r.o.
A/2019/012891
Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava


Zásobník na papierové uteráky.
29,88 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

23.05.2019
Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka
47719150
A/2019/012878
Kočovce 244, 916 31 Kočovce


Rukavice
64,40 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

23.05.2019
Presto CO s.r.o.
36451371
A/2019/012875
Dunajská 10, 040 1 Košice


Hyg. uteráky, vrecia.
150,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

23.05.2019
ITES Vranov s.r.o.
31680259
A/2019/012857
Čemernianska 137, 093 01 Vranov nad Topľou


Papierové uteráky
468,60 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

23.05.2019
ITES Vranov s.r.o.
31680259
A/2019/012854
Čemernianska 137, 093 01 Vranov nad Topľou


Sklenený laboratórny materiál.
468,60 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

23.05.2019
ITES Vranov s.r.o.
31680259
A/2019/012828
Čemernianska 137, 093 01 Vranov nad Topľou


Chemikálie
266,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

23.05.2019
ROSLER- s.r.o.
31352243
A/2019/012801
Vajnorská 140, 831 0 Bratislava


Chladiace boxy, chladiaca náplň.
62,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

22.05.2019
BRENAX - Brezovský Rudolf
10820582
A/2019/012734
Platanova 15, 040 0 Košice


Oprava hasiacich prístrojov
351,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

21.05.2019
Jemo TRADING s.r.o.
17317436
A/2019/012535
Topoľova 18, 811 04 Bratislava


Morbili.
1 001,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

21.05.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/012524
Poštová 14, 040 0 Košice


USB
8,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

20.05.2019
ASTA-KE s.r.o.
46239286
A/2019/012410
Slovenská 93, 040 0 Košice


Zistenie poruchy-oprava chladiaceho boxu
349,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

20.05.2019
RAMCOM s.r.o.
43889395
A/2019/012407
Poštová 14, 040 0 Košice


Revízia bleskozvodov
320,40 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

25/44

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
IČO
Interné číslo
Sídlo dodávateľa


Identifikácia
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)
Suma
zmluvy
(vrátane DPH)


20.05.2019
Slovenská legálna metrologia - pracovisko Košice
37954521
A/2019/012353
Zemplínska 46, 040 0 Košice


Kalibrácia
292,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

20.05.2019
KONTRAKT JMV s.r.o
31666744
A/2019/012340
Krivá 18, 040 0 Košice


Čistenie kanalizácie
500,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

20.05.2019
Biomedica Slovakia s.r.o.
35849258
A/2019/012338
Drobného 27, 841 01 Bratislava


Diagnostiká - Elisa
3 428,96 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

20.05.2019
ISOHelp s.r.o
50193830
A/2019/012337
Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava


Školenie
463,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

20.05.2019
Hermes LabSystems s.r.o.
35693487
A/2019/012335
Púchovská 12, 831 01 Bratislava


HC Lamp
1 598,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

16.05.2019
Linde Gas k.s.
31373861
A/2019/012048
Odborárska 23, 831 02 Bratislava


Dusík ECD
60,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

16.05.2019
CHEMMEA spol.s.r.o.
A/2019/012040
Radlinského 27, 821 02 Bratislava


Referenčný materiál
139,41 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

16.05.2019
OXOID CZ s.r.o. organizačná zložka Slovensko
43867596
A/2019/012030
Suché mýto 1/A, 811 03 Bratislava


Diagnostiká
100,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

15.05.2019
TOMCAT plus s.r.o.
31667589
A/2019/011983
Stará Spišská cesta 40, 040 0 Košice


Mydlo 5L
5,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

15.05.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/011982
Poštová 14, 040 0 Košice


Oprava zdroja
50,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

15.05.2019
NORMOSERVIS s.r.o.
A/2019/011910
Hamry nad Sázavou 460, 595 01 Ždár nad Sázavou


Norma
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

15.05.2019
Slovenská legálna metrologia - pracovisko Košice
37954521
A/2019/011900
Zemplínska 46, 040 0 Košice


Kalibrácia
168,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

26/44

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
IČO
Interné číslo
Sídlo dodávateľa


Identifikácia
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)
Suma
zmluvy
(vrátane DPH)


15.05.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/011898
Poštová 14, 040 0 Košice


Sieťový kábel
15,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

15.05.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/011884
Poštová 14, 040 0 Košice


Kanvica
10,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

14.05.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/011738
Poštová 14, 040 0 Košice


