Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 KOŠICE
ZOZNAM VYSTAVENÝCH OBJEDNÁVOK
evidovaných v roku 2015
Aktualizované: 30.12.2016 o 14:46:03

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


29.12.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/030688
Oprava tlačiarne

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

29.12.2016
Mikrochem Trade s.r.o.
Za dráhou 33, 902 01 Pezinok
35948655
A/2016/030683
Chemikálie.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

29.12.2016
Mikrochem Trade s.r.o.
Za dráhou 33, 902 01 Pezinok
35948655
A/2016/030682
Chemikálie.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

29.12.2016
Mikrochem Trade s.r.o.
Za dráhou 33, 902 01 Pezinok
35948655
A/2016/030681
Chemikálie.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

29.12.2016
Presto CO s.r.o.
Ipeľská 1, 040 11 Košice
36451371
A/2016/030680
Kancelársky papier A3 .

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

29.12.2016
Mikrochem Trade s.r.o.
Za dráhou 33, 902 01 Pezinok
35948655
A/2016/030679
Sklo.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

29.12.2016
Mikrochem Trade s.r.o.
Za dráhou 33, 902 01 Pezinok
35948655
A/2016/030678
Sklo.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

29.12.2016
Mikrochem Trade s.r.o.
Za dráhou 33, 902 01 Pezinok
35948655
A/2016/030677
Sklenený materiál pre odbor HŽ podľa prílohy k tejto objednávke.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

28.12.2016
PEDRO PLUS, s.r.o
Radlinského 2050/17, 052 01 Spišská Nová
47039817
A/2016/030648
Čistiace prostriedky

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

28.12.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/030618
Kompresor

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

1/36

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


28.12.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/030611
PC komponenty

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

28.12.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/030599
WAP vysokotlakový čistič

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

28.12.2016
RAFFAELIS IDE s.r.o.
Kostolná 18, 044 13 Valaliky
36574015
A/2016/030596
Kancelárske stoličky

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

28.12.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/030586
Laserové tlačiarne - čiernobiele

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

28.12.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/030584
2GB DDR 400Mhz PATRIOT CL3 kit 2x1GB

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

28.12.2016
RAMCOM s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
43889395
A/2016/030582
Kopírovacie stroje

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

28.12.2016
RAMCOM s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
43889395
A/2016/030580
Monitory AOC 19"a 20" k stolovým počítačom

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

28.12.2016
RAMCOM s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
43889395
A/2016/030576
Stolové PC+OS+MS Office

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

27.12.2016
Presto CO s.r.o.
Ipeľská 1, 040 11 Košice
36451371
A/2016/030685
Kancelársky materiál.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

27.12.2016
Presto CO s.r.o.
Ipeľská 1, 040 11 Košice
36451371
A/2016/030684
Kancelársky materiál.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

15.12.2016
Katarína Kurucová-DISMED
Horná 62/2, 076 02 Kysta
48147150
A/2016/029652
Krvné deriváty.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

15.12.2016
MVDr.David Vladimír
Obchodná 1, 076 64 Zemplínska Teplica
10693459
A/2016/029649
Krvné deriváty

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

2/36

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


15.12.2016
Cryosoft s.r.o.
B Němcovej 14, 040 01 Košice
36578797
A/2016/029631
Preprava buniek.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

15.12.2016
DHL Expres Slovakia s.r.o.
Letisko M.R.Štefánika, 810 00 Bratislava
31342876
A/2016/029620
Preprava buniek.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

13.12.2016
Gastromila spol.s.r.o.
Piešťanská 2, 040 11 Košice
36203271
A/2016/030256
Občerstvenie.

612,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

05.12.2016
Regionálny úrad verejného
Ipeľská 1, 040 11 Košice
00606723
A/2016/028382
Zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

30.11.2016
Le chéque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D, 820 04 Bratislava
31396674
A/2016/028014
Stravné lístky.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

29.11.2016
TOMCAT plus s.r.o.
Stará Spišská cesta 40, 040 01 Košice
A/2016/027925
Toaletný papier + hygienické utierky

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

29.11.2016
ECOMED
Dlhá ulica 95, 010 08 Žilina
11943254
A/2016/027922
Diagnostiká.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

29.11.2016
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112, 821 02 Bratislava
00602175
A/2016/027920
Diagnostiká.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

29.11.2016
DYNEX servis s.r.o..
Nové Kalište 17, 974 01 Banská Bystrica
36030848
A/2016/027916
Diagnostiká.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

28.11.2016
Úrad verejného zdravotníctva SR
Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava
00607223
A/2016/027702
Bunkové kultúry.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

25.11.2016
Presto CO s.r.o.
Ipeľská 1, 040 11 Košice
36451371
A/2016/027616
Etikety,mikroténové sáčky.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

24.11.2016
DISPOLAB s.r.o.
Štúrovo nám. 1, 010 01 Žilina
31625746
A/2016/027560
Tampóny.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

3/36

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


21.11.2016
Linde Gas k.s.
Odborárska 23, 831 02 Bratislava
31373861
A/2016/027129
Vzduch stlačený,Argón zvárací.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

15.11.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/026818
Oprava PC

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

14.11.2016
5D TRADE s.r.o.
Donská 4, 040 01 Košice
47033668
A/2016/026657
Základný kurz obsluhy kotlov nad 100 kW

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

09.11.2016
KONTRAKT JMV s.r.o
Krivá 18, 040 01 Košice
31666744
A/2016/026317
Čistenie kanalizácie R-8

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

08.11.2016
RAMCOM s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
43889395
A/2016/027549
Oprava osvetlenia na R8

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

31.10.2016
Le chéque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D, 820 04 Bratislava
31396674
A/2016/025503
Stravné lístky.

8 758,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

31.10.2016
Dušan Gajda - GUT-GAS
Námestie slobody 69, 083 01 Sabinov
A/2016/025475
Dodávka technológie a vybudovanie výmenníkovej stanice

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

31.10.2016
MikroLaAP, s.r.o.
Hlinkova 1/B, 040 01 Košice
31654231
A/2016/025445
Výmena filtrov Aqua osmotic

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

31.10.2016
GODOS s.r.o.
Košická Belá 325, 044 65 Košice
47507152
A/2016/025433
Oprava autoklávu

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

27.10.2016
Linde Gas k.s.
Odborárska 23, 831 02 Bratislava
31373861
A/2016/025214
Technický plyn- Metán.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

26.10.2016
Ing. Ladislav Kokoška CSc. - GMB
Hlavná 127/54, 082 12 Kapušany
10955216
A/2016/025031
OOPP.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

24.10.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/024799
Renovacia tonerov

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

4/36

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


24.10.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/024796
Toner

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

19.10.2016
Východosloslovenská vodárenská
Komenského 50, 040 01 Košice
A/2016/024490
Celoročná objednávka ultračistej vody na rok 2017

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

18.10.2016
GAVAX s.r.o.
Sídl.1.mája 65/13, 093 01 Vranov nad Topľou
36495701
A/2016/024368
Petriho miska, kelímky.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

13.10.2016
Linde Gas k.s.
Odborárska 23, 831 02 Bratislava
31373861
A/2016/024027
Technické plyny.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

12.10.2016
Slovenská legálna metrologia n.o.
Geologická 1, 822 11 Bratislava
A/2016/023961
Kalibracia

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

11.10.2016
Autoservis CZ
Furčianska 60, 040 01 Košice
17239257
A/2016/023856
Pneumatiky

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

11.10.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/023800
Oprava PC

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

10.10.2016
Autoservis CZ
Furčianska 60, 040 01 Košice
17239257
A/2016/023707
Žiarovky + nemrznúca zmes

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

10.10.2016
Východoslovenská vodárenská
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460
A/2016/023633
Ultračistá voda

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

03.10.2016
Le chéque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D, 820 04 Bratislava
31396674
A/2016/023038
Stravné lístky.

