Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Ipeľská 1, 040 11 KOŠICE


ZMLUVY

od 17.5.2011


Aktualizované: 30.12.2011 o 14:45:23

Číslo zmluvy Objednávateľ Dodávateľ Názov zmluvy Suma

(vrátane DPH)

76-2011

Obec Kaluža Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz 440,00 €

77-2011

Obec Nižný Klátov Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz 232,00 €

75-2011

Tepelné hospodárstvo Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz 720,00 €

78-2011

Obec Kaluža Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz 616,00 €

1SCK-2011

Slovenský červený kríž, územný spolok Košice-mesto Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Zmluva o spolupráci  

2SCK-2011

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Slovenský červený kríž, územný spolok Košice-mesto Zmluva o poskytnutí príspevku 4 165,00 €

86-2011

GOLDEN ROYAL GROUP s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz 1 120,00 €

81-2011

Obec Klokočov Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz 990,00 €

82-2011

Obec Klokočov Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz 1 197,00 €

84-2011

Obec Klokočov Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz 462,00 €

83-2011

Detská fakultná nemocnica Košice Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz 558,20 €

87-2011

Detská psychiatrická liečebňa n.o. Hraň Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz 308,00 €

85-2011

Obec Vinné Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz 2 772,00 €

89-2011

Obec Vinné Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz 330,00 €

93-2011

ICE & WATER MARKETING s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz 630,00 €

73-2011

Obec Ďurďošík Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz 185,00 €

74-2011

Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz 1 122,00 €

91-2011

Mestský podnik služieb mesta Strážske Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz 693,00 €

80-2011

Obec Slančík Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz 232,00 €

88-2011

FK BODVA Moldava nad Bodvou a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz 645,00 €

90-2011

Obec Kaluža Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz 665,00 €

97-2011

LOGOS Zlatník, spol. s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz 420,00 €

94-2011

Obec Vyšná Kamenica Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz 1 205,00 €

96-2011

PROGRES, s.r.o. Košice Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz 630,00 €

95-2011

Mestská časť Košice-Staré Mesto Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz 120,00 €

99-2011

Technické služby mesta Trebišova Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz 1 155,00 €

102-2011

Mestská časť Košice - Nad Jazerom Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz 665,00 €

100-2011

Obec Rankovce Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz 232,00 €

92-2011

Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz 116,84 €

103-2011

Dynisová Soňa LUSOD Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz 249,00 €

98-2011

Rusňák Slavomír Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz 693,00 €

105-2011

Mgr. Klien Ladislav - DIPO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz 74,56 €

104-2011

Kúpele Štós, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz 462,00 €

101-2011

Palinsky & Co., spol. s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz 532,00 €

107-2011

Ing. Anton Titko - AN TI Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz 665,00 €

108-2011

Oravský Ľubomír -  ORaVIL Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz 232,00 €

Z4-038-11

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o. Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení 36,10 €

109-2011

Obec Trsťany Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz 185,00 €

30-000044917PO2011

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd  

110-2011

FORT s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz 560,00 €

68-2011

GERONT SK s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz 1 062,00 €

106-2011

Furčianska záhrada s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz 160,00 €

9904551357

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Slovak Telekom, a.s. Zmluva o pripojení Magio internet  

9904605269

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Slovak Telekom, a.s. Zmluva o pripojení Magio internet  

9904562004

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Slovak Telekom, a.s. Zmluva o pripojení Magio internet  

9904626675

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Slovak Telekom, a.s. Špecifikácia webhostingových a doménových služieb  

111-2011

Obec Nováčany Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz 30,00 €

P13-2011

IVeS Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Predĺženie licencie na SW 155,34 €

1711-11

DHL Express (Slovakia), spol. s r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Dodatok k Zmluve o poskytovaní služby Express č. SK 003750  

08-12

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Presto Co., s.r.o. Nákup kancelárskych potrieb