Renovácia tonerov
350,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

14.05.2019
Mikuláš Skyba
41510488
A/2019/011729
B.Nemcovej 16, 040 0 Košice


Vybavenie súhlasu na výrub drevín
300,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

14.05.2019
Autoservis CZ
17239257
A/2019/011698
Furčianska 60, 040 0 Košice


Oprava auta
650,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

13.05.2019
BRENAX - Brezovský Rudolf
10820582
A/2019/011608
Platanova 15, 040 0 Košice


Revízie hasiacich prístrojov a hydrantov
391,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

13.05.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/011600
Poštová 14, 040 0 Košice


Predlžovací kábel
10,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

13.05.2019
Slovenská legálna metrologia - pracovisko Košice
37954521
A/2019/011578
Zemplínska 46, 040 0 Košice


Kalibrácia
175,20 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

07.05.2019
František Mrazko, FMHV
34860517
A/2019/011039
Kladenská 57, 040 18 Krásna


Revízia komínov
150,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

06.05.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/010968
Poštová 14, 040 0 Košice


Oprava tlačiarne
80,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

06.05.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/010878
Poštová 14, 040 0 Košice


Baterky
15,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

06.05.2019
KOSIT a. s.
36205214
A/2019/010873
Rastislavova 98, 040 0 Košice


Odvoz odpadu
150,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

27/44

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
IČO
Interné číslo
Sídlo dodávateľa


Identifikácia
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)
Suma
zmluvy
(vrátane DPH)


02.05.2019
Up Slovensko s.r.o.
31396674
A/2019/011693
Tomášikova 23/D, 820 04 Bratislava


Jedálne kupóny.
11 650,83 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

02.05.2019
Water Resources, s.r.o
45986819
A/2019/010636
Hlavná 294, 925 91 Kráľová nad Váhom


Tester na meranie PH, kalibračné a iné roztoky
215,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

02.05.2019
ECOMED
11943254
A/2019/010624
Dlhá ulica 95, 010 08 Žilina


Teplomer
141,60 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

02.05.2019
TRIOS s.r.o.
44269471
A/2019/010606
Zakouřilova 142, 149 00 Praha 4


Komplement fixačné antigény.
2 004,60 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

29.04.2019
Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka
47719150
A/2019/010421
Kočovce 244, 916 31 Kočovce


Rukavice
3,26 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

29.04.2019
Ing. Tomáš Dzurňák - D&D
14382857
A/2019/010359
Južná trieda 78, 040 0 Košice


Pozinkované plechové vedrá.
78,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

29.04.2019
Slovenský ústav technickej normalizácie
31753990
A/2019/010358
Karloveská 63, 840 00 Bratislava


Norma
10,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

29.04.2019
Linde Gas k.s.
31373861
A/2019/010353
Odborárska 23, 831 02 Bratislava


Technické plyny
60,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

17.04.2019
HARTMANN - RICO spol. s r.o.
31351361
A/2019/009527
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava


Dezinfekčné prípravky
100,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

17.04.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/009518
Poštová 14, 040 0 Košice


Žiarovky
15,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

16.04.2019
ITES Vranov s.r.o.
31680259
A/2019/009344
Čemernianska 137, 093 01 Vranov nad Topľou


Chemikálie OCHA
100,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

15.04.2019
Green Wave Recycling s.r.o.
45539197
A/2019/009284
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra


Mobilná skartácia a odvoz registratúrnych zložiek
85,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

28/44

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
IČO
Interné číslo
Sídlo dodávateľa


Identifikácia
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)
Suma
zmluvy
(vrátane DPH)


12.04.2019
OPTIMET,s.r.o.
36583120
A/2019/009087
Miškovecká 21, 040 1 Košice 11


Oprava autoklavu
150,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

11.04.2019
Slovenská legálna metrologia - pracovisko Košice
37954521
A/2019/008979
Zemplínska 46, 040 0 Košice


Kalibrácia
147,60 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

11.04.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/008977
Poštová 14, 040 0 Košice


Predlžovací kabel
15,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

11.04.2019
LABO-SK, s.r.o.
36365556
A/2019/008925
Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava


Revízia
205,20 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

11.04.2019
Autoservis CZ
17239257
A/2019/008901
Furčianska 60, 040 0 Košice


Letné pneumatiky
200,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

10.04.2019
Nakladateľství FORUM s.r.o.
A/2019/008800
Seberiniho 1, 821 08 Bratislava


Manuál-ver. obstr.
244,62 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

10.04.2019
PRIM EKO s.r.o.
36517411
A/2019/008791
Veterná 979/32, 093 01 Vranov nad Topľou


Likvidácia starých chemikálií
2 000,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

