Cyanobaktérie (sinice)

Verzia pre tlačPDF verzia

V prírodných kúpaliskách sa za vhodných podmienok môžu premnožiť cyanobaktérie (sinice). Sú na ne citlivé najmä deti. Cyanobaktérie (sinice) so schopnosťou tvoriť vodný kvet obsahujú látky, ktoré môžu u ľudí vyvolávať alergické reakcie, ako sú dýchacie ťažkosti, kožné vyrážky a zápaly očných spojiviek. Po prehltnutí vody so sinicovými jedmi sa môžu u jednotlivcov prejaviť ich toxické účinky črevnými problémami, nevoľnosťou, zvracaním, bolesťami hlavy, kŕčami svalstva. Veľkým rizikom pre deti je aj hranie sa s touto kašou, ktorá vysychá a rozprašuje sa vo vzduchu.

Ako zistiť, že vo vode sú sinice? Jednoducho. Stačí mať oči na stopkách. Všímate si, či nie je voda príliš zakalená, nepriehľadná, či nevytvára penu, alebo zelenú kašu. Ak áno, radšej do nej nechoďte. Odradiť by vás mala aj zapáchajúca naplavenina na plážach.

 

Ukážky sinicových vodných kvetov na prírodných vodných nádržiach:

Sinice

Sinice

Sinice

Sinice

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia