Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 KOŠICE
ZOZNAM VYSTAVENÝCH OBJEDNÁVOK
evidovaných v roku 2014
Aktualizované: 23.12.2014 o 8:02:47

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


16.12.2014
Národné centrum zdravotníckych
Lazaretská 26, 811 05 Bratislava
A/2014/06384
Zhotovenie rešerše.

17,70 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

15.12.2014
MERCK
Tuhovská 3, 830 06 Bratislava
31338101
A/2014/06362
Cenová ponuka.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

11.12.2014
Autoservis CZ
Furčianska 60, 040 01 Košice
17239257
A/2014/06298
Oprava auta KE 073 DB.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

10.12.2014
Autoservis CZ
Furčianska 60, 040 01 Košice
17239257
A/2014/06275
Žiarovky.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

09.12.2014
Triopharm s.r.o.
Mudroňova 21, 040 01 Košice
46957057
A/2014/06267
Vykonanie chemických a mikrobiolog. skúšok produktov Rekinal a Flexin 3.kolagén -

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

08.12.2014
DHL Expres Slovakia s.r.o.
Letisko M.R.Štefánika, 810 00 Bratislava
31342876
A/2014/06212
Preprava buniek.

475,20 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

08.12.2014
GTRADE s.r.o.
Kopčianská 80, 831 01 Bratislava
46265082
A/2014/00370
ELISA Euroimun IgM Treponema pallidum.

164,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

02.12.2014
Le chéque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D, 820 04 Bratislava
31396674
A/2014/06145
Stravné lístky.

9 224,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

02.12.2014
Úrad verejného zdravotníctva SR
Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava
00607223
A/2014/06140
Bunkové kultúry.

0,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

26.11.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/06034
Oprava počítača.

49,50 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

1/41

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


26.11.2014
Presto CO s.r.o.
Ipeľská 1, 040 11 Košice
36451371
A/2014/00607
Toaletný papier, vrecia,tlačivo.

10,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

20.11.2014
Ing. Jaroslav Pastrnák-ELEKTRO
Maurerova 16, 040 22 Košice 22
34411763
A/2014/05927
Oprava po poistnej udalosti.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

19.11.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/05904
Tonery.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

18.11.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/05884
Zdroj.

15,20 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

12.11.2014
Petit Press a.s.
Lazaretská 12, 810 00 Bratislava
35790253
A/2014/05791
Riadkovú inzerciu.

96,61 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

12.11.2014
FECUPRAL, s.r.o.
Ľ. Štúra 17, Veľký Šariš
36448974
A/2014/05788
Odvoz chemického odpadu podľa priloženého zoznamu.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

12.11.2014
DYNEX servis s.r.o..
Nové Kalište 17, 974 01 Banská Bystrica
36030848
A/2014/05785
Oprava Rotatiter.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

12.11.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/05783
Kúpa komponentu do PC.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

12.11.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/05782
Zakúpenie betérie CR 0032 do PC.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

11.11.2014
STAVAX s.r.o.
Bezručova 543, 085 01 Bardejov
A/2014/05751
Objednávame si u vás opravu odtokov v budove výmenničky a prečistenie odpadu, strechy.

51,77 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

10.11.2014
Obec Milhosť
Milhosť 6, 044 58 Milhosť
31947034
A/2014/05762
Rozbor vzorky vody z Domu smútku v obci Milhosť - objednávka

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

05.11.2014
KOSIT, a.s.
Rastislavova 98, 040 01 Košice
36205215
A/2014/05651
Veľkokapacitný kontajner.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

2/41

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


04.11.2014
ASTA-KE s.r.o.
Slovenská 93, 040 01 Košice
46239286
A/2014/05618
Oprava chladiarenského zariadenia.

137,06 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

03.11.2014
Le chéque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D, 820 04 Bratislava
31396674
A/2014/05882
Stravné lístky.

8 006,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

31.10.2014
ITES Vranov s.r.o.
Čemernianska 137, 093 01 Vranov nad Topľou
31680259
A/2014/01096
Alobal.

30,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

30.10.2014
Lambda Life a.s.
Levočská 3, 810 00 Bratislava
35848189
A/2014/05551
Štandardy pre stanovenie chem. ukazovateľov.

503,04 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

30.10.2014
Lambda Life a.s.
Levočská 3, 810 00 Bratislava
35848189
A/2014/05551
Chemikália.

106,44 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

30.10.2014
Petit Press a.s.
Lazaretská 12, 810 00 Bratislava
35790253
A/2014/05550
Objednávame si riadkovú inzerciu.

84,54 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

29.10.2014
MIKRO LAAP, s.r.o.
Hlinkova 1/B, 040 01 Košice
31654231
A/2014/05527
Cievky na prípravu dionizovanej vody.

53,65 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

29.10.2014
GODOS s.r.o.
Košická Belá 325, 044 65 Košice
47507152
A/2014/05522
Súrna oprava - tesnenie na autokláve AUT 26/II,.

134,13 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

29.10.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/05519
Náplň do tlačiarne.

58,99 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

29.10.2014
Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63, 842 55 Bratislava
30810701
A/2014/05516
Overenie .

508,69 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

29.10.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/05509
Oprava tlačiarne.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

29.10.2014
Linde Gas k.s.
Odborárska 23, 831 02 Bratislava
31373861
A/2014/05423
Technický plyn.

174,29 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

3/41

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


29.10.2014
Presto CO s.r.o.
Ipeľská 1, 040 11 Košice
36451371
A/2014/00607
Tvrdý hárok na šablónovú väzbu.

45,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

28.10.2014
GODOS s.r.o.
Košická Belá 325, 044 65 Košice
47507152
A/2014/05635
Odborný posudok

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

28.10.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/05632
Odborný posudok.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

28.10.2014
Ing. Peter Wiener
Dargovská 3, 040 03 Košice 3
A/2014/05500
Znalecký posudok.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

28.10.2014
TONAP- Ing Ščerbík
Kpt.nálepku 1099, 075 01 Trebišov
33146080
A/2014/01011
Petri misky.

395,28 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

27.10.2014
GODOS s.r.o.
Košická Belá 325, 044 65 Košice
47507152
A/2014/05457
Odborná prehliadka a skúška tlakových zariadení.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

27.10.2014
Servis chladničiek a mrazničiek
Myslavská 35/51, 040 16 Košice - Myslava
A/2014/05455
Oprava chladničky.

45,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

27.10.2014
EL spol.s.r.o.
Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves
31652859
A/2014/05454
Biologocká kontrola vzoriek.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

27.10.2014
BIOCOM SLOVAKIA s.r.o.
Eisnerova 38, Bratislava
31391222
A/2014/05453
Medium RPMI s L- Glutamine.

202,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

27.10.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/05449
Oprava PC.

15,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

27.10.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/05444
Mrazničku.

278,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

27.10.2014
WAFY chromservis s.r.o.
Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava
35720590
A/2014/02889
Grafitové kyvety.

344,94 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

4/41

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


27.10.2014
ZDRAVOFARM s.r.o.
Hlavná 81, 040 01 Košice
36813079
A/2014/01737
Zdravotnícky materiál.

30,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

27.10.2014
ITES Vranov s.r.o.
Čemernianska 137, 093 01 Vranov nad Topľou
31680259
A/2014/01096
Kadička, pipeta, lievik.

47,70 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

27.10.2014
Merck s.r.o.
Na Hřebenech 1718/10, 147 00 Praha
18626971
A/2014/00481
Chemikálie.

103,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

24.10.2014
Linde Gas k.s.
Odborárska 23, 831 02 Bratislava
31373861
A/2014/05423
Argón.

129,90 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

23.10.2014
BELLS Slovakia, s.r.o.,
Stierova 5, 040 23 Košice
44420889
A/2014/05422
Objednávame si opravu.

178,92 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

22.10.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/05359
USB kľúč štandardný s kapacitou 4 GB.

10,80 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

16.10.2014
Mária Repaská-Pracovné odevy
Odborárov 570/51, 052 01 Spišská Nová Ves
30666171
A/2014/01359
OOPP-košele.

550,80 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

15.10.2014
ABTEX s.r.o.
Jenisejská 10, 040 01 Košice
36600377
A/2014/01359
Nohavice.

63,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

14.10.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/05178
Oprava tlačiarne.

45,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

14.10.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/05177
Renovácia tonerov.

324,13 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

14.10.2014
UNICOMP s.r.o.
Svätoplukova 23, 058 01 Poprad
31660967
A/2014/05168
Albumín.

238,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

14.10.2014
Jemo TRADING s.r.o.
Topoľova 18, 811 04 Bratislava
17317436
A/2014/02678
Morbili.

308,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

5/41

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


14.10.2014
Mária Repaská-Pracovné odevy
Odborárov 570/51, 052 01 Spišská Nová Ves
30666171
A/2014/01359
Zástery.

20,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

08.10.2014
ARCHA TELECOM s.r.o.
Svätoplukova 5, 821 09 Bratislava
A/2014/05072
Montáž a oprava domácich liniek v budove na Rooseveltovej č.8.

489,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

07.10.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/05033
Oprava počítača.

16,80 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

07.10.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/05022
Oprava počítača.

98,70 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

07.10.2014
ASTA-KE s.r.o.
Slovenská 93, 040 01 Košice
46239286
A/2014/05021
Oprava mrazničky.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

07.10.2014
COOP Jednota Nitra s.d.
Štefánikova 54, 949 01 Nitra
00168874
A/2014/05014
Objednávka na rozbor vody- PJ COOP Jednota- Brezina,M.Ozorovce- duplicitná obj. a/a

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

06.10.2014
Peter Keil
Staré237, 072 23 Staré
A/2014/05024
Meranie UV žiarenia- solárium HAPRO LUMINA- Strážske

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

06.10.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/04994
Výmema fotovalca.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

03.10.2014
ITES Vranov s.r.o.
Čemernianska 137, 093 01 Vranov nad Topľou
31680259
A/2014/01096
Banky, kadinky, sklíčka, chlorid sodný.

118,12 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

03.10.2014
Sarstedt s.r.o.
Údernícka 11, 851 01 Bratislava
31359825
A/2014/01096
Plasty, sklo.

62,75 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

02.10.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/04955
Oprava počítača.

22,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

02.10.2014
PRAGOLAB
Drieňova 34, 821 02 Bratislava
31352839
A/2014/04953
Kalibrácia meradiel.

820,80 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

6/41

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


02.10.2014
Krešák Štefan
Seňa 224, Seňa
30251788
A/2014/04951
Objednávame si u vás opravu elektrických zástrčiek a rozvodov v budovách Ipeľská č.1,

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

02.10.2014
BRENAX - Brezovský Rudolf
Platanova 15, 040 01 Košice
10820582
A/2014/04942
Objednávame si u vás kontrolu a tlakové skúšky hasiacich prístrojov v objektoch .

279,36 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

02.10.2014
WAFY chromservis s.r.o.
Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava
35720590
A/2014/04939
Filtre.

113,76 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

02.10.2014
WAFY chromservis s.r.o.
Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava
35720590
A/2014/04939
Trubičky na Amoniak, formaldehyd.

297,18 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

01.10.2014
Le chéque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D, 820 04 Bratislava
31396674
A/2014/04986
Stravné lístky.

9 748,38 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

01.10.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/04930
Oprava počítača.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

01.10.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/04928
Batéria 1ks CR 2025 3V.

0,80 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

01.10.2014
GODOS s.r.o.
Košická Belá 325, 044 65 Košice
47507152
A/2014/04925
Oprava autoklávu.

84,03 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

01.10.2014
Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63, 842 55 Bratislava
30810701
A/2014/04911
Kontrolná vzorka -overenie gamaspektrometrického meradla.

543,09 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

01.10.2014
Autoservis CZ
Furčianska 60, 040 01 Košice
17239257
A/2014/04910
Oprava auta Opel Astra KE 073 DB.

747,44 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

01.10.2014
Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63, 842 55 Bratislava
30810701
Kontrolná vzorka - -overenie gamaspektrometrického meradla.

543,09 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

01.10.2014
GODOS s.r.o.
Košická Belá 325, 044 65 Košice
47507152
Oprava autoklávu AUT 26 II, inv. č. 449 - pretáča ventil. Zariadenie sa nachádza na

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

7/41

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


30.09.2014
Slovenská legálna metrologia -
Zemplínska 46, 040 01 Košice
A/2014/05307
Kalibráciu meradla.

36,60 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

30.09.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/05306
Alkalické batérie.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

30.09.2014
Hermes LabSystems s.r.o.
Púchovská 12, 831 01 Bratislava
35693487
A/2014/04877
Predkolónka, kolona.

847,16 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

30.09.2014
ZDRAVOFARM s.r.o.
Hlavná 81, 040 01 Košice
36813079
A/2014/01737
Prosavon,Septoderm,Desam.

60,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

30.09.2014
Ing. Tomáš Dzurňák - D&D
Južná trieda 78, 040 01 Košice
14382857
A/2014/01359
Čistiace prostriedky.

70/2014
159,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

30.09.2014
Ing. Tomáš Dzurňák - D&D
Južná trieda 78, 040 01 Košice
14382857
A/2014/00736
Dezinfekčný materiál.

100,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

30.09.2014
Presto CO s.r.o.
Ipeľská 1, 040 11 Košice
36451371
A/2014/00607
Alobal.

105,74 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

25.09.2014
Presto CO s.r.o.
Ipeľská 1, 040 11 Košice
36451371
A/2014/00607
Toaletný papier.

51/2014
112,80 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

24.09.2014
DISPOLAB s.r.o.
Štúrovo nám. 1, 010 01 Žilina
31625746
A/2014/02505
Tampóny.

30,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

24.09.2014
Ing. Tomáš Dzurňák - D&D
Južná trieda 78, 040 01 Košice
14382857
A/2014/01359
Čistiaci materiál-HŽ.

70/2014
47,12 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

24.09.2014
ITES Vranov s.r.o.
Čemernianska 137, 093 01 Vranov nad Topľou
31680259
A/2014/01096
Filtračný papier.

12,12 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

24.09.2014
GAVAX s.r.o.
Sídl.1.mája 65/13, 093 01 Vranov nad Topľou
36495701
A/2014/01096
Kyselina chlorovodíková.

14,40 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

8/41

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


24.09.2014
Presto CO s.r.o.
Ipeľská 1, 040 11 Košice
36451371
A/2014/00607
Kancelársky materiál-HŽ

51/2014
116,71 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

24.09.2014
GTRADE s.r.o.
Kopčianská 80, 831 01 Bratislava
46265082
A/2014/00370
Elisa Euroimun.

50,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

24.09.2014
DYNEX servis s.r.o..
Nové Kalište 17, 974 01 Banská Bystrica
36030848
A/2014/00370
Westernbloty.

100,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

24.09.2014
ECOMED
, 036 01 Martin
11943254
A/2014/00370
VDRL.

55,60 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

24.09.2014
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112, 821 02 Bratislava
00602175
A/2014/00049
FTA-ABS .

2 097,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

23.09.2014
LINDE Technické plyny
Južná trieda 117, 040 01 Košice
31373861
A/2014/04752
Kyslík.

316,13 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

22.09.2014
Autoservis CZ
Furčianska 60, 040 01 Košice
17239257
A/2014/04723
Výmena oleja služobné auto Š Fabia combi KE 229 EI.

136,44 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

19.09.2014
Mária Repaská-Pracovné odevy
Odborárov 570/51, 052 01 Spišská Nová Ves
30666171
A/2014/01359
OOPP košea biela.

40,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

18.09.2014
GODOS s.r.o.
Košická Belá 325, 044 65 Košice
47507152
A/2014/04704
Oprava deštrukčného autoklávu.

72,73 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

18.09.2014
ABTEX s.r.o.
Jenisejská 10, 040 01 Košice
36600377
A/2014/01359
Nohavice.

126,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

18.09.2014
Mária Repaská-Pracovné odevy
Odborárov 570/51, 052 01 Spišská Nová Ves
30666171
A/2014/01359
Košele dámske biele.

126,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

18.09.2014
ŠEVT a.s.
Moldavská 10, 040 01 Košice
31331131
A/2014/00951
Kniha príchodov a odchodov.

14,40 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

9/41

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


18.09.2014
Ing. Tomáš Dzurňák - D&D
Južná trieda 78, 040 01 Košice
14382857
A/2014/00736
Čistiace prostriedky.

70/2014
642,62 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

18.09.2014
Presto CO s.r.o.
Ipeľská 1, 040 11 Košice
36451371
A/2014/00607
Tlačivá.

51/2014
18,10 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

17.09.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/04602
Toner.

65,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

17.09.2014
Amedis s.r.o.
Mlynská 10, 921 01 Piešťany
00612758
A/2014/04598
Oprava prístroja.

350,64 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

17.09.2014
ASTA-KE s.r.o.
Slovenská 93, 040 01 Košice
46239286
A/2014/04595
Oprava chladničky.

35,47 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

17.09.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/04593
Tonery.

87,88 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

17.09.2014
Linde Gas k.s.
Odborárska 23, 831 02 Bratislava
31373861
A/2014/04591
Kyslík.

3,90 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

17.09.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/04589
Tonery.

265,98 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

17.09.2014
ITES Vranov s.r.o.
Čemernianska 137, 093 01 Vranov nad Topľou
31680259
A/2014/01096
Mikrotitačné platničky.

62,40 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

17.09.2014
Ing. Tomáš Dzurňák - D&D
Južná trieda 78, 040 01 Košice
14382857
A/2014/00736
Čistiace prostriedky.

70/2014
229,03 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

17.09.2014
Presto CO s.r.o.
Ipeľská 1, 040 11 Košice
36451371
A/2014/00607
Kancelársky materiál.

51/2014
100,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

17.09.2014
Presto CO s.r.o.
Ipeľská 1, 040 11 Košice
36451371
A/2014/00607
Toaletný papier, utierky, vrecia.

51/2014
481,54 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

10/41

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


11.09.2014
ABTEX s.r.o.
Jenisejská 10, 040 01 Košice
36600377
A/2014/01359
OOPP.

234,60 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

10.09.2014
Labservice s.r.o.
Duklianska 55, 052 01 Spišská Nová Ves
36206741
A/2014/01566
Štandardné roztoky,

78,10 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

10.09.2014
Biohem s.r.o.
Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín
31442617
A/2014/00755
Diagnostiká.

511,04 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

10.09.2014
Presto CO s.r.o.
Ipeľská 1, 040 11 Košice
36451371
A/2014/00607
Hygienické uteráky.

51/2014
39,23 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

10.09.2014
Ing. Igor Liba-Bali
Saratovská 7, 841 01 Bratislava
17529069
A/2014/00462
Filtre sterilné.

202,68 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

10.09.2014
UNICOMP s.r.o.
Svätoplukova 23, 058 01 Poprad
31660967
A/2014/00419
Kultivačné médiá.

1 226,88 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

09.09.2014
Sarstedt s.r.o.
Údernícka 11, 851 01 Bratislava
31359825
A/2014/01096
Kultivačné fľaše.

606,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

09.09.2014
ITES Vranov s.r.o.
Čemernianska 137, 093 01 Vranov nad Topľou
31680259
A/2014/01096
Pipety.

2 501,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

09.09.2014
LABO-SK, s.r.o.
Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava
36365556
A/2014/01096
Centrifugačné skúmavky.