69,30 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

30.09.2016
Le chéque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D, 820 04 Bratislava
31396674
A/2016/022843
Stravné lístky.

9 051,90 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

30.09.2016
GAVAX s.r.o.
Sídl.1.mája 65/13, 093 01 Vranov nad Topľou
36495701
A/2016/022825
Filtre.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

5/36

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


30.09.2016
Presto CO s.r.o.
Ipeľská 1, 040 11 Košice
36451371
A/2016/022821
Kancelárske potreby.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

29.09.2016
OPTIMET,s.r.o.
Miškovecká 21, 040 11 Košice 11
36583120
A/2016/023666
Oprava sušicky

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

29.09.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/022818
Renovácia tonerov

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

29.09.2016
Dispolab, ,Žilina s.r.o.
Gabajova 11, 010 01 Žilina
31625746
A/2016/022719
Dakrónové tampóny.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

28.09.2016
Presto CO s.r.o.
Ipeľská 1, 040 11 Košice
36451371
A/2016/022618
Sáčky do koša.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

27.09.2016
DYNEX servis s.r.o..
Nové Kalište 17, 974 01 Banská Bystrica
36030848
A/2016/022424
Diagnostiká.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

27.09.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/022367
Toner

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

27.09.2016
Študentský servis s.r.o.
Jedlíkova 5, 040 01 Košice
31730663
A/2016/022353
Objednávka prác - študenský servis

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

27.09.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/022342
PC mouse

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

23.09.2016
DISPOLAB s.r.o.
Štúrovo nám. 1, 010 01 Žilina
31625746
A/2016/022059
Dakrónové tampóny.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

23.09.2016
Mikrochem Trade s.r.o.
Za dráhou 33, 902 01 Pezinok
35948655
A/2016/022047
Chemikálie.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

23.09.2016
VWR International GmbH
Graumanngasse 7, Vienna
22007324
A/2016/022044
Inkubátor s chladením

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

6/36

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


22.09.2016
Canberra-Packard s.r.o
Vojtecha Tvrdého 790/13, 010 01 Žilina
31576303
A/2016/022009
Oprava analyzátora DSA-1000

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

21.09.2016
PEDRO PLUS, s.r.o
Radlinského 2050/17, 052 01 Spišská Nová
47039817
A/2016/021899
Čistiace prostriedky.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

21.09.2016
PROFI Výťahy s.r.o.
Drieňová 34, 821 02 Bratislava
A/2016/021801
Odstranenie závad po úradnej skúške

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

21.09.2016
Mikrochem Trade s.r.o.
Za dráhou 33, 902 01 Pezinok
35948655
A/2016/021744
Laboratórny sklenený materiál.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

20.09.2016
O.K.Servis,Bio Pro s.r.o.
Odlehlá 817/37, Praha
62914511
A/2016/021691
Sáčky s celoplošným filtrom.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

19.09.2016
Autoservis CZ
Furčianska 60, 040 01 Košice
17239257
A/2016/021545
Oprava KE 497JU

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

19.09.2016
KOSIT, a.s.
Rastislavova 98, 040 01 Košice
36205214
A/2016/021504
Prenájom VKK

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

19.09.2016
Amedis s.r.o.
Mlynská 10, 921 01 Piešťany
00612758
A/2016/021493
Oprava prístroja

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

19.09.2016
UNICOMP s.r.o.
Svätoplukova 23, 058 01 Poprad
31660967
A/2016/021480
Kultivačné médiá.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

13.09.2016
Autoservis CZ
Furčianska 60, 040 01 Košice
17239257
A/2016/021185
Oprava Skoda fábia

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

13.09.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/021137
Oprava monitoru

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

12.09.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/021057
Oprava monitora

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

7/36

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


12.09.2016
FISHER Slovakia s.r.o.
Mäsiarska 13, 054 01 Levoča
36483095
A/2016/020978
Destilačný prístroj.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

09.09.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/020878
RACK - osadenie prvkov+napojenie

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

09.09.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/020874
RACK - príslušenstvo

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

09.09.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/020871
RACK - príslušenstvo

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

09.09.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/020864
RACK skrina - osadenie

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

08.09.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/020840
USB, kabel USB, batérie AA

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

08.09.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/020830
Tonery do kopírky

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

08.09.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/020827
Oprava PC

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

08.09.2016
Ing. Ladislav Kokoška CSc. - GMB
Hlavná 127/54, 082 12 Kapušany
10955216
A/2016/020762
OOPP.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

07.09.2016
Amedis s.r.o.
Mlynská 10, 921 01 Piešťany
00612758
A/2016/020661
Predkolónky.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

06.09.2016
TOMCAT plus s.r.o.
Stará Spišská cesta 40, 040 01 Košice
31667589
A/2016/020601
Toaletny papier 190mm

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

05.09.2016
KLIMA-Teplo designing s.r.o.
Hroncova 3, 040 11 Košice 11
A/2016/020486
Vybudovanie výmenik.stanice - vypracovanie projektovej dokumentácie

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

8/36

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


31.08.2016
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112, 821 02 Bratislava
00602175
A/2016/020295
FTA-ABS.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

31.08.2016
Presto CO s.r.o.
Ipeľská 1, 040 11 Košice
36451371
A/2016/020276
Kožené obaly, utierky v rolke.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

31.08.2016
Le chéque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D, 820 04 Bratislava
31396674
A/2016/020275
Stravné lístky.

7 151,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

30.08.2016
Mikrochem Trade s.r.o.
Za dráhou 33, 902 01 Pezinok
35948655
A/2016/020257
Sklenené guličky.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

30.08.2016
K-TRADE s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 01 Bratislava
34298321
A/2016/020248
Phusion HF Buffer Pack.