09.04.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/008749
Poštová 14, 040 0 Košice


Oprava PC
50,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

09.04.2019
Pumps
33874905
A/2019/008723
Textilná 3/A, 040 12 Košice


Oprava elektromotora
200,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

09.04.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/008717
Poštová 14, 040 0 Košice


Výmena batérie
150,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

09.04.2019
INTES Poprad s.r.o.
36449814
A/2019/008711
Nám.sv.Egídia 95, 058 01 Poprad


Pomocný vyšetrovací materiál
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

09.04.2019
Medihum s.r.o.
A/2019/008710
Bosáková 7, , 851 01 Bratislava


Náustky
359,99 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

29/44

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
IČO
Interné číslo
Sídlo dodávateľa


Identifikácia
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)
Suma
zmluvy
(vrátane DPH)


08.04.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/008626
Poštová 14, 040 0 Košice


Oprava PC
50,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

08.04.2019
Autoservis CZ
17239257
A/2019/008575
Furčianska 60, 040 0 Košice


Letné pneumatiky
250,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

04.04.2019
INTERTEC s.r.o.
00692972
A/2019/008302
Čsl. armády 6, 974 01 Banská Bystrica


BED/ Bedfond Micro + sada
61,32 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

04.04.2019
Medicool s.r.o.
A/2019/008294
Poľovnícka 6, 040 1 Košice


Welion LANCEST 28 G 1 x 200 ks
79,05 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

04.04.2019
Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka
47719150
A/2019/008284
Kočovce 244, 916 31 Kočovce


Rukavice
3,26 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

04.04.2019
RAMCOM s.r.o.
43889395
A/2019/008266
Poštová 14, 040 0 Košice


Oprava digestora.
100,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

04.04.2019
Slovenský ústav technickej normalizácie
31753990
A/2019/008241
Karloveská 63, 840 00 Bratislava


STN
31,60 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

04.04.2019
NET TRADE SERVICES s.r.o.
36216461
A/2019/008234
Hlavná 6, 040 0 Košice


IP tel
83,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

04.04.2019
Presto CO s.r.o.
36451371
A/2019/008230
Dunajská 10, 040 1 Košice


Sáčky, rýchloviazač,etikety,
11,76 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

04.04.2019
INTES Poprad s.r.o.
36449814
A/2019/008223
Nám.sv.Egídia 95, 058 01 Poprad


Kalibrácia
266,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

04.04.2019
Chromservis SK s.r.o.
45515930
A/2019/008217
Nobelova 34, 810 00 Bratislava


Trubičky.
912,72 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

04.04.2019
ITES Vranov s.r.o.
31680259
A/2019/008215
Čemernianska 137, 093 01 Vranov nad Topľou


Trubičky.
450,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

30/44

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
IČO
Interné číslo
Sídlo dodávateľa


Identifikácia
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)
Suma
zmluvy
(vrátane DPH)


04.04.2019
Linde Gas k.s.
31373861
A/2019/008206
Odborárska 23, 831 02 Bratislava


Technické plyny
88,80 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

04.04.2019
ITES Vranov s.r.o.
31680259
A/2019/008185
Čemernianska 137, 093 01 Vranov nad Topľou


Chemikálie
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

03.04.2019
OPTIMET,s.r.o.
36583120
A/2019/008038
Miškovecká 21, 040 1 Košice 11


Oprava termostatu
100,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

03.04.2019
Amedis s.r.o.
00612758
A/2019/008023
Mlynská 10, 921 01 Piešťany


Oprava prístroja
500,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

03.04.2019
Up Slovensko s.r.o.
31396674
A/2019/007973
Tomášikova 23/D, 820 04 Bratislava


Jedálne kupóny
11 328,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

03.04.2019
Sigma Aldrich s.r.o.
51083523
A/2019/007969
Dvořákovo nábrežie 4, 810 00 Bratislava


Porovnávací test
192,17 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

02.04.2019
DYNEX servis s.r.o..
36030848
A/2019/007905
Nové Kalište 17, 974 01 Banská Bystrica


Diagnostiká- lab. diag. syfilisu
6 790,80 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