50,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

09.09.2014
IMUNA Pharm a.s.
Jarková 17, 082 22 Šarišské Michaľany
36473685
A/2014/00713
Stafy PK.

20,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

09.09.2014
OXOID CZ s.r.o. organizačná zložka
Suché mýto 1/A, 811 03 Bratislava
43867596
A/2014/00497
SET RPLA

335,08 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

09.09.2014
UNICOMP s.r.o.
Svätoplukova 23, 058 01 Poprad
31660967
A/2014/00419
ATB disky.

20,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

11/41

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


09.09.2014
SOFTEL s.r.o.
Mariánska nám. 29/6, 010 01 Žilina
00692468
A/2014/00255
Diagnostický test.

3,95 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

08.09.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/04467
Oprava počítača.

18,30 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

08.09.2014
Hermes LabSystems s.r.o.
Púchovská 12, 831 01 Bratislava
35693487
A/2014/04466
Ultra lampa.

639,72 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

04.09.2014
Slovenská legálna metrologia -
Zemplínska 46, 040 01 Košice
A/2014/04430
Overenie a kalibrácia meradiel.

153,60 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

04.09.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/04429
Mobilné telefóny.

161,70 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

03.09.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/04399
Toner.

58,99 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

03.09.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/04398
Tužkové batérie.

12,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

03.09.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/04397
DVD na archiváciu dát 10 ks.

3,50 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

03.09.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/04396
Oprava kopírky.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

03.09.2014
ŠEVT a.s.
Moldavská 10, 040 01 Košice
31331131
A/2014/00951
Učtovací predpis.

20,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

02.09.2014
Le chéque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D, 820 04 Bratislava
31396674
A/2014/04390
Stravné lístky.

2 067,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

02.09.2014
Ing. Tomáš Dzurňák - D&D
Južná trieda 78, 040 01 Košice
14382857
A/2014/00736
Čistiace prostriedky.

Z70/2014
385,91 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

12/41

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


02.09.2014
Ing. Tomáš Dzurňák - D&D
Južná trieda 78, 040 01 Košice
14382857
A/2014/00736
Čistiaci materiál.

Z70/2014
100,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

02.09.2014
Presto CO s.r.o.
Ipeľská 1, 040 11 Košice
36451371
A/2014/00607
Kancelársky materiál .

Z51/2014
100,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

02.09.2014
Presto CO s.r.o.
Ipeľská 1, 040 11 Košice
36451371
A/2014/00607
Kancelársky materiál.

Z51/2014
138,29 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

02.09.2014
Presto CO s.r.o.
Ipeľská 1, 040 11 Košice
36451371
A/2014/00607
Kancelársky materiál.

Z51/2014
70,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

27.08.2014
Autoservis CZ
Furčianska 60, 040 01 Košice
17239257
A/2014/04314
Oprava KE 773 DD.

59,50 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

26.08.2014
ABTEX s.r.o.
Jenisejská 10, 040 01 Košice
36600377
A/2014/01359
OOPP.

216,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

26.08.2014
ABTEX s.r.o.
Jenisejská 10, 040 01 Košice
36600377
A/2014/01359
OOPP.

135,50 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

25.08.2014
ZDRAVOFARM s.r.o.
Hlavná 81, 040 01 Košice
36813079
A/2014/01737
Zdravotnícky materiál.

49,66 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

25.08.2014
ITES Vranov s.r.o.
Čemernianska 137, 093 01 Vranov nad Topľou
31680259
A/2014/01096
Amylalkohol.

20,11 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

25.08.2014
TONAP- Ing Ščerbík
Kpt.nálepku 1099, 075 01 Trebišov
33146080
A/2014/01011
Petri misky.

592,92 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

25.08.2014
TONAP- Ing Ščerbík
Kpt.nálepku 1099, 075 01 Trebišov
33146080
A/2014/01011
Kelímky.

63,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

25.08.2014
Presto CO s.r.o.
Ipeľská 1, 040 11 Košice
36451371
A/2014/00607
Kancelársky materiál.

40,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

13/41

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


25.08.2014
Merck s.r.o.
Na Hřebenech 1718/10, 147 00 Praha
18626971
A/2014/00481
Chemikálie.

350,40 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

21.08.2014
TONAP- Ing Ščerbík
Kpt.nálepku 1099, 075 01 Trebišov
33146080
A/2014/01011
Petri misky, kelímky.

592,92 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

21.08.2014
GTRADE s.r.o.
Kopčianská 80, 831 01 Bratislava
46265082
A/2014/00370
Elisa IgM.

100,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

20.08.2014
Vilček Štefan - VILORA
Ovručská 9, 040 01 Košice
10692002
A/2014/04220
tlakovú skúšku kotolne na Ipeľskej č. 1, Košice

150,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

19.08.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/04210
Predlžovací kábel na USB 2 ks tienený 1m AM-AF. (odd HDM)

13,20 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

19.08.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/04209
Internetové prípojky.

566,28 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

19.08.2014
RAZ-DVA, s.r.o.
Myslavská 5/13, 040 16 Košice - Myslava
36574724
A/2014/04203
Nákladné auto.

76,80 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

11.08.2014
KOSIT, a.s.
Rastislavova 98, 040 01 Košice
36205215
A/2014/04107
Kontajner.

127,02 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

11.08.2014
KAMICO s.r.o.
Jiskrova 4, 040 01 Košice
31684068
A/2014/04100
Autobatéria do služobného auta KE 314 GX, 12 V/70 Ah - 1ks.

73,20 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

06.08.2014
Amedis s.r.o.
Mlynská 10, 921 01 Piešťany
00612758
A/2014/04054
Žiadam o opravu prístroja AAS 220 Z.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

01.08.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/04005
Renovácia tonerov a náplní.

332,47 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

01.08.2014
GODOS s.r.o.
Košická Belá 325, 044 65 Košice
47507152
A/2014/03985
Oprava muflovej pece.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

14/41

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


30.07.2014
GODOS s.r.o.
Košická Belá 325, 044 65 Košice
47507152
A/2014/03938
Aktualizácia preškolenia.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

29.07.2014
Labservice s.r.o.
Duklianska 55, 052 01 Spišská Nová Ves
36206741
A/2014/03902
Štandardné roztoky.

96,80 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

29.07.2014
Presto CO s.r.o.
Ipeľská 1, 040 11 Košice
36451371
A/2014/00607
Kancelársky materiál.

Z51/2014
43,20 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

25.07.2014
GTRADE s.r.o.
Kopčianská 80, 831 01 Bratislava
46265082
A/2014/00426
Herpes simplex,Varicella.

500,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

23.07.2014
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 90 Bratislava
36631124
A/2014/03811
Kolkové známky.

0,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

23.07.2014
Linde Gas k.s.
Odborárska 23, 831 02 Bratislava
31373861
A/2014/03807
Argón 5.0

137/2012
40,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

23.07.2014
Presto CO s.r.o.
Ipeľská 1, 040 11 Košice
36451371
A/2014/00607
Vrecia do koša.

51/2014
10,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

23.07.2014
DYNEX servis s.r.o..
Nové Kalište 17, 974 01 Banská Bystrica
36030848
A/2014/00370
Westernblot.

2 400,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

23.07.2014
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112, 821 02 Bratislava
00602175
A/2014/00049
FTA-ABS.

2 446,50 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

16.07.2014
Slovenská legálna metrologia -
Zemplínska 46, 040 01 Košice
A/2014/03722
Overenie meradiel.

73,20 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

16.07.2014
GODOS s.r.o.
Košická Belá 325, 044 65 Košice
47507152
A/2014/03721
Oprava autoklávu PS 625 PA.

51,33 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

16.07.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/03720
Oprava záložného zdroja .

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

15/41

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


16.07.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/03719
Oprava a údržba PC

33,30 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

16.07.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/03718
Oprava tlačiarne.

19,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

14.07.2014
AMEDIS s.r.o.
Kamenárska 7, 821 04 Bratislava
A/2014/03670
Oprava AAS.

318,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

10.07.2014
O.K.Servis,Bio Pro s.r.o.
Odlehlá 817/37, Praha
62914511
A/2014/03635
Stomacherové vrecká.

235,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

10.07.2014
GTRADE s.r.o.
Kopčianská 80, 831 01 Bratislava
46265082
A/2014/03582
Fixačné antigény.

363,96 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

09.07.2014
Slovenská pošta
Uzbecká 4, 820 04 Bratislava
36631124
A/2014/03609
Kolky.

0,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

07.07.2014
Linde Gas k.s.
Odborárska 23, 831 02 Bratislava
31373861
A/2014/01472
Dusík, stlačený vzduch.

30,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

07.07.2014
Presto CO s.r.o.
Ipeľská 1, 040 11 Košice
36451371
A/2014/00607
Klobúkový papier.

51/2014
129,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

07.07.2014
UNICOMP s.r.o.
Svätoplukova 23, 058 01 Poprad
31660967
A/2014/00419
Suplement.

20,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

04.07.2014
Slovenská legálna metrologia -
Zemplínska 46, 040 01 Košice
A/2014/03576
Overenie meradiel.

494,40 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

03.07.2014
Autoservis CZ
Furčianska 60, 040 01 Košice
17239257
A/2014/03532
Chladiaca kvapalina do motora 1l, žiarovky 12V HZ 6ks.