149,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

30.08.2016
Jemo TRADING s.r.o.
Topoľova 18, 811 04 Bratislava
17317436
A/2016/020238
Rota Adeno.

44,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

25.08.2016
TOMCAT plus s.r.o.
Stará Spišská cesta 40, 040 01 Košice
31667589
A/2016/020080
Hygienicke potreby - papier

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

22.08.2016
CHIRANALAB, s.r.o.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará
36331864
A/2016/019678
Kalibrácia

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

18.08.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/019580
Oprava PC

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

17.08.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/019468
Atramentové náplne

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

17.08.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/019442
Renovácia tonerov

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

17.08.2016
ALTEC spol. s r.o.
Khodlova 1297/47, Praha 9
00198064
A/2016/019422
Konfirmacia prístroja

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

9/36

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


17.08.2016
L. a S. spol.s.r.o.
Hlavná 102, 040 16 Košice
36676314
A/2016/019420
Kosenie travnatých plôch,orez a likvidácia konárov

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

15.08.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/019278
Toner do tlačiarne

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

15.08.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/019261
Batérie do PC

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

15.08.2016
ASTA-KE s.r.o.
Slovenská 93, 040 01 Košice
46239286
A/2016/019257
Oprava chladničky

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

15.08.2016
ASTA-KE s.r.o.
Slovenská 93, 040 01 Košice
46239286
A/2016/019250
Oprava truhlicovej mrazničky

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

15.08.2016
Autoservis CZ
Furčianska 60, 040 01 Košice
17239257
A/2016/019236
Oprava KE314GX

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

12.08.2016
Linde Gas k.s.
Odborárska 23, 831 02 Bratislava
31373861
A/2016/019155
Vzduch stlačený,Argón zvárací.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

10.08.2016
ZDRAVOFARM s.r.o.
Hlavná 81, 040 01 Košice
36813079
A/2016/018920
Septoderm.

82,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

10.08.2016
GAVAX s.r.o.
Sídl.1.mája 65/13, 093 01 Vranov nad Topľou
36495701
A/2016/018917
Petriho miska.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

10.08.2016
DISPOLAB s.r.o.
Štúrovo nám. 1, 010 01 Žilina
31625746
A/2016/018913
Transportné médium.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

10.08.2016
Presto CO s.r.o.
Ipeľská 1, 040 11 Košice
36451371
A/2016/018911
Bublinkové objednávky.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

10.08.2016
FISHER Slovakia s.r.o.
Mäsiarska 13, 054 01 Levoča
36483095
A/2016/018900
Mikrostriekačky.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

10/36

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


10.08.2016
VWR International GmbH
Graumanngasse 7, Vienna
22007324
A/2016/018899
Mikrostriekačky.

192,17 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

09.08.2016
WAFY chromservis s.r.o.
Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava
35720590
A/2016/018820
Trubičky.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

09.08.2016
WAFY chromservis s.r.o.
Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava
35720590
A/2016/018819
Činidlá.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

03.08.2016
K-TRADE s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 01 Bratislava
34298321
A/2016/018462
Reagencia.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

03.08.2016
Linde Gas k.s.
Odborárska 23, 831 02 Bratislava
31373861
A/2016/018427
Metán.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

01.08.2016
GAVAX s.r.o.
Sídl.1.mája 65/13, 093 01 Vranov nad Topľou
36495701
A/2016/018183
Filtračné papiere.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

01.08.2016
Mikrochem Trade s.r.o.
Za dráhou 33, 902 01 Pezinok
35948655
A/2016/018180
Chemikálie.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

29.07.2016
Le chéque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D, 820 04 Bratislava
31396674
A/2016/018201
Stravné lístky.

8 474,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

28.07.2016
Autoservis CZ
Furčianska 60, 040 01 Košice
17239257
A/2016/018016
Oprava KE796GU

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

28.07.2016
Slovenská legálna metrologia -
Zemplínska 46, 040 01 Košice
A/2016/017962
Certifikát o kalibrácii

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

27.07.2016
RAMCOM s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
43889395
A/2016/017899
Kontrola. oprava zásuvkových obvodov

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

27.07.2016
RAMCOM s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
43889395
A/2016/017878
Odstránenie závad po elektro revíziach

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

11/36

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


25.07.2016
Labservice s.r.o.
Duklianska 55, 052 01 Spišská Nová Ves
36206741
A/2016/017784
CRM.

204,80 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

25.07.2016
ECOMED
, 036 01 Martin
11943254
A/2016/017715
VDRL.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

20.07.2016
Trigon s.r.o.
Štefunkova 13, 821 02 Bratislava
31340954
A/2016/017435
Validácie meradiel

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

19.07.2016
Š.A.Term
Mokroluh 8, 086 01 Rokytov
A/2016/017384
Oprava muflovej pece

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

19.07.2016
Perfect Distribution a.s. -
Kočovce 244, 916 31 Kočovce
47719150
A/2016/017360
Rukavice.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

19.07.2016
Mikrochem Trade s.r.o.
Za dráhou 33, 902 01 Pezinok
35948655
A/2016/017351
Chemikália.

52,56 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

19.07.2016
Amedis s.r.o.
Mlynská 10, 921 01 Piešťany
00612758
A/2016/017349
Objednávka.

1 349,28 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

14.07.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/017063
PC mouce

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

13.07.2016
Slovenská legálna metrologia -
Zemplínska 46, 040 01 Košice
A/2016/016966
Overenie meradiel

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

13.07.2016
ZDRAVOFARM s.r.o.
Hlavná 81, 040 01 Košice
36813079
A/2016/016956
Návleky na obuv.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

13.07.2016
OXOID CZ s.r.o. organizačná zložka
Suché mýto 1/A, 811 03 Bratislava
43867596
A/2016/016926
Plastové sáčky..

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

13.07.2016
BRENAX - Brezovský Rudolf
Platanova 15, 040 01 Košice
10820582
A/2016/016923
Revízia hasiacich prístrojov

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

12/36

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


13.07.2016
Ing. Peter Kmeťo- MILES
Jablonové 471, 900 54 Jablonové
34401989
A/2016/016921
Filtre.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

13.07.2016
Ing. Igor Liba-Bali
Saratovská 7, 841 01 Bratislava
17529069
A/2016/016919
Filtre.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

13.07.2016
Mikrochem Trade s.r.o.
Za dráhou 33, 902 01 Pezinok
35948655
A/2016/016911
Chemikálie.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

11.07.2016
GAVAX s.r.o.
Sídl.1.mája 65/13, 093 01 Vranov nad Topľou
36495701
A/2016/016687
Filtre sterilné

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

11.07.2016
Autoservis CZ
Furčianska 60, 040 01 Košice
17239257
A/2016/016678
Oprava KE796GU

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

08.07.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/016575
Renovácia tonerov

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

08.07.2016
Mikrochem Trade, spol.s.r.o
Za dráhou 33, 902 01 Pezinok
35948655
A/2016/016568
Sklenené výrobky pre laboratória

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

06.07.2016
OXOID CZ s.r.o. organizačná zložka
Suché mýto 1/A, 811 03 Bratislava
43867596
A/2016/016321
Diagnostika

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

06.07.2016
Mikrochem Trade, spol.s.r.o
Za dráhou 33, 902 01 Pezinok
35948655
A/2016/016305
Sklenené výrobky pre laboratória

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

06.07.2016
UNICOMP s.r.o.
Svätoplukova 23, 058 01 Poprad
31660967
A/2016/016285
Kultivačné média VI/2016

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

06.07.2016
Presto CO s.r.o.
Ipeľská 1, 040 11 Košice
36451371
A/2016/016268
Tlačivá

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

06.07.2016
ŠEVT a.s.
Moldavská 10, 040 01 Košice
31331131
A/2016/016265
Tlačivá

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

13/36

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


29.06.2016
Le chéque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D, 820 04 Bratislava
31396674
A/2016/017092
Stravné lístky.

