Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 KOŠICE
ZOZNAM VYSTAVENÝCH OBJEDNÁVOK
evidovaných v roku 2019
Aktualizované: 11.01.2019 o 13:12:15

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


11.01.2019
Autoservis CZ
Furčianska 60, 040 01 Košice
17239257
A/2019/000558
Nemrznúca zmes+žiarovky

50,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

11.01.2019
Presto CO s.r.o.
Dunajská 10, 040 11 Košice
36451371
A/2019/000527
Kan. materiál

2 000,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

10.01.2019
Linde Gas k.s.
Odborárska 23, 831 02 Bratislava
31373861
A/2019/000433
Helium ECD

50,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

10.01.2019
Úrad pre normalizáciu,metrológiu a
Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava
30810710
A/2019/000428
Normy

50,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

09.01.2019
Úrad pre normalizáciu,metrológiu a
Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava
30810710
A/2019/000356
Norma STN 15189

20,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

09.01.2019
Autoservis CZ
Furčianska 60, 040 01 Košice
17239257
A/2019/000296
STK

100,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

08.01.2019
ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400
A/2019/000229
Predlženie platnosti domény

120,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

08.01.2019
Autoservis CZ
Furčianska 60, 040 01 Košice
17239257
A/2019/000198
Oprava auta

350,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

04.01.2019
GAVAX s.r.o.
Sídl.1.mája 65/13, 093 01 Vranov nad Topľou
36495701
A/2019/000093
Petri misky,kelímky,očkovaci kľučka.

2 000,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

04.01.2019
ŠEVT a.s.
Moldavská 10, 040 01 Košice
31331131
A/2019/000092
Kalendáre.

62,50 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

1/2

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


04.01.2019
KOSIT a. s.
Rastislavova 98, 040 01 Košice
36205214
A/2019/000071
Odvoz odpadu

300,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

03.01.2019
Up Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D, 820 04 Bratislava
31396674
A/2019/000035
Jedálny kupón.

11 300,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

03.01.2019
Amedis s.r.o.
Mlynská 10, 921 01 Piešťany
00612758
A/2019/000030
Oprava prístroja

692,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

2/2