40,50 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

03.07.2014
ITES Vranov s.r.o.
Čemernianska 137, 093 01 Vranov nad Topľou
31680259
A/2014/03531
Plastové pipety.

51,48 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

16/41

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


02.07.2014
Merck s.r.o.
Na Hřebenech 1718/10, 147 00 Praha
18626971
A/2014/00481
Colchicine.

135,43 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

01.07.2014
GODOS s.r.o.
Košická Belá 325, 044 65 Košice
47507152
A/2014/03480
Oprava vyvýjača pary.

49,53 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

30.06.2014
VSK MINERAL s.r.o.
Juž. tr. 125, 040 01 Košice
36706311
A/2014/03467
Vyšetrenie obsahu prírodných rádionuklidov vo vzorke kameniva z Lomu Včeláre

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

30.06.2014
WAFY chromservis s.r.o.
Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava
35720590
A/2014/03460
Náhradné diely.

220,06 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

30.06.2014
WAFY chromservis s.r.o.
Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava
35720590
A/2014/03459
Detekčné trubičky .

133,74 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

30.06.2014
Dräger Slovensko , s.r.o.
Radlinského 40a, 921 01 Piešťany
31439446
A/2014/01598
Trubičky na sírouhlík.

50,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

27.06.2014
Tlačiareň JUH
Nižné Kapustníky 2, 040 12 Košice
17182816
A/2014/03443
Tlačivá 500 ks.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

27.06.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/03442
Pamäťová karta.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

27.06.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/03441
Novú náplň do tlačiarne HP Officejet H 470 1ks a optickú mechaniku na napaľovanie k

38,02 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

27.06.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/03440
Predlžovací kábel na USB kľúč 1m tienený AM-AF 1ks a toner do tlačiarne Canon AB-Canon

60,69 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

27.06.2014
Le chéque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D, 820 04 Bratislava
31396674
A/2014/03438
Stravné lístky.

21 143,16 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

27.06.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/03435
Predlžovací prepäťový kábel 3-5m viacmiestny.

11,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

17/41

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


27.06.2014
Mária Repaská-Pracovné odevy
Odborárov 570/51, 052 01 Spišská Nová Ves
30666171
A/2014/01359
Košele, plášť.

36,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

27.06.2014
ABTEX s.r.o.
Jenisejská 10, 040 01 Košice
36600377
A/2014/01359
OOPP.

63,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

24.06.2014
Lambda Life a.s.
Levočská 3, 810 00 Bratislava
35848189
A/2014/03379
Chemikálie.

49,56 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

24.06.2014
WAFY chromservis s.r.o.
Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava
35720590
A/2014/03378
Nabíjačka, káble.

159,06 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

24.06.2014
DISPOLAB s.r.o.
Štúrovo nám. 1, 010 01 Žilina
31625746
A/2014/02505
Tampóny.

159,22 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

24.06.2014
ITES Vranov s.r.o.
Čemernianska 137, 093 01 Vranov nad Topľou
31680259
A/2014/01096
Chemikálie.

195,96 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

24.06.2014
TONAP- Ing Ščerbík
Kpt.nálepku 1099, 075 01 Trebišov
33146080
A/2014/01011
Sterilné biele kelímky.

273,24 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

24.06.2014
Presto CO s.r.o.
Ipeľská 1, 040 11 Košice
36451371
A/2014/00607
Toaletný papier, vrecia do koša, utierky.

51/2014
411,60 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

24.06.2014
GTRADE s.r.o.
Kopčianská 80, 831 01 Bratislava
46265082
A/2014/00370
Elisa IgG.

100,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

23.06.2014
Autoservis CZ
Furčianska 60, 040 01 Košice
17239257
A/2014/03350
Oprava auta KE 073DB.

136,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

19.06.2014
GODOS s.r.o.
Košická Belá 325, 044 65 Košice
47507152
A/2014/03322
Oprava termostatu.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

19.06.2014
GODOS s.r.o.
Košická Belá 325, 044 65 Košice
47507152
A/2014/03321
Obborná prehliadka.

39,83 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

18/41

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


18.06.2014
Cryosoft s.r.o.
B Němcovej 14, 040 01 Košice
36578797
A/2014/03305
Dávkovacie zariadenie na dusík.

768,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

13.06.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/03216
Batéria do stabilizátora napätia k počítaču.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

13.06.2014
Slovenská legálna metrologia -
Zemplínska 46, 040 01 Košice
A/2014/03183
Overenie meradliel.

562,80 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

12.06.2014
Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63, 842 55 Bratislava
30810701
A/2014/03159
Kalibrácia meradiel.

602,70 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

12.06.2014
Technický skúšobný ústav Piešťany
Krajinská cesta 2929, 921 01 Piešťany
00057380
A/2014/03158
Overenie meradiel.

984,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

12.06.2014
Presto CO s.r.o.
Ipeľská 1, 040 11 Košice
36451371
A/2014/00607
Doručovací zošit.

51/2014
11,28 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

10.06.2014
ISTRAN spol.s.r.o.
Žitná 42, 851 06 Bratislava
31397760
A/2014/03099
Elektróda.

70,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

10.06.2014
Labservice s.r.o.
Duklianska 55, 052 01 Spišská Nová Ves
36206741
A/2014/03098
Roztoky.

105,60 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

06.06.2014
Labservice s.r.o.
Duklianska 55, 052 01 Spišská Nová Ves
36206741
A/2014/03039
Seronorm TM Trace Elements Urine L-2.

188,10 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

06.06.2014
GODOS s.r.o.
Košická Belá 325, 044 65 Košice
47507152
A/2014/03036
Oprava deštrukčného autoklávu PS 625.

69,75 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

06.06.2014
ASTA, s.r.o.,
Slovenská 93, 040 01 Košice
46239286
A/2014/03035
Oprava chladničky a chladiaceho boxu.

97,94 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

06.06.2014
ASTA, s.r.o.,
Slovenská 93, 040 01 Košice
46239286
A/2014/03034
Oprava chladničky Alestrup (Derby), výr.číslo 845519. Nachádza sa v budove Senný trh

50,12 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

19/41

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


06.06.2014
ASTA, s.r.o.,
Slovenská 93, 040 01 Košice
46239286
A/2014/03032
Oprava mrazničky - nemrazí, po zapnutí hneď vypne. Mraznička je súčasťou chladničky,

25,55 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

05.06.2014
Amedis s.r.o.
Mlynská 10, 921 01 Piešťany
00612758
A/2014/03030
Oprava sampléra , ktorý je súčasťou prístroja SpektrAA-300, GTA-96 od firmy Varian.

250,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

05.06.2014
AMEDIS s.r.o.
Kamenárska 7, 821 04 Bratislava
A/2014/03029
Opravu prístrojového zariadenia HPLC -DIONEX.

250,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

05.06.2014
SLOVOPTA, Dlhá na Váhom, ŠAĽA
Dlhá nad Váhom 239, 927 01 Šaľa
A/2014/03028
Justáž meradiel.

480,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

05.06.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/03027
Oprava osobného počítača.

69,30 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

05.06.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/03026
Predlžovací USB kábel 1ks a čiernu novú náplň do tlačiarne HP Officejet H470 1ks

22,30 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

05.06.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/03025
Viacmiestny cca 5-8 m dlhý prepäťový kábel -1ks.

17,80 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

05.06.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/03023
Nákup zariadenia pre wifi pripojenie - sekretariát Ipeľská č.1, Košice.

29,60 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

05.06.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/03018
Tonery.

327,40 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

05.06.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/02997
Oprava záložného zdroja - VTI.

53,90 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

05.06.2014
Autoservis CZ
Furčianska 60, 040 01 Košice
17239257
A/2014/02989
Výmena oleja a filtra, simering prevodovky u vozidla Š Felícia KE 773DD.

81,04 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

05.06.2014
Jemo TRADING s.r.o.
Topoľova 18, 811 04 Bratislava
17317436
A/2014/02881
Rota Adeno.

44,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

20/41

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


05.06.2014
TONAP- Ing Ščerbík
Kpt.nálepku 1099, 075 01 Trebišov
33146080
A/2014/01011
Petri misky.

237,17 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

05.06.2014
Merck s.r.o.
Na Hřebenech 1718/10, 147 00 Praha
18626971
A/2014/00481
Chemikálie.

100,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

03.06.2014
VWR International GmbH
Graumanngasse 7, Vienna
22007324
A/2014/02928
Vrchnáčiky na vialky.

197,65 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

03.06.2014
EXAKTA,s.r.o.
Hraničná 2, 040 01 Košice
31652921
A/2014/02922
Prelitrovanie automobilu Opel Astra KE 073 DB.

300,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

03.06.2014
WAFY chromservis s.r.o.
Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava
35720590
A/2014/02889
Grafitové kyvety.