9 004,35 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

29.06.2016
Autoservis CZ
Furčianska 60, 040 01 Košice
17239257
A/2016/015817
Oprava kompresora klimatizácie

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

29.06.2016
L. a S.,spol. s r.o.
Hlavna 102, 040 01 Košice
36676314
A/2016/015794
Kosenie trávnatých plôch

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

29.06.2016
Roche Slovensko s.r.o.
Cintorínska 3/A, 811 05 Bratislava
35887117
A/2016/015773
Diagnostika na Antrax

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

28.06.2016
Lambda Life a.s.
Levočská 3, 810 00 Bratislava
35848189
A/2016/015674
Phusion Hot Start II

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

27.06.2016
Mikrochem Trade s.r.o.
Za dráhou 33, 902 01 Pezinok
35948655
A/2016/015587
Chemikálie

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

27.06.2016
TOMCAT plus s.r.o.
Stará Spišská cesta 40, 040 01 Košice
31667589
A/2016/015514
Toaletný papier 190mm

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

23.06.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/015230
Zakupenie toneru

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

21.06.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/014993
Spotrebny materiál k PC

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

21.06.2016
KOSIT, a.s.
Rastislavova 98, 040 01 Košice
36205214
A/2016/014940
Odvoz nebezpečného odpadu

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

20.06.2016
GAVAX s.r.o.
Sídl.1.mája 65/13, 093 01 Vranov nad Topľou
36495701
A/2016/014882
Filtračné papiere

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

20.06.2016
Technický skúšobný ústav Piešťany
Krajinská cesta 2929, 921 01 Piešťany
00057380
A/2016/014871
Certifikaty o overení

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

14/36

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


20.06.2016
Slovenská legálna metrologia -
Zemplínska 46, 040 01 Košice
A/2016/014869
Certifikáty overení

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

20.06.2016
GODOS s.r.o.
Košická Belá 325, 044 65 Košice
47507152
A/2016/014855
Oprava autoklávu

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

20.06.2016
Slovenská legálna metrologia -
Zemplínska 46, 040 01 Košice
A/2016/014837
Certifikáty o kalibrácii

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

20.06.2016
Autoservis CZ
Furčianska 60, 040 01 Košice
17239257
A/2016/014817
Výmena čelného skla

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

15.06.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/014543
DVD-R

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

15.06.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/014533
PC mouce

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

14.06.2016
Le chéque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D, 820 04 Bratislava
31396674
A/2016/016987
Stravné lístky.

39,45 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

10.06.2016
Merck s.r.o.
Na Hřebenech 1718/10, 147 00 Praha
18626971
A/2016/014083
Chemikálie Acetamid (C2H5NO) p.a. katalógové číslo 8223430100 2 balenia po 100 g

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

10.06.2016
PROFI Výťahy s.r.o.
Drieňová 34, 821 02 Bratislava
A/2016/014041
Opakovaná úradná skúška výťahov s inšpektorom TŰV

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

07.06.2016
Autoservis CZ
Furčianska 60, 040 01 Košice
17239257
A/2016/013663
Oprava kľuča dialkového ovládania

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

07.06.2016
ALDI s.r.o
Čermelské údolie 8, 040 01 Košice
36178772
A/2016/013567
Občerstvenie na športový deň

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

07.06.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/013566
Bateria do záložného zdroja

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

15/36

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


07.06.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/013565
Orava záložného zdroja

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

07.06.2016
RAMCOM s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
43889395
A/2016/013552
Kúpa multifunkčného zariadenia

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

01.06.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/013136
Renováciu tonerov

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

01.06.2016
BioMérieux CZ s.r.o.
Hvězdova 1716/2b, 169 02 Praha
27391981
A/2016/013124
API CORYNE

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

01.06.2016
LINDE Technické plyny
Južná trieda 117, 040 01 Košice
31373861
A/2016/013075
Technické plyny

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

31.05.2016
Autoservis CZ
Furčianska 60, 040 01 Košice
17239257
A/2016/012990
Oprava Opel Astra

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

31.05.2016
Autoservis CZ
Furčianska 60, 040 01 Košice
17239257
A/2016/012988
Výmena tlmičov

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

30.05.2016
CHIRANALAB, s.r.o.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará
36331864
A/2016/012824
Kalibracia

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

28.05.2016
František Mrazko, FMHV
Kladenská 57, 040 18 Krásna
34860517
A/2016/015659
Revizie komínov

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

24.05.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/012479
USB 3.0 port

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

24.05.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/012478
CD-R (25 Pack)

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

24.05.2016
DCX spol s.r.o.
Gorkého 5, 811 01 Bratislava
A/2016/012364
Aqua.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

16/36

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


24.05.2016
Chromservis SK s.r.o.
Nobelova 34, 810 00 Bratislava
45515930
A/2016/012356
Náhradné súčiastky k čerpadlám.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

24.05.2016
Mikrochem Trade s.r.o.
Za dráhou 33, 902 01 Pezinok
35948655
A/2016/012355
Skleneé výrobky.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

24.05.2016
Mikrochem Trade s.r.o.
Za dráhou 33, 902 01 Pezinok
35948655
A/2016/012353
Chemikálie.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

24.05.2016
Merck s.r.o.
Na Hřebenech 1718/10, 147 00 Praha
18626971
A/2016/012346
Chemikálie.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

24.05.2016
GASSERVIS, ORAVEC Igor
Strakova 3, 040 01 Košice
17100046
A/2016/012086
Výmena zásobnika TÚV

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

23.05.2016
AVE Košice s.r.o.
Jarmočná 2, 040 01 Košice
36789127
A/2016/012322
Odvoz a likvidacia elektroodpadu

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

19.05.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/012077
Oprava tlačiarne

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

19.05.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/012055
Oprava PC

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

19.05.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/012009
Oprava tlačiarne

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

19.05.2016
DISPOLAB s.r.o.
Štúrovo nám. 1, 010 01 Žilina
31625746
A/2016/011959
Tampóny.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

19.05.2016
Labservice s.r.o.
Duklianska 55, 052 01 Spišská Nová Ves
36206741
A/2016/011956
CRM.

128,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

19.05.2016
MikroLaAP, s.r.o.
Hlinkova 1/B, 040 01 Košice
31654231
A/2016/011946
Náhradné diely.

89,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

17/36

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


17.05.2016
SLOVOPTA, Dlhá na Váhom, ŠAĽA
Dlhá nad Váhom 239, 927 01 Šaľa
A/2016/011753
Kalibracia

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

17.05.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/011751
Naplň do tlačiarne

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

16.05.2016
Lorika Slovakia s.r.o.
Hlavná 2130, 038 52 Sučany
31621589
A/2016/011615
Dezinfekčné prostriedky.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

16.05.2016
ZDRAVOFARM s.r.o.
Hlavná 81, 040 01 Košice
36813079
A/2016/011611
Dezinfekčné prípravky.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

16.05.2016
Šuchterová - Upratovací servis s.r.o.
Poľská 6, 040 01 Košice
36601845
A/2016/011608
Dezinfekčné prostriedky.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

16.05.2016
GAVAX s.r.o.
Sídl.1.mája 65/13, 093 01 Vranov nad Topľou
36495701
A/2016/011581
Alobal.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

16.05.2016
Sarstedt s.r.o.
Údernícka 11, 851 01 Bratislava
31359825
A/2016/011575
Špičky na mikropipety.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

16.05.2016
GAVAX s.r.o.
Sídl.1.mája 65/13, 093 01 Vranov nad Topľou
36495701
A/2016/011572
Kartáč.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

16.05.2016
ZDRAVOFARM s.r.o.
Hlavná 81, 040 01 Košice
36813079
A/2016/011571
Zdravotnícky materiál.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

16.05.2016
SANITAS - zdravotnícke pomôcky s.r.o.
Polárna 6, 040 12 Košice
46691715
A/2016/011570
Zdravotnícky materiál.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

11.05.2016
RR náradie
Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina
A/2016/011186
Brašňa na náradie.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

11.05.2016
Amedis s.r.o.
Mlynská 10, 921 01 Piešťany
00612758
A/2016/011182
Oprava samplera

450,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

18/36

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


11.05.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/011161
Oprava PC

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

09.05.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/011011
Servis tlačiarne

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

09.05.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/011007
Servis tlačiarni

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

09.05.2016
Slovenská legálna metrologia -
Zemplínska 46, 040 01 Košice
A/2016/010906
Kalibrácia

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

05.05.2016
KONEX Medik s.r.o.
Rastislavova 7, 040 01 Košice
31713343
A/2016/010705
Lukasterikové sáčky.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

05.05.2016
Labservice s.r.o.
Duklianska 55, 052 01 Spišská Nová Ves
36206741
A/2016/010682
CRM.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

05.05.2016
Presto CO s.r.o.
Ipeľská 1, 040 11 Košice
36451371
A/2016/010681
Klobúkový papier.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

05.05.2016
Presto CO s.r.o.
Ipeľská 1, 040 11 Košice
36451371
A/2016/010679
Klobúkový papier.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

05.05.2016
Mikrochem Trade s.r.o.
Za dráhou 33, 902 01 Pezinok
35948655
A/2016/010673
Chemikália.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

05.05.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/010667
Batérie

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

05.05.2016
GAVAX s.r.o.
Sídl.1.mája 65/13, 093 01 Vranov nad Topľou
36495701
A/2016/010663
Petri miska.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

02.05.2016
Le chéque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D, 820 04 Bratislava
31396674
A/2016/010684
Stravné lístky.

10 286,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

19/36

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


28.04.2016
K-TRADE zdr
Púpavova 31, 842 45 Bratislava
34298321
A/2016/010042
Reagencie PCR

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

28.04.2016
Merck s.r.o.
Na Hřebenech 1718/10, 147 00 Praha
18626971
A/2016/010033
Diagnostiká.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

28.04.2016
EUROLAB Lambda a.s.
T.Milkina 2, 917 01 Trnava
35869429
A/2016/010030
Reagencie PCR.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

28.04.2016
Lambda Life a.s.
Levočská 3, 810 00 Bratislava
35848189
A/2016/010029
Reagencie PCR.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

28.04.2016
TRIOS s.r.o.
Zakouřilova 142, 149 00 Praha 4
44269471
A/2016/010026
Fixačné antigény.

810,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

28.04.2016
BIO-G s,.r.o.
Elektrárenská 12092, 831 04 Bratislava
34123415
A/2016/010023
Rýchlotest EZ Directigen.

1 346,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

28.04.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/009994
Tonery do tlačiarne

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

28.04.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/009989
Renovaciu tonerov

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

28.04.2016
Linde Gas k.s.
Odborárska 23, 831 02 Bratislava
31373861
A/2016/009950
Technické plyny.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

26.04.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/009692
Atramentovú kazetu

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

26.04.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/009679
Batérie AA

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

26.04.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/009661
Atramentovú náplň

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

20/36

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


26.04.2016
Mikrochem Trade, spol.s.r.o
Za dráhou 33, 902 01 Pezinok
35948655
A/2016/009655
Sklenený tovat-OCHA.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

26.04.2016
Presto CO s.r.o.
Ipeľská 1, 040 11 Košice
36451371
A/2016/009643
Vrecia.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

26.04.2016
Chromservis SK s.r.o.
Nobelova 34, 810 00 Bratislava
45515930
A/2016/009640
Objednávka.

1 080,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

26.04.2016
KOSIT, a.s.
Rastislavova 98, 040 01 Košice
36205214
A/2016/009627
Kontajner na trávu a orezané dreviny

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

25.04.2016
L. a S.,spol. s r.o.
Hlavna 102, 040 01 Košice
36676314
A/2016/009606
Kosenie trávy

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

25.04.2016
TOMCAT plus s.r.o.
Stará Spišská cesta 40, 040 01 Košice
31667589
A/2016/009539
Toaletný papier 190mm

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

22.04.2016
K-Test, s.r.o.
Letná 40, Košice
71333671
A/2016/009482
Kalibracia

37,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

22.04.2016
OPTIMET,s.r.o.
Miškovecká 21, 040 11 Košice 11
36583120
A/2016/009462
Oprava termostatu

100,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

21.04.2016
Autoservis CZ
Furčianska 60, 040 01 Košice
17239257
A/2016/009316
Servis Octavia KE 497JU

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

21.04.2016
Autoservis CZ
Furčianska 60, 040 01 Košice
17239257
A/2016/009315
Servis Opel Astra KE 073DB

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

21.04.2016
Protect servis s.r.o
Vodomeračska 1, 040 11 Košice 11
45389535
A/2016/009308
Kúpa pneumatík R14,R15+ prezutie

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

20.04.2016
GODOS s.r.o.
Košická Belá 325, 044 65 Košice
47507152
A/2016/009256
Oprava autoklavov

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

21/36

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


20.04.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/009244
Oprava PC

30,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

20.04.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/009227
Oprava PC

35,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

20.04.2016
Sarstedt s.r.o.
Údernícka 11, 851 01 Bratislava
31359825
A/2016/009179
Plastový materiál.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

20.04.2016
Ing. Ladislav Kokoška CSc. - GMB
Hlavná 127/54, 082 12 Kapušany
10955216
A/2016/009171
OOPP

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

19.04.2016
Perfect Distribution a.s. -
Kočovce 244, 916 31 Kočovce
47719150
A/2016/009044
Rukavice.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

19.04.2016
Mikrochem Trade s.r.o.
Za dráhou 33, 902 01 Pezinok
35948655
A/2016/009037
Chemikálie.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

15.04.2016
Labservice s.r.o.
Duklianska 55, 052 01 Spišská Nová Ves
36206741
A/2016/008646
CRM.

236,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

14.04.2016
MEDICOMP
Svätoplukova 23, 058 01 Poprad
17118492
A/2016/008518
ATB disky.

171,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

14.04.2016
UNICOMP s.r.o.
Svätoplukova 23, 058 01 Poprad
31660967
A/2016/008515
Diagnostické testy.

129,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

14.04.2016
SOFTEL s.r.o.
Mariánska nám. 29/6, 010 01 Žilina
00692468
A/2016/008514
Diagnostické testy.

124,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

14.04.2016
KONEX Medik s.r.o.
Rastislavova 7, 040 01 Košice
31713343
A/2016/008507
Lukasterikové sáčky.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

12.04.2016
Masarykova univerzita- Česká sbírka
Kotlářska 2, 602 00 Brno
00216224
A/2016/008321
Referenčné kmene.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

22/36

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


12.04.2016
Merck s.r.o.
Na Hřebenech 1718/10, 147 00 Praha
18626971
A/2016/008272
Chemikálie.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

12.04.2016
K-TRADE s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 01 Bratislava
34298321
A/2016/008266
Mikrotitačná platnička.