02.04.2019
TIMED s.r.o.
00602175
A/2019/007896
Trnavská cesta 112, 821 02 Bratislava


FTA-ABS
4 768,50 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

02.04.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/007893
Poštová 14, 040 0 Košice


Servis kopirky
25,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

01.04.2019
DoTest.Sk s.r.o
46392491
A/2019/007804
Telocvičná 12, 821 01 Bratislava


Batéria
350,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

01.04.2019
Vema s.r.o.
A/2019/007797
Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava


Modul rekreačné poukazy
168,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

01.04.2019
Ing. Igor Liba-Bali
17529069
A/2019/007779
Saratovská 7, 841 01 Bratislava


Filtre a filtračné papiere
1 516,88 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

31/44

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
IČO
Interné číslo
Sídlo dodávateľa


Identifikácia
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)
Suma
zmluvy
(vrátane DPH)


01.04.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/007725
Poštová 14, 040 0 Košice


Switch
350,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

29.03.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/007659
Poštová 14, 040 0 Košice


Servis kopirky
100,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

29.03.2019
RAMCOM s.r.o.
43889395
A/2019/007536
Poštová 14, 040 0 Košice


MS OFFICE 2019
5 000,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

28.03.2019
ECOMED
11943254
A/2019/007520
Dlhá ulica 95, 010 08 Žilina


VDRL
154,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

26.03.2019
INTES Poprad s.r.o.
36449814
A/2019/007249
Nám.sv.Egídia 95, 058 01 Poprad


Pomocný vyšetrov. materiál
481,82 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

26.03.2019
INTES Poprad s.r.o.
36449814
A/2019/007248
Nám.sv.Egídia 95, 058 01 Poprad


Základný diag.. materiál
2 762,57 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

26.03.2019
K-TRADE s.r.o.
34298321
A/2019/007245
Dúbravská cesta 9, 841 01 Bratislava


Mikrotitačná platnička
415,44 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

26.03.2019
HELAGO-SK s.r.o.
47479256
A/2019/007205
Kosodrevinová 2, 821 01 Bratislava


Figurína
220,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

26.03.2019
HARTMANN - RICO spol. s r.o.
31351361
A/2019/007188
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava


Prístroj na kontrolu hygieny rúk
395,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

25.03.2019
Labservice s.r.o.
36206741
A/2019/007106
Duklianska 55, 052 01 Spišská Nová Ves


Štandardy .
4 907,50 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

25.03.2019
Presto CO s.r.o.
36451371
A/2019/007015
Dunajská 10, 040 1 Košice


Tlačivá
85,20 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

25.03.2019
Slovenská legálna metrologia - pracovisko Košice
37954521
A/2019/007000
Zemplínska 46, 040 0 Košice


Kalibrácia
138,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

32/44

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
IČO
Interné číslo
Sídlo dodávateľa


Identifikácia
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)
Suma
zmluvy
(vrátane DPH)


25.03.2019
SHIMADZU SLOVAKIA
31363237
A/2019/006991
Röntgenova 28, 851 01 Bratislava


Vypúšťací ventil k prístroju
58,50 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

21.03.2019
Autoservis CZ
17239257
A/2019/006754
Furčianska 60, 040 0 Košice


Oprava auta
400,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

20.03.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/006712
Poštová 14, 040 0 Košice


Oprava PC
100,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

20.03.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/006567
Poštová 14, 040 0 Košice


Toner
50,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

19.03.2019
TRIGON PLUS s.r.o.
A/2019/006513
Goralská 40/2281, 851 01 Bratislava


Validácia
1 258,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

18.03.2019
TOMCAT plus s.r.o.
31667589
A/2019/006338
Stará Spišská cesta 40, 040 0 Košice


Hygienické potreby
330,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

15.03.2019
Roche Slovensko s.r.o.
35887117
A/2019/006201
Pribinova 19, 811 05 Bratislava


Prijatie ponuky
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

15.03.2019
Roche Slovensko s.r.o.
35887117
A/2019/006180
Pribinova 19, 811 05 Bratislava


Diagnostiká - Antrax
1 926,31 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

15.03.2019
K-TRADE s.r.o.
34298321
A/2019/006159
Dúbravská cesta 9, 841 01 Bratislava


Diagnostiká - detekcia vírusu chrípky
730,31 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