338,94 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

02.06.2014
Le chéque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D, 820 04 Bratislava
31396674
A/2014/02900
Stravné lístky.

113/2013
8 634,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

02.06.2014
Hermes LabSystems s.r.o.
Púchovská 12, 831 01 Bratislava
35693487
A/2014/02885
Vialky.

121,20 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

30.05.2014
Centralchem s.r.o.
Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská
31625444
A/2014/02858
Kyselina sírová p.a.

18,96 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

30.05.2014
Jemo TRADING s.r.o.
Topoľova 18, 811 04 Bratislava
17317436
A/2014/02678
Morbili IgM,IgG.

308,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

30.05.2014
OXOID CZ s.r.o. organizačná zložka
Suché mýto 1/A, 811 03 Bratislava
43867596
A/2014/02677
Entamoeba histolytica Ag.

393,80 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

30.05.2014
TONAP- Ing Ščerbík
Kpt.nálepku 1099, 075 01 Trebišov
33146080
A/2014/01011
Kelímky.

60,48 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

27.05.2014
S.E.M.I. s.r.o.
Čingovská 8, 040 12 Košice
36208612
A/2014/02856
Objednávame si u Vás občerstvenie (guláš, nápoj, káva) počas "Športového dňa"

431,10 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

21/41

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


26.05.2014
Hermes LabSystems s.r.o.
Púchovská 12, 831 01 Bratislava
35693487
A/2014/02772
Striekačka.

223,20 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

21.05.2014
MULTILAB s.r.o.
Vajkovce 158, 044 43 Vajkovce
45343144
A/2014/02676
Elektróda.

177,84 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

21.05.2014
ITES Vranov s.r.o.
Čemernianska 137, 093 01 Vranov nad Topľou
31680259
A/2014/01096
Kadička,lievik.

168,62 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

21.05.2014
Roche Slovensko s.r.o.
Cintorínska 3/A, 811 05 Bratislava
35887117
A/2014/00669
Hight Pure PCR Template preparetion.

202,40 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

21.05.2014
Presto CO s.r.o.
Ipeľská 1, 040 11 Košice
36451371
A/2014/00607
Kancelársky materiál .

51/2014
18,03 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

16.05.2014
CAIS KOŠICE s.r.o.
Červený rak 3073/9, 040 01 Košice
47072822
A/2014/02634
Rozbor vody zo studne - objednávka

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

16.05.2014
Lambda Life a.s.
Levočská 3, 810 00 Bratislava
35848189
A/2014/02611
Chemikálie.

156,42 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

16.05.2014
Linde Gas k.s.
Odborárska 23, 831 02 Bratislava
31373861
A/2014/02610
Argón.

129,90 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

16.05.2014
BIOTECH s.r.o.
Pod Rovnicami 2, 841 01 Bratislava
35768444
A/2014/02520
Skúmavky.

376,80 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

16.05.2014
PHARMAMEL s.r.o.
Romanova 22, 851 02 Bratislava
45265984
A/2014/02507
Polyethylen.

368,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

16.05.2014
KONEX Medik s.r.o.
Rastislavova 7, 040 01 Košice
31713343
A/2014/02506
Lukasterikové sáčky.

268,06 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

16.05.2014
DISPOLAB s.r.o.
Štúrovo nám. 1, 010 01 Žilina
31625746
A/2014/02505
Tampóny.

90,91 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

22/41

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


16.05.2014
DISPOLAB s.r.o.
Štúrovo nám. 1, 010 01 Žilina
31625746
Tampóny.

20,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

15.05.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/02576
4 ks tonerov (všetky farby) do tlačiarne HP Color LaserJet CP1215

256,58 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

14.05.2014
AGRONA s.r.o.
Žitná 17, 010 01 Žilina
31612148
A/2014/02542
Bandasky.

39,54 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

13.05.2014
Slovenská pošta
Uzbecká 4, 820 04 Bratislava
36631124
A/2014/02509
Kolky.

0,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

13.05.2014
ITES Vranov s.r.o.
Čemernianska 137, 093 01 Vranov nad Topľou
31680259
A/2014/01096
Chemikálie.

50,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

13.05.2014
Merck s.r.o.
Na Hřebenech 1718/10, 147 00 Praha
18626971
A/2014/00481
Chemikálie.

70,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

12.05.2014
Anna Šuchterová
Hellova 7, 040 01 Košice
11993197
A/2014/02417
5 P PLUS .

143,01 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

12.05.2014
K-TRADE zdr
Púpavova 31, 842 45 Bratislava
34298321
A/2014/00753
DNase.

30,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

09.05.2014
Autoservis CZ
Furčianska 60, 040 01 Košice
17239257
A/2014/02468
Výmena oleja KE 796GU.

100,88 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

09.05.2014
ASTA-KE s.r.o.
Slovenská 93, 040 01 Košice
46239286
A/2014/02462
Oprava chladničky.

25,46 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

09.05.2014
Le chéque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D, 820 04 Bratislava
31396674
A/2014/02451
Stravné lístky.

113/2013
45,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

09.05.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/02450
Batérky 9V alkalické 2 ks (do mikrofónu-zasadačka). Súrne.

3,20 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

23/41

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


07.05.2014
Autoservis CZ
Furčianska 60, 040 01 Košice
17239257
A/2014/02428
Oprava vozidla KE 773 DD, výmena oleja.

159,30 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

07.05.2014
Autoservis CZ
Furčianska 60, 040 01 Košice
17239257
A/2014/02425
Oprava vozidla KE 229EI.

200,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

07.05.2014
ECOMED
, 036 01 Martin
11943254
A/2014/02363
VDRL Treponema pallidum.

52,80 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

07.05.2014
ITES Vranov s.r.o.
Čemernianska 137, 093 01 Vranov nad Topľou
31680259
A/2014/01096
Sklenený materiál.

175,13 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

06.05.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/02393
Renovácia tonerov a náplní.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

06.05.2014
Chromservis, s.r.o.
Jakobiho 327, 110 00 Praha 10 - Petrovice
25086227
A/2014/02384
Oprava a výmena batérií.

660,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

06.05.2014
Novátor spol. s r.o.
Trolejbusová 2, 040 01 Košice
36575950
A/2014/02383
Oprava strunovej kosačky.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

05.05.2014
Le chéque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D, 820 04 Bratislava
31396674
A/2014/02366
Stravné lístky.

113/2013
8 228,88 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

05.05.2014
ITES Vranov s.r.o.
Čemernianska 137, 093 01 Vranov nad Topľou
31680259
A/2014/01096
Centrifugačné skúmavky.

62,20 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

05.05.2014
GAVAX s.r.o.
Sídl.1.mája 65/13, 093 01 Vranov nad Topľou
36495701
A/2014/01096
Fľaše, nosič na fľaše.

144,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

05.05.2014
Dzurnak Tomáš Ing. D+D
Južná triedda 78, 040 01 Košice
14382857
A/2014/00736
Čistiaci materiál.

70/2014
63,87 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

05.05.2014
Presto CO s.r.o.
Ipeľská 1, 040 11 Košice
36451371
A/2014/00607
Kancelársky papier.

51/2014
129,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

24/41

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


05.05.2014
Merck s.r.o.
Na Hřebenech 1718/10, 147 00 Praha
18626971
A/2014/00481
Chemikália.

82,20 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

05.05.2014
DYNEX servis s.r.o..
Nové Kalište 17, 974 01 Banská Bystrica
36030848
A/2014/00370
Westernbloty.

1 500,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

05.05.2014
GTRADE s.r.o.
Kopčianská 80, 831 01 Bratislava
46265082
A/2014/00370
Elisa.

200,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

05.05.2014
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112, 821 02 Bratislava
00602175
A/2014/00049
FTA-ABS.

378,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

30.04.2014
Biohem s.r.o.
Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín
31442617
A/2014/00755
Vidas.

30,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

30.04.2014
OXOID CZ s.r.o. organizačná zložka
Suché mýto 1/A, 811 03 Bratislava
43867596
A/2014/00497
Diagnostiká.

1 000,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

30.04.2014
Merck s.r.o.
Na Hřebenech 1718/10, 147 00 Praha
18626971
A/2014/00481
Anaerocult.

100,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

30.04.2014
Ing. Igor Liba-Bali
Saratovská 7, 841 01 Bratislava
17529069
A/2014/00462
Filtre.

135,12 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

30.04.2014
UNICOMP s.r.o.
Svätoplukova 23, 058 01 Poprad
31660967
A/2014/00419
Kultivačné média, ATB disc.

980,76 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

30.04.2014
SOFTEL s.r.o.
Mariánska nám. 29/6, 010 01 Žilina
00692468
A/2014/00255
Diagnostické testy.

233,57 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

29.04.2014
Roche Slovensko s.r.o.
Cintorínska 3/A, 811 05 Bratislava
35887117
A/2014/02205
Kapiláry.

370,80 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

28.04.2014
Biohem s.r.o.
Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín
31442617
A/2014/02263
Technická kontrola meradla.

390,53 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

25/41

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


28.04.2014
K-TRADE s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 01 Bratislava
34298321
A/2014/02261
Skúmavky pre BK.

2 522,10 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

28.04.2014
BIOCOM SLOVAKIA s.r.o.
Eisnerova 38, Bratislava
31391222
A/2014/02205
Chemikálie.

354,12 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

28.04.2014
ŠEVT a.s.
Moldavská 10, 040 01 Košice
31331131
A/2014/00951
Tlačivá.