324,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

12.04.2016
Presto CO s.r.o.
Ipeľská 1, 040 11 Košice
36451371
A/2016/008265
Kuchynské utierky.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

12.04.2016
Linde Gas k.s.
Odborárska 23, 831 02 Bratislava
31373861
A/2016/008264
Metan 2,5.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

12.04.2016
Amedis s.r.o.
Mlynská 10, 921 01 Piešťany
00612758
A/2016/008250
Náhradné diely pre AAS Varian.

927,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

12.04.2016
BIOCOM SLOVAKIA s.r.o.
Eisnerova 38, Bratislava
31391222
A/2016/008246
Chemikálie.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

12.04.2016
GAVAX s.r.o.
Sídl.1.mája 65/13, 093 01 Vranov nad Topľou
36495701
A/2016/008240
Filtre.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

11.04.2016
Slovenská legálna metrologia -
Zemplínska 46, 040 01 Košice
A/2016/008198
Kalibrácia

109,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

08.04.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/008108
PC zdroj + Ram

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

08.04.2016
SyndiPharma s.r.o.
Tr.SNP 1, 040 01 Košice
31672850
A/2016/007993
Heparín.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

08.04.2016
Sarstedt s.r.o.
Údernícka 11, 851 01 Bratislava
31359825
A/2016/007990
Plastový materiál.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

07.04.2016
Sarstedt s.r.o.
Údernícka 11, 851 01 Bratislava
31359825
A/2016/007928
Plasty.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

23/36

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


07.04.2016
BIO-G s,.r.o.
Elektrárenská 12092, 831 04 Bratislava
34123415
A/2016/007915
Diagnostikum.

616,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

07.04.2016
PEDRO PLUS, s.r.o
Radlinského 2050/17, 052 01 Spišská Nová
47039817
A/2016/007900
Cif krém 500 ml.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

07.04.2016
Le chéque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D, 820 04 Bratislava
31396674
A/2016/007899
Stravné lístky.

9 780,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

05.04.2016
KONTRAKT JMV s.r.o
Krivá 18, 040 01 Košice
31666744
A/2016/007595
Prečistenie kanalizácie

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

05.04.2016
Slovenská legálna metrologia -
Zemplínska 46, 040 01 Košice
A/2016/007558
Kalibrácia teplomerov

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

01.04.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/007321
Baterky nabíjateľné AA

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

31.03.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/007174
Oprava stolovej kaukulačky

15,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

29.03.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/006985
Tužkové batérie

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

29.03.2016
GODOS s.r.o.
Košická Belá 325, 044 65 Košice
47507152
A/2016/006984
Oprava horkovzdušného sterilizátora

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

29.03.2016
RAMCOM s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
43889395
A/2016/006980
Kúpa tlačiarne

192,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

24.03.2016
DISPOLAB s.r.o.
Štúrovo nám. 1, 010 01 Žilina
31625746
A/2016/006833
Tampóny .

155,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

23.03.2016
RAMCOM s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
43889395
A/2016/006786
ESET antivirový program

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

24/36

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


23.03.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/006636
Renovácia tonerov

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

23.03.2016
GAVAX s.r.o.
Sídl.1.mája 65/13, 093 01 Vranov nad Topľou
36495701
A/2016/006569
Chemikálie.

77,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

23.03.2016
ASTA-KE s.r.o.
Slovenská 93, 040 01 Košice
46239286
A/2016/006568
Oprava chladiaceho boxu

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

22.03.2016
Viera Focková
Komenského 23, 040 01 Košice
A/2016/006644
Atest sterilizátora - objednávka

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

22.03.2016
PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o
Mäsiarska 29, 040 01 Košice
31735347
A/2016/006471
Výmena podušiek pečiatok

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

22.03.2016
Merck s.r.o.
Na Hřebenech 1718/10, 147 00 Praha
18626971
A/2016/006428
Chemikálie.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

22.03.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/006425
Oprava tlačiarne

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

22.03.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/006408
Germicídne trubice 120

56,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

21.03.2016
OXOID CZ s.r.o. organizačná zložka
Suché mýto 1/A, 811 03 Bratislava
43867596
A/2016/006348
Elisa Pro Spect

398,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

21.03.2016
LABOSERV SK s.r.o.
Boženy Nemcovej 8, 811 01 Bratislava
45450196
A/2016/006346
Diagnostiká Elisa.

1 972,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

17.03.2016
PEDRO PLUS, s.r.o
Radlinského 2050/17, 052 01 Spišská Nová
47039817
A/2016/006117
Čistiace prostriedky.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

17.03.2016
Amedis s.r.o.
Mlynská 10, 921 01 Piešťany
00612758
A/2016/006084
Kalibrácia meradiel

556,80 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

25/36

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


17.03.2016
Státní ústav jaderné,chemické a
Kamenná 71, Milín, Milín
70565813
A/2016/006081
Overenie meradiel

459,34 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

16.03.2016
Presto CO s.r.o.
Ipeľská 1, 040 11 Košice
36451371
A/2016/005993
Utierky na ruky.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

16.03.2016
INTES Poprad s.r.o.
Nám.sv.Egídia 95, 058 01 Poprad
36449814
A/2016/005986
Kalibrácia meradiel

270,96 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

16.03.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/005983
Oprava PC

30,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

14.03.2016
Gabriel Jakubík - výroba nábytku na
Prešovská 85/67 , 044 31 Družstevná pri
40442969
A/2016/005783
Výroba a dodavka informačného pultu

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

14.03.2016
Mikrochem Trade s.r.o.
Za dráhou 33, 902 01 Pezinok
35948655
A/2016/005683
Chemikálie

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

10.03.2016
OPTIMET,s.r.o.
Miškovecká 21, 040 11 Košice 11
36583120
A/2016/005400
Oprava muflovej pece

156,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

09.03.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/005238
Predlžovací USB kábel

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

08.03.2016
Mikrochem Trade s.r.o.
Za dráhou 33, 902 01 Pezinok
35948655
A/2016/005123
Chemikálie.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

08.03.2016
ADM s.r.o.
Pri celulózke 29, 010 01 Žilina
A/2016/005029
Digitálny vpichový teplomer.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

08.03.2016
DOMOSS TECHNIKA a.s.
Bratislavská 11/A, 921 01 Piešťany
A/2016/005028
Chladiaca taška.

16,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

08.03.2016
imi Trade s.r.o.
Jánošíkova 21, 010 01 Žilina
31565531
A/2016/005022
Cladiace tašky + chladiace vložky.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

26/36

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


07.03.2016
GAVAX s.r.o.
Sídl.1.mája 65/13, 093 01 Vranov nad Topľou
36495701
A/2016/005007
Pásky.

40,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

07.03.2016
Presto CO s.r.o.
Ipeľská 1, 040 11 Košice
36451371
A/2016/005006
Utierky, dovolenky, kan. potreby.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

07.03.2016
Lambda Life a.s.
Levočská 3, 810 00 Bratislava
35848189
A/2016/005005
Štandardy.

210,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

07.03.2016
Cryosoft- Ing. Molokáč
Letná 45, 040 01 Košice
A/2016/004999
Dewarova nádoba.

950,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

07.03.2016
Mikrochem Trade s.r.o.
Za dráhou 33, 902 01 Pezinok
35948655
A/2016/004975
Chemikálie.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

07.03.2016
Mikrochem Trade s.r.o.
Za dráhou 33, 902 01 Pezinok
35948655
A/2016/004957
Chemikália.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

07.03.2016
Le chéque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D, 820 04 Bratislava
31396674
A/2016/004916
Stravné lístky.