13.03.2019
Slovenská legálna metrologia - pracovisko Košice
37954521
A/2019/005900
Zemplínska 46, 040 0 Košice


Kalibrácia
115,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

13.03.2019
OPTIMET,s.r.o.
36583120
A/2019/005866
Miškovecká 21, 040 1 Košice 11


Revízia tlakových zariadení
150,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

13.03.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/005862
Poštová 14, 040 0 Košice


Renovácia tonerov
300,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

33/44

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
IČO
Interné číslo
Sídlo dodávateľa


Identifikácia
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)
Suma
zmluvy
(vrátane DPH)


13.03.2019
Kobraj s.r.o.
36190381
A/2019/005844
Južná tr. 48, 040 0 Košice


Stlička kancelárska.
90,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

12.03.2019
Connect Pro, s.r.o
44236255
A/2019/006097
Gorazdova 26, 052 01 Spišská Nová Ves


Servisná zásah LAN
300,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

12.03.2019
Lambda Life a.s.
35848189
A/2019/005729
Levočská 3, 810 00 Bratislava


GoldView II.
300,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

08.03.2019
Nakladateľství FORUM s.r.o.
A/2019/008798
Seberiniho 1, 821 08 Bratislava


Manuál ver. obstarávania
244,62 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

08.03.2019
Technor print, s.r.o.
A/2019/005519
Čsl.armády 216/41, 500 03 Hradec Králové 3


Norma
20,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

08.03.2019
Lambda Life a.s.
35848189
A/2019/005494
Levočská 3, 810 00 Bratislava


Tetro cDNA
1 208,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

07.03.2019
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice
36570460
A/2019/005467
Komenského 50, 042 48 Košice


Havária vodovodného potrubia
350,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

06.03.2019
Český metrologický institut
A/2019/005213
Radiova 1288/1a, Praha - Hostivař


Overenie
587,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

06.03.2019
Autoservis CZ
17239257
A/2019/005211
Furčianska 60, 040 0 Košice


Servis KE229EI
50,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

06.03.2019
Merck s.r.o.
18626971
A/2019/005197
Na Hřebenech 1718/10, 147 00 Praha


Chemikálie MERCK
350,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

05.03.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/005144
Poštová 14, 040 0 Košice


Oprava kopírky
300,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

05.03.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/005141
Poštová 14, 040 0 Košice


LED trubice
30,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

34/44

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
IČO
Interné číslo
Sídlo dodávateľa


Identifikácia
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)
Suma
zmluvy
(vrátane DPH)


05.03.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/005135
Poštová 14, 040 0 Košice


Servis PC siete
60,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

05.03.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/005125
Poštová 14, 040 0 Košice


Tonery a náplne
250,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

05.03.2019
Bio G,spol.s.r.o.
00606723
A/2019/005120
Elektrárenská 12092, 831 0 Bratislava


Rýchlotest chrípka.
795,02 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

05.03.2019
RAMCOM s.r.o.
43889395
A/2019/005119
Poštová 14, 040 0 Košice


Zistenie poruchy elek.šporáka-oprava
150,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

05.03.2019
Sarstedt s.r.o.
31359825
A/2019/005101
Údernícka 11, 851 01 Bratislava


Plastový materiál - OLM
1 500,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

05.03.2019
UNICOMP s.r.o.
31660967
A/2019/005083
Svätoplukova 23, 058 01 Poprad


Kultivačné média.
7 455,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

04.03.2019
Státní ústav jaderné,chemické a biologické ochrany,v.v.i.
70565813
A/2019/005012
Kamenná 71, Milín, Milín


Overenie
485,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

04.03.2019
ASTA-KE s.r.o.
46239286
A/2019/004989
Slovenská 93, 040 0 Košice


Oprava chladničky
50,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

01.03.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/007649
Poštová 14, 040 0 Košice


Servis kopirky
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

01.03.2019
Merck s.r.o.
18626971
A/2019/007537
Na Hřebenech 1718/10, 147 00 Praha


Chemikálie p.a.
150,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

01.03.2019
Up Slovensko s.r.o.
31396674
A/2019/004853
Tomášikova 23/D, 820 04 Bratislava


Jedálne kupóny.
12 004,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

27.02.2019
O.K.SERVIS Bio Pro s.r.o.
62914511
A/2019/004645
Odlehlá 817/37, 190 00 Praha 9


Sáčky STOMACHER
230,40 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

35/44

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
IČO
Interné číslo
Sídlo dodávateľa


Identifikácia
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)
Suma
zmluvy
(vrátane DPH)