229,15 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

25.04.2014
Labservice s.r.o.
Duklianska 55, 052 01 Spišská Nová Ves
36206741
A/2014/02230
Horčík, Sodík.

33,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

25.04.2014
Rhea spol.s.r.o.
Elektrárenská 1/12440, 831 04 Bratislava
31388507
A/2014/02207
Desderman N.

15,60 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

25.04.2014
Lorika Slovakia s.r.o.
Hlavná 2130, 038 52 Sučany
31621589
A/2014/02207
Guttar.

22,34 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

24.04.2014
Do Test.sk.s.r.o.
Telocvičná 12, 821 04 Bratislava
46392491
A/2014/02219
Žiadosť o servis a kalibráciu meradla.

6 034,20 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

24.04.2014
Slovenská legálna metrologia -
Zemplínska 46, 040 01 Košice
A/2014/02206
Kalibrácia a overenie meradiel.

204,60 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

24.04.2014
ZENA - R Slovakia s.r.o.
Slovnaftská 102, 821 02 Bratislava
43913717
A/2014/02165
Imerzný olej Olympus.

87,10 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

24.04.2014
INTERTEC s.r.o.
ČSA 6, 974 01 Banská Bystrica
00692972
A/2014/02104
Lampa.

56,64 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

24.04.2014
Merck s.r.o.
Na Hřebenech 1718/10, 147 00 Praha
18626971
A/2014/02103
Chemikálie.

120,30 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

16.04.2014
Sanitas- Zelená hviezda Košice
,
46691715
A/2014/01737
Zdravotnícky materiál.

58,32 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

26/41

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


16.04.2014
ZDRAVOFARM s.r.o.
Hlavná 81, 040 01 Košice
36813079
A/2014/01737
Zdravotnícky materiál.

43,44 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

16.04.2014
ITES Vranov s.r.o.
Čemernianska 137, 093 01 Vranov nad Topľou
31680259
A/2014/01096
Chemikálie.

29,45 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

16.04.2014
GAVAX s.r.o.
Sídl.1.mája 65/13, 093 01 Vranov nad Topľou
36495701
A/2014/01096
Chemikálie.

40,08 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

16.04.2014
Presto CO s.r.o.
Ipeľská 1, 040 11 Košice
36451371
A/2014/00607
Tlačivá.

51/2014
13,08 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

14.04.2014
MEDICOMP
Svätoplukova 23, 058 01 Poprad
17118492
A/2014/00633
Methycilín.

25,41 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

10.04.2014
WAFY chromservis s.r.o.
Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava
35720590
A/2014/01934
Cenová ponuka.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

10.04.2014
WAFY chromservis s.r.o.
Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava
35720590
A/2014/01934
Činidlá.

125,40 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

10.04.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/01933
Oprava tlačiarne.

33,30 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

10.04.2014
ZDRAVOFARM s.r.o.
Hlavná 81, 040 01 Košice
36813079
A/2014/01737
Zdravotný materiál.

30,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

10.04.2014
ITES Vranov s.r.o.
Čemernianska 137, 093 01 Vranov nad Topľou
31680259
A/2014/01096
Filtračný papier.

150,30 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

10.04.2014
Presto CO s.r.o.
Ipeľská 1, 040 11 Košice
36451371
A/2014/00607
Kancelárske potreby.

51/2014
233,35 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

09.04.2014
ITES Vranov s.r.o.
Čemernianska 137, 093 01 Vranov nad Topľou
31680259
A/2014/01096
Etylalkohol denaturovaný.

89,70 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

27/41

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


03.04.2014
Autoservis CZ
Furčianska 60, 040 01 Košice
17239257
A/2014/01813
Oprava.

231,34 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

03.04.2014
Dom farieb s.r.o.
Sokolovská 173, 040 11 Košice
36213101
A/2014/01781
Farby.

97,63 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

02.04.2014
Le chéque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D, 820 04 Bratislava
31396674
A/2014/01939
Stravné lístky.

113/2013
8 454,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

02.04.2014
Trigon s.r.o.
Štefunkova 13, 821 02 Bratislava
31340954
A/2014/01776
Validácia meradiel.

1 048,56 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

02.04.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/01767
Prevodník.

62,63 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

02.04.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/01765
Tužkové batérie 1,5 V typ AAA 3 balenia ( po 4 ks), spolu 8 ks.

4,72 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

02.04.2014
GODOS s.r.o.
Košická Belá 325, 044 65 Košice
47507152
A/2014/01761
Oprava autoklávu AUT 26/II výr.č. 972152 na Rooseveltovej ulici - stúpa tlak nad

36,53 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

02.04.2014
Mestské informačné centrum
Hlavná 2, 040 01 Košice
36569429
A/2014/01749
Zástavy.

39,40 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

31.03.2014
LINDE Technické plyny
Južná trieda 117, 040 01 Košice
31373861
A/2014/01711
Dusík 4.0

137/2012
20,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

31.03.2014
Labservice s.r.o.
Duklianska 55, 052 01 Spišská Nová Ves
36206741
A/2014/01690
Štandard pre stanovenie pesticídov.

436,70 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

28.03.2014
Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63, 842 55 Bratislava
30810701
A/2014/01667
Sekundárny CRM.

87,36 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

28.03.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/01666
Náplň.

39,20 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

28/41

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


28.03.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/01655
Počítačová myš.

5,60 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

28.03.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/01653
Tonery.

274,51 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

26.03.2014
Amedis s.r.o.
Mlynská 10, 921 01 Piešťany
00612758
A/2014/01599
Lampa.

373,92 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

26.03.2014
Dräger Slovensko , s.r.o.
Radlinského 40a, 921 01 Piešťany
31439446
A/2014/01598
Detekčné trubičky.

129,04 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

26.03.2014
Istran, spol.s.r.o.
Vigľašska 12, 851 01 Bratislava
31397760
A/2014/01567
Elektrolyt.

186,12 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

26.03.2014
Labservice s.r.o.
Duklianska 55, 052 01 Spišská Nová Ves
36206741
A/2014/01566
Jednoprvkové kalibračné štandardy.

187,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

26.03.2014
ITES Vranov s.r.o.
Čemernianska 137, 093 01 Vranov nad Topľou
31680259
A/2014/01381
Reagenčné fľaše.

441,35 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

25.03.2014
RP - Drepos s.r.o.
Vrátna 18, 040 01 Košice
A/2014/01571
Zmena kódov.

169,09 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

25.03.2014
INTES Poprad s.r.o.
Nám.sv.Egídia 95, 058 01 Poprad
36449814
A/2014/00902
Diagnostický materiál.

182,38 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

25.03.2014
Presto CO s.r.o.
Ipeľská 1, 040 11 Košice
36451371
A/2014/00607
Kancelársky materiál.

51/2014
124,49 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

24.03.2014
PLYNOMEX s.r.o.
,
36608254
A/2014/01534
Výmena radiátora.

131,28 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

24.03.2014
Merkury Market Slovakia, s.r.o.
Duklianska 11, 081 21 Prešov
36501891
A/2014/01532
Kúpa podlahy

137,93 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

29/41

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


24.03.2014
Merkury Market Slovakia, s.r.o.
Duklianska 11, 081 21 Prešov
36501891
A/2014/01531
Kúpa koberca.

76,94 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

20.03.2014
Slovenská pošta
Uzbecká 4, 820 04 Bratislava
36631124
A/2014/01476
Kolky.

0,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

20.03.2014
Linde Gas k.s.
Odborárska 23, 831 02 Bratislava
31373861
A/2014/01472
Dusík ECD.

219,90 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

20.03.2014
Presto CO s.r.o.
Ipeľská 1, 040 11 Košice
36451371
A/2014/00607
Kancelársky materiál.

51/2014
233,35 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

19.03.2014
Slovenská legálna metrologia -
Zemplínska 46, 040 01 Košice
A/2014/01447
Kalibrácia.

108,60 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

19.03.2014
Slovenská legálna metrologia -
Zemplínska 46, 040 01 Košice
A/2014/01446
Objednávame.

90,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

19.03.2014
Ing. Tomáš Dzurňák - D&D
Južná trieda 78, 040 01 Košice
14382857
A/2014/00736
Čistiace prostriedky.

70/2014
470,63 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

19.03.2014
Ing. Tomáš Dzurňák - D&D
Južná trieda 78, 040 01 Košice
14382857
A/2014/00736
Čistiaci materiál.

70/2014
282,85 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

19.03.2014
Ing. Tomáš Dzurňák - D&D
Južná trieda 78, 040 01 Košice
14382857
A/2014/00736
Čistiace prostriedky.

70/2014
408,89 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

19.03.2014
Ing. Tomáš Dzurňák - D&D
Južná trieda 78, 040 01 Košice
14382857
A/2014/00736
Čistiaci materiál.

70/2014
145,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

19.03.2014
Ing. Tomáš Dzurňák - D&D
Južná trieda 78, 040 01 Košice
14382857
A/2014/00736
Čistiaci materiál.

70/2014
90,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

19.03.2014
Ing. Tomáš Dzurňák - D&D
Južná trieda 78, 040 01 Košice
14382857
A/2014/00736
Čistiaci materiál.

70/2014
128,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

30/41

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


19.03.2014
Ing. Tomáš Dzurňák - D&D
Južná trieda 78, 040 01 Košice
14382857
A/2014/00736
Čistiaci materiál.

70/2014
30,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

19.03.2014
Presto CO s.r.o.
Ipeľská 1, 040 11 Košice
36451371
A/2014/00607
Kanceláreske potreby.

51/2014
80,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

18.03.2014
GODOS s.r.o.
Košická Belá 325, 044 65 Košice
47507152
A/2014/01404
Demontáž a montáž.

514,80 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

18.03.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/01403
Oprava a údržba tlačiarne Lexmark E 232- Rooseveltova č.8, odd. MŽP č.d. 7.