9 757,18 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

04.03.2016
GODOS s.r.o.
Košická Belá 325, 044 65 Košice
47507152
A/2016/004767
Oprava autoklávu , nacenenie

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

03.03.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/004627
Oprava tlačiarne

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

02.03.2016
GODOS s.r.o.
Košická Belá 325, 044 65 Košice
47507152
A/2016/004607
Oprava autoklávu PS625PA v.č.90323

50,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

01.03.2016
Slovenská legálna metrologia -
Zemplínska 46, 040 01 Košice
A/2016/004458
Kalibrácia a overenie

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

01.03.2016
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112, 821 02 Bratislava
00602175
A/2016/004404
Diagnostiká.

1 736,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

27/36

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


01.03.2016
OXOID CZ s.r.o. organizačná zložka
Suché mýto 1/A, 811 03 Bratislava
43867596
A/2016/004391
Diagnostické testy.

1 888,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

01.03.2016
O.K.Servis,Bio Pro s.r.o.
Odlehlá 817/37, Praha
62914511
A/2016/004381
Mini Vidas diagnostilka.

1 459,47 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

01.03.2016
Merck s.r.o.
Na Hřebenech 1718/10, 147 00 Praha
18626971
A/2016/004373
Síran sodný bezvodý.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

01.03.2016
Merck s.r.o.
Na Hřebenech 1718/10, 147 00 Praha
18626971
A/2016/004372
Síran sodný bezvodý.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

01.03.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/004337
Renovácia tonerov

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

01.03.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/004327
Oprava PC

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

29.02.2016
EUROLAB Lambda a.s.
T.Milkina 2, 917 01 Trnava
35869429
A/2016/004200
Tetro cDna Synthesis.

947,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

29.02.2016
Lambda Life a.s.
Levočská 3, 810 00 Bratislava
35848189
A/2016/004199
Diagnostiká.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

26.02.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/004156
Prelžovací kábel

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

26.02.2016
Lambda Life a.s.
Levočská 3, 810 00 Bratislava
35848189
A/2016/004069
Štandardy pre GC.

210,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

26.02.2016
Lambda Life a.s.
Levočská 3, 810 00 Bratislava
35848189
A/2016/004054
PH meter+kalibračné pufre.

641,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

26.02.2016
BIOTECH s.r.o.
Pod Rovnicami 2, 841 01 Bratislava
35768444
A/2016/004053
Plastový materiál.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

28/36

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


26.02.2016
BIOTECH s.r.o.
Pod Rovnicami 2, 841 01 Bratislava
35768444
A/2016/004051
Objednávka.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

25.02.2016
ŠEVT a.s.
Moldavská 10, 040 01 Košice
31331131
A/2016/003984
Tlačivá.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

25.02.2016
TRIOS s.r.o.
Zakouřilova 142, 149 00 Praha 4
44269471
A/2016/003982
Diagnostický test.

284,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

25.02.2016
Presto CO s.r.o.
Ipeľská 1, 040 11 Košice
36451371
A/2016/003978
Tlačivá.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

23.02.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/003768
Myš PC

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

23.02.2016
SOFTEL s.r.o.
Mariánska nám. 29/6, 010 01 Žilina
00692468
A/2016/003702
OXI test.

7,90 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

22.02.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/003588
Náplne do tlačiarne

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

22.02.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/003581
Predlžovací kábel, myšk PC

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

22.02.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/003578
Rozšírenie siete LAN

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

22.02.2016
Presto CO s.r.o.
Ipeľská 1, 040 11 Košice
36451371
A/2016/003570
Kancelársky materiál - metrológ RÚVZ.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

22.02.2016
VV MIX s.r.o.
Alžbetina 51, 040 01 Košice
36189626
A/2016/003569
Kancelárska stolička.

75,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

19.02.2016
KOSIT, a.s.
Rastislavova 98, 040 01 Košice
36205214
A/2016/003509
Odvoz nebezpečného odpadu

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

29/36

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


18.02.2016
Autoservis CZ
Furčianska 60, 040 01 Košice
17239257
A/2016/003334
Servis Škoda Fábia KE796GU

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

18.02.2016
Autoservis CZ
Furčianska 60, 040 01 Košice
17239257
A/2016/003332
Servis Škoda Fabia KE229EI

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

18.02.2016
SKANTECH s.r.o.
Sekurisova 16, 841 01 Bratislava
A/2016/003329
Kontrolné skúmavky.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

18.02.2016
VITAMED.SK s.r.o.
Žellova 2, 821 08 Bratislava
45487090
A/2016/003328
Indikátor BI / SCBI/

266,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

18.02.2016
JK Trading s.r.o.
Mečíkova 30, 810 00 Bratislava
31356656
A/2016/003323
Bacillus atrophaeus.

645,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

18.02.2016
Zdravotní ústav se sídlem v Plzni
Tylova 20, 301 25 Plzeň
71009442
A/2016/003317
Geobacillus stearotherm.

444,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

18.02.2016
Presto CO s.r.o.
Ipeľská 1, 040 11 Košice
36451371
A/2016/003293
Kancelársky materiál.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

17.02.2016
Presto CO s.r.o.
Ipeľská 1, 040 11 Košice
36451371
A/2016/003232
Kancelársky materiál.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

17.02.2016
Labservice s.r.o.
Duklianska 55, 052 01 Spišská Nová Ves
36206741
A/2016/003217
CRM.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

17.02.2016
ECOMED
Dlhá ulica 95, 010 08 Žilina
11943254
A/2016/003216
VDRL.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

17.02.2016
INTES Poprad s.r.o.
Nám.sv.Egídia 95, 058 01 Poprad
36449814
A/2016/003215
Diagnostické prúžky k prístroju reflotron.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

17.02.2016
Katarína Kurucová-DISMED
Horná 62/2, 076 02 Kysta
48147150
A/2016/003210
Krvné deriváty.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

30/36

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


16.02.2016
K-TRADE s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 01 Bratislava
34298321
A/2016/003188
Médiá pre virológiu.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

16.02.2016
MikroLaAP, s.r.o.
Hlinkova 1/B, 040 01 Košice
31654231
A/2016/003141
Výmena filtrov a ionexovej náplne

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

16.02.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/003136
Predlžovací kábel

20,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

16.02.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/003132
Tonery do kopirky

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

15.02.2016
Autoservis CZ
Furčianska 60, 040 01 Košice
17239257
A/2016/003023
Oprava dialkového ovladania

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

15.02.2016
Autoservis CZ
Furčianska 60, 040 01 Košice
17239257
A/2016/003021
Žiarovky do áut

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

12.02.2016
OPTIMET,s.r.o.
Miškovecká 21, 040 11 Košice 11
36583120
A/2016/002985
Oprava termostatu

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

12.02.2016
EL spol.s.r.o.
Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves
31652859
A/2016/002963
Vykonanie biologickej kontroly

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

12.02.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/002962
Tonery

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

12.02.2016
Linde Gas k.s.
Odborárska 23, 831 02 Bratislava
31373861
A/2016/002951
Dusík ECD

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

12.02.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/002949
Odstránenie poruchových miest siete LAN ( zásuvka-PATCH)

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

11.02.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/002849
Tonery

60,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

31/36

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


11.02.2016
J.P.S. servis s.r.o.
Popradská 68, 040 01 Košice
44155069
A/2016/002831
Renovácia linolea chemickým čistením

779,64 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

11.02.2016
SHIMADZU SLOVAKIA
Röntgenova 28, 851 01 Bratislava
31363237
A/2016/002797
Validacia meradla

1 578,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

10.02.2016
GAVAX s.r.o.
Sídl.1.mája 65/13, 093 01 Vranov nad Topľou
36495701
A/2016/002729
Petri misky,kelimky.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

10.02.2016
DYNEX- Ing Pivarček
Gaštanova 10, 974 01 Banská Bystrica
36030848
A/2016/002726
Anti T. pallidum IgM, IgG, Elisa T.pallidum IgG, IgM

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

10.02.2016
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112, 821 02 Bratislava
00602175
A/2016/002723
FTA-ABS

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

05.02.2016
Slovenská legálna metrologia -
Zemplínska 46, 040 01 Košice
A/2016/002389
Kalebracia digitálnych teplomerov

56,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

05.02.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/002384
Predlžovací kábel

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

05.02.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/002383
Usporné žiarovky

85,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

05.02.2016
Slovenská legálna metrologia -
Zemplínska 46, 040 01 Košice
A/2016/002352
Metrologické úkony

243,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

04.02.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/002233
Oprava kopirky

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

03.02.2016
Autoservis CZ
Furčianska 60, 040 01 Košice
17239257
A/2016/002224
STK - príprava Škoda Octavia

80,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

03.02.2016
INTERTEC s.r.o.
Hronská 6, 974 01 Banská Bystrica
00692972
A/2016/002202
Grafitové kyvety.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

32/36

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


03.02.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/002108
Oprava tlačiarne

30,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

03.02.2016
UNICOMP s.r.o.
Svätoplukova 23, 058 01 Poprad
31660967
A/2016/002092
Kultivačné médiá.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

02.02.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/002054
Toner HP CB540A black

50,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

02.02.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/002046
Oprava PC

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

02.02.2016
RAMCOM s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
43889395
A/2016/002019
Antivírusový softvérový balík

838,80 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

02.02.2016
Ing. Peter Toronsky - VIPE
Kavečianska cesta 38, 040 01 Košice
10778250
A/2016/001993
Školenie kuriča nad 100kW

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

01.02.2016
Le chéque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D, 820 04 Bratislava
31396674
A/2016/002208
Stravné lístky.

9 792,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

29.01.2016
K-TRADE s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 01 Bratislava
34298321
A/2016/003180
Médiá.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

29.01.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/001845
Toner do kopírky

30,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

29.01.2016
INTERTEC s.r.o.
Hronská 6, 974 01 Banská Bystrica
00692972
A/2016/001844
Kalibrácia meradiel

456,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

29.01.2016
Slovenská legálna metrologia -
Zemplínska 46, 040 01 Košice
A/2016/001843
Metrologické úkony

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

29.01.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/001820
Oprava tlačiarne

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

33/36

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


29.01.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/001805
Oprava monitoru

30,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

27.01.2016
GODOS s.r.o.
Košická Belá 325, 044 65 Košice
47507152
A/2016/001576
Oprava parného sterilizátora

50,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

25.01.2016
GASSERVIS, ORAVEC Igor
Strakova 3, 040 01 Košice
17100046
A/2016/001344
Montáž spínacích hodín čerpadla TUV

40,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

22.01.2016
Tlačiareň JUH
Nižné Kapustníky 2, 040 12 Košice
17182816
A/2016/001302
Rozmnoženie tlačiva

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

21.01.2016
Tlačiareň JUH
Nižné Kapustníky 2, 040 12 Košice
17182816
A/2016/001146
Tlač protokolových knih a kariet

306,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

21.01.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/001116
Bateria do záložného zdroja

50,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

19.01.2016
GODOS s.r.o.
Košická Belá 325, 044 65 Košice
47507152
A/2016/000870
Odborná prehliadka a skúška tlakového zariadenia.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

19.01.2016
Chromservis SK s.r.o.
Nobelova 34, 810 00 Bratislava
45515930
A/2016/000866
Oprava čerpadla

265,60 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

19.01.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/000850
Tonery do tlačiarne

50,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

18.01.2016
Labservice s.r.o.
Duklianska 55, 052 01 Spišská Nová Ves
36206741
A/2016/000849
CRM pre stanovenie chem. ukazovateľov vo vode.

217,14 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

18.01.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/000843
Oprava Lexmark E120

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

18.01.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/000836
Renovácia tonerov

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

34/36

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


15.01.2016
Presto CO s.r.o.
Ipeľská 1, 040 11 Košice
36451371
A/2016/000668
Papierové utierky.

4/2015
40,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

15.01.2016
Autoservis CZ
Furčianska 60, 040 01 Košice
17239257
A/2016/000667
Oprava Opel Astra KE073DB

150,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

15.01.2016
Autoservis CZ
Furčianska 60, 040 01 Košice
17239257
A/2016/000664
Oprava Škoda Octavia

600,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

15.01.2016
Autoservis CZ
Furčianska 60, 040 01 Košice
17239257
A/2016/000663
Nemrznúca zmes do paliva

60,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

15.01.2016
Autoservis CZ
Furčianska 60, 040 01 Košice
17239257
A/2016/000662
STK Opel Astra KE073DB

80,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

15.01.2016
Autoservis CZ
Furčianska 60, 040 01 Košice
17239257
A/2016/000661
STK Škoda Fábia KE229EI + príprava auta na STK

80,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

15.01.2016
Vargovčák Marcel
Palkovičova 7, 040 01 Košice
47986018
A/2016/000655
Oprava vodovodného potrubia

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

13.01.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/000514
Tonery do tlačiarne

77,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

13.01.2016
Chromservis SK s.r.o.
Nobelova 34, 810 00 Bratislava
45515930
A/2016/000499
Adaptér k nabíjačke pre čerpadlo

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

13.01.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/000494
Oprava PC

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

13.01.2016
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2016/000493
Prečistenie kopirky

50,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

11.01.2016
Presto CO s.r.o.
Ipeľská 1, 040 11 Košice
36451371
A/2016/000341
Kancelársky papier.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

35/36

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


11.01.2016
Presto CO s.r.o.
Ipeľská 1, 040 11 Košice
36451371
A/2016/000324
Kancelársky materiál.

30,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

08.01.2016
TOMCAT plus s.r.o.
Stará Spišská cesta 40, 040 01 Košice
31667589
A/2016/000276
Toaletný papier 190mm

28,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

08.01.2016
MVDr.David Vladimír
Obchodná 1, 076 64 Zemplínska Teplica
10693459
A/2016/000264
Krvné deriváty.

1 139,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

08.01.2016
MVDr.David Vladimír
Obchodná 1, 076 64 Zemplínska Teplica
10693459
A/2016/000263
Krvné deriváty-záznam o VD

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

05.01.2016
Chromservis SK s.r.o.
Nobelova 34, 810 00 Bratislava
45515930
A/2016/000077
Trubičky na stanovenie ortute.

241,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

04.01.2016
Le chéque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D, 820 04 Bratislava
31396674
A/2016/000064
Stravné lístky.

6 848,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

04.01.2016
Autoservis CZ
Furčianska 60, 040 01 Košice
17239257
A/2016/000002
Výmena motor.oleja + filter

120,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

36/36