Zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010:


Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.
Číslo zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
12-2008 Gastrorekrea s. r. o. Zmluva o poskytovaní stravovania 71713 MZ SR RÚVZ Košice 01.06.2008 31.10.2009 
11-2008 Gastrorekrea s. r. o. Zmluva o poskytovaní stravovania 55097 MZ SR RÚVZ Košice 01.06.2008 31.10.2009 
16-2007 Gastrorekrea s. r. o. Zmluva o poskytovaní stravovania 52658 MZ SR RÚVZ Košice 25.04.2007 31.05.2008 
17-2007 Gastrorekrea s. r. o. Zmluva o poskytovaní stravovania 37366 MZ SR RÚVZ Košice 25.04.2007 31.05.2008 
18-2007 Gastrorekrea s. r. o. Zmluva o poskytovaní stravovania 27787 MZ SR RÚVZ Košice 25.04.2007 31.05.2008