47,30 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

18.03.2014
Abbott Laboratories Slovakia,
Karadzičova 8, 821 08 Bratislava
35702958
A/2014/01402
Nastavenie parametrov.

399,60 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

18.03.2014
Lambda Life a.s.
Levočská 3, 810 00 Bratislava
35848189
A/2014/01399
Kyselina fenylglyoxylová.

143,76 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

18.03.2014
Mária Repaská-Pracovné odevy
Odborárov 570/51, 052 01 Spišská Nová Ves
30666171
A/2014/01359
OOPP.

30,56 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

17.03.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/01377
Oprava počítača.

68,70 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

17.03.2014
ABTEX s.r.o.
Jenisejská 10, 040 01 Košice
36600377
A/2014/01359
OOPP.

69,80 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

17.03.2014
Mária Repaská-Pracovné odevy
Odborárov 570/51, 052 01 Spišská Nová Ves
30666171
A/2014/01359
OOPP.

20,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

17.03.2014
GAVAX s.r.o.
Sídl.1.mája 65/13, 093 01 Vranov nad Topľou
36495701
A/2014/01096
Chemikálie.

80,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

17.03.2014
ITES Vranov s.r.o.
Čemernianska 137, 093 01 Vranov nad Topľou
31680259
A/2014/01096
Chemikálie.

130,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

31/41

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


17.03.2014
Merck s.r.o.
Na Hřebenech 1718/10, 147 00 Praha
18626971
A/2014/00481
CRM amoniak.

24,65 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

14.03.2014
Attila Bartuš
Námestie baníkov 1, 048 01 Rožňava
A/2014/01374
Meranie UV žiarenia- solárium

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

14.03.2014
Presto CO s.r.o.
Ipeľská 1, 040 11 Košice
36451371
A/2014/00607
Kancelársky materiál.

51/2014
135,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

14.03.2014
Presto CO s.r.o.
Ipeľská 1, 040 11 Košice
36451371
A/2014/00607
Kancelársky papier.

51/2014
949,43 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

13.03.2014
BELLS Slovakia, s.r.o.,
Stierova 5, 040 23 Košice
44420889
A/2014/01353
Oprava telefónnych liniek.

48,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

13.03.2014
Autoservis CZ
Furčianska 60, 040 01 Košice
17239257
A/2014/01351
Oprava.

165,60 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

13.03.2014
Autoservis CZ
Furčianska 60, 040 01 Košice
17239257
A/2014/01349
Žiarovky 3 ks 12V/55 W H7 pre služobné autá.

19,50 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

13.03.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/01347
Tužkové batérie 20 ks.

5,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

13.03.2014
GODOS s.r.o.
Košická Belá 325, 044 65 Košice
47507152
A/2014/01346
Oprava biologického termostatu TB 120 na odd. genetickej toxikológie, miest.č. 218,

50,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

13.03.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/01343
Batérie.

3,20 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

12.03.2014
Slovenská pošta
Uzbecká 4, 820 04 Bratislava
36631124
A/2014/01295
Kolky.

0,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

12.03.2014
Sarstedt s.r.o.
Údernícka 11, 851 01 Bratislava
31359825
A/2014/01096
Špičky, , skúmavky.

648,06 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

32/41

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


12.03.2014
TONAP- Ing Ščerbík
Kpt.nálepku 1099, 075 01 Trebišov
33146080
A/2014/01011
Kelímky.

355,75 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

12.03.2014
Presto CO s.r.o.
Ipeľská 1, 040 11 Košice
36451371
A/2014/00607
PPD.

51/2014
7,40 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

12.03.2014
Presto CO s.r.o.
Ipeľská 1, 040 11 Košice
36451371
A/2014/00607
Kancelársky materiál.

51/2014
414,64 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

11.03.2014
Linde Gas k.s.
Odborárska 23, 831 02 Bratislava
31373861
A/2014/01241
Kyslík 4.5 tlaková fľaša .

290,65 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

11.03.2014
ITES Vranov s.r.o.
Čemernianska 137, 093 01 Vranov nad Topľou
31680259
A/2014/01096
Pipety.

455,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

11.03.2014
ITES Vranov s.r.o.
Čemernianska 137, 093 01 Vranov nad Topľou
31680259
A/2014/01096
Kelímky.

100,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

07.03.2014
BRENAX - Brezovský Rudolf
Platanova 15, 040 01 Košice
10820582
A/2014/01177
Kontrola.

126,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

07.03.2014
Sarstedt s.r.o.
Údernícka 11, 851 01 Bratislava
31359825
A/2014/01096
Sterilné biele kelímky, jadnorázové kľučky.

100,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

07.03.2014
Presto CO s.r.o.
Ipeľská 1, 040 11 Košice
36451371
A/2014/00607
Kancelársky materiál.

51/2014
487,16 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

06.03.2014
ŠEVT a.s
Plynárenská 6, 830 00 Bratislava
31331131
A/2014/00951
Tlačivá.

51,24 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

06.03.2014
Merck s.r.o.
Na Hřebenech 1718/10, 147 00 Praha
18626971
A/2014/00764
Chemikálie.

415,12 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

06.03.2014
Presto CO s.r.o.
Ipeľská 1, 040 11 Košice
36451371
A/2014/00607
Kancelárske potreby.

51/2014
6,77 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

33/41

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


06.03.2014
Presto CO s.r.o.
Ipeľská 1, 040 11 Košice
36451371
A/2014/00607
Kancelársky materiál MŽP.

51/2014
65,26 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

06.03.2014
Presto CO s.r.o.
Ipeľská 1, 040 11 Košice
36451371
A/2014/00607
Kancelársky meteriál LM.

51/2014
301,69 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

06.03.2014
Presto CO s.r.o.
Ipeľská 1, 040 11 Košice
36451371
A/2014/00607
Kancelárske potreby.

51/2014
752,75 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

06.03.2014
Presto CO s.r.o.
Ipeľská 1, 040 11 Košice
36451371
A/2014/00607
Hygienické potreby.

51/2014
150,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

03.03.2014
Le chéque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D, 820 04 Bratislava
31396674
A/2014/01080
Stravné lístky.

113/2013
9 372,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

28.02.2014
Autoservis CZ
Furčianska 60, 040 01 Košice
17239257
A/2014/01050
Oprava auta.

1 579,09 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

28.02.2014
Autoservis CZ
Furčianska 60, 040 01 Košice
17239257
A/2014/01049
Oprava auta.

581,84 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

28.02.2014
GODOS s.r.o.
Košická Belá 325, 044 65 Košice
47507152
A/2014/01047
Oprava autoklávu PS 121, vyr.č. 90428, nenahrieva a vyhadzuje poistky, ul.

50,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

28.02.2014
GODOS s.r.o.
Košická Belá 325, 044 65 Košice
47507152
A/2014/01046
Výmena filtrov.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

28.02.2014
GODOS s.r.o.
Košická Belá 325, 044 65 Košice
47507152
A/2014/01038
Oprava termostatu.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

28.02.2014
Presto CO s.r.o.
Ipeľská 1, 040 11 Košice
36451371
A/2014/00607
Obal, utierky, papier, vrecia.

51/2014
358,32 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

27.02.2014
Le chéque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D, 820 04 Bratislava
31396674
A/2014/01013
Stravné lístky.

9 437,23 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

34/41

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


27.02.2014
TONAP- Ing Ščerbík
Kpt.nálepku 1099, 075 01 Trebišov
33146080
A/2014/01011
Petri misky.

355,75 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

26.02.2014
Tlačiareň JUH
Nižné Kapustníky 2, 040 12 Košice
17182816
A/2014/00991
Viazaný protokol.

71,40 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

26.02.2014
Tlačiareň JUH
Nižné Kapustníky 2, 040 12 Košice
17182816
A/2014/00990
Tlačenie kariet.

96,30 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

26.02.2014
Tlačiareň JUH
Nižné Kapustníky 2, 040 12 Košice
17182816
A/2014/00989
Viazaný protokol.

141,60 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

26.02.2014
Tlačiareň JUH
Nižné Kapustníky 2, 040 12 Košice
17182816
A/2014/00988
Výroba tlačív.

346,70 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

26.02.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/00987
Oprava počítača-hučí ventilátor.

33,75 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

25.02.2014
Amedis s.r.o.
Mlynská 10, 921 01 Piešťany
00612758
A/2014/00957
Kalibrácia meradla.

805,20 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

25.02.2014
INTES Poprad s.r.o.
Nám.sv.Egídia 95, 058 01 Poprad
36449814
A/2014/00956
Kalibrácia meradiel.

274,76 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

25.02.2014
Slovenská legálna metrologia -
Zemplínska 46, 040 01 Košice
A/2014/00955
Kalibrácia meradiel

66,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

25.02.2014
BELLS Slovakia, s.r.o.,
Stierova 5, 040 23 Košice
44420889
A/2014/00954
Zriadenie a preklad telefónných liniek v budovách Ipeľská č.1 a Senný trh č. 4,

323,36 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

25.02.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/00953
Lítiová batéria .