27.02.2019
Lambda Life a.s.
35848189
A/2019/004593
Levočská 3, 810 00 Bratislava


Gold View II,I
286,80 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

27.02.2019
Ecoli s.r.o.
35815906
A/2019/004579
Studenohorská 12, 841 01 Bratislava


Exfoliatívny EXT - RPLA
380,40 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

27.02.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/004573
Poštová 14, 040 0 Košice


Sáčky do vysávača
150,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

27.02.2019
Státni zdravotní ústav
75010330
A/2019/004561
Šrobárova 48, 100 42 Praha


Diagnostikum.
346,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

27.02.2019
RAMCOM s.r.o.
43889395
A/2019/004559
Poštová 14, 040 0 Košice


ESET Endpoint
70,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

26.02.2019
ITES Vranov s.r.o.
31680259
A/2019/004501
Čemernianska 137, 093 01 Vranov nad Topľou


Sklenený materiál.
200,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

25.02.2019
OXOID CZ s.r.o. organizačná zložka Slovensko
43867596
A/2019/004410
Suché mýto 1/A, 811 03 Bratislava


Diagnostický spotrebný materiál.
84,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

25.02.2019
Slovenská legálna metrologia - pracovisko Košice
37954521
A/2019/004403
Zemplínska 46, 040 0 Košice


Kalibrácia
290,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

25.02.2019
K-TRADE zdr
34298321
A/2019/004393
Púpavova 31, 842 45 Bratislava


Diagnostické reagencie.
4 000,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

25.02.2019
K-TRADE zdr
34298321
A/2019/004381
Púpavova 31, 842 45 Bratislava


Diagnostiká-kultivačné média.
4 000,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

22.02.2019
Autoservis CZ
17239257
A/2019/004322
Furčianska 60, 040 0 Košice


Servis auta
350,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

19.02.2019
FECUPRAL s.r.o.
36448974
A/2019/003929
Ľ.Štúra 17, 082 21 Veľký Šariš


Likvidácia starých chemikálií
500,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

36/44

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
IČO
Interné číslo
Sídlo dodávateľa


Identifikácia
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)
Suma
zmluvy
(vrátane DPH)


19.02.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/003911
Poštová 14, 040 0 Košice


Sáčky do vysávača
50,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

19.02.2019
Autoservis CZ
17239257
A/2019/003615
Furčianska 60, 040 0 Košice


Oprava auta
450,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

18.02.2019
Autoservis CZ
17239257
A/2019/003769
Furčianska 60, 040 0 Košice


Geometria a oprava prednej nápravy
100,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

15.02.2019
OXOID CZ s.r.o. organizačná zložka Slovensko
43867596
A/2019/003672
Suché mýto 1/A, 811 03 Bratislava


Diagnostické testy RPLA
2 139,28 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

15.02.2019
OPTIMET,s.r.o.
36583120
A/2019/003654
Miškovecká 21, 040 1 Košice 11


Oprava sterilizátora
150,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

15.02.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/003651
Poštová 14, 040 0 Košice


Predlžovací kábel
10,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

14.02.2019
ITES Vranov s.r.o.
31680259
A/2019/003585
Čemernianska 137, 093 01 Vranov nad Topľou


Sklenený materiál - OCHA
360,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

14.02.2019
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice
00606723
A/2019/003582
Ipeľská 1, 040 1 Košice


Ochranné a pracovné prostriedky a odevy 2019
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

14.02.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/003581
Poštová 14, 040 0 Košice


Philips TUV 36 W G30 T8,89 cm, Long Live
20,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

14.02.2019
ZDRAVOFARM s.r.o.
36813079
A/2019/003578
Hlavná 81, 040 0 Košice


Ochranné rúška jednorázové.
10,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

14.02.2019
O.K.SERVIS Bio Pro s.r.o.
62914511
A/2019/003574
Odlehlá 817/37, 190 00 Praha 9


Sterilné sáčky Stomacher.
100,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

14.02.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/003561
Poštová 14, 040 0 Košice


Tonery
150,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

37/44

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
IČO
Interné číslo
Sídlo dodávateľa


Identifikácia
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)
Suma
zmluvy
(vrátane DPH)


14.02.2019
DYNEX servis s.r.o..
36030848
A/2019/003557
Nové Kalište 17, 974 01 Banská Bystrica


QIAamp Viral RNA mini kit
1 639,86 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

14.02.2019
Merck s.r.o.
18626971
A/2019/003478
Na Hřebenech 1718/10, 147 00 Praha


Diagnostiká - Anaeroculty
1 086,46 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

12.02.2019
Autoservis CZ
17239257
A/2019/003328
Furčianska 60, 040 0 Košice


Oprava auta
200,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

12.02.2019
Slovenská legálna metrologia - pracovisko Košice
37954521
A/2019/003317
Zemplínska 46, 040 0 Košice


Kalibrácia
135,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

12.02.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/003267
Poštová 14, 040 0 Košice


Oprava adaptéra
20,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

12.02.2019
RAMCOM s.r.o.
43889395
A/2019/003266
Poštová 14, 040 0 Košice


Oprava vypínača
15,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

08.02.2019
Ing. Tomáš Dzurňák - D&D
14382857
A/2019/004298
Južná trieda 78, 040 0 Košice


Čistiaci materiál
130,68 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

08.02.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/003046
Poštová 14, 040 0 Košice


Komfigurácia siete
35,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

08.02.2019
BIOCOM SLOVAKIA s.r.o.
31391222
A/2019/002996
Eisteinova 38, 841 01 Bratislava


Diagnostiká -GT
818,60 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

08.02.2019
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice
00606723
A/2019/002979
Ipeľská 1, 040 1 Košice


Zápisnica
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

08.02.2019
ReFABRIKA s.r.o.
A/2019/002943
Ďumbierska 21, 040 0 Košice


Výroba tlačovín
350,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

08.02.2019
ReFABRIKA s.r.o.
A/2019/002930
Ďumbierska 21, 040 0 Košice


Výroba tlačovin
350,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

38/44

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
IČO
Interné číslo
Sídlo dodávateľa


Identifikácia
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)
Suma
zmluvy
(vrátane DPH)


07.02.2019
Úrad pre normalizáciu,metrológiu a skúšobníctvo SR
30810710
A/2019/002857
Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava


Normy.
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

07.02.2019
Kobraj s.r.o.
36190381
A/2019/002853
Južná tr. 48, 040 0 Košice


Kancelárske stoličky.
80,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

07.02.2019
Ing. Tomáš Dzurňák - D&D
14382857
A/2019/002847
Južná trieda 78, 040 0 Košice


Čistiaci materiál.
300,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

06.02.2019
OPTIMET,s.r.o.
36583120
A/2019/002713
Miškovecká 21, 040 1 Košice 11


Oprava lineárneho boxu
749,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

06.02.2019
OKAY Slovakia , spol. s.r.o.
A/2019/002692
Pri prachárni 4, 040 0 Košice


Vrecká do vysávača ETA.
295,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

05.02.2019
O.K.SERVIS Bio Pro s.r.o.
62914511
A/2019/002601
Odlehlá 817/37, 190 00 Praha 9


Diagnostika- Mini Vidas
2 064,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

05.02.2019
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
71009361
A/2019/002592
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem


Diagnostikum.
258,50 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

05.02.2019
Nábytok LUNA s.r.o.
48013609
A/2019/002582
Toryská 8, 040 1 Košice


Nábytok
250,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

04.02.2019
Výskumný ústav vodného hospodárstva
00156850
A/2019/002435
Nábr.arm.gen. L.Svobodu, 810 00 Bratislava


Stopová anorganická analýza vody
71,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

01.02.2019
FECUPRAL s.r.o.
36448974
A/2019/002382
Ľ.Štúra 17, 082 21 Veľký Šariš


Likvidácia použitých chemikálii
1 500,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

01.02.2019
Výskumný ústav vodného hospodárstva
00156850
A/2019/002358
Nábr.arm.gen. L.Svobodu, 810 00 Bratislava


Prihláška -objednávka MPS
94,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

01.02.2019
RAMCOM s.r.o.
43889395
A/2019/002352
Poštová 14, 040 0 Košice


Oprava svietidla
50,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

39/44

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
IČO
Interné číslo
Sídlo dodávateľa


Identifikácia
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)
Suma
zmluvy
(vrátane DPH)


01.02.2019
Up Slovensko s.r.o.
31396674
A/2019/002306
Tomášikova 23/D, 820 04 Bratislava


Jedálne kupony.
11 584,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

31.01.2019
K-TRADE s.r.o.
34298321
A/2019/002270
Dúbravská cesta 9, 841 01 Bratislava


Plastový materiál.
3 654,72 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

