Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010:


Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.
Číslo zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
23-2009 Gastrorekrea s. r. o. Zmluva o poskytovaní stravovania 58451 18000  MZ SR RÚVZ Košice 01.11.2009 31.10.2010 
24-2009 LAHODA s. r. o. Kúpna zmluva na poskytovanie stravovania 70338 19000  MZ SR RÚVZ Košice 01.11.2009 31.10.2010