5,80 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

25.02.2014
RNDr. Ladislav Gianits
Palárikova 7, 040 01 Košice
A/2014/00952
Údržba prístroja EP 100 v miest.č.413, ul. Ipeľská č.1, Košice.

125,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

35/41

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


24.02.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/00945
Zakúpenie náplne TS 101SN do tlačiarne Samsung ML 2160.

57,30 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

24.02.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/00944
Renovácia tonerov.

269,88 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

24.02.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/00943
Servis PC - odd. ODP Ipeľská č.1, č.d. 619.

62,70 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

24.02.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/00930
DVD-R.

15,26 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

24.02.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/00929
Batéria do náhradého zdroja APC Back-UPS 300.

18,50 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

24.02.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/00928
Záložný zdroj.

66,30 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

24.02.2014
ITES Vranov s.r.o.
Čemernianska 137, 093 01 Vranov nad Topľou
31680259
A/2014/00764
Chemikálie.

465,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

24.02.2014
Biohem s.r.o.
Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín
31442617
A/2014/00755
Diagnostiká na mini vidas.

1 000,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

24.02.2014
K-TRADE zdr
Púpavova 31, 842 45 Bratislava
34298321
A/2014/00753
Primery na chrípku.

1 000,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

24.02.2014
Merck s.r.o.
Na Hřebenech 1718/10, 147 00 Praha
18626971
A/2014/00481
Anaerocult, Anaerotest.

345,70 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

21.02.2014
Autoservis CZ
Furčianska 60, 040 01 Košice
17239257
A/2014/00883
Oprava.

196,28 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

19.02.2014
Letecká vojenská nemocnica a.s.
Murgašova 1, 040 01 Košice
36601578
A/2014/00822
Pranie a čistenie bielizne

258,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

36/41

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


17.02.2014
Ing. Ivan Kolka
Okružná 11/13, Behynce
40364003
A/2014/00756
Poradenstvo.

25,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

17.02.2014
Linde Gas k.s.
Odborárska 23, 831 02 Bratislava
31373861
A/2014/00751
Vzduch stlačený.

137/2012
80,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

17.02.2014
IMUNA Pharm a.s.
Jarková 17, 082 22 Šarišské Michaľany
36473685
A/2014/00713
Stafy PK, Aqua.

405,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

17.02.2014
DYNEX servis s.r.o..
Nové Kalište 17, 974 01 Banská Bystrica
36030848
A/2014/00370
Westernblot IgM, IgG T. pallidum.

3 689,40 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

13.02.2014
LEPASTAV s.r.o.
Čsl. armády 16/A, 040 01 Košice
44834306
A/2014/00720
Oprava havarijného stavu.

1 100,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

13.02.2014
MEDICOMP
Svätoplukova 23, 058 01 Poprad
17118492
A/2014/00633
ATB disky.

28,41 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

13.02.2014
GTRADE s.r.o.
Kopčianská 80, 831 01 Bratislava
46265082
A/2014/00483
Ambroceptor.

16,04 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

12.02.2014
Do Test.sk.s.r.o.
Telocvičná 12, 821 04 Bratislava
46392491
A/2014/00852
Akreditovaná kaligrácia meradla - selektívny merač vyžarovania SRM 3000.

5 014,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

12.02.2014
Roner s.r.o.
Oravská 7, 810 00 Bratislava
35860537
A/2014/00581
Anti HIV.

653,40 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

12.02.2014
BIO-G s,.r.o.
Kazanská 46, 831 04 Bratislava
34123415
A/2014/00477
Rýchlotest A a B.

1 299,09 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

12.02.2014
GTRADE s.r.o.
Kopčianská 80, 831 01 Bratislava
46265082
A/2014/00370
Elisa euroimun 96 t.

333,84 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

12.02.2014
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112, 821 02 Bratislava
00602175
A/2014/00049
FTA-ABS T. pallidum.

2 097,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

37/41

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


11.02.2014
Roche Slovensko s.r.o.
Cintorínska 3/A, 811 05 Bratislava
35887117
A/2014/00669
LC Color Comp. Set.

139,70 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

11.02.2014
Mikrochem Trade s.r.o.
Za dráhou 33, 902 01 Pezinok
35948655
A/2014/00463
Laboratórne činidlá.

88,98 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

11.02.2014
Ing.Igor Liba
Saratovksá 7, Bratislava
17529069
A/2014/00462
Filtre.

110,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

11.02.2014
OXOID CZ s.r.o. organizačná zložka
Suché mýto 1/A, 811 03 Bratislava
43867596
A/2014/00458
Staphaurex Plus.

110,44 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

11.02.2014
GTRADE s.r.o.
Kopčianská 80, 831 01 Bratislava
46265082
A/2014/00426
Parotitis CF Ag.

113,09 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

11.02.2014
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112, 821 02 Bratislava
00602175
A/2014/00422
Ambroceptor.

178,63 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

11.02.2014
UNICOMP s.r.o.
Svätoplukova 23, 058 01 Poprad
31660967
A/2014/00419
Kultivačné médiá.

800,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

11.02.2014
Michal Kuruc -DISMED
Horná 62, 076 02 Kysta
40955591
A/2014/00404
Krvné deriváty.

1 018,30 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

11.02.2014
MEDIAL spol. s.r.o.
Na Dolinách 128/36, 147 00 Praha 4
14892901
A/2014/00377
Rýchlotest HIV.

223,24 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

11.02.2014
SOFTEL s.r.o.
Mariánska nám. 29/6, 010 01 Žilina
00692468
A/2014/00255
OXI test.

3,95 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

10.02.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/00933
Zriadenie internetovej prípojky.

605,29 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

10.02.2014
Le chéque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D, 820 04 Bratislava
31396674
A/2014/00664
Stravné lístky.

48,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

38/41

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


10.02.2014
RAZ-DVA, s.r.o.
Myslavská 5/13, 040 16 Košice - Myslava
36574724
A/2014/00661
Nákladné auto - sťahovanie -

86,40 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

05.02.2014
VEMA s.r.o.
Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava
31355374
A/2014/00561
Modul.

57,60 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

03.02.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/00942
Oprava monitora LCD ASUS 19" (vypínač), Rooseveltova č.8, mist.č.114.

30,30 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

03.02.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/00937
Hard disk .

52,80 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

03.02.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/00936
Servis PC .

39,15 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

02.02.2014
EUROOBCHOD s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
36597147
A/2014/00898
Prečistenie kopírky TOSHIBA eStudio 161, Rooseveltova ul. č. 8, č.d. 7.

150,40 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

02.02.2014
Autoservis CZ
Furčianska 60, 040 01 Košice
17239257
A/2014/00888
Oprava.

188,53 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

02.02.2014
Autoservis CZ
Furčianska 60, 040 01 Košice
17239257
A/2014/00886
Výmena žiarovky, STK.

60,27 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

31.01.2014
Le chéque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D, 820 04 Bratislava
31396674
A/2014/00498
Stravné lístky.

113/2013
8 926,70 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

30.01.2014
RAMCOM s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
43889395
A/2014/00427
Balík programov ESET Endpoint v rozsahu 100+5 PC na 1 rok.

820,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

28.01.2014
MVDr.David Vladimír
Obchodná 1, 076 64 Zemplínska Teplica
10693459
A/2014/00368
Morčací komplement, morčacie erytrocity, kohutie erytrocity.

18/2014
72,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

27.01.2014
SOFTEL s.r.o.
Mariánska nám. 29/6, 010 01 Žilina
00692468
A/2014/00255
Diagnostické testy.

371,85 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

39/41

Vyhotovené
Obchodné meno dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO
Interné číslo
Popis plnenia (druh tovaru/popis služby)

Identifikácia zmluvy
Suma
(vrátane DPH)


27.01.2014
IMUNA Pharm a.s.
Jarková 17, 082 22 Šarišské Michaľany
36473685
A/2014/00255
Stafy PK.

126,42 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

27.01.2014
Biohem s.r.o.
Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín
31442617
A/2014/00252
API CORYNE + reagencie.

619,68 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

20.01.2014
LINDE Technické plyny
Južná trieda 117, 040 01 Košice
31373861
A/2014/00221
Oxid dusný.

45,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

16.01.2014
Vilček Štefan - VILORA
Ovručská 9, 040 01 Košice
10692002
A/2014/00189
Objednávame skúšku tesnosti primárneho okruhu OTS vo VS obj. 17, Ipeľská 1, Košice.

130,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

14.01.2014
Zdravotní ústav se sídlem v Plzni
Tylova 20, 301 25 Plzeň
71009442
A/2014/00040
Bioindikátory.

36 440,00 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

14.01.2014
K-TRADE zdr
Púpavova 31, 842 45 Bratislava
34298321
A/2014/00039
Média.

3 986,18 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

14.01.2014
K-TRADE zdr
Púpavova 31, 842 45 Bratislava
34298321
A/2014/00039
Média.

1 049,24 €
Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

02.01.2014
Autoservis CZ
Furčianska 60, 040 01 Košice
17239257
A/2014/00882
Oprava.

Podpisom schválil: Ing. Milena Pancáková, vedúci odboru HTČ

02.01.2014
Autoservis CZ
Furčianska 60, 040 01 Košice
17239257
A/2014/00881
Oprava.