31.01.2019
K-TRADE s.r.o.
34298321
A/2019/002266
Dúbravská cesta 9, 841 01 Bratislava


Spotrebný materiál-Greiner
4 768,91 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

31.01.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/002261
Poštová 14, 040 0 Košice


Náplne do tlačiarne
40,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

31.01.2019
Presto CO s.r.o.
36451371
A/2019/002260
Dunajská 10, 040 1 Košice


Plastové sáčky.
2,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

31.01.2019
KORAKO plus, s.r.o
43959954
A/2019/002258
Bielická 369, 958 01 Partizánske


OOPP-HŽ
150,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

31.01.2019
Klima - Teplo - designing s.r.o.
A/2019/002255
Hroncova 3, 040 0 Košice


Energetické hodnotenie budovy
4 680,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

31.01.2019
Vema s.r.o.
A/2019/002218
Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava


Aplikácia GDPR
1 200,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

31.01.2019
TEMPO Nábytok s.r.o.
36409154
A/2019/002211
Závodná 459, 027 43 Nižná


Kontajner.
164,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

31.01.2019
KORAKO plus, s.r.o
43959954
A/2019/002207
Bielická 369, 958 01 Partizánske


Pracovná obuv.
45,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

31.01.2019
SHIMADZU SLOVAKIA
31363237
A/2019/002205
Röntgenova 28, 851 01 Bratislava


Oprava prístroja
1 507,00 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

31.01.2019
OKAY Slovakia , spol. s.r.o.
A/2019/002204
Pri prachárni 4, 040 0 Košice


Vrecká do vysávača.
147,80 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

40/44

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
IČO
Interné číslo
Sídlo dodávateľa


Identifikácia
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)
Suma
zmluvy
(vrátane DPH)


30.01.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/002164
Poštová 14, 040 0 Košice


Renavácia tonerov
345,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

30.01.2019
Linde Gas k.s.
31373861
A/2019/002159
Odborárska 23, 831 02 Bratislava


Technické plyny
100,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

29.01.2019
Kaizer + Kraft s.r.o.
A/2019/002024
Školská 3, 949 01 Nitra


Kancelársky vozík.
198,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

29.01.2019
DCX spol s.r.o.
A/2019/002023
29.augusta 36/A, 811 01 Bratislava


Aqua.
310,08 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

29.01.2019
Presto CO s.r.o.
36451371
A/2019/002014
Dunajská 10, 040 1 Košice


Vrecia do koša.
130,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

29.01.2019
Ing.Igor Škrobánek - O.P.C.D
14255791
A/2019/001994
Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom


Úradné meranie spotreby
330,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

29.01.2019
Chromspec Slovakia s.r.o.
31436820
A/2019/001992
Jánošikova 1827/65, 927 01 Šaľa


Dávkovacia kapilára.
81,60 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

29.01.2019
Slovenská legálna metrologia - pracovisko Košice
37954521
A/2019/001983
Zemplínska 46, 040 0 Košice


Kalibrácia
163,20 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

29.01.2019
Úrad pre normalizáciu,metrológiu a skúšobníctvo SR
30810710
A/2019/001971
Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava


Normy.
15,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

29.01.2019
Mikrochem Trade s.r.o.
35948655
A/2019/001965
Za dráhou 33, 902 01 Pezinok


Guttar
20,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

29.01.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/001935
Poštová 14, 040 0 Košice


Switch
130,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

29.01.2019
Autoservis CZ
17239257
A/2019/001930
Furčianska 60, 040 0 Košice


Oprava auta
300,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

41/44

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
IČO
Interné číslo
Sídlo dodávateľa


Identifikácia
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)
Suma
zmluvy
(vrátane DPH)


28.01.2019
EUROOBCHOD s.r.o.
36597147
A/2019/001869
Poštová 14, 040 0 Košice


Oprava fotoaparatu
20,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

25.01.2019
VERDER s.r.o.
A/2019/001809
Vodnanska 651, 190 00 Praha 9


TLD pec
452,78 €
Podpisom schválil: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik

24.01.2019
Presto CO s.r.o.
36451371
A/2019/001709
Dunajská 10, 040 1 Košice


Modré obaly.
5,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

24.01.2019
RAMCOM s.r.o.
43889395
A/2019/001662
Poštová 14, 040 0 Košice


Montaž germicídnych trubíc
50,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

23.01.2019
OPTIMET,s.r.o.
36583120
A/2019/001622