Register odborne spôsobilých osôb

Verzia pre tlačPDF verzia

Na epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení.

 

Zoznamy odborne spôsobilých osôb:
do 10.11.2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006

 

 

Komisia zriadená 2. 4. 2013, zriaďovacia listina č. 2013/005